Yitzhak Rokeach (1835 - 1892)

‹ Back to Rokeach surname

6

Matches

0 0 6
Adds middle name, spouse(s) and child(ren).

View Yitzhak Rokeach's complete profile:

  • See if you are related to Yitzhak Rokeach
  • Request to view Yitzhak Rokeach's family tree

Share

Birthplace: Uman, Ukraine
Death: Died in Jerusalem, Palestine
Managed by: Sharon Bester
Last Updated:

About Yitzhak Rokeach

מאנציקלופדיה דוד תדהר

נולד באומאן, פלך קיוב, אוקראינה, בשנת תקצ"ה (1835), לאביו ר' יוסף, סוחר ותלמיד-חכם, ממקורבי האדמו"ר ר' ישראל מריז'ין שעבר לסאדיגורה שבבוקובינה. עלה ארצה עם הוריו בשנת ת"ר (לפני העליה נסע אביו לקבל ברכה מרבו בסאדיגורה ושם נפגש עם ר' ישראל ב"ק , ממיסדי כולל ווהלין בירושלים, חלוץ מלאכת הדפוס בארץ, שבא אז לביקור אצל רבו ולסידורים בעניני הכולל) והתישבו בירושלים. למד בחדרים ובישיבות והגיע לדרגת תלמיד-חכם. לפי הצעת הרבי מסאדיגורה נשא לאשה את מרים בת ר' ישראל ב"ק . ממנה נולדו לו: אלעזר (סופר, עורך עתונים ועסקן לוחם וממריץ את יהודי הגולה למען חיבת ציון), יעקב שלום (רב בטולידו שבארצות הברית), שמעון (העסקן הישובי הנודע, מראשי עדת ישראל ביפו, ממיסדי שכונת נוה צדק, ואבי האחים יוסף, יצחק וישראל רוקח - ראש עירית ת"א), מלכ ה אשת שלמה זלמן כהן . אחרי פטירת אשתו הראשונה נשא לאשה את זלאטה בת ר' שמואל בן הגביר רבי משה פיזיצר . ממנה נולדו לו: חנה אשת שמואל בן העסקן אברהם מויאל (בא-כח חובבי ציון ביפו, שעזר בגאולת הקרקעות ליסוד המושבות גדרה ועקרון ובפעולות ישוביות אחרות) ויוסף (נפטר בשווייץ). היה מראשי החסידים בירושלים, הדור בלבושו, פקח ואיש מעשה, אחד המעטים בין האשכנזים שידע יפה את השפה הערבית. עסק במסחר ובעיקר בעסקי קבלנות ממשלתיים. חכר מהממשלה הטורקית את מס הדרכים בעד השימוש בעגלות בכביש יפו-ירושלים (ולניהול העסק מצד יפו שלח שמה את שמעון בנו) והחזיק בחכירה זו עד שנתבטל מס זה בסוף תרנ"ב בעקב פתיחת מסילת-הברזל (הראשונה בארץ) בקו יפוירושלים על-ידי חברה צרפתית לפי הזכיון שקיבל מהממשלה הטורקית יוסף ביי נבון . כן חכר מעירית ירושלים את "מס השערים", שהיה נגבה מהתוצרת החקלאית שהביאו הכפריים למכירה בעיר. עם כל טרדותיו הרבות בעסקים היה קובע עתים לתורה וידו היתה פתוחה למתן צדקה ועזרה לנצרכים. היה מנקיי הדעת שבירושלים, התרחק מכל מחלוקת ולשם כך יסד לו בית-מדרש מיוחד ברחוב חב"ד שבעיר העתיקה. היה גם בעל תפילה ובעל תוקע ידוע לשבח. נפטר בירושלים, א' חשון תרנ"ג.