Helena Willemijna ten Damme (c.1706 - 1746) MP

public profile

4

Matches

0 0 4
Adds more complete birth date, birth place, death place and spouse(s).

View Helena Willemijna ten Damme's complete profile:

 • See if you are related to Helena Willemijna ten Damme
 • Request to view Helena Willemijna ten Damme's family tree

Share

Birthdate:
Death: Died
Managed by: Sharon Doubell
Last Updated:

About Helena Willemijna ten Damme

Helena Wilhelmina ten Damme married Hendrik Swelengrebel, Governor of Cape Colony 1739-1751. Swellendam is named for her husband and her.

According to Estate doc - MOOC8/2.117 - connected to the father's death in 1714,she is 8 years old in that year.

-------------

Staet en inventaris van den boedel metter doot ontruijmt en nagelaeten bij Willem ten Damme in sijn leven oud Opp:r Churgijn deses gouvernements voor en in behoef van desselfs wed:we Helena Gulix ter eenre, en

agt kinderen staende hun huwelijck te saemen geprocreeert, als

 • Engela oud 31 jaren
 • Barbara oud 29
 • Hendrick out 28 thans in India
 • Maria out 25
 • Constantia Helena oud 20
 • Simon Petrus oud 18 tegenwoordigh in 't patria
 • Willemina Adriana out 14 en
 • Helena Willemijna ten Damme out 8 jaren ter andere sijde

bestaende den boedel in de volgende goederen, namentlijck

 • Het woonhuijs geschat op ƒ10000:--
 • een huijs daer naest 2500:--
 • de plaets aen de Koebergh 5000:--
 • de plaets aen de Wijnbergh 5000:--
 • contanten soo hier als in het vaderland 14400:--
 • 29 slaeven en 1 slavin met 5 kinderen te saemen 9000:--

...

den gantschen boedel bedraegt een somma ƒ64116:10

Aldus g'inventariseert en getaxeert aen Cabo de Goede Hoop den 14 Aug:ti 1714

Booven staende inventarisatie en taxatie is in ons bijsijn en tot ons volkoomen genoegen gedaen

  Engela ten Damme, Barbara ten Damme, Maria ten Damme
  Helena Gulix

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/2.117 on http://databases.tanap.net/mooc/

------------

Marriage to Hendrik Swellengrebel

NGK Cape Town

1727 15e Junij Hendrik Swellengrebel van Cabo de Goede Hoop ondercoopman in dienst der e: comp:e, en pakhuys meester deses gouvernements jongman met Helena Wilhelmina ten Damme van Cabo de Goede Hoop jonge dogter.

on http://www.eggsa.org/sarecords/index.php/church-registers/cape-town-marriages-1713-1756/184-cape-town-marriages-1727