Märt Raud (1878 - 1952) MP

public profile

View Märt Raud's complete profile:

  • See if you are related to Märt Raud
  • Request to view Märt Raud's family tree

Share

Birthdate:
Death: Died
Occupation: Keemik / Kiviõli kaevanduste omanik
Managed by: Tõnu Toompark
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Märt Raud

RAUD, Märt, insener, tööstustegelane. Sünd. 23 VII 1878 Turva t. Õisu v. Viljandim. ; vanemad - talurentnikud Annus R. ja Ann (Laur); abielus Selma Heinrichson'iga 1914 - 1921 (surn), Hilda Holberg'iga 1923. a-st. - Õppis Õisu Peebu v.-k. 1889 - 91, Paistu klk.-k. 1891 - 95, Tartu õp.-sem. 1895 - 99, mil selle lõpetas; õiendas keskkooli lõpueksami Tartu reaalkoolis 1905; õppis Riia polütehnik. ins.-jaosk. 1906 - 12, mil lõpetas selle ehitusinseneri diplomiga; töötas Peterburi geoloogiakomitees ja avalikus raamatukogus, õppides tundma kodumaa geoloogiat ja maapõuevarasid 1918. - Kolga-Jaani kihelkonnakooli juhataja 1899 - 1906; üliõpilasena töötas suvevaheaegadel Tartu L.-H. Üh-ses ühistegevusinstruktorina 1908, Tartu "Põllutöölehe" toimetuses 1909, maamõõtja abilisena Saraatovi kub. Vene põllupanga mõisate taludeks jaotamisel 1910 ja killustiktee ehitamise juhina Šloki alevis Lätimaal 1911; Riia E. har. ja abiandm. s-i teatri-, kontserdi- ja koolimaja ehituse juh. 1912 - 13; Läti ja Poolamaal kultuurtehnika-büroode juures praktilistel töödel 1913; Põhja-Liivimaa Põllum. Keskuse maaparandusbüroo juhatajana Tartus 1913-14; 1. tagavaraväerügemendi kortermeister Peterburis 1914 -17; Eesti Vabariigi põlevkivitööstuse juhataja 1918. a-st. - Kolga-Jaanis olles oli tegev kohalikus karskusseltsis "Eesmärk" ja Võisiku põllumajandusseltsis; asutas Kolga-Jaani tarvitajateüh-se 1901; üliõpilasena oli Riias Eesti ja Läti ühistegelaste vahemees ja tegev Riia E. Har. ja Abiandm. S-is; Asutava Kogu ja I Riigikogu Iiige 1919 ja 1922; Kütteainete keskkomitee juhataja ja kaubandustööstusministri k.t. 1919; Venemaal saadetud majandustehnilise komitee esimees 1920 ja Venemaale evakueeritud varanduste tagasitoomise komitee abiesimees, hiljem esimees 1920 - 21, ühtlasi Eesti - Vene segakomitee liige; juhtis Tartu ülikooli raamatukogu Eestisse tagasitoomist. - Eesti Lastekaitse Ühenduse esimees 1926. a-st; Ü. S. "Liivika" (end, Riia Ü. E. S.) asutajaid 1909 ja vilistlaskogu esimees 1923. a-st; Riigi Majandusnõukogu liige 1919. a-st; Pan-Euroopa E. ühenduse abiesimees 1929. a-st; Ungari aukonsul Eestis 1929. a-st; - Avaldanud oma kutsealasse puutuvaid kirjutisi m.s. koguteoses Eesti maa, rahvas, kultuur (1926), Riigi põlevkivitööstus 1918 - 28, ajakorjas "Eesti Majandus" 1926. - Polit.: sots. - Alal. asukoht Tallinn.

Eesti Avalikud Tegelased eluloolisi andmeid/toimetanud R. Kleis Tartus: Eesti Kirjanduse Selts, 1932 (Tartu: Postimees),

Pilt ja täiendav info - TTÜ mäeinstituut

Wiki: http://et.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rt_Raud_(t%C3%B6%C3%B6stur)

view all

Märt Raud's Timeline