Hans Henriksen Bang (1560 - 1620)

‹ Back to Bang surname

17

Matches

0 0 17
Adds death place, education and child(ren).

View Hans Henriksen Bang's complete profile:

  • See if you are related to Hans Henriksen Bang
  • Request to view Hans Henriksen Bang's family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Middelfart, Middelfart kommune, Syddanmark, Danmark
Death: Died
Occupation: sognepræst til Onsbjerg og Besser
Managed by: Jesper Blaabjerg Holm
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Hans Henriksen Bang

Bang, Hans Henriksen, 1560-1620, Præst. Han er født i Middelfart, hvor Faderen, Henrik B., var Borgmester. 1590 blev han Student. 1591-93 nævnes han som Rektor ved Odense Skole. 1593 blev han Bakkalavr og rejste 1594 udenlands som Hovmester for Otte Axelsen Brahe til Elved, med hvem han besøgte flere Universiteter i Tyskland og Frankrig. Efter sin Hjemkomst blev han 1600 udnævnt til Sognepræst ved Helliggejstes Kirke i Kjøbenhavn og maa i forholdsvis kort Tid have vundet et anset Navn iblandt sine Standsfæller; thi allerede 1609 valgte Kjøbstadspræsterne i Aalborg Stift ham til deres Biskop. Kongen tog dog intet Hensyn til Valget, men satte en Professor ved Universitetet paa Bispestolen. Under Kalmarkrigen digtede han «en liden Krigssang», som udkom 1611, ligesom der ogsaa tillægges ham flere Salmer, og 1611-12 udgav han Ligprædikener over Otte Axelsen Brahe, Steen Rosensparre og Henr. Gjøe. 1614 blev han valgt ind i den Provsteret, som skulde dømme i den bekjendte Præst Oluf Kocks Sag, men da han var en Ven af denne, nedlagde Dr. Hans Resen Indsigelse imod hans Valg, og han maatte derfor atter udtræde. 1616 blev han udnævnt til Præst i Besser og Onsberg og Provst paa Samsø, men døde allerede 4 Aar efter. Hans Hustru Margrethe, der var en Datter af Abbed Iver Bertelsen og Else Mule, overlevede ham i mange Aar i yderste Fattigdom.

Bloch, Den fyenske Geistligheds Hist. I, 2, 346 ff.

S. M. Gjellerup. Dansk biografisk leksikon

view all

Hans Henriksen Bang's Timeline

1560
1560
Middelfart, Middelfart kommune, Syddanmark, Danmark
1608
1608
Age 48
1610
1610
Age 50
1620
1620
Age 60
????