Rabbi Avraham David Wahrmann of Buczacz

Is your surname Wahrmann?

Research the Wahrmann family

Rabbi Avraham David Wahrmann of Buczacz's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Avraham David Wahrmann

Hebrew: אברהם דוד הרבי מבוטשאטש Wahrmann
Birthdate:
Death: Died
Immediate Family:

Son of R' Asher Anshil Wahrman and Rechel Wahrman
Husband of Wahrmann
Father of R' Yaakov Wahrman; Moshe Yosef Wurman; Eidel Sarah Rekhel Wahrmann; Yisrael Arye Leib Wahrman and Tzvi Hirsh Wahrmann

Managed by: Private User
Last Updated:

About Rabbi Avraham David Wahrmann of Buczacz (עברית)

תולדותיו:

אברהם דוד מבוטשאטש הרב אברהם דוד בן אשר וואהרמן מבוטשאטש (בוצ'אץ') בגליציה (1771 (ו' באדר ה'תקל"א) - 1840 (ה'תר"א)), המכונה גם הבוטשאטשובר, או בעל האשל אברהם - בוטשאטש, או הצדיק מבוצ'אץ', היה רב חסידי ופוסק אחרון.

תולדות חייו

אברהם דוד נולד ב -1771 (ו' באדר תקל"א) בנדבורנה לרחל בת הרב אברהם רחליס ולאנשל (אשר) וואהרמן. אברהם שילב בלימודיו השכלה יהודית וכללית, כילד נבחן אצל רבי דוד שלמה אייבשיץ ובמקביל למד חשבון ואת השפות גרמנית ופולנית. התחתן בגיל צעיר מאוד עם בתו של רבי צבי הירש בן יעקב קרא שהיה רבה של בוצ'אץ' ועבר לגור בבית חותנו, שם התיידד עם ר' חיים (מחבר "באר מים חיים") שנבחר אחר-כך לרב העיר צ'רנוביץ. בשנת תקנ"א (1791) התמנה לרבה של יזלוביץ. באותו זמן התקרב לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב ורבי משה לייב מסאסוב. גם בשמשו כרב העיר המשיך בלימודי החול, למד מתמטיקה, אסטרונומיה ומדעי הטבע מתוך גישה כי גם חז"ל למדו "מדעי-תבל וחכמות שימושיות". התעמק גם בתורת הקבלה. בשנת תקע"ד (1814) נפטר חותנו, רבי צבי הירש קרא בעל "נטע שעשועים", ורבי אברהם מונה במקומו לרבה של בוצ'אץ'. נפטר בעודו משמש ברבנות, ב-1840 (כ"ט בתשרי ה'תר"א). לעיקר פרסומו זכה בגלל ספריו "אשל אברהם" ו"עזר מקודש" שחיבר על השולחן ערוך. ספרים אלו (המודפסים ברוב המהדורות כנספח לשולחן ערוך) הינם דיונים הלכתיים בדברי השולחן ערוך. באופן יחסי מודגש הרקע לדיונים ההלכתיים בספרים אלו יותר מספרי אחרונים אחרים. כדי להבדיל בין אשל אברהם לרבי אברהם דוד ובין אשל אברהם שהינו חלק מהפרי מגדים, מכונה אשל אברהם של רבי אברהם דוד "אשל אברהם - בוטשאטש". לאחרונה הוקם מחדש ה'אוהל' על קברו של ר' אברהם דוד בחלק הישן של בית הקברות היהודי בבוצ'אץ', וחודשו המצבות על קבר בנו ישראל אריה לייב, בתו, איידיל שרה רעכיל, (קרוב לודאי הסבתא רבתא של יגאל אלון), ונכדו, יצחק, בנו של ישראל אריה לייב. הרב אברהם דוד מבוצ'אץ' מוזכר בספריו של ש"י עגנון - בן עירו.

מספריו

דעת קדושים-משמרת הקודש, הלכות שחיטות וטרפות, לבוב, ה'תרל"א. דעת קדושים, הלכות מזוזה, לבוב, ה'תרנ"ו. דעת קדושים, הלכות ספר תורה, לבוב, ה'תרנ"ז. אשל אברהם, על שלחן ערוך - אורח חיים, לבוב, ה'תרמ"ו. הגדה של פסח - עם פירוש אשל אברהם, לבוב ה'תרמ"ז. ברכת-דוד, על פרשיות חומש בראשית - בדרך קבלה וחסידות, לבוב ה'תקס"ה. מחזה אברהם, כולל 3 ספרים: "מחזה אברהם" על חמישה חומשי תורה, "חזון דוד" על נביאים וכתובים ו"חזון למועד" על חגי ישראל, לבוב, ה'תרל"ו. אמרות טהורות סאטו מארה, ה'תר"ץ. תפלה לדוד, לבוב, 1886 (קטלוג האוניברסיטה העברית מס' מערכת: 000237138) דברי דוד, על התפילה (המשך לתפילה לדוד), קולומיאה, ה'תרנ"ב. דברי אבות, ביאור על מסכת אבות (לבוב 1876) יד רמה, פירוש להגדה של פסח, קולומיאה, ה'תרנ"ו. עזר מקודש על מסכת גיטין, בילגוריי, ה'תרצ"ג. ברכת אברהם, הלכות ברכות, קולומיאה, ה'תרמ"ח. מילי דחסידותא, הגהות על ספר חסידים, סיגט, ה'תר"ע.

בנו רבי ישראל לייב חתן הרב ישעיהו שור מיאסי. כיהן לאחר פטירת אביו כאדמו"ר בבוטשאטש. סבל רבות ממשכילי העיר. היה נחשב לגדול בתורה ופוסק בענייני ממונות בנו רבי אברהם דוד. ממלא מקום אביו. חתן דודו רבי יעקב יצחק מזברז'. חתנו רבי שמחה מלנצהוט. חתנו רבי יוסף יהושע. ממלא מקום חמיו בבוטשאטש ורוב החסידים הסתופפו אצלו. בנו רבי יעקב יצחק מזברז'. חתן רבי יוסף יוסקה מלאשקוביץ. תלמידו של סבו (חותן חותנו) רבי מאיר מפרמישלאן. כיהן ברבנות בזברז' ואחר כך בפלטישאן ובסוף ימיו ביאסי. נפטר בי"ב בשבט תרמ"ה. בנו רבי משולם פייביש מפלטישאן (תרי"ד-י"ז בחשוון תש"ח). ממלא מקום אביו בפלטישאן ואחר ביאסי. ניצל בנס מהשואה. בנו רבי שמשון אדמו"ר מבאקוי.

(ויקיפדיה)

רבי אברהם דוד וואהרמאן זי"ע מבוטשאטש נולד בו' אדר תקל"א לאביו ר' אשר אנטשיל בן ר' דוד ולאמו מרת רעכיל בת ר' אברהם רעכעליס, ונקרא שמו ע"ש שני זקיניו ר' אברהם אבי אמו ור' דוד אבי אביו.

ר' אברהם דוד כותב על עצמו בספריו הרבים שהוא מצאצאי הרמ"א בכותבו עליו "אא"ז הרמ"א" -

בהגיעו לפרקו נשא את בת הגה"ק ר' צבי הירש קרא אבד"ק בוטשאטש ובעל שו"ת נטע שעשועים ונולדו להם ילדים, ואלו הם, א) הגה"ק ר' ישראל אריה לייב, ב) ר' יעקב, ג) ר' משה יוסף, ד) מרת אידל שרה רעכיל, ה) ר' צבי הירש, ו) ר' יצחק.