Marriage of pl. Viljem II. mejni grof Savinjske marke and Sv. Ema ( Hema ) Krška redovnica, Karantanska svetnica grofica Wichbuga