Ваша фамилия Vuht?

Исследование фамилии Vuht

Записей с Oskar Vuht

181 Records

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Связанные проекты

Oskar Vuht

Дата рождения:
Место рождения: Tartu, Tartumaa
Смерть: Умер
Место погребения: Pirita kalmistu
Ближайшие родственники:

Сын Hans Vuht и Liisa Moks
Муж Aleksandra Vuht
Отец <private> vuht и <private> vuhti
Полукровный брат Karl Leopold Moks; Bernhard Andreas Moks; {$w0} {$w1} {$w2} / Kubu; Heinrich Rudolf Moks и Johanna Wilhelmine Moks

Менеджер: Mart Veide
Последнее обновление:
показать все

Ближайшие родственники

About Oskar Vuht

Sündis 06. Juulil 1880 Tartus. Õppis Hugo Treffneri Eragümnaasiumis, eksamid sooritas Tartu Aleksander I Gümnaasiumis 11,06.1903. 1903 - 1914 - õppis Peterburi Mäeinstituudis , mille lõpetas I järgu diplomiga, samal ajal töötas talvel tunniandjana, suvel Donbassi kaevandustes ja Nobeli naftaettevõtetes, 1912 suvel oli üle 3 kuu praktikal Saksamaal ( Westfalis ) ja Prantsusmaal. 01.08.1914 - 01.11.1914 - Tsulkovski kivisöekaevanduse Nr. 13 juhataja. 01.11.1914 - 01.01.1915 - Kaevanduse Nr. 8 abijuhataja. 01.01.1915 - 0112. 1916 - Kaevanduse "Italjanka" juhataja. 01.12.1916 - 01.06.1917 - Prantsuse-Vene A/Ü kaevanduste Nr.9 ja 5 juhataja. 15.07.1917 - 15.11.1917 - Kaevanduse "Olgerd" juhataja, samal ajal uue rajatava kaevanduse läbindamistööde juhataja. 15.11.1917 - 01.08.1919 - A/Ü "Brjanski Söekaevandused" kaevanduse Nr.6 juhataja. 01.08.1919 - 30.09.1920 - Doni Polütehnilises Instituudis (Novotserkaskis) professor M.S.Uspenski assistent mäekateedris. 08.11.1920 - 01.01.1927 - Riigi Põlevkivitööstuses tehniline direktor ja juhatuse liige. 01.01.1927 - 03.10.1936 - Töö ja Sotsiaalministeeriumi III ja IV rajooni tööinspektor. 03.10.1936 - 01.12.1937 - Riigikontrolli tehnilise osakonna vanemkontrolör ja ülem. 01.12.1937 - 30.06.1938 - Majandusministeeriumi fosforiiditööstuse rajamise komisjoni liige. 30.06.1938 - 06.11.1939 - A/Ü "Eesti Fosforiit" tehniline direktor ja juhatuse liige. 11.1939 - 01.09.1940 - Majandusministeeriumi mäeosakonna juhataja. 14.09.1940 - 08.1941 - ENSV Kergetööstuse Rahvakomisariaadi Riikliku Mäetehnilise Inspektsiooni ülem, samaaegselt 20.02.1941. Kesk Projekteerimisevalitsuse projektosakonna ülema kt. 08.1941 - 09.1944 - Eesti Omavalitsuse Majandus ja Rahandusdirektooriumi mäeosakonna ülem. 25.09.1944 - 31.03.1945 - ENSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Rahvakomisariaadi Tööstuse Teadusliku Uurimise Instituudi geoloogia ja mäetööstuse sektori juhataja. 01.04.1945 - 01.04.1946 - ENSV Töö Rahvakomisaraadi Mäetehnilise Inspektsiooni ülem. 01.04.1946 - 01.10.1956 - ENSV Riikliku Tehnilise Inspektsiooni inspektor (kohakaaslus). 15.06.1945 - 04.08.1950. TPI mäekateedri dotsendi kt., alates 11.03.1949 dotsent. Lisaks sellele töötas kohakaasluse alusel: 01.01.1916 - 15.07.1917 - Makeejevka Mäepäästejaama juures asuva Vagneri nimelises Kümnikute Kaevanduskoolis õpetaja. 01.09.1916 - 01.01.1920 - Kagu Mäevalitsuse laborant ( Donbassis ). 01.01.1932 - 31.12.1939 - Virumaa Kaevanduskoolis mäenduse õpetaja. 01.1943 - 07.1943 - Mäeosakonna poolt steigeritele, minööridele ja kaevuritele organiseeritud kursustel Kohtla-Järvel ja Kiviõlis luges mäenduse aineid. Peale selle oli kohakaasluse alusel Tallinna Mäetehnikumis õppejõuks, oli lõhketööde kursustel lektoriks. Siirdus pensionile 1956. Suri 16.10.1965 Tartus. On saanud koos Herman Jaanusega 3 patenti leiutistele põlevkivi utmise retortidele.

Pilt Mäeinstituudi lehelt.

http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=579702

показать все

Хронология Oskar Vuht

1880
6 Июля 1880
Tartu, Tartumaa
1965
16 Октября 1965
Возраст 85
17 Октября 1965
Возраст 85
Pirita kalmistu
????