Herman Niclas Birckenmejer (1771 - 1823)

public profile

View Herman Niclas Birckenmejer's complete profile:

  • See if you are related to Herman Niclas Birckenmejer
  • Request to view Herman Niclas Birckenmejer's family tree

Share

Nicknames: "Hermann", "Herrman", "Berikemeijer", "Berckenmeijer"
Birthdate:
Birthplace: Stads, Helsingborg, Sweden
Death: Died
Cause of death: Trånsjukdom
Occupation: Kungl. fältapotekare
Managed by: Ella Johansson
Last Updated:

About Herman Niclas Birckenmejer

Kungl. fältapotekare. Var trolovad med Eva P Tauson och far till hennes första barn, Johan Niklas, som blev en punchfabrikör och handlande i Karlshamn. Herman dog av "trånsjukdom", så kanske en långvarig sjukdom: lungsot, utmärgling, nervsvaghet eller kanske en neurologisk sjukdom som märglade ut honom och gjorde att det inte blev lämpligt att de gifte sig.

Bland de egendomligaste strider om ett apoteksprivilegium var väl tvistemålet emellan Bengt Niclas Berckenmeijer i Helsingborg och hans son Herman Berckenmeijer. Denne senare hade af generalguvernören Johan Kristoffer Toll blifvit den 5/5 1804 kallad till fältapotekare i Skåne och erhöll efter undergången apotekarexamen k. privilegium den 14/8 s. å. på ett fältapotek i Helsingborg. Nu besvärade sig fadern hos Kongl. Maj:t deröfver, att Herman Berckenmeijer upprättat apotek i Helsingborg i strid med de honom såsom stadsapotekare 1782 beviljade privilegierna. Kongl. Maj:t förklarade den 14/7 1806 det böra blifva dervid, hvarigenom tillika en obehaglig process emellan far och son skulle förfalla. När mellertid Herman Berekenmeijer dref öppen apotekshandel, inlemnade fadern till collegium medicum 1812 en skrift, deruti han besvärade sig öfver denna hans son beviljade rättighet. Han skyllde dervid på den, »som nu så bakvändt refererat saken för vår nådige och högst rättvise konung», beklagade att ett kongligt kollegium med sitt rättvisa och billiga utlåtande icke haft mera framgång och uppgaf. att hans son vågat komma inför majestätet med rena osanningar. Kollegium förklarade sig icke kunna härtill lemna minsta embetsåtgärd (Collegii medici protokoll den14/6 1812.) Ur: Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 / Tredje delen / s. 367 http://runeberg.org/medhist/3/0385.html

view all

Herman Birckenmejer's Timeline

1771
July 12, 1771
Helsingborg, Sweden
1792
June 26, 1792
Age 20
Helsingborg, Sweden
1823
March 25, 1823
Age 51
????
????