Wilhelm Frimann Koren Christie, Eidsvollsmann (1778 - 1849) MP

public profile

28

Matches

0 0 28
Adds burial place, additional photo(s), sibling(s) and child(ren).

View Wilhelm Frimann Koren Christie, Eidsvollsmann's complete profile:

  • See if you are related to Wilhelm Frimann Koren Christie, Eidsvollsmann
  • Request to view Wilhelm Frimann Koren Christie, Eidsvollsmann's family tree

Share

Related Projects

Birthdate:
Birthplace: Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
Death: Died in Bergen, Hordaland, Norway
Occupation: Stiftamtmann
Managed by: Lars Albertsen
Last Updated:

About Wilhelm Frimann Koren Christie, Eidsvollsmann

Wikipedia info: http://www.snl.no/Riksforsamlingen/Riksforsamlingen_p%C3%A5_Eidsvoll_1814 http://www.snl.no/.nbl_biografi/Wilhelm_Frimann_Koren_Christie/utdypning http://no.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Frimann_Koren_Christie

Nasjonalitet:

Norsk

Yrke:

Sorenskriver og kansellisekretær

Politisk holdning:

Selvstendighetspartiet

Representerte:

Bergen

Alder i 1814:

36 år

Christie tilhørte "Quodlibet", en krets av ledende menn med politiske og litterære interesser. I mars 1814 holdt disse flere debattmøter over selvstendighetspørsmålet og planene om en norsk grunnlov. Christie deltok ivrig og gjorde seg, som Peter Motzfeldt, til talsmann for en konstitusjonell styring etter amerikansk, engelsk og fransk mønster.

På Eidsvoll ble Christie etter loddtrekning stående utenfor konstitusjonskomitéen, men ble til gjengjeld valgt til riksforsamlingens sekretær. Spesielt aktiv i debattene var han ikke, noe som kanskje skyldtes arbeidet som sekretær og merarbeidet med å føre private møtereferater til Christian Frederik. Som Motzfeldt tilhørte Christie selvstendighetspar

tiet, men i motsetning til sin gode venn var han ingen radikal demokrat. For å skape stabil styring og gode livsvilkår for folket ønsket Christie å gi administrasjonen arbeidsro og la sakkyndige ta hånd om lovgivningen. Følgelig ville han utvide stemmeretten, men kun gi Stortinget rådgivende myndighet.

Christie er likevel først og fremst kjent for sin innsats som stortingspresident ved det overordentlige storting høsten 1814 og som formann for komitéen som forhandlet med Sverige. Som stortingspresident bidro han til å innføre en stabil konstitusjonell praksis. Som forhandlingsleder lyktes han å få i stand en union med Sverige uten å gjøre vesentlige endringer i grunnloven. Christie møtte også på Stortinget i 1815 og 1818 og hadde flere vikti

ge verv. Han var i store deler av perioden forsamlingens president og ledet tidvis også Lagtinget og Odelstinget. I tillegg var han medlem av, og ofte formann i, en rekke komitéer. På grunn av sykdom trakk han seg etter hvert ut av politikken.

Christie var også en ivrig samler av oldtidsaker og kulturobjekter, og var en av de store drivkreftene bak grunnleggelsen av Bergen Museum, som senere ville gi opphav til Universitetet i Bergen. http://www.uib.no/christiekonferansen/om-christiekonferansen/hvem-var-christie

--------------------

Wilhelm var Eidsvollsmann og stortingsrepresentant.

view all

Wilhelm Christie, Eidsvollsmann's Timeline

1778
December 7, 1778
Kristiansund, Møre og Romsdal, Norway
1806
August 31, 1806
Age 27
København, Denmark
1808
March 28, 1808
Age 29
København, Denmark
1849
October 10, 1849
Age 70
Bergen, Hordaland, Norway
????