Genealogy Projects on the Geni Family Tree

All Projects

 • Victims of the Nazi Holocaust - קרבנות הנאצים בשואה

  Victims of the Nazis during the Holocaust קרבנות הנאצים בשואה This project's mission is to list the names of the victims of the Nazis during the Holocaust to show that these victims are not just an anonymous mass, but were, and some still are, millions of human beings with ...

 • Russian History & Cultural Heritage - Umbrella Project

  History of Russia List of Russian Rulers (1168 - 1917) List of Heads of Government of Russia The House of Romanov Famous Russians Discovering Your Russian Roots Russia is the largest country in the world, covering more than one-eighth of the Earth's inhabited land area. Extending across the entirety of northern Asia and much of Eastern Europe, Russia spans nine time zones and in...

 • Jewish Families of Hodonin (Göding), Moravia, Czech Republic

  This project seeks to list representatives of the Jewish families from the Moravian town of Hodonín (Göding) in today's Czech Republic. The KehilaLinks page on Hodonín (JewishGen) tells us that "a Jewish community existed in Hodonín as early as the first half of the 17th century. Most Jewish families of the fairly large community were expelled from the town in the ...

 • Jewish Genealogy Portal: A Guide to Jewish Projects and Resources on Geni

  On Geni you can access and collaborate on the most comprehensive Jewish family trees ever created. This Portal is a guide to significant Jewish genealogy umbrella or resource projects on Geni. After the Historical Projects overview, the Portal is organized primarily by geographic region, similar to the database structure at JewishGen . The Portal is meant to complement and reorganize the Jewish...

  Tags:
 • Imigrantes Portugueses do Concelho de Velas ao Brasil / Portuguese immigrants of Concelho of Velas to Brazil

  Este é um subprojeto relacionado ao Projeto Maior Brasil: Imigrantes Portugueses ao Brasil / Portuguese immigrants to Brazil Aqui estão relacionados os imigrante portugueses que vieram ao Brasil do Concelho de VELAS . Amaro Francisco da Silveira Quadros (Urzelina, Velas, Ilha de São Jorge, Azores, Portugal, ? - Brasil, ?) filho de João da SIlveira Quadros e Mar...

 • Jews of Chicago

  This is an umbrella project for all projects related to Jews from Chicago. Jews came to Chicago from virtually every country in Europe and the Middle East, but especially from Germany and Eastern Europe. Unlike most other immigrant groups, Jews left the Old Country with no thoughts of ever returning to lands where so many had experienced poverty, discrimination, and even sporadic massacres. ...

 • Imigrantes portugueses dos Açores ao Brasil

  A Imigração Açoriana no Brasil foi estimulada pelo interesse de Portugal em povoar o território do Brasil colônia, alternativa empregada para impedir a exploração das novas terras portuguesas por outras nacionalidades. A vinda de imigrantes açorianos stá muito ligada à imigração de portugueses no Brasil. Ap&#x...

 • Chief Rabbinical Judges (Av Beit Din)

  Jewish communities throughout the world have had a court system separate from that of the surrounding non-Jewish communty called a "beit din". This three-member panel of judges is headed by the "Av Beit Din" (ABD). The project here seeks to compile a list of historical and contemporary chief judges. Beit Din & Judges From Bible to Modern Times Chief Rabbis of Jerusalem 1525-1565 ר...

 • Ⓡussian ◦ Painters

  Ⓡ ◦ Russian ◦ Painters —A— Ivan AIVAZOVSKY ‧ 1817-1900 ‧ ‧ Taisia AFONINA ‧ 1913-1994 ‧ Piotr ALBERTI ‧ 1913-1994 ‧ Nathan ALTMAN ‧ 1879-1970 ‧ Evgenia ANTIPOVA ‧ 1917-2009 ‧ Abram ARKHIPOV ‧ 1862-1930 ‧ Mariam ASLAMAZIAN ‧ 1907-2006 &#...

 • Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem

  The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta is a Roman Catholic lay religious order, traditionally of military, chivalrous, noble nature. It is the world's oldest surviving order of chivalry. The Sovereign Military Order of Malta is headquartered in Rome, Italy, and is widely considered a sovereign subject of international law. Higher Order Sea...

  Tags:
 • Culpeper County, Virginia, USA

  Official Web Site =This project is a table of contents for all projects relating to this County of Virginia. Please feel free to add profiles of anyone who was born, lived or died in this county. Point Of Contact For This Page: Donald Colvin

 • Imigrantes Portugueses do Concelho de Vila do Conde ao Brasil / Portuguese immigrants of Concelho of Vila do Conde to Brazil

  Este é um subprojeto relacionado ao Projeto Maior Brasil: Imigrantes Portugueses ao Brasil / Portuguese immigrants to Brazil Aqui estão relacionados os imigrante portugueses que vieram ao Brasil do Concelho de VILA DO CONDE . Antonio Moreira da Costa (Vila do Conde, Porto, Portugal, c. 1842 - Cambuquira, Minas Gerais, 5 de setembro de 1903) casado com Maria Candida Ribeiro. ...

 • The Unbroken Chain, by Dr. Neil Rosenstein

  THE UNBROKEN CHAIN Biographical Sketches and Genealogy of Illustrious Jewish Families from the 15th - 20th Century. Dr. Neil Rosenstein's magnum opus The Unbroken Chain was first published as a single volume in 1976. An expanded two-volume second edition of "The Unbroken Chain" was published in 1990. The author announced in December 2012 that he is in the process of earnestly editing ...

 • Visionaries, Leaders and Supporters of the World Zionist Organization, WZO (XIX - mid-XX centuries)

  A homage to Theodor Herzl and his family, as well as co-visionaries, plus those who were inspired by his dream after the Dreyfus Affair to create a homeland for Jewish refugees in the Land of Israel that would be a vibrant, democratic, modern, enlightened, Hebrew speaking, spiritual and moral society, a “light unto the nations" . ‎אִם תִ&...

 • Clergy in our family

  Clergy in our family Tracing the faith and religious convictions of your family This project will work in conjunction with the "History Project" to give you a report of how many Clergy(equivalent in any Religion or Faith) were in your family. Please add ANY profiles of ANY Clergy or equivalent in any Religion or Faith to this project, to take advantage of the "History Project App" . O...

 • Kovno Ghetto

  Kovno Ghetto Hidden History of the Kovno Ghetto Kovno Pogrom The Kaunas (Kovno) pogrom, under the direction of the Nazi SS Brigadeführer Franz Walter Stahlecker, was a massacre of Jewish people living in Kaunas, Lithuania that took place in from June 25 to June 29, 1941 – the first days of the Operation Barbarossa and of Nazi occupation of Lithuania. The most infamous in...

 • Berlin Plantation, St. Elizabeth, Jamaica

  This project is about a plantation called Berlin Plantation, so named from original oner's hometown. Owned by the Cohen Families. It project covers the ancestry and descendants of this plantation in St. Elizabeth, Jamaica. This is one of the individual plantation projects in the Jamaican Planters and Plantation series.==Summary====Plantation owners==* Hyman Cohen grave in Black River ==Slaves==...

 • Île-de-France (province), France

  Introduction Ancienne province de France sous l'Ancien Régime. Liste complète des provinces complete list of provinces Gentillé : Français Langue(s) régionale(s) : francien , champenois Indiquez les lieux dans Geni How to Input Locations in Geni ... 1789 et avant : City = (voir ci-dessous see below 'Locations') County = [laissez vide keep blan...

 • Passagers pour la Nouvelle-France (1534-1763)

  Introduction [text] Navires Ships La Grande Hermine, La Petite Hermine et l'Émérillon Rolle de l’équipage et passagers des navires de l’expédition de Jaques Cartier en Nouvelle France en 1535. C’est le deuxième voyage official pour exploration en Amérique du Nord. Les Navires : La Grande Hermine, 100 tonneaux, La Petite Herm...

