Pier Bonninga van Sjaerda (b. - c.1504)

public profile

6

Matches

0 0 6
Adds birth date, more complete death date and middle name.

View Pier Bonninga van Sjaerda's complete profile:

 • See if you are related to Pier Bonninga van Sjaerda
 • Request to view Pier Bonninga van Sjaerda's family tree

Share

Death: Died in overleden 1496/1504
Managed by: Ann Vermeulen
Last Updated:

About Pier Bonninga van Sjaerda

     3  Tryn Lollesdr van Ockinga, afkomstig uit Burgwerd, overleden na 1504

 • Tryn was gehuwd met Pier Bonninga van Sjaerda, overleden 1496/1504, zoon van Foppe van Sjaerda en Perck Hillesdr van Bonninga.
 • Op 8-3-1491 wordt Peer Foppez Syaerda huys te Oppenhuizen door Epe Tietes Hettinga uit de Hommerts en diens zoon Douwe veroverd en verwoest (GJB 2011-245). In 1495 wordt zijn huis “in die Morra” bij Abbega door de Bolswarders veroverd en verwoest. Op 13-7-1496 nemen Peer Foppez en zijn dochter Atte Laws weduwe (Ath weduwe van Laes) het dat jaar gesloten verbond van Groningen met Westergo aan.
 • Douwe van Burmania tekent in 1504 mede namens zoon Goffe en zijn weduwe Tryn de reversaalbrief.
 • In 1505 staan zijn erven in het register van edelen uit Wymbritseradeel