Mattias Hwiit

public profile

Is your surname Hwiit?

Research the Hwiit family

Mattias Hwiit's Geni Profile

Records for Mattias Hwiit

366 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Mattias Hwiit

Birthdate:
Death: Died in Östhammar, Uppsala, Sverige
Immediate Family:

Husband of Kerstin ?
Father of Ericus Mattiae Mattiæ Hwiit

Occupation: Lodsmed i Österbybruk, Lödsmed vid Österbt bruk, Lodsmed i Österby Bruk, Smed
Managed by: Christina Andréason
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Mattias Hwiit

HVIT-efternamn hade redan 1300-talet varit känt i Finland, bl a Nicolaus Hvit var kyrkoherde i Kimitå och Henricus Hvit Skolmästare i Åbo.

Utdrag ur E. W. Dahlgrens artikel "De uppländska bruken Österby, Forsmark, Leufsta och Gimo under äldsta tider (intill 1627)", i tidskriften "Med hammare och fackla" utgiven av S:t Örjans Gille 1928, avsnittet "Österby under konungens fogdar och förläningstagare 1548-80": S. 7: "Hyttorna voro två, den gamla och den nya, men samtidigt fanns, åtminstone 1553, en hytta med hammare som ej lydde under konungens fogde: denne redovisar nämligen leverans av malm till en hytta på Dannemora berg, som innehavdes av Valentin Kota eller Kote, samt inköp av stångjärn som denne 'på sin egen kostnad smidt haver'.

S. 8: Redan 1557 omtalas tillverkning av falkoner (ett slags kanoner), bysseplåtar och lod (kulor), och från och med 1560 redovisar den ovannämnde Valentin Kote i särskild räkenskap 'för de skott och lod han vid Dannemora berg tillsmidt haver'; han levererade detta år till arkliet på Stockholms slott, utom 110 st. lod: smidda enkla falkoneter - 2, falkoner - 3 och 'falkune barser med tre camrar' - 1. Möjligen bedrevs denna tillverkning icke vid själva Österby, ty 1561 kallas Valentin Kote 'K. M:ts byssesmed vid Vatholms hytta', Han levererade därifrån under de följande åren såväl gjutna som smidda runda lod och 'krysslod' i växande kvantiteter betingade av behovet för krigen under Erik XIV:s tid: 1566 uppgick leveransen till 1233 smidda lod. Men även vid Österby bedrevs en liknande tillverkning av en lodsmed Matts Hwitte eller Witt: enligt det för honom utfärdade beställningsbrevet d. 23 sept. 1563 skulle han bekomma 30 mark penningar för vart skeppund smidda lod, 'och vad han uti spannmål och fetalier anammar skall honom uti betalning för förenämnda 30 mark avräknas'., Följande år levererade han tillsammans 266 lod till hela, 3/4 och 1/2 kartoger, och d. 21 dec. 1566 utfärdade konung Erik en allvarlig befallning till lodsmederna vid Österby - Lasse smed, Matts Witte och Valentin Kott - att de till följande sommar skulle 'till det minsta' smida tillsammans 3,100 kartogelod. Witte förmådde dock ej till 'stora arkliet på Stockholms slott' leverera mer än 280 lod år 1567 och 359 år l568, varför han vid avräkning sistnämnda år befanns vara skyldig konungen en summa penningar. I ännu större skuld häftade Valentin Kott, som under de båda åren ej smitt mer än 537 lod - vad Lasse smed åstadkommit är icke bekant - och då Valentin krävdes för skulden, undskyllde han sig med att han under två år arbetat på ett ankare - men 'efter det var så övermåttan stort, sade skeppar Carl, att han intet kunde brukat på K. M:ts skepp, ändock att oftabemälte skeppar Carl hade tillförene själv givit där skampelun uppå'."

view all

Mattias Hwiit's Timeline

1510
1510
1541
1541
Age 31
Film, (C), Sweden
1563
1563
Age 53
Östhammar, Uppsala, Sverige
????