Mordechai Shlomo Friedman, Boyaner Rebbe of New York

Is your surname Friedman?

Research the Friedman family

Mordechai Shlomo Friedman, Boyaner Rebbe of New York's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Mordechai Shlomo Friedman, Boyaner Rebbe of New York

-----

About Mordechai Shlomo Friedman, Boyaner Rebbe of New York (עברית)

הבן הרביעי, רבי מרדכי-שלמה קבע את מושבו בניו יורק, וכיהן באדמו"רות למעלה מיובל שנים. לאחר פטירת אחיו רבי ישראל, הוא נשאר האדמו"ר היחיד לכל חסידי בית בויאן בעולם. החסידים כולם קיבלוהו כרבם, ונהגו אליו כחסידים אל אדמו"ר. בשנות החמישים הקים רבי מרדכי-שלמה את ישיבת "מתיבתא תפארת-ישראל" בירושלים. הוא ביקר בארץ ארבע פעמים, פעמיים בתקופת חנוכה ופעמיים בתקופת ל"ג בעומר ושבועות, לראשונה באביב שנת תש"ט, אז פגש את אחיו לאחר עשרים שנה שלא נפגשו, עקב המלחמות וריחוק המקום. ביקורו האחרון היה בשנת תש"ך. נפטר בה' באדר תשל"א (1971), ארונו הובא לישראל ונטמן בהר-הזיתים בירושלים. השאיר אחריו שני בנים אך הם לא ראו את עצמם כמתאימים לכהן כאדמורי"ם ולכן הוחלט להכתיר את נכדו הרב נחום דב ברייאר, האדמו"ר הנוכחי. (ויקיפדיה)

הרב ר׳ מרדכי שלמה פרידמאן שליט״א האדמו״ר מבאיאן נולד בשנת תרנ"א בבאיאן, לאביו האדמו״ר הרה"צ המפורסם ר׳ יצחק זצ״ל (הי׳ מפורסם בתורתו וצדקתו, ונהרו אליו אלפי חסידים וביניהם רבנים מפורסמים מחסידי רוזין. בפרוץ מלחמת עולם א׳ עזב את באיאן והתישב בווין). אביו של הרבי מביאן שליט"א הי׳ בנו של הרה"ק המפורסם בכל ארצות תבל מוה"ר אברהם יעקב זצ"ל מסאדיגורא אשר מלא מקום אביו האדמו״ר הקדוש רשכבה"ג מרן ר׳ ישראל מדוזשין זצוק״ל. בן האדמו"ר הק׳ המפורסם ר' שלום יוסף מפרוביטש זצ״ל , בן הצה"ק ר׳ אברהם המלאך זצ"ל בן הרב הקדוש המגיד הגדול ממעזדיטש זצ"ל תלמיד הבעש״ט נ״ע. אשר כל תלמידי הבעש"ט הלכו לאורו. אמו של הרבי מבאיאן שליט״א, היתה בתו של האדמו״ר המפו׳ הרה"ק ר׳ יוחנן מראכמאסטריבקה זצ"ל, בן האדמו"ר המסו׳ רשכבה"ג הרה"ק ר׳ מרדכי מטשערנאבעל בן המגיד הקדוש המפו׳ ר׳ מנחם נחום טטשערנאבעל זצוק"ל בעל ספר מאור עינים, אשתו הרבנית המלומדת היא בת הרה"צ ר׳ ישראל האדמו"ר ממעזביז זצ"ל נכד (בא"ב) הרה״ק ר׳ יצחק מאיר מזינקוב בן הרה"ק בעל אוהב ישראל זצ״ל מאפטא. הרב הדבי מבאיאן החישב באמריקה בשנת תרפ"ה, ומאות חסידי בית רוזשין וטשערנאנעל, יסדו לו בית לתורה ועבודה וחסידות בשם "חסידי בני יצחק מבאיאן״, שמו הטוב נודע בכל ארה״ב וחוצה לה, והנו נכבד ומפורסם בכל החוגים. מלבד תורתו ועבודתו בקודש, הנו פעיל בכמה מוסדות צבוריים, ומכהן כנשיא אגודת האדמו"רים משנת תרצ״ז, חבר הנשיאות באגודת ישראל, נשיא ועד העזרה, וחבר מועצת גדוה״ת של אגו״י,

(תולדות אנשי שם)

view all

Mordechai Shlomo Friedman, Boyaner Rebbe of New York's Timeline