Birth of Sara Mattsson

Date: May 17, 1676
Place: Hästö
Location: Kökar, Åland, Finland

Comments

More Events

Showing 13 events
1606
1650
Sottunga, Åland, Finland
1654
Kökar Hästö
JUN 20
1667
Hästöö, Kökar, Åland, Finland
JUN 2
1671
Kökar, Åland, Finland
MAY 17
1676
Kökar, Åland, Finland
MAY 24
1682
Kökar, Åland, Finland
AUG 25
1688
Kökar, Åland, Finland
????
????
Sottunga, Åland, Finland
????
????
????