Harald I «Blåtand» Gormsøn (Jelling), Konge af Danmark (c.910 - 986) MP 100

‹ Back to Gormsøn surname

Is your surname Gormsøn?

Research the Gormsøn family

Harald I "Blåtand" Gormsson's Geni Profile

Records for Harald I Gormsøn

422,470 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Nicknames: "Haraldr blátönn", "Harald Blåtand", "Harald Gormson", "Blåtand", "Bluetooth", "King of /Denmark/", "The Blue Tooth", "Blue /Tooth/", "Harald "Blue Tooth" /Gormsson/", "Blue Tooth", "Harald I of Denmark", "Blue-Tooth", "Harald /Blaatand/", "/Bluetooth/", ""Blue Tooth" (Old Norse: ..."
Birthplace: Jelling, Vejle, Denmark
Death: Died in Jelling, Danmark
Occupation: Dansk konge ca. 938 - 986, , Kung i Danmark och Norge, kung av Danmark ca 940 – ca 986, Kung av Danmark, Kung av Danmark 985-992 samt 993-1014, Kung av England 1013-1014, King of Denmark, Konge af Danmark, Danakung, Kung i Danmark, KING of DENMARK, King
Managed by: Margaret, (C)
Last Updated:

About Harald I «Blåtand» Gormsøn (Jelling), Konge af Danmark

http://genealogics.org/getperson.php?personID=I00079506&tree=LEO

Harald Blåtand

Harald Bluetooth

http://nordjyske.dk/nyheder/16-aarig-fandt-vikinge-moent-i-vendsyssel/6ed95e14-6368-484f-9b90-3cd42c839215/112/1513?gbi=224add21-6c79fe91-14e247df

http://bricksite.com/stokke/velkommen


The wireless technology for exchanging data over short distances known as "Bluetooth" is named after Harald. Harald united the various Danish tribes into one kingdom in the same way the Bluetooth system can connect any type varied types of technology. The Bluetooth logo is a bind rune merging the runes of Harald's initials. [from Wikipedia].

Links:

Predecessor: Gorm"the Old" Successor: Swein I "Forkbeard"

http://fi.wikipedia.org/wiki/Harald_Sinihammas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harald "Bluetooth" Gormsson was a King of Denmark and Norway. He was the son of King Gorm the Old and of Thyra Dannebod. He died in 985 or 986 having ruled as King of Denmark from c. 958 and King of Norway for a few years probably around 970. Some sources say his son Sweyn Forkbeard forcibly deposed him as King. He married Gyrid Olafsdottir. They had: Thyra Haraldsdatter, married Styrbjörn the Strong Sweyn Forkbeard. Born about 960. Usually given as the son of Harald and Gyrid, though it is said in some of the older sagas that he was an illegitimate son. Haakon. Born in 961. Gunhilde. She married Pallig, Jarl and Ealdorman of Devonshire. It is thought that they both died in the St. Brice's Day massacre in November 1002.

The usual explanation is that Harold must have had a conspicuous bad tooth that has been "blue" (i.e. black, as "blue" meant dark). Another explanation, is that he was called Thane in England (corrupted to "tan" when the name came back into Old Norse) — in England, Thane meant chief. Since blue meant "dark", his nickname was really "dark chieftain".[

"Bluetooth" now commonly refers to the Bluetooth wireless specification design started by Ericsson, Nokia, Intel, Toshiba and IBM, to enable cable-free connections between computers, mobile phones, PDAs, printers, etc. The Bluetooth communications protocol in these devices is named after this king, ostensibly due to his abilities to make diverse factions communicate with each other. The Bluetooth logo consists of the Nordic runes for his initials, H and B.

-------------------- Konge i Norge og Danmark 958 - 987. -------------------- Konge i Norge og Danmark 958 - 987 -------------------- Det formodes, at Harald døde i efteråret 986 på Jorns-borg som følge af et pileskud, der blev affyret af en tilhænger (Palnatoke?) af hans oprørske søn, Svend. Kong Harald blev sandsynligvis bisat i Treenig-hedskirken i Roskilde. På samme sted er domkirken nu opført.

Det antages, at Harald var med-konge i Gorms sidste leveår. Sikkert er det dog, at han var Danmarks første kristne konge. Han blev døbt omkring år 960 i Helligbæk. Under Harald blev der slået mønt. Han udbyggede Jomsborg til værn mod venderne og indledte stridigheder med kejser Otto II af Tyskland. Ifølge overleveringen var kong Harald en god lovgiver. Under kongens ledelse erobredes Norge ca. år 960. I året 975 led Haralds eliteflåde, ledet af de navnkundige »jomsvikinger«, imidlertid nederlag i Hjørungavåg og Norge tabtes atter.

