fra Ivan Despot started attending Klasična gimazija u Sinju

Date: September 1, 1863 - June 15, 1870
Place: Klasična gimazija u Sinju
Location: Croatia
Education Type: Middle School

People

1 Person
    

Comments

More Events

Showing 9 events
AUG 19
1851
Makarska, Splitskodalmatinska, Hrvatska
AUG 24
1851
Makarska, Splitskodalmatinska, Hrvatska
SEP 1
1858
Croatia
SEP 1
1863
Croatia
SEP 1
1870
Croatia
FEB
1874
Croatia
FEB 19
1886
Split, Split-Dalmatia, Croatia
FEB 24
1886
Makarska, Splitskodalmatinska, Hrvatska
SEP 1
1972
Bogoslovija Makaraska