Rabbi Raphael Ziskind Cohen, Chief Rabbi of Altona-Hamburg-Wandsbek

Is your surname HaKohen?

Research the HaKohen family

Rabbi Raphael Ziskind Cohen, Chief Rabbi of Altona-Hamburg-Wandsbek's Geni Profile

Records for Raphael HaKohen

145,022 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Share

Raphael HaKohen, Chief Rabbi of Altona-Hamburg-Wandsbek

Nicknames: "Raphael Hamburger", "Raphael Cohen", "Rafael ben Jekutiel Süsskind Kohen", "רפאל זיסקינד"
Birthdate:
Birthplace: Lithuania
Death: Died in Altona
Place of Burial: Königstraße Jewish cemetery, Hamburg-Altona, Preussen
Immediate Family:

Son of יקותיאל כהן (קוהן) Susskind Yekutiel Cohen (Kohn) and גב. כהן (קןהן) Mrs. Cohen (Kohn)
Husband of Tamar HaCohen
Father of Fromet (Fanni-Fanny) Riesser; Tzvi Hirsch HaCohen; ? Yanover; ? Speyer and ?

Occupation: אבד"ק אה"ו
Managed by: James Isserles Falek
Last Updated:

About Raphael HaKohen, Chief Rabbi of Altona-Hamburg-Wandsbek

תולדותיו: 'Hebrew Books

נוסח מצבתו

פ״נ אדמ״ו הרב הגאון המפורסם החסיד האמתי נר ישראל ופאר הדור כמוהר״ר רפאל הכהן זצ״ל בעה״מ ספר תורת יקותיאל ושב הכהן שאלת הכהנים תורה מרפא לשון דעת קדושים אשר היה אב״ד בג׳ ק״ק אה״ו יע״א כ״ג שנים והרים המשרה מעל שכמו ד׳ שנים ומחצה לפני מותו ללכת לאה״ק תוב״ב וישב לו פה כי לא יכול לעבור מפני רעש המלחמות בארץ ביום ד׳ ך״ד מרחשון תקס״ד מלאו לו פ״א שנה למחרתו חלה את החולי אשר מת בו ביום ו׳ ך״ו מרחשון ואבל כבד וכבוד גדול נעשה לו במותו ונקבר ונספד כהלכה ביום א׳ ך״ח מרחשון שנת הגדל ליהודים ורצוי לכל אחיו לפ״ק פה חלקת מחוקק ספון נשיא הוא בישראל איש חיל לא חת מכל ותועפות לו כהררי אל חמשים ותשע שנה שפט את ישראל מלחמת ה׳ נלחם צדקות ה׳ עשה הרים קרן עמו טורח משאו נשא רבים השיב מעון הורה חטאים דרכי אל איש מופת עשה גדולות אך למען שם כבודו לא ירא מפני איש בלתי את ה׳ לבדו על כן אהבוהו גם כבדוהו כל בית ישראל רוח אלהים בו אך לה׳ לבדו כל מעשהו בז לכל מחמדי תבל דורו ראו כן תמהו הסיר העטרה ויבחר הסתופף במקדשי אל תנצב״ה‏‎

