Hans Madsen Hop, af Højen (1632 - 1695)

public profile

7

Matches

0 0 7
Adds more complete birth place, more complete death place, burial place and middle name.

View Hans Madsen Hop, af Højen's complete profile:

  • See if you are related to Hans Madsen Hop, af Højen
  • Request to view Hans Madsen Hop, af Højen's family tree

Share

Nicknames: "Hans Hop"
Birthplace: Skagen
Death: Died in Skagen
Occupation: Fisker og rådmand i Skagen, Rådmand
Managed by: Keld Damsgaard
Last Updated:

About Hans Madsen Hop, af Højen

Raadmand 1671 og 1685, boede i Højen, hvor han var skibsreder og drev landbrug, bryggeri, krohold og handel.

Fødsel: Kilde: http://www.gulle.dk/lundholm_arkiv/h/ho/hop/0007.htm

I sin efterforskning af en en anden Hopp - Knud Danielsen Hopp - skriver Af Knud Erik Jacobsen, Risum følgende:

Det er i øvrigt påfaldende, at der netop på Ålborgegnen findes en ret udbredt slægt med samme navn i 16-1800 tallet, hvis stamfader er den i Skagen velkendte rådmand (1671) Hans Madsen. Hop 9) http://www.sundsoere.lokalarkiver.dk/jul/hopp.htm

Marts 1700 paa Bytinget paa sin Principals Vegne lod laese en Skrivelse, hvori Tolderen advarede Skippereog sejlende Folk i Skagen boende, at de, naar de agtede at udskibe enten til Ind- ell<?r Udlandet, skulde laegge til med deres Skibe ved Tolderens Pakhusog Toldkammer bos Mads Hansen (Hop) i Skagen, og dertil skulde ogsaa Folk fra osterby og Vesterby lade deres Fiskevarer og andet henfere med Vogne eller Baade for at faa det efterset af Toldvsesenet, saasomder hidtil var begaaet stort Svigeri dermed, da Borgmesteren [Fedder Hoyer] var Tolder, og der var Overflod paa Fisk. Kilde Toldere på Skagen: http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=96722

Hans Madsen Hopp (Hoppe) er muligvis - muligvis ikke en "af-Hopper" af denne slægt:

Hoppe er en nulevende dansk adelsslægt tilhørende lavadelen.

Slægten Hoppe — der navnlig har haft tilknytning til søetaten og centraladministrationen — føres tilbage til købmand og brygger i København Hans Hoppe (Hop) (1599-1681), der formentlig var indvandret fra Holland. Hans søn, viceadmiral Iver Hoppe (1649-1693), var fader til søofficer Frederik Hoppe (1690-1776), hvis søn, konferensråd, højesteretsassessor Peder Hoppe (1727-1778) 30. juli 1777 blev optaget i den danske adelstand. Han var gift med Elisabeth Holst (1740-1773) og fader til Else Marie Hoppe (1767-1834), gift med gehejmekonferensråd Johan Bülow, kammerherre Frederik Hoppe (1770-1837) og søofficer Johan Christopher Hoppe (1772-1835).

Denne sidste var fader til kammerherre, stiftamtmand Peter Fjeldsted Hoppe (1794-1848), stadsfysicus i København, dr. med. Børge Anton Hoppe (1796-1865) og kammerherre, stiftamtmand Torkild Abraham Hoppe (1800-1871), hvis sønner var godsejerne Carl Hoppe (1846-1933) og Christian Hoppe (1844-1914) samt amtmand Johan Christopher Hoppe (1841-1933). Sidstnævnte var fader til kommandør Ivar Hoppe (1903-1992), som var fader til cand. jur., advokat Johan Christoffer Hoppe (født 1932) og Elisabeth Hoppe (født 1934).

Der findes desuden flere borgerlige slægter fra Danmark og Tyskland, som bærer efternavnet Hoppe.

http://familien.lieberkind.ch/getperson.php?personID=I1383&tree=01

view all 13

Hans Madsen Hop, af Højen's Timeline

1632
1632
Skagen
1656
June 26, 1656
Age 24
1657
March 30, 1657
Age 25
1658
1658
Age 26
1660
1660
Age 28
Skagen
1662
1662
Age 30
Skagen, Frederikshavn Municipality, Nordjylland, Denmark
1664
May 28, 1664
Age 32
1666
March 11, 1666
Age 34
Skagen, Frederikshavn Municipality, North Denmark Region, Denmark
1668
1668
Age 36
1669
1669
Age 37