Doecke van Rinia

public profile

Is your surname van Rinia?

Research the van Rinia family

Doecke van Rinia's Geni Profile

Records for Doecke van Rinia

767 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

Doecke van Rinia

Birthdate:
Death: Died in Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands
Place of Burial: Blessum, Menameradiel, Friesland, The Netherlands
Immediate Family:

Son of Haye Doeckes van Rinia
Husband of Lisck Pybes van Sickema and Tryn Uckes van Glins
Father of Haye Doeckes van Rinia; Hobbe Doeckes van Rinia; Ymck Doeckesdr van Rinia; Pybe Doeckes van Rinia; Teedt Doeckesdr van Rinia and 5 others
Brother of Ath van Rinia

Occupation: ARBITER
Managed by: Wiebren Hiemstra
Last Updated:

About Doecke van Rinia

In 1458 was Docka Tiessingha inwoner van Blessum en mederechter van Deinumer Nieuwland. Omdat later Tjessinga te Hylaard één van de goederen van de Blessumer familie Rinia blijkt te zijn, mag Docka Tiessingha wel met Doeke Rinia van Blessum worden geïdentificeerd. In 1459 bemiddelde hij in een verzoening tussen Humme Hummyngha te Abbega en Kempo Unyngha na een vete die ondermeer aan de Hemdijk was uitgevochten; in 1469 in een geschil binnen de familie Fons te Jorwerd.2233 Doeke Rinia stierf in 1478 in Blessum, waar zijn zerk nog bewaard is.

In 1484 vermaakte Lysck Doekema, oftewel Lisck Pybes Sickema, weduwe van Doeke Rinia, Ryedingha goed met 91 pondemaat en dat huys ende stynts mey syn timmeringhe aan haar jongste zoon Haring Rinia. Hij en andere zoons kregen bovendien delen van dat goed 'oppa suyra yg fan Rydinghe stynts'; verder noemt Lysck in haar testament verschillende andere goederen, waaronder

Sickema te Herbayum, Aersum in Jorwerd, Fockinga in Blessum en Tjessinga te Hylaard. In 1505 en 1511 woonde Haring Doekes als "edeling" of "heerschap" te Blessum. De state Rinia komt na 1511 geleidelijk in het bezit van Doecke Hayes Rinia, een oomzegger van Haring. Hij kocht eerst de helft van het goed, daarna één derde deel, en pretendeerde in 1529 samen met de

weeskinderen van zijn oom Haring Doekesz de houdenge ende jacht van swanen van Rynge State in een precies omschreven gebied. In 1541 stierf Doecke Hayesz; hij werd bij zijn al eerder gestorven vrouw Rints van Herema in de kerk begraven. Het jaar daarop stierf Atke Doeckedr Rynghe (Rinia), gehuwd met Hessel van Hermana; ook zij werd in Blessum begraven.

Zowel Rinia als Fockinga in Blessum kwamen aan het einde van de 16de eeuw in het bezit van regenten die in vrouwelijke lijn van de oude Rinia's afstamden. Een dochter van Doeke Rinia en Lysck Sickema was His Rinia; zij was dus een zuster van de eerdere eigenaar Haring Doekez Rinia. Zij trouwde met Pieter Sybrants Auckema. Een kleindochter van His en Pieter, Reynsck

Pietersdr Auckema trouwde eerst met Jan Buygers, en na diens dood in 1555 met Sape van Wissema. Uit het eerste huwelijk stamde de dochter Bauck Buygers, die met Jacob van Bouricius trouwde. Zij waren reeds voor 1619 eigenaars van Rinia state; de erven Bouricius waren dat in 1640. In de 17de eeuw zou Rinia als zomerhuis van de regentenfamilie Bouricius dienen. In de kerk ligt een grote gebeeldhouwde zerk van hen uit 1677, met ondermeer de wapens Buygers en Bouricius.

In 1723 was Rinia blijkens een tekening van J. Stellingwerf een bescheiden kop-hals-rompboerderij.

In de kop en de romp was mogelijk nog oud muurwerk aanwezig. Het erf was omgracht; een poort met een verdieping en een trapgevel gaf er toegang toe.

Fockinga of Wissema (Blessum FC1, SC1)

In 1484 vermaakte Lysck Doekema alias Rinia in Blessum behalve Rinia state en het goed ten

zuiden daarvan ook Fockinga goed, gelegen ten zuidwesten van het dorp. Aan het eind van de 16de eeuw zou Fockinga zich ontwikkelen tot een herenhuis, dat in

handen was van een andere staak van nakomelingen van de Rinia's dan die waaraan Rinia was gekomen: uit het tweede huwelijk namelijk van Reynsck Pietersdr Auckema - een Riniakleindochter -, met Sape van Wissema. Een zoon van hen, Jan Sapes van Wissema woonde in 1592 te Blessum op Fockema dat voortaan ook als Wissema voorkomt. Zijn zoon Doeke van

Wissema was in 1640 eigenaar. In de kerk dekt een fraaie gebeeldhouwde zerk de grafkelder van de Wissema's.

view all 15

Doecke van Rinia's Timeline