Epe van Bootsma (b. - 1609) Icn_world

‹ Back to van Bootsma surname

View Epe van Bootsma's complete profile:

 • See if you are related to Epe van Bootsma
 • Request to view Epe van Bootsma's family tree

Share

Photo_silhouette_m
Birthdate:
Death: Died
Occupation: 1582/1584 grietman van Kollumerland
Managed by: Ann Vermeulen
Last Updated:

About Epe van Bootsma

 • dbnl.org... ;
 • Epe van bootsma was gehuwd met Rints van Aesgema, geboren 24 mrt 1545, overleden n 1597, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma.
 • HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:Rintien Aeggema,vrouw van Eepe van Bootsma binnen Leeuwarden als eiseres tegen Clara van Bootsma

Uit dit huwelijk:

 1. 1 Frouck Epesdr van Bootsma, afkomstig uit Warga, geboren ± 1567, overleden 28 mrt 1587 ,20 jaar, begraven Warga ,grafschrift. Frouck is getrouwd 1586 met Tiete van Popma, overleden 9 dec 1620 ,GEN 742, begraven Warga ,grafschrift, zoon van Aesge van Popma en Ymck van Hettinga. Hij testeerde met zijn vrouw in 1619 (EEE I-541). In mei 1623 zou zijn overleden een dochter, begraven te Warga (GEN 742),maar volgens het stamboek F.A.is dit de zoon Rienck. Tiete was later gehuwd met Anna van Feytsma, overleden 21 mrt 1635 ,grafschrift, begraven Warga, dochter van Hessel van Feytsma en Wilsck van Heemstra.
 2. 2 Hessel van Bootsma, volgt onder IV-d.
 3. 3 Gabbe van Bootsma, volgt onder IV-e.
 4. 4 waarschijnlijk Haye van Bootsma.
 5. 5 Bauck Epesdr van Bootsma. Bauck was gehuwd met Pybe van Wyckel, zoon van Ids van Wyckel en Tjomck van Wyckel.
 • BOOTSMA (Epo van) was de zoon van Hessel van Bootsma, die in 1548 te Kollum woonde en van His Heringa van Camstra. Epo huwde met Rinthje Gabbes van Aesgema en woonde met haar te Kollum, vrij zeker op de aldaar gelegen ‘Bootsma-state’. Hij werd in Januari1568, te gelijk met zijnen zwager Frans Huyghes ingedaagd en, wegens niet-verschijning, den 8sten September daaraanvolgende verbannen. Het jaar zijner terugkomst bleef ons onbekend, maar zeker is het, dat hij later, welligt in 1579, grietman werd der gemeente Kollumerland c.a. Onder zijn bestuur, ten jare 1583, vindt men het eerst melding gemaakt van het plan, om het Dokkumer-diep af te sluiten, hetwelk onder zijn opvolger hervat, doch eerst in 1729 werd tot stand gebragt. In 1584 deed hij vrijwillig afstand van de grietenij en werd Jelger van Feytsma in zijne plaats benoemd.
 • [p. 140] Zie Stamboek van den Frieschen adel, Bootsma, gen. 1 en 2 en aantt., Camstra, aant. 47; en Resolutieboeken van Kollumerland.