Pieter Merkus (c.1787 - 1844)

‹ Back to Merkus surname

4

Matches

0 1 3
Adds more complete burial place.

View Pieter Merkus's complete profile:

 • See if you are related to Pieter Merkus
 • Request to view Pieter Merkus' family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Naarden, North Holland, The Netherlands
Death: Died in Surabaya, East Java, Indonesia
Occupation: Goeverneur Generaal
Managed by: Tom Spruit
Last Updated:

About Pieter Merkus

Curriculum Vitae

 • 1787 : geboren als zoon van 'n Predikant
 • - : studie Rechten Leiden
 • 1816 : ambtenaar 1e klas Batavia
 • 1822 : Gouverneur Molukken
 • 1826 : President Hooggerechtshof
 • 1829 : Raad van Indie
 • 1840 : Waarnemend Gouverneur-Generaal Nederland-Indie
 • 1843 : Gouverneur-Generaal Ned.Indie
 • 1844 : stierf tijdens gezondheidsreis naar Soerabaja

historici.nl... ;

MERKUS (Mr. Pieter) geb. te Naarden 18 Maart 1787, overl. 2 Aug. 1844 op den huize Simpang bij Soerabaja, zoon van I.G. Merkus, predikant bij de waalsche Gemeente te Naarden en I. Mouchon, studeerde te Leiden, promoveerde 12 Juli 1808 in de rechten op een diss. de Legatis Poenae nomine relictis, werd 9 Febr. 1815 benoemd tot ambtenaar 1e kl. voor den dienst in Oost-Indië, vertrok 29 Oct. d.a.v. daarheen, werd 7 Febr. 1816 benoemd tot hoofdcommies ter gener. secretarie te Batavia en 21 Juli 1817 tot adjunct.-secretaris-gen., in welke functie hij medewerkte tot regeling van het rechtswezen. 15 Jan. 1819 werd M. benoemd tot procureur-gen. bij het Hoog-gerechtshof en van af 13 April d.a.v. was hij tevens advoc.-fiscaal bij het Hoogmil. gerechtshof. 23 Aug. 1821 werd hij benoemd tot alg. secretaris, maar reeds 9 Juli 1822 volgde zijne benoeming tot gouverneur der Molukken. In die betrekking heeft M. met klem gewezen op den treurigen staat van zaken op die eilanden, gevoIg van het stelsel van exploitatie, dat daar gehuldigd werd. Hij vond een open oor bij den gouv.-gen. Mr. G.A.G.P. van der Capellen (I kol. 569), die eene inspectie-reis naar die eilanden deed en als gevolg daarvan eenige voorloopige maatregelen nam, terwijl hij de noodige voorstellen aan het opperbestuur deed, waarmede dit zich echter in menig opzicht niet vereenigde. Intusschen deed M. hetgeen in zijne macht stond; hij drong aan op de vervulling der beloften, door den gouv.-gen. gedaan en trachtte aan te

view all

Pieter Merkus's Timeline

1787
March 18, 1787
Naarden, North Holland, The Netherlands
1826
1826
Age 38
1831
1831
Age 43
Batavia, Ned. indie
1834
1834
Age 46
Rapathan
1834
Age 46
Jakarta, Indonesia
1836
1836
Age 48
Amsterdam, North Holland, The Netherlands
1839
October 11, 1839
Age 52
Batavia, Ned. Indie
1842
1842
Age 54
Batavia, Java, Ned. Indie
1844
August 2, 1844
Age 57
Surabaya, East Java, Indonesia
????
Surabaya, East Java, Indonesia