Rabbi Or Shraga המקובל רבי אור שרגא (b. - 1794) Transparent

public profile

View Rabbi Or Shraga המקובל רבי אור שרגא's complete profile:

  • See if you are related to Rabbi Or Shraga המקובל רבי אור שרגא
  • Request to view Rabbi Or Shraga המקובל רבי אור שרגא's family tree

Share

Birthplace: Yazd, Yazd, Iran
Death: Died in Yazd, Yazd, Iran
Managed by: Yigal Burstein / יגאל בורשטיין
Last Updated:

About Rabbi Or Shraga המקובל רבי אור שרגא

המקובל ר' אור שרגא

אביו: ר' שמואל. בניו: ר' משה ור' שמואל. סבא: ר' קיאס (מצד אביו). מתלמידיו: ר' אליהו שמאי.

נולד בעיר יזד (איראן). למד בקביעות עם שני ידידיו – ר' דרוויש מהעיר שירז (איראן) ור' משה מהעיר קשאן (איראן), כל מפגש נערך בעיר אחרת לסירוגין ובכל פעם היו השניים מהערים האחרות מגיעים בקפיצת הדרך. הדיר שינה מעיניו וכל לילה אף אחד לא הורשה להיכנס לבית מדרשו היות ולמד תורה מפי אליהו הנביא. הוענק לו התואר "מלא" [מ' בניקוד קובוץ ל' בניקוד קמץ] ראשי תיבות: מי לה' אלי, המציין חכם, שומר מצוות וירא ה' וכונה בפי היזדים "מולא אור הראשון" אולם ברוב ענוותנותו היה אומר - אני רק "שרגא" (אור קטן). שימש כמוהל, שוחט, בודק ודיין, השתדל לסייע לבני עדתו, עודד את הקשר עם בני ארץ ישראל והתפרסם גם בקרב הגויים כצדיק וקדוש העושה נסים ונפלאות. על אף שר' ישראל (הבעש"ט) מעולם לא נפגש עמו, התבטא: 'יש לי ידיד במרחקים, הרב אור שרגא'. יצא לשוק לערוך קניות בערב שבת ובערב יום טוב בלבד ונהג למסור את ארנקו למוכר על מנת שייקח את הסכום הדרוש. לאחר שהשאח זכה לראות עמוד אור המתנשא מראשו של ר' אור שרגא עד לשמים, שלח כרכרת מלכות להביאו אל הארמון, הושיבו במועצת השרים, העניק לו הקצבה חודשית לכל ימי חייו וגלימת מלכות. ר' אור שרגא שלא רצה להיחשד ברום לבבו, קיצץ את שרוולי הגלימה המפוארת וכאשר אחד משרי המלך ראה כי שרוולי הגלימה גזורים ביקש לסטור לו אולם ידו יבשה ורק לאחר שהשאח הפציר בו, הסכים ר' אור שרגא לרפא את השר. השאח העניק לו גלימה נוספת לשבת ויו"ט ומאז כונה גם "מולא פוסטינו [גלימה]". בשנת ה'תקנ"ד השיב את נשמתו ליוצרה, על קברו נהגו יהודים וגויים להדליק נרות או שמן ולהתפלל ובעת האזכרה נוהגים אנשי קהילת יזד לשיר את השיר שחיבר בנו ר' שמואל.

תיאור הבול הנושא את שמו - 1999: בהעדר דיוקן של הרב אור שרגא או מוצג ויזואלי מתאים אחר שייתן ביטוי לזכרו – נבחר ציור של דף מאוייר מכתב יד של "מוסא-נאמה" מאת המשורר שאהין, מעותק ע"י נחמיה ג. אמשל, טבריז, איראן 1686 (?). באיור נראה הקרב של ישראל בעמלק, ומצד ימין למעלה – דיוקנותיהם של משה, אהרון וחור הצופים במתרחש. התצלום באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים. מעל ומתחת לאיור נראים בתי שיר הקשורים לספר שמות י"ז, חי-יג. להלן תרגום מילולי מפרסית לעברית: כדי שאת ידיו של הנביא על האבנים / נשים משני הצדדים, הוי הזקן המלומד כאשר שמע חור מאהרן, מיד / יצא הביא כמה אבנים חזקות את (הידיים) בשני כיוונים העלהמשה / המכובד (חור) סידר את האבנים בטיט כאשר חור ערך את האבנים זו על זו / אזי, חור ואהרן משמאל ומימין. בשובל הבול נראה המבנה שבו נמצא קברו של ברב אור שרגא ביזד, איראן.

קברו של מולא "אור שרגא" זיע"א

view all

Rabbi Or Shraga's Timeline

????
Yazd, Yazd, Iran
????
Yazd, Yazd, Iran
1794
1794
Yazd, Yazd, Iran
????
Yazd, Yazd, Iran
????
Yazd, Yazd, Iran