Jonas Svenonis Gelsenius (1653 - 1694) MP

public profile

View Jonas Svenonis Gelsenius's complete profile:

  • See if you are related to Jonas Svenonis Gelsenius
  • Request to view Jonas Svenonis Gelsenius' family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Tingstad
Death: Died in Danviken
Managed by: Justin Swanström
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Jonas Svenonis Gelsenius

21. Jonas Svenonis Gelsenius, född i Tingstad 1653 5/3. Son till företrädaren. Student i Åbo 1669; prv. 1676 24/3; genom Kungl. Maj:ts bref, utfärdadt på hans egen osanna berättelse och emot konsistorie vilja kyrkoherde här 1678. Hade till biträde sin broder Natanael, som dog ogift. d på Danviken 1694.

Hans namn förekommer ofta i domkapitlets protokoll på 1670-90- talen. "Han tycks - säger Holmström i 'Linköpings domkapitels arkiv - hafva varit en af de få bland sin tids präster, som icke uteslutande satte sin ämbetsuppgift i nitälskan om renlärighet och kyrkotukt. Trots den fingervisning han fick af domkapitlet att 'allena kurera morbos spirituales', egnade han sin omsorg äfven åt yttre nöd och ringaktade de timliga förmånerna ända därhän, att han hellre tog allmosor än utkräfde lön. Detta jämte mindre vanliga predikogåfvor, som han synes hafva med förkärlek användt till förkunnande af Kristi nära förestående återkomst till världsdomen, ådrog honom uppmårksamhet och skaffade honom både anhängare och motståndare. Till sin olycka saknade han klokhet och moderation, och anklagad för villomeningar blef han, som utan tvifvel äfven i flera fall åsidosatte sin tjänsteplikt, afsatt först 1690 och sedan oåterkalleligen 1694. Att straffet emellertid drabbade en redan otillräknelig man, är så mycket sannolikare, som hans domare nästan samtidigt rekommenderade honom till Danviken, der han ock afled samma år."

En irrlärig katekes blef jämte andra hans skrifter bränd på Linköpings torg 1696.

Han uppgifves af Håhl hafva haft "många barn och stort huskors".

Gift med Kirstin Phoenix, d 1695 1/3, dotter af Daniel Phoenix, sekreterare, och Margaretha Grip. En dotter Anna är känd, som blef gift 1704 23/10 med Lorentz Rambergh, mönsterskrifvare. (Månne ock Christina, gift 1719 8/11 med Per Zachrisson, bonde i Västersum, Kättilstads s:n?)

view all

Jonas Gelsenius's Timeline