? Benvenisti-בנבנישתי HaLevi הלוי, Jr. (deceased) MP

‹ Back to HaLevi הלוי surname

View ? Benvenisti-בנבנישתי HaLevi הלוי, Jr.'s complete profile:

  • See if you are related to ? Benvenisti-בנבנישתי HaLevi הלוי, Jr.
  • Request to view ? Benvenisti-בנבנישתי HaLevi הלוי, Jr.'s family tree

Share

Death: (Date and location unknown)
Managed by: Ofir Friedman
Last Updated:

About ? Benvenisti-בנבנישתי HaLevi הלוי, Jr.

This profile of a Benvenisti-Halevi [pre-Epstein] was inserted to bridge a most probable short generation gap.


משפחת אפשטיין

משפחת אפשטיין (נכתב גם: עפשטיין) היא משפחת לויים יהודית, בת כחמש מאות שנה, שהצמיחה מתוכה רבנים, סופרים, מנהיגי ציבור, חוקרים ומלומדים.

הרב ברוך אפשטיין, שחקר את מוצא המשפחה, כתב ‏[1] כי מוצא משפחת אפשטיין מספרד, מצאצאי רבי אהרון הלוי מברצלונה (הרא"ה) ורבי זרחיה הלוי מגירונדי, בעל המאור ‏[2]‏. שמה המקורי היה בנבנשתי. לאחר פרעות במאה ה- 14 בספרד התיישבה חלק מהמשפחה בטורקיה וחלק אחר בגרמניה, בעיר אפשטיין שבמדינת הסן, ושם החליפו בני המשפחה את שמם מבנבנשתי לאפשטיין.

יש ענף אחר של משפחת אפשטיין שאינו קשור למשפחת אפשטיין הלויים. אחד מבני המשפחה, הרב משה מרדכי אפשטיין, אף שינה את איות שם משפחתו לאפשתיין, כדי למנוע את ייחוסו בטעות למשפחת אפשטיין הלויים.

מבני המשפחה

הרב אריה לייב הלוי אפשטיין – רב ומקובל במאה ה-18, בעל הפרדס. הרב קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין – מגדולי החסידות, בעל המאור ושמש. הרב יחיאל מיכל אפשטיין – רבה של נובהרדוק, בעל ערוך השולחן. הרב ברוך אפשטיין – בנו של הרב יחיאל מיכל אפשטיין. בעל התורה תמימה. הרב משה יחיאל הלוי אפשטיין – האדמו"ר מאוז'רוב. עוד מצאצאי המשפחה: הרב שאול קצנלבוגן וצאצאיו, ובהם: החזון איש הרב אברהם ישעיהו קרליץ ופרופ' שאול ליברמן.

----------------------------------------

[1] ספר מקור ברוך, חלק ראשון עמ' 671
[2] ראו גם: מאיר וונדר, אנציקלופדיה לחכמי גליציה כרך ב
view all

? HaLevi הלוי, Jr.'s Timeline