Elazar אלעזר Rosenfeld רוזנפלד (1862 - d.) MP

public profile

View Elazar אלעזר Rosenfeld רוזנפלד's complete profile:

  • See if you are related to Elazar אלעזר Rosenfeld רוזנפלד
  • Request to view Elazar אלעזר Rosenfeld רוזנפלד's family tree

Share

Birthdate:
Birthplace: Kaminka
Death: (Date and location unknown)
Occupation: Rabbi of Kaminka
Managed by: Yigal Burstein / יגאל בורשטיין
Last Updated:

About Elazar אלעזר Rosenfeld רוזנפלד

הרב ר' אלעזר רוזנפלד זצ׳׳ל הי׳׳ד מאושפיצין. הרה"ק נולד בשנת תרכ"ב בעיר קאפינקא גאליאיע. בן הרה"ק ר׳ יהושע זצ"ל בן הגה"ק ר׳ שלום זצ"ל מקאמינקא. נתחנך אצל אבי ו הרה"צ הנ״ל. והי׳ תלמיד חבר להרה"ק ר׳ שלמה האלבערשטאם זצ"ל מבאבוב. נשא (בז"ר) את בת הגה"ק רשב"ה מרן בעל "דברי חיים" זצ"ל אב"ד ואדמו"ר צאנז. שמש ברבנות בבאכניע ומשנת תרנ"ז מלא מקום אביו. ואח"כ כהן ברבנות ואדמורייות באושפיצין ונקרא בפי כל על שמה. עלה לארה"יק (תרצ"ו) והתישב בעיה"ק צפת. ואח"כ תקע דירתו בעיה"ק ירושלים איזה זמן לפני פרוץ המלחמה נסע לפולין ונהרג בידי הנאצים הי"ד.

האדמו"ר מאושפיצין הי׳ מזקני האדמ"ורים בדורנו מהשרידים מדור הישן אשר זכה לשאוב תורה וקדושה מחותנו הגה"ק הנ"ל. פעם ספר בשיחה (בליל שבועות) ע"י השולחן בירושלים שחותנו הגה"ק בד"ח זצ"ל אמר פעם בסעודת ליל שיק בזה"ל: אתם מדור הזה מה אתם יודעים הלא אין אתם יכולים להיות אפילו חסידים. . אני אוכל להיות לפחות חסיד, כי הכרתי עדין אדמו"רים וזכיתי להצטופף בצלם, אבל אתם את מי אתם מכירים? — והאדמו"ר מאושפיצין גמר שיחתו ואמר. ואני מוסיף על דברי חותני הקדוש ואגיד שאני לפחות הכרתי חסידים כי ידעתי את חותני הגה"ק אבל אתם בדור יתום זה אין לכם כבר כל מושג כלל . . .

---

אדמו״ר מאושפצין הרה״צ ר׳ אלעזר רוזנפלד שליט״א נולד לאביו אדמו״ר והרה״צ ר׳ יהושע זצ״ל בעיר קאמינקא (גליציה) בשנת תרכ״ב. נתחנך על ברכי אביו. תלמיד חבר להגאץ הצדיק הרב שלמה,הלברשטאם האדמו״ר מבובוב זצ״ל. בתרמ״ה רב בבוכניא. מתרנ״ז ממלא מקום אביו באדמו״ריות. בתרס״ז רב באושפצין. בתרצ״ו עלה לאה״ק. רבים מסתופפים בצלו. מזקני האדמו״רים שבדורנו, נצר מגזע הגאונים והאדמו״רים: קאמינקא, בלז, צאנז יעוד.

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29030&st=&pgnum=5