Rudolph Swanepoel, b5c6 (c.1757 - 1835)

‹ Back to Swanepoel surname

6

Matches

0 0 6
Adds more complete birth place, more complete death place and personal photo.

View Rudolph Swanepoel, b5c6's complete profile:

  • See if you are related to Rudolph Swanepoel, b5c6
  • Request to view Rudolph Swanepoel, b5c6's family tree

Share

Birthplace: Klein Roggeveld, Central Karoo DC, Western Cape, South Africa
Death: Died in Breede River DC, Western Cape, South Africa
Managed by: Judith Susanna Hendrika 5 Marais b2c1d6e5f2g7h7i12j2
Last Updated:

About Rudolph Swanepoel, b5c6

Inventaris van zodanige goederen als er ab intestato met ’er dood zijn ontruijmd ende nagelaten door den burger Jacobus Swanepoel Joh:z ten voordeele zijner ondertemeldene erffgenamen, met namen

  • 1) Maria Swanepoel wed: Theodorus de Koker
  • 2) Johannes Swanepoel Johannesz: mondig
  • 3) Martha Elizabeth Swanepoel laatst wed: Van Hassolt en thands hertrouwd met Jacobus Pretorius Jacobz:
  • 4) Rudolph Swanepoel Johannesz: mondig
  • 5) de kinderen van wijlen Dina Alida Swanepoel in huwelyk verwekt bij Jacobus Louw waaronder minderjarige gevonden worden
  • 6) Johanna Christina Swanepoel gehuwd met Philip Jacobsz:
  • 7) Jan Hendrik Swanepoel Johannesz: mondig

Invoegen als het een en ander ingevolge opgaaff van desselfs broeder Johannes Swanepoel Joh:sz hier bovengemeld door mij ondergeteekende Adj:t Commis en getuigen is opgenomen en in geschrifte gebragt, bestaande alle deese goederen in de volgende, namentlijk

...

Aldus gedaan en g’inventariseerd ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop op den 15 Julij 1809 ende zulx op ’t op en aangeeven van de in den hoofde deeses gem: Johannes Swanepoel Johannesz: ...

Als getuigen: P:J: Poggenpoel, J:J: Maynier
Voor den opgaaff: Johannis Swanepoel J: soon
Mij present: P:E: Faure, Adj:t C:

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/28.12 on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F28.12&freesearchkey=%20Jacobus

view all

Rudolph Swanepoel, b5c6's Timeline

1757
March 1, 1757
1757
Central Karoo DC, Western Cape, South Africa
1784
May 17, 1784
Age 27
Paarl, Breede River DC, Western Cape, South Africa
1835
February 10, 1835
Age 78
Breede River DC, Western Cape, South Africa