Birth of John Oskar Mauritz Lönn

Date: May 24, 1910
Location: Södra Sandsjö (G), Sweden

Comments

More Events

Showing 11 events
MAY 3
1877
Södra Sandsjö, Sverige
DEC 3
1898
1901
1902
1903
DEC 5
1906
Backaryd (K), Sweden
MAY 24
1910
Södra Sandsjö (G), Sweden
FEB 18
1913
Södra Sandsjö (G), Sweden
MAR 25
1916
Södra Sandsjö (G), Sweden
1917
Väckelsång, Småland, Sverige
AUG 2
1963
Vislanda, Kronoberg, Sverige