Peder Andersson Drake (1555 - 1628)

public profile

7

Matches

0 0 7
Adds more complete death place, middle name and residence.

View Peder Andersson Drake's complete profile:

  • See if you are related to Peder Andersson Drake
  • Request to view Peder Andersson Drake's family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Brunflo
Death: Died in Brunflo
Occupation: Kyrkoherde i Brunflo
Managed by: Martin Wallin
Last Updated:

About Peder Andersson Drake

Peder Andersson [1581-1628].¹ Under hans tid inföll 1589 den Trondhjemska reformatsen. Jämte prosten i Oviken Eric Mogenssen och khden Lauritz Mogenssen i Rödön var han närvarande ss. Jämtländska prästerskapets representant i Opslo 8 juni 1591 vid konungahyllningen. Synes efter superintendenten Jonas Palmas' flykt 1613 blifvit prost i Jämtland, enär han så nämner sig i mars 1614 under ett utflyttningsbevis för Ingeborg Carlsdotter, som vill resa till Trondhjem att söka sig en god tjänst. Herr Peder kallas gamell prousten år 1620, då han installerade herr Oluff Nielsen som socknepräst i Alsen. Synes ha aflidit 1628. _________ ¹ I de förteckningar öfver Brunflo kyrkoherdar, som Tunæus och Biberg meddelat, förekommer en Peder Olai Drake i ordningsföljden före denne Peder Andersson. I hittills kända handlingar har han ej igenfunnits, och troligt är, att han är identisk just med denne Peder Andersson, ehuru intet bref mellan 1572-81 anträffats, som upplyser om hvem som under dessa år varit khde i Brunflo. 156 BRUNFLO G. m. Anna Olufsdotter, som efter hans död till danska regeringen ingaf en supplikatz om skydd för gården Berge, »som var her Peder Anderssons rette uförbrötne odel», men hvilken man ville afhända henne. (Norske Rigsarkiv Betænkninger 124.) Af barnen: Erich Pederssön, som af ståthållaren Sten Bille två gånger under kriget 1612-13 skickades in i Sverige med danska konungens patenter, hvarvid han senare gången tillfångatogs i Hernösand och blef pinligen förhörd, slutligen länsman i Brunflo och bodde 1629 i Öfverbyn, Marieby; Ursilla, gift på Huusuold (Hudiksvall) och Lisabeth, gift i Hernösand. Såsom utrikes gifta afdrogs en 1/6 part af hvarderas arf efter fadern till danska kronan. (Tingsvittne på Lockne ting 24/7 1629.) En dotter, g. m. sockenskrifvaren Jenns Michelsson.