Jöns Olofsson (b. - c.1669)

‹ Back to Olofsson surname

View Jöns Olofsson's complete profile:

  • See if you are related to Jöns Olofsson
  • Request to view Jöns Olofsson's family tree

Share

Death: Died
Occupation: Nämndeman
Managed by: Johan Anell
Last Updated:

About Jöns Olofsson

Död före 1669 8/484; jordbrukare och nämndeman. Jordbrukare på Tavesta åtminstone från 1630. Nämndeman från 1651 9/6.

Tavesta förebild för släktnamnet Thavenius

Beträffande namnet Tavesta på den gård som släktens stamfar kom ifrån har det i herdaminnet från år 1899 antytts att gården fått namn efter en förfader till Johannes Thavenius, som på kallelse från Karl IX skulle ha flyttat från Tavastehus till Sköldinge i början av 1600-talet, »där han uppbyggde och bebodde gården Tavesta».4 Gården, som enligt återkommande uppgifter i jordeböckerna omfattade 8 öres land, finns enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala omtalad redan år 1371, då den kallades »Thafstum».5 Namnet Tavesta kan därmed knappast syfta på Tavastehus.

Den troligaste förklaringen till kyrkoherdens val av tillnamn är att han bildat detta efter gården där han växte upp. Det är dock inte uteslutet att släktnamnet dessutom skulle kunna syfta på Tavastehus, vilket dock förutsätter att det går att visa att han själv eller hans far var uppvuxen där eller att hans far eller farfar haft ett likartat tillnamn. Därmed kändes det extra intressant att söka kyrkoherdens rötter.

I sökandet efter uppgifter om bakgrunden för kyrkoherden Johannes Thavenius, som hade sitt ursprung i Tavesta i Sköldinge socken, valde vi att försöka kartlägga även andra Tavesta-bor och då speciellt den ovan nämnde trädgårdsmästaren, Lars Jönsson från Tavesta. Denne bör enligt nedan vara identisk med Lars Thorberg, som var trädgårdsmästare vid Hålbonäs säteri,6 och som var »Skatteägare vid Tafvestad». Dessa uppgifter finns publicerade i en biografi över dottersonen, komministern i Helgarö, Fogdö pastorat, Olof Thorberg (1739–1802), som denne – med tanke på detaljrikedomen – sannolikt själv förmedlat till utgivaren av det äldre herdaminnet från år 1785.7

Nämndemannen Jöns Olofsson var far till Johannes Thavenius

Eftersom de båda halvbröderna Johannes Johannis Thavenius och Lars Jönsson ärvt jord i Tavesta efter deras far, bör denne ha bott där och hetat Jöns. Tack vare en skrivelse som inlämnades till Oppunda häradsrätts höstting år 1672 kan fadern identifieras med en Jöns Olofsson i Tavesta, som »någon tijdh» varit rättens bisittare, det vill säga nämndeman17, vilket bekräftas av häradsrättens protokoll.18 Dokumentet från 1672 är undertecknat av samtliga arvingar i Jöns Olofssons första gifte, där som första namn står »Joannes Joannis Thavenius». Bakgrunden till skrivelsen var en önskan om att få avgjort dels vilka rättigheter som tillkom deras styvmor, vilket aktualiserats efter att hon gift om sig med en Lars Pedersson, dels vem av barnen som borde få lösa ut de andra ur Tavesta.

Skrivelsen om Jöns Olofssons barn enligt ovan har undertecknats av Johannes Thavenius och därutöver även av »Anders Jönson i Tiusta», »Nils Jonson i Hornesundh», »Olof Jönson i Wijk», »Olof Anderson i Hornesundh», »Anders Anderson i Åtorp» och »Britha Jöns:dotter» samt »Lars Jönsson», vilket troligen inte avser trädgårdsmästaren med samma namn, eftersom denne föddes i det andra giftet. Av de nämnda barnen kan Anders, Nils och Olof i Vik förmodas vara Jöns Olofssons söner med tanke på fadersnamnet. Dessa tre omnämnes också tillsammans med Anders i Åtorp som arvingar till Jöns i Tavesta i ett mål från år 1671.19

Olof Andersson i Hornsund kan möjligen vara identisk med den Olof Andersson, gift med Kerstin Joensdotter, som finns noterad i husförhörslängden för en av gårdarna i Tavesta till år 1695, då han efterföljdes av Jon Nilsson efter att han själv flyttat till Fyrby i Blacksta socken med hustrun Kerstin Joensdotter, dottern Ingeborg och mågen Lars Eriksson. Olof Anderssons hustru kan med hänsyn till fadersnamnet förmodas vara en dotter till Jöns Olofsson. En del av släktrelationerna i övrigt kan troligen förklaras av uppgifterna i nedan redovisade uppbud av andelar i Tavesta från år 168620 för trädgårdsmästaren Lars Jönsson, som själv ärvt 8 penningeland, vilket därmed bör motsvara en broderdel.