   ר` רפאל הכהן מהמבורג, או ליתר דיוק ר` רפאל בן ר` יקותיאל זיסקינד כ"ץ ממינסק, לפי המסורת המשפחתית הוא האב הקדמון של משפחת ברגר ממינסק, אליה שייכת גם האישה שאיתי, היא חיה רגב וגם אביה הרצל ברגר. ר` מיכל מיישה ממינסק, אותו הזכרתי בבלוג הזה הוא מצאצאיו, ואחריו יתר בני ברגר. רפאל הכהן מהמבורג, שחי במחצית השנייה של המאה ה-18, היה רב של קהילות אה"ו (אלטונה, המבורג, ואנדזבק). הוא היה רב חשוב בזמנו, "אחד מגדולי הדור בהלכה ופוסק מובהק" וכתב כמה ספרי הלכה. הוא דמות ידועה בהסטוריה שכן הוא היה הראשון להרים את נס הקרב בהשכלה.
   אביו ר` יקותיאל זיסקינד כ"ץ ממינסק היה רב בעיר מיטאו, בירת קורלנד ונפטר בשנת 1772 . יקותיאל היה צאצא, מצד אימו, של ר` מרדכי יפה, מחבר הספר "לבושים". רפאל הכהן מהמבורג, נולד במיטאו בשנת 1722 ומת באלטונה בשנת 1803 . הוא, ור` חיים מוולוז`ין, למדו במינסק אצל ר` אריה לייב בן אשר גינצברג, מחבר הספר "שאגת אריה", שהיה אח"כ רב במץ שבגרמניה. רפאל הכהן היה רב בקהילות מינסק, רקוב, וילקומירסק, פינסק, פוזנאן, ולבסוף בקהילת אה"ו. ספריו הם: "ושב הכהן", "שאלת הכהנים תורה", "מרפא לשון" ו"תורת יקותיאל". אשתו שמה היה תמר. נכדו היה גבריאל ריסר, שהלך בדרך ההפוכה לסבו.
   הספר "תורת יקותיאל", שנידפס בברלין בשנת 1772, שאת תמונת השער שלו אתם יכולים לראות למעלה. נמצא כולו באינטרנט ואפשר להוריד את כל הספר מן האתר הזה, 412 עמודים כתובים בכתב רש"י. הספר כלל כניראה דברים שאינם מקובלים על "המשכילים" בני דורו ואחד מהם, שאול ברלין, כתב ספר "מצפה יקתאל" בעילום שם ובו התקפה חריפה על רפאל מהמבורג ועל סיפרו. התחיל פולמוס גדול וביה"ד של אלטונה, העיר בה היה ר` רפאל רב, התכנס והחליט להטיל חרם על המחבר האנונימי.
   רפאל הכהן היה מעורב בכמה מחלוקות עם "המשכילים". באחת המחלוקות הגיע הדבר עד למלך דנמרק (אלטונה היתה אז חלק מדנמרק), שפסק נגדו. במחלוקת אחרת הוא פגש את משה מנדלסון, הפילוסוף היהודי הידוע, שתירגם את התנ"ך לגרמנית. רפאל הכהן ראה שמנדלסון עוסק בתורה בלא כיפה והדבר הכעיס אותו מאוד. הוא פסל את מנדלסון ואת התירגום שלו. אבל מנדלסון המשיך להתייחס אליו בכבוד.
   רפאל הכהן, וכל סיפורי מלחמתו במשכילים, מפורטים בספר "מהפכת הנאורות – תנועת ההכלה היהודית במאה ה-18" של פרופ` שמואל פיינר מאונ` בר-אילן, ספר שיצא בהוצאת מרכז שז"ר בשנת 2002. רפאל הכהן ניקרא שם רפאל זיסקינד כהן.

