Ваша фамилия Bartoli?

Исследование фамилии Bartoli

Записей с Matteo Giulio Bartoli

23,427 Records

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

  • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
  • Обменивайтесь фотографиями и видео
  • Технология Smart Matching™
  • Бесплатно!

Связанные проекты

Matteo Giulio Bartoli

Дата рождения:
Место рождения: Labin, Labin, Općina Labin, Istria County, Croatia
Смерть: Умер в Turin, Italy
Ближайшие родственники:

Son of Vincenzo Bartoli и Giulia Bartoli
Brother of Giacomo Bartoli; Maria Giacoma Bartoli; Giulio Bartoli; Giovanni Bartoli; Luigi Bartoli и ещё 1

Профессия: Glottologo
Менеджер: Private User
Последнее обновление:
показать все

Ближайшие родственники

About Matteo Giulio Bartoli

Bartoli, Matteo Giulio, lingvist (Labin, 22. XI. 1873 - Torino, 23.1.1946). Rodio se u staroj istar. obitelji (majka je potjecala iz obitelji Palisca). pohađao osnovnu školu u Labinu, a gimnazijski licej u Kopru. Labinština i njezina etnokulturna i jezična sredina (hrvatski čakavski, venetski i istrorumunjski sloj, ali i dalmatski govor na Krku. s kojim Labin održava gosp. veze) predodredile su ga za jezične studije. Kao student Sveučilišta u Beču napisao je doktorsku disertaciju o dalmatskom, neolatinskom govoru pretkršćanskoga doba koji su u Dalmaciju unosile rimske legije i doseljenici Temelj proučavanju bio je veljotski (veglioto, vegliotto), koji se na Krku sačuvao do 1898. Tada je umro njegov posljednji govornik, s kojim je B. obavio nekoliko razgovora. Mentor disertacije, Švicarski lingvist Wilhelm Meyer-Lubke. u krugovima bečke Akademije znanosti (Kaiserliche Akademie des Wissenschaften) zauzeo se da B. nastavi proučavati dalmatski govor. Član povjerenstva bio je i Splićanin Adolfo Mussafia, prvi redoviti profesor romanistike u Beču. Disertacija Das Dalmatische objavljena je u Beču 1906., dok se tal. izvorniku izgubio trag. Tek je Aldo Đuro. posljednji lingvist tal. dalmatinske škole, u okviru svojih nastojanja unutar Instituta talijanske enciklopedije (Istinito della Enciclopedia Italiana) i Accade-mije della Crusca priredio tal. izdanje // dalmatico. Resti di un'antica lingua romanza parlata da Veglia a Ragusa e sna collocazione nella Romania appennino-balcanica (Rim 2000). B. je 1907. dobio katedru lingvistike na sveučilištu u Torinu. Svojim je radovima - Alle fonti del neolatino (1910), Introduzione alla neolinguistica (1925) i Saggi di linguistica spaziale (1945) - proširio teorijska i metodološka saznanja u području jezične znanosti, napose ona o problemu prostorne distribucije, te postao lingvist eur. glasa. Surađivao je, uz Vidossija i Pellisa, na tal. lingvističkom atlasu (Atlante linguistico italiano).

http://www.istrianet.org/istria/illustri/

показать все

Хронология Matteo Giulio Bartoli

1873
22 Ноября 1873
Labin, Općina Labin, Istria County, Croatia
1946
23 Января 1946
Возраст 72
Turin, Italy