Ваша фамилия Murray?

Исследование фамилии Murray

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Ds William Murray, b3

Дата рождения:
Место рождения: Graaff-Reinet, Western District, Eastern Cape, South Africa
Смерть: Умер в Worcester, Breede River DC, Western Cape, South Africa
Ближайшие родственники:

Son of Andrew Murray, SV/PROG и Maria Susanna Magdalena Stegmann, b1c1-SM
Husband of Elsabe Antoinette Jakoba Gie, SV1b5c7d2
Father of Catherina Johanna Murray; Maria Magdalena Murray; Elsabe Antoinette Murray; Jemima Catherina Murray; Andrew Milne Murray и ещё 8
Brother of Jemima Murray b6; John Murray b1; Andrew Murray b2; Maria Murray b4; Ds Чарльза Murray, b5 и ещё 8

Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About William Murray b3

Founder of the Institute for Deaf Mutes and the Blind - Worcester 1881. He had 16 children Ds. William Murray (Graaff-Reinet, 29 Oktober 1829 - Worcester, 16 Junie 1899) was die derde van ds. Andrew Murray sr. se vyf seuns wat predikant geword het. Reeds op 'n vroeë ouderdom gaan hy na Nederland om in die teologie te studeer en kom saam met ds. A.A. Louw in 1852 na Suid-Afrika terug. Sy eerste gemeente was die NG gemeente Middelburg, Kaap, waar hy arbei van 1854 tot 1865. Toe die Ringskommissie van Graaff-Reinet op 19 Mei 1852 amptelik oorgaan tot die stigting van die dié gemeente, was sy vader een van die drie kommissielede. Die eerste konsulent was sy oudste broer, ds. John Murray, destyds leraar van die NG gemeente Burgersdorp, waarna William die eerste leraar word. Gedurende sy bediening daar word 'n nuwe kerkgebou opgerig. Op 18 Junie 1865 vind sy bevestiging in die NG gemeente Worcester plaas, waar hy arbei tot en met sy dood in 1899. Blykbaar is die NG gemeente op De Doorns, NG gemeente Murray, na hom vernoem. Ds. Murray is, so skryf eerw. A Dreyer[1], gekenmerk deur buitengewone nederigheid, buitengewone liefde, buitengewone ywer en buitengewone toewyding aan die Here en die diens van die Here. Hy het hom oor die ellendiges ontferm, hy trek hom die lot van mense wat ly en armes aan en arbei met selfverloënende liefde aan hulpbehoewendes. Daarvan getuig sy onwaardeerbare diens aan die sending, aan die opvoeding van gesig- en gehoorgestremdes en van die jeug. Hy was jare lank voorsitter van die Binnelandse Sendingkommissie en stigter van die Instituut vir Doofstommes en Blindes op Worcester. Hy het ook 'n groot bydrae gelewer tot die stigting van die NG Kerk se arbeidskolonie op Kakamas. In sy eie gemeente het hy opvoedingsinstellings tot stand gebring, waaronder een waarin verarmde jong seuns gratis gevoed, geklee en in 'n ambag opgevoed kon word.

открыть все 21

Хронология William Murray b3

1829
21 Октября 1829
Graaff-Reinet, Western District, Eastern Cape, South Africa
21 Октября 1829
21 Октября 1829
1855
16 Ноября 1855
Возраст 26
Cape Town, Western Cape, South Africa
1856
27 Август 1856
Возраст 26
1858
28 Март 1858
Возраст 28
1859
16 Сентября 1859
Возраст 29
1860
6 Октября 1860
Возраст 30
1862
4 Июля 1862
Возраст 32
1864
18 Января 1864
Возраст 34
Middelburg, Stormberg District, Eastern Cape, South Africa