Nachkommen Gorms des Alten, König von Dänemark, Sixten Otto Brenner, (Dansk Historisk Håndbogsforlag, København, 1978), reference: 3. -------------------- HARALD SINOZĘBY ( ur. ok. 911 - zm. 1 listopada 987 ) - król Danii w latach 958-987 i Norwegii w latach 974-985. Wprowadził do Danii chrześcijaństwo ( ok.965 r. ).

view all 39

Harald I "Blåtand" Gormsson's Timeline

910
910
Jelling, Vejle, Denmark
920
920
Age 10
Denmark
945
945
Age 35
Lafrançaise, Midi-Pyrénées, France
945
Age 35
Denmark
958
958
- 987
Age 48
958
- 985
Age 48
Danmark
958
- 986
Age 48
Jelling, Denmark
958
- 987
Age 48
Vejle, Syddanmark, Denmark

Harald Blåtann som konge
Med sin hustru Gunnhild fikk Harald sønnen Svein som ble døpt sammen med resten av familien. I tillegg til navnet Svein fikk sønnen også navnet til den tysk-romerske keiseren, Otto. Et navn som Svein Tjugeskjegg tilsynelatende aldri brukte siden.

Med absolutt autoritet i Danmark kunne Harald Blåtann også vende oppmerksomheten utover landets grenser. Han kom gjentatte ganger til hjelp for Rikard I av Normandie (i årene 945 og 963). Han tok også Harald Hårfagres sønn Harald Gråfell under sin beskyttelse i dennes kamp om den norske kongetronen, og sviktet ham igjen senere som en del av det taktiske spillet med å spille ulike aktører ut mot hverandre. Ved å sette opp en felle for Harald Gråfell i 970 som fikk ham drept, satset Harald Blåtann i steden på Håkon jarl, som hadde vært med på å forsvare Daneveldet mot tyskerne. Det viste seg at Håkon jarl var en langt sluere hersker enn danskekongen hadde ventet, og jarlen ristet av seg båndene til Danmark straks han var kommet til makten.

De norrøne kongesagaene, spesielt de av Snorre Sturlason, har framstilt Harald Blåtann i et negativt lys. Han ble tilsynelatende to ganger tvunget til å underkaste seg den svenske vikinghøvdingen Styrbjørn Sterke; først ved å gi Styrbjørn en flåte med skip og menn, og deretter med å gi ham sin datter Tyra Haraldsdatter, og deretter for andre gang ved å gi Styrbjørn flere skip. Styrbjørn Sterke seilte nord til Uppsala i Sverige for å ta den svenske tronen med makt fra kong Erik Seiersæl, men da brøt Harald Blåtann sitt troskapsløfte og flyktet tilbake til Danmark og unngikk å møte den danske hæren ved Fyrisvall.

En konsekvens av at Harald Blåtanns hær tapte for tyskerne i 974 var at hans grep om Norge ble svekket og at tyskerne bosatte seg ved grensen av Danmark i sør. I 983 ble de tyske bosetterne drevet ut av en hær bestående av et slavisk folk, obotrittere, og Haralds krigere. Kort tid etter var dog Haralds tid som konge over. Ikke av ytre krefter som fra Norge eller fra Tyskland, men av hans egen sønn, Svein Tjugeskjegg.

Harald Bluetooth as king
With his wife Gunhild was Harald's son Svein was baptized along with the rest of the family. In addition to the name Svein had a son also named to the German-Roman Emperor, Otto. A name that Sweyn apparently never used since.

With absolute authority in Denmark Harald Bluetooth could also turn their attention beyond its borders. He came several times to help Richard I of Normandy (in the years 945 and 963). He also took Harald Fairhair son Harald Gråfell under his protection in his battle for the Norwegian throne, and failed him again later as part of the tactical game with different players to play off against each other. By setting up a trap for Harald Gråfell in 970 that got him killed, Harald Bluetooth focused instead on the earl, who had helped to defend Daneveldet against the Germans. It turned out that Earl Hakon was a much cunning ruler than the Danish king had expected, and the Earl shook off his ties to Denmark as soon as he had come to power.

The Norse King Sagas, especially those of Snorri Sturluson, Harald Bluetooth has portrayed in a negative light. He was apparently twice forced to submit to the Swedish Viking chief Styrbjørn Strong, first by giving Styrbjørn a fleet of ships and men, and then to give him his daughter, Tyra, Harold's daughter, and then for the second time by giving Styrbjørn more ships . Styrbjørn Strong sailed north to Uppsala in Sweden to the Swedish throne by force from King Erik the Victorious, but then broke Harald Bluetooth's oath of allegiance and fled back to Denmark and avoided confronting the Danish army at Fyrisvall.

One consequence of that Harald Bluetooth Army lost to the Germans in 974 was that his grip on Norway was weakened and that the Germans settled on the border of Denmark to the south. In 983, the German settlers were driven out by an army consisting of a Slavic people, obotrittere and Harald's warriors. Shortly after, however, Steve's time as king over. Not by external forces from Norway or Germany, but by his own son, Sweyn.

958
- 987
Age 48
Denmark
960
960
Age 50
Jelling, Vejle, Danmark