http://flix.mako.co.il/blog/print.asp?EntryId=1598549

---

ראה: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29046&pgnum=35

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=29099&pgnum=297

http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=12437

---

נולד בכ"ד מרחשון ה'תפ"ג. מילדותו ניכר בכשרונותיו ובגיל 9 החל לכתוב חידושי תורה בהלכה ובתוספות. בגיל 12 למד בישיבת ר' אריה ליב (בעל "שאגת אריה") במינסק ולאחר שהגיע לגיל מצוות נשא אישה, פרש מכל ענייני העולם ובמשך 6 שנים שקד על לימוד התורה יומם ולילה וערך תעניות. בגיל 19 מונה לראש ישיבה במינסק ובגיל 23 החל לכהן כאב"ד ברקאווי. בשנת ה'תק"ז עבר לכהן כאב"ד בקהילת ווילקמיר ותיקן גשר שנקרא על שמו על מנת שגברים יוכלו ללכת לבית הכנסת בנפרד מהנשים. לאחר כ - 10 שנים נבחר לרב ראשי למינסק וסביבותיה, נהג לעבור בין העיירות והכפרים שתחת חסותו ובכל ערב ובוקר דאג לאסוף מניין יהודים מהסביבה לתפילות, שימש בעצמו כחזן, דרש בדברי מוסר ובלילות שקד על לימוד התורה. עסק בפדיון שבויים וכל דבר שהחל לעשות לא שקט עד שסיימו. בשנת ה'תקכ"ג נבחר לרב ואב"ד בפינסק וסבל מהלשנות לשרי השלטון. בשנת ה'תקל"א נסע לברלין (גרמניה) על מנת להדפיס את ספרו [תורת יקותיאל] ולמרות בקשות הקהילה לכהן כאב"ד חזר לפינסק לאחר כשנה. לא הסכים לחתום על כתב החרם על החסידים ובשנת ה'תקל"ב נבחר לאב"ד פוזן (פולין). טרם היכנסו לפוזן חלה עד שהרופאים נואשו לחייו וציוו שלא יתענה ביום הכפורים, אולם בערב יום הכפורים נרדם מבלי לאכול וכאשר התעורר הבריא ולמחרת יום הכפורים נכנס לעיר פוזן בכבוד גדול. תיקן לראשונה מקוה מים חמים, השיא את בתו לראש ישיבת פוזן (ר' צבי הירש יאנוור). בכ"ז ניסן ה'תקל"ו נבחר לראש אב"ד לקהילות אה"ו [אלטונא, המבורג, ונדסבק] ובראש חודש תמוז הגיע לגרמניה. נודע בתקיפותו בענייני צדק ויושר על פי דיני התורה, נלחם במשכילים והחרים את ספרי רמ"ד. בראש חודש תמוז ה'תקנ"ט הודיע על פרישתו וקיבל מהמלך מכתב הערכה והוקרה רשמי על 23 שנות הנהגתו את 3 הקהילות. רצה לעלות לירושלים (ישראל) אולם עקב פרוץ מלחמת נפוליון התיישב בהמבורג ושקד על לימוד העבודות בבית המקדש בכדי להיות בקי בעבודת הכוהנים וביום שישי שנת ה'תקס"ד השיב את נשמתו ליוצרה. http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=6&page=tzadik&kid=755

------------------------------------------

Wikipedia Biography:

Rabbi Raphael Susskind Cohen - Rafael ben Jekutiel Süsskind Kohen Born 4 November 1722 Died 11 November 1803 (aged 81) Altona

Rabbi Raphael ben Jekuthiel Susskind Cohen, in German Rafael ben Jekutiel Süsskind Kohen (Lithuania, 4 November 1722 – Altona, 11 November 1803), a kohen, was Chief Rabbi of Altona-Hamburg-Wandsbek from 1775.

He was educated at Minsk under Aryeh Löb ben Asher, whose successor as head of the yeshibah of that town he became in 1742. In 1744 he was called to the rabbinate of Rakov, and in 1747 to that of Vilkomir (a town not far from Wilna), where he remained till 1757, when he was called as chief rabbi to Minsk. Six years later he became rabbi and head of the yeshibah at Pinsk. In 1771 he went to Berlin for the purpose of publishing there his work "Torat Yekutiel." The scholars of that city received him with enthusiasm and respect, and offered him the rabbinate, which was then vacant, but for some unknown reason he declined the offer. In 1772 he became rabbi of Posen, and four years afterwards he was called to take charge of the "Three Communities" (Altona, Hamburg, and Wandsbeck).

For twenty-three years he ministered to these congregations, and then retired from active service, spending the remainder of his life among his former parishioners. How highly his work was esteemed may be inferred from the fact that the King of Denmark, to whose territory these congregations belonged, upon hearing of Raphael's resignation, sent him a letter in which he expressed his appreciation of the service he had rendered to the Jewish community.

Raphael was Mendelssohn's bitterest opponent, and attempted to ban Jewish readers from reading Mendelssohn's Biur (Pentateuch translation) while it was still in manuscript, but ultimately was unable to oppose translation of the Pentateuch when Mendelssohn arranged for the ruler of Altona, Christian VII of Denmark, to subscribe to a copy.

Raphael fought against all modern culture, and on one occasion fined a man for wearing his hair in a cue. Rabbi Rifael is said to have refused to participate in the excommunication initiated against the Shneur Zalman of Liadi based on his claim that greater challenges face one wishing to initiate punishment than one wishing to initiate blessing.

