Oluf Pedersen Kalips (Kalips-Kjølberg) (c.1520 - 1592)

public profile

28

Matches

0 0 28
Adds more complete birth date, more complete death place, personal photo, sibling(s) and spouse(s).

View Oluf Pedersen Kalips (Kalips-Kjølberg)'s complete profile:

  • See if you are related to Oluf Pedersen Kalips (Kalips-Kjølberg)
  • Request to view Oluf Pedersen Kalips (Kalips-Kjølberg)'s family tree

Share

Related Projects

Birthdate:
Birthplace: Langseter-Nordre.Trøgstad.Norway
Death: Died in Kalsøy
Occupation: Norges rikes kansler
Managed by: Martin Eriksen
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Oluf Pedersen Kalips (Kalips-Kjølberg)

Thorsø Herregård ligger i Torsnes på vestsiden av Tosekilen, g.nr. 687, b.nr. 1, ca. 1100 daa jordbruksareal, ca. 7000 daa skog og 6000 daa. annet areal. Hovedbygningen i empire med enkelte trekk av jugendstil er oppført i 1900 etter tegning av arkitekt Olaf Lilloe (1872-1943). Den har én sidefløy. Våningshuset med to sidefløyer fra begynnelsen av 1800-tallet brant ned i 1899.

    En av de første kjente eiere av T. var Oluf Kalips, adlet 1550, utnevnt til kansler (kongens representant spesielt i forhold til rettshåndhevelsen). Han samlet et stort jordegods, bl. a. også Elingaard og Kjølberg. T ble adelig setegård, og Kalips bodde der fra 1568 til sin død i 1592. Hans enke, Inger Jørgensdatter Litle (--> Fru Ingers gate) drev gården helt til 1626. Da gikk den over til hennes nieses mann, Steen Willumsen (Rosenvinge) (d. 1647). Han utvidet jordegodset ytterligere, ervervet bl. a. en rekke gårder i Borge/ Torsnes: Balterud, Store og Lille Borge, Dal, Holm, Molteberg og Moum. En tid senere gikk T. over til familien Bildt og videre til familien Sehested. Begge disse familiene eide samtidig Næs, men general Johan Fredrik Sehested solgte Næs i 1764.

--------------------

Thorsø Herregård ligger i Torsnes på vestsiden av Tosekilen, g.nr. 687, b.nr. 1, ca. 1100 daa jordbruksareal, ca. 7000 daa skog og 6000 daa. annet areal. Hovedbygningen i empire med enkelte trekk av jugendstil er oppført i 1900 etter tegning av arkitekt Olaf Lilloe (1872-1943). Den har én sidefløy. Våningshuset med to sidefløyer fra begynnelsen av 1800-tallet brant ned i 1899.

En av de første kjente eiere av T. var Oluf Kalips, adlet 1550, utnevnt til kansler (kongens representant spesielt i forhold til rettshåndhevelsen). Han samlet et stort jordegods, bl. a. også Elingaard og Kjølberg. T ble adelig setegård, og Kalips bodde der fra 1568 til sin død i 1592. Hans enke, Inger Jørgensdatter Litle (--> Fru Ingers gate) drev gården helt til 1626. Da gikk den over til hennes nieses mann, Steen Willumsen (Rosenvinge) (d. 1647). Han utvidet jordegodset ytterligere, ervervet bl. a. en rekke gårder i Borge/ Torsnes: Balterud, Store og Lille Borge, Dal, Holm, Molteberg og Moum. En tid senere gikk T. over til familien Bildt og videre til familien Sehested. Begge disse familiene eide samtidig Næs, men general Johan Fredrik Sehested solgte Næs i 1764. -------------------- Källa: Martin Martinsson Hovelsas Herby

Birgitte (Berette), f 1536 på Hofvin, død 1566, gift med Oluf Kalips. Bosatt på Tose gård i Østfold. Oluf Kalips ble adlet som væpner i 1550 og ble seinere Norges kansler. Birgitte var hans første hustru. Etter hennes død, giftet han seg på nytt med Inger Jørgensdatter Litle. Begge ekteskapene var barnløse, og da Oluf døde i 1592, ble det strid om det såkalte Kalipsgodset

view all

Oluf Kalips's Timeline

1520
1520
Langseter-Nordre.Trøgstad.Norway
1592
1592
Age 72
Kalsøy
????
????