Yitzchok Meir Kanal (c.1860 - 1942)

WarsawPoland

View Yitzchok Meir Kanal's complete profile:

  • See if you are related to Yitzchok Meir Kanal
  • Request to view Yitzchok Meir Kanal's family tree

Поделиться

Place of Burial: WarsawPoland
Birthdate:
Death: Died
Managed by: Shulem Jeremias - שלום יערמיאש
Last Updated:
показать все

Ближайшие родственники

About Yitzchok Meir Kanal

ר' יצחק מאיר קאנאל ז"ל

נולד לאביו ר' משה אהרן (מנו"כ בווארשא), שימש כרב בעיר בלאשקי, ולאחריו כרב בגליל ווארשא וחבר וועד הרבנים דשם, גם שימש כסגן יו"ר של אגה"ר בפוילן. מבניו; ר' יהושע קאנאל חתן ר' פנחס פינקעלשטיין אב"ד פאלעניץ.

בזוו"ש נשא את הרבנית פיגלא בתו של ר' ארי' לייבוש רוקח ממאגרוב במהר"י מבעלזא זצ"ל (שהיתה נשואה מקודם לר' שלמה ב"ר דוד מסקווירא ז"ל).

נהרג בדירתו בקיץ תש"ב הי"ד כשלא רצה לצאת וללכת לה"אומשלאג-פלאץ" שמשם לקחום בקרונות אל מחנות ההשמדה

http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=10534&sid=c9035e80df4351352768e73848ea9bb4

----

יידמן מספר על הרב יצחק מאיר קאנאל, סגן הנשיא של אגודת הרבנים בפולין. הרב הוורשאי הישיש בן ה-82 שהיה אחד הפעילים הבולטים שבין רבני ווארשה, גילה כלפי הגרמנים התנגדות של יחיד. בדרכו ל'אומשלאגפלאץ' בחודש אוגוסט 1942 אמר לר' זישא פרידמן, אחד ממנהיגי אגודת ישראל: "אני לא אתן להסיע אותי מכאן; יבוא עלי מה שיבוא – אבל כאן, במקום, שאבוא לפחות לקבר ישראל". הוא נורה ונהרג לפנות ערב באותה כיכר. "כפי שהתברר אחר כך, גילה הרב הישיש התנגדות. הוא ניסה לחטוף את האקדח מן החייל הגרמני ששמר עליו... מובן, שנורה ונהרג בו במקום, אבל את מבוקשו השיג, לא נתן עצמו לגירוש ובא לקבר ישראל".

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/shmini/lic.html

---

בספר "אני מאמין" מובאים כמה סיפורי גבורה, וביניהם מובא הקטע הבא:

בין הנחטפים שעמדו בשכנותי היו הסופר ר' הלל צייטלין והרב הישיש מבלאשקה והדיין מווארשא, הרב קאנאל. ידענו בבירור שאנו הולכים בדרכנו האחרונה. היינו מזועזעים מהמחשבה שאנו עומדים למות מות חנק.

הרב קאנאל הישיש אמר: ...יהודים דעו יפה ובבהירות את מצבכם. אל תפלו כנבלות! אל תלכו ברצון למות במיתות משונות! הריני זקן, שבור, ואין בכוחי לאגרף את אגרופי. הילכך אני אנוס למות מיתת חנק ושם אקבר.....הרי אתם מתים בין כך ובין כך - אל תמותו כחתולים וככלבים, אלא תלכו למות כבני אדם, כבני ישראל. עימדו והתגוננו באגרופים מקומצים ולא יחולל צלם אלוקים בידי הטמאים. תמות נפשי עם פלשתים, תמות נפשי עם פלשתים...

....הם ניעורו לחיים, ובאגרופי ברזל ושרירים מתוחים יצאו להכות את השוטרים, מנהל קרונות הגירוש הקצין שמרלינג הוכה עד זוב דם ורגלו נקעה.

הרב קאנאל נשאר עומד ליד המדרגות של קרון בקר ולא רצה לזוז ממקומו. האנשים המוכים שמאחוריו נעצרו על ידו, וקולו של הרב פרץ בשאגה: ...הכה אותי, רצח אותי, אני לא אלך. כאן אמות, אסיים את חיי ואקבר במקום

http://66.199.166.105/forum/viewtopic.php?f=31&t=10534&sid=924ab56df56d6266b60b6fad918008f6&start=25

הרב יצחק מאיר קאנאל, סגן יו”ר אגודת הרבנים, שהיה בן 82, סירב באוגוסט 1942 להצטרף לגירושים למחנות שהגרמנים ערכו ביהודי וורשה וטען שמעדיף למות בעיר זאת, כך לפחות יזכה לקבר ישראל. הרב נורה ונהרג כבר באותו היום באחת מככרות וורשה, לפי עדויות של עדי ראיה הוא נלחם בחייל גרמני וניסה לחטוף את אקדחו. הוא נקבר בקבר ישראל בוורשה.

http://www.shavei.org/communities/hidden_jews_of_poland/articles-hidden_jews_of_poland/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9/?lang=he