Both Ḥayyim of Volozhin (1749—1821) and his elder brother Simḥah (d. 1812) studied under R. Raphael. Rabbinic literary works[edit]

Raphael, was the author of the following works:

 • תורת יקותיאל Torat Yekutiel (Berlin, 1772), novellæ and comments on the Shulḥan 'Aruk, Yoreh De'ah (to the end of paragraph 106), appended to which are some responsa. It was against this work that Sant Berlin wrote his "Miẓpeh Yekutiel" (ib. 1789).
 • מרפא לשון Marpe Lashon (ib. 1790), lectures on ethics.
 • "ושב הכהן Vshav HaKohen" [and the Kohen shall return] (in Hebrew). hebrewbooks.org. Altona, 1792, republished 1988. p. 480. Retrieved 1 July 2011. [8]
 • שאלת הכהנים תורה Sha'alat ha-Kohanim Torah (Altona, 1792), novellæ and comments on the Talmudic treatises Zebaḥim, Menaḥot, 'Arakin, Temurah, Keritot, Yoma, and Me'ilah.
 • זכר צדיק Zeker Ẓaddiḳ (ib. 1805), his last two public lectures.[1]

References

 • "RAPHAEL BEN JEKUTHIEL SÜSSKIND HA-KOHEN". Jewish Encyclopedia. 1901–1906. Retrieved Jan/7/13. Jewish Encyclopedia Bibliography: Grätz, Gesch. xi. 540; Lewin, Talpiyyot, p. 8, Berdychev, 1895; Lazarus Riesser, Zeker Ẓaddiḳ, Altona, 1805; Eisenstadt, Rabbane Minsk wa-Ḥakameha, p. 18, Wilna, 1899.
 • Encyclopaedia Judaica: Bd. Kimchit-Lyra Jakob Klatzkin, Ismar Elbogen KBS KOHEN, RAFAEL BEN JEKUTIEL SÜSSKIND (1722-1803), Rabbiner und Autor, geb. 4. Nov. 1722, Nachkomme des R. Mordechai Jaffe, studierte seit seinem 12. Lebensjahr in der Jeschiba seines Verwandten R. Arje Löb b. Ascher (sd) in Minsk, ...
 • Aschkenas: Volume 4, Issue 1 1994 "Mit dieser Selbstdarstellung beginnt der aus Litauen stammende Raphael ben Jekutiel Süskind haKohen, Oberrabbiner der Dreigemeinde Altona-Hamburg-Wandsbek, sein Schreiben vom April 1782 an den dänischen Oberpräsidenten"
 • Shmuel Feiner The Jewish enlightenment 2002 Page 127 "From his own personal experience, he was able to point to at least one clear address — the Lithuanian rabbi Raphael Suesskind Kohen (1722-1803), who from 1775 was the rabbi of the Altona-Hamburg community."
 • Alexander Altmann Moses Mendelssohn: a biographical study 1973 "Mendelssohn was able to silence most of the opposition, especially that of its leader, Rabbi Rafael Kohn of Altona, by obtaining subscriptions for his translation from the royal house of Copenhagen, through the intervention of a friend, ..Mendelssohn's reply to Hennings' two letters and the ministerial note attached to the first was written on 29 July:20 I ... and which prevented the chief rabbi of Altona from taking any overt action against the Pentateuch translation.
 • David Jan Sorkin The Berlin Haskalah and German religious thought: orphans of knowledge 2000 "A rumor that the Chief Rabbi, Raphael Cohen (1722-1803), who was notoriously quick to issue bans, intended to pronounce one, had the salutary result that Mendelssohn, with the aid of a good friend (Hennings), enlisted the King of Denmark and the Royal Library as subscribers (Altona had been under Danish rule since 1640)
 • One or more of the preceding sentences incorporates text from a publication now in the public domain: "ḤAYYIM BEN ISAAC OF VOLOZHIN". Jewish Encyclopedia. 1901–1906. Retrieved Jan/8/13.
 • The title is based on Leviticus 14:39.
 • Jewish Dynasties

-------------------- Temporary Profile Placeholder: Subject to more research of sources. However dates do sync, and In "The Luria Legacy", by Dr. Neil Rosenstein, page 36 is mentioned . . .

