Haring van Harinxma (1323 - 1404)

public profile

72

Matches

0 0 72
Adds middle name, sibling(s), spouse(s) and child(ren).

View Haring van Harinxma's complete profile:

  • See if you are related to Haring van Harinxma
  • Request to view Haring van Harinxma's family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Heeg, Friesland, The Netherlands
Death: Died in Heeg, Friesland, The Netherlands
Occupation: Heerschap te Heeg en Potestaat van Westergo' (1381/1404), potestaat van Westergo
Managed by: Marieke Kuijjer
Last Updated:

About Haring van Harinxma

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-boerstra/I1298.php

Geboren rond 1323. Ook geboortejaar 1345 genoemd. Dit is onwaarschijnlijk gezien het geboortejaar 1355 van Douwe. Overleden rond 1402.

Volgens het Charterboek tekent in 1398 bij de huldiging van de Hollandsegraaf Aelbrecht in Stavoren voor de Zuid-Westhoek o.a. "Haring in den Hage" (=Heech). Hij werd in 1400 benoemd tot "potestaet" (legeraanvoerder) van Westergo. In 1401 is hij mede-ondertekenaar in Bolsward van de vrede tussen Holland en Friesland. Yn 1399 waerd "Harinck in den Haegh, daer Harincxma hueren naem van hebben" keazen als oanfierder fan Werstergoo, foar it gefal dat de Hollanners werom komme soene om harren biwald hjir naar fêstigen. (Bron: J.A. Diebrink)

[86] MCCCLVIII doe wordt Haring Doynga op Nijlandt zijn stijns wonnen ende omworpen van Douwa Sijarda ende Boelswerdera ende Haringh Woudens stijns wordt omworpen.

[86 Im Jahre 1458 wurde das Steinhaus des Haring Donia zu Nijland von Douwe Sjaarda und den Bolswardern erobert und geschleift, und das Steinhausdes Haring von Wons wurde (auch) niedergerissen.]

Haringh Donia, ook aangeduid met de naam Harinxma/Haringhsma, was 'Heerschap te Heeg en Potestaat van Westergo' (1381/1404). (Potestaat: een doorde keizer aangesteld bestuurder, maar niet een landsheer (it.: podesta).) De Friezen erkenden geen andere heer dan de keizer.

Onder Sjoerd Wiarda van Goutum en Haringh Harinxma van Heeg (1404), de eerste voor Oostergoo en de laatste voor Westergoo benoemd, gelukte het den Friezen, zich van het Hollandsche gezag te ontslaan en de Friesche vrijheid te herstellen. Doch nu ook begonnen de partijschappen tusschen de Schieringers en Vetkoopers opnieuw te blaken. Tot het benoemen van een nieuwen Potestaat was men niet te bewegen. Op raad van den gezant des Keizers, Otto van Langen, werd eindelijk Juw Dekama van Baard in 1494 verkozen. Deze werd echter alleen door de Schieringers erkend. De Vetkoopers werden in hun verzet gesteund door de stad Groningen."

(uit: "Geschiedenis van Friesland", W. Eekhoff - 1851; "Dispereert niet", deel II) --------------------

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Warns

I am not trying to infer that Haringh Donia took part in this battle. The identity of the Frisians who did is not known. They were farmers and fishermen determined to remain Free. Haringh lived at the time of this battle and would have known about it.

view all

Haring van Harinxma's Timeline

1323
1323
Heeg, Friesland, The Netherlands
1355
1355
Age 32
1357
1357
Age 34
1360
1360
Age 37
Heeg, Friesland, The Netherlands
1361
1361
Age 38
1370
1370
Age 47
1374
1374
Age 51
1375
1375
Age 52
1404
1404
Age 81
Heeg, Friesland, The Netherlands
????