Johannes Christophersen Knoph (1578 - 1619)

public profile

View Johannes Christophersen Knoph's complete profile:

  • See if you are related to Johannes Christophersen Knoph
  • Request to view Johannes Christophersen Knoph's family tree

Share

Nicknames: "Hans", "Knoff"
Birthdate:
Birthplace: København
Death: Died
Occupation: Rektor
Managed by: Catherine "Erin" Spiceland
Last Updated:

About Johannes Christophersen Knoph

Knoff, Hans Christoffersen, 1578-1619, Rektor, Søn af ovfr. anførte Hofprædikant Christoffer K., tjente i nogle Aar som Hører ved Roskilde Skole, til han 1605 med Understøttelse af Roskilde Domkapitel begav sig udenlands for at studere ved Universiteterne i Wittenberg og Heidelberg. 1610 tog han i Kjøbenhavn Magistergraden, men drog derefter atter til Wittenberg. 1612 holdt han i Kjøbenhavn private Forelæsninger, og Aaret efter beskikkedes han til Rektor paa Herlufsholm, som han styrede i 4 Aar. 2 Gange søgte han Ansættelse som Professor ved Universitetet, men uagtet han havde vundet Bifald ved sine Forelæsninger og sine fortrinlige Prædikegaver, bleve andre ham foretrukne. Erstatning for disse Skuffelser fik han dog 1617, da han blev antagen til Tugtemester for den 8aarige Prins Frederik (Frederik III), hvis Undervisning han dog kun ledede i 2 Aar, da Døden bortkaldte ham 16. Avg. 1619. K.s Studier gik i forskjellige Retninger, hvorom de Smaaskrifter vidne, han lod trykke i Wittenberg, dels en ethisk Afhandling om Maadehold i forskjellige Forhold (1607), dels en Lærebog i Geometrien efter Euclid (1612).

Wad, Rektorerne p. Herlufsholm S. 53 ff.

G. L. Wad. I: Bricka: Dansk biografisk leksikon

view all

Johannes Knoph's Timeline

1578
1578
København
1619
August 16, 1619
Age 41