"Manuscript #2238 in the Bodleian Library at Oxford University quotes R. Eliezer Reisser as saying that Eliezer's father-in-law, Chief Rabbi Rafael ben Yekutiel HaKohen of Hamburg (born 1722), had seen a family pedigree documenting that he was "descended from Rashi", 33 generations from Jochanan HaSandlar, fourth generation from Hillel the Elder."

---------------------------------

You click "Read On-line" on the right side of the page.Then you have to click the down arrow on top of the page to scroll through the pages one by one.

----------------------------------

 • His father R. Yekutiel Katz Ziskind Minsk died in 1772 . Yekutiel was a descendant , on his mother , of R. Mordechai Yaffe .
 • Raphael HaKohen studied in Minsk in R. Aryeh Leib ben Asher Ginzberg ,
 • Wife her name was Tamar .

Source

---------------------------------

תולדותיו: 'Hebrew Books

The young Gaon Rabbi Rafael the author of “Torah Yekutiel” was appointed as district rabbi in his place. He had formerly served in the rabbinate in Rakov and Wilkomir. He was already known as a wondrous genius in his youth.

His relative and rabbi, Rabbi Aryeh Leib the author of “Shaagat Aryeh” predicted a bright future for him and appointed him as a Rosh Yeshiva in his Yeshiva when he was only 20 years old He also settled in Smilovichi, and later in Dukora. He was very successful in his important position, and he succeeded in obtaining various benefits from the government for his flock.

He fulfilled his role with dedication and faithfulness, and did not forego the truth before any person. He excelled in his sermons and in admonishments. As he traveled in his role from city to city and from town to town, he taught the people the opinions of the Torah, morality and the fear of Heaven. His directed words and his reproofs bore fruit, and he met with success in his work. However, he too saw that this position prevented him from dedicating himself appropriately to Torah. After six years (in the year 5523 – 1763) he left his position. He was accepted as a rabbi in Hamburg one year later. Source

-----------------------------

Rabbi Rafael son of Yekutiel Ziskind Hacohen (later known as Hamburger) served in the years 1763-1772. After he left Pinsk, Rabbi Rafael son of Yekutiel was accepted as Rabbi of Pozno [Poznan] and in 1776 he was called to become the Rabbi of three communities of “AHW” (Altona, Hamburg, and Wandsbek). In the period of his rabbinate, Hassidism began spreading in both Karlin and Pinsk.

. . .Hassidism became fortified in Karlin beginning with the 1760s and from there was dispersed all over Lithuania and Reisen. Rabbi Aharon from Karlin (1736-1772), the outstanding student of Rabbi Dov Ber the Maggid of Mezrich [Miedzyrzec], played a central role in the Hassidic revolution in Lithuania and in organizing the movement. Thanks to him Karlin was already important in the 1760s (during the Rabbinate of Rafael Hacohen), as one of the two leading centers of the Hassidic movement. Source

------------------------------

The famous rabbi Raphael haCohen known as the Gaon Hamburger who was known throughout the Jewish world and who was a friend of King Frederick of Denmark.  He was also the grandfather of Gabriel Reisser who was the first Jew to be admitted to practice law in Germany, was the author of many books and the author of much legislation. 

I understand he (Gabriel Reisser) was also one of the organizers of the German liberal party which in some form or another has been in operation in Germany throughout this period of time.  His wife Slova was a Zeligman and her father  Zelig had returned from Germany to Latvia where he established the entire Zeligman rabbinical family.  Source

view all

Rabbi Raphael Ziskind Cohen, Chief Rabbi of Altona-Hamburg-Wandsbek's Timeline

1722
November 4, 1722
Lithuania
1770
1770
Age 47
1803
November 11, 1803
Age 81
Altona
November 13, 1803
Age 81
Königstraße Jewish cemetery, Hamburg-Altona, Preussen
????
????
????
????
????