 • Passagers du Joseph Nicole 1714

  Détails particuliers de cette traversée Details of this voyage ==Liste des passagers Passenger List

 • Het Nederlands Verzet 1940-1945 - Dutch Resistance 1940-1945

  Het Nederlands Verzet 1940-1945 Het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog is de verzamelnaam voor alle personen en groepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog weerstand boden aan de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945). Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en...

 • Historic Buildings of Berkshire, England

  Historic Buildings of Berkshire, England See Historic Buildings of Britain and Ireland - Main Page Image right - Windsor Castle This project needs developing - if you wish to work on it please contact June or Terry who would be delighted! The object of this project is to provide information about historic buildings in the county of Berkshire, with links to sub-projects for specifi...

 • Pioneers of Canada - Quebec

  Pioneers of Canada - Quebec Pictured right: Victor Begin was the only French Canadian officer serving in the NorthWest Mounted Police. and he had been with them for 15 years. If you would like to know a bit more, please consult the Skagway Historical Society which has posted a brief biography of Joseph Victor Begin. History: From New France to Confederation French colonization started w...

 • South Africa - Profile Conventions/Guidelines

  Conventions for Profile Management on the South African branch of the "World Family Tree" (WFT) The Naming Conventions outlined in this project, with the Supporting document, currently in version 3-2 . These conventions follow and are in line with: Coalition for the Standardization of GENi Naming Conventions Naming Conventions Wiki These Conventions follow the method suggested by pr...

 • Québec, Québec, Canada

  Aperçu Overview La ville de Québec ( carte ) fait partie de l' agglomération de Québec de la Communauté métropolitaine de Québec , région de la Capitale-Nationale . Toponymie Toponymy « » : Indiquez les lieux dans Geni How to Input Locations in Geni Standard Location Names for Québec, Canada ... n...

 • Hrvatski političari/Croatian politicians

  Političari koji su sudjelovali ili sudjeluju u političkom životu Hrvatske Predsjedniku Republike pripada i predstavnička i izvršna funkcija. On predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Nadležan je za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, kao i za stabilno, normalno i usklađeno djelovanje dr&#...

 • Most Distant Ancestor Photos

  Please add to the project your most distant ancestor for whom you have a photo.

 • Jewish Soldiers in World War I (1914-1918)

  At the outbreak of the war, the Jews, eager to demonstrate their loyalty to their respective countries, rallied to the war effort. Initially the Jews in Russia were no exception, but when the policy of deportation was implemented, many Jews began to pray for the victory of the Central Powers. Nevertheless, about half a million Jews donned Russian uniforms. On the opposite side, almost 100,000...

 • Writers and Novelists

  Celebrated and influential writers from around the world. List of Novelists from England 20 of America’s iconic writers French writers German writers

 • College and University Presidents

  College and University Presidents

 • Phillips Exeter Academy

  Exeter Academy=Phillips Exeter Academy (also known as Exeter or PEA) is an American private college preparatory school for boarding and day students between the 9th and 12th grade. It is a large co-educational school, with over 1,000 students. It was founded in 1781 by John Phillips, a wealthy American merchant and early patron of schools.Exeter is located in Exeter, New Hampshire, capital of t...

 • Quakers: Religious Society of Friends

  This project is focused around the genealogy of members of the Religious Society of Friends (Quakers). If you have sourced information, please don't hesitate to contribute. Influential and Well-Known Quakers William Penn, Founder of Pennsylvania Robert Barclay, The Quaker Apologist Susan B. Anthony, Civil Rights Leader Joan Baez, Singer and Political Activist Richard M. Nixon, 37t...

 • Portaal voor Nederlandstaligen

  (laatst gewijzigd op 2014-03-28 -gjh-) . Welkom Nederlands-, Vlaams-, Afrikaans- & alle andere 'Dutch-like'-taligen! Dit forum is voor iedereen die de Nederlandse taal kan lezen en schrijven. Dit kan u helpen uw genealogisch onderzoek te verbeteren, om vragen te stellen om problemen op te lossen, discussies te volgen of er aan deel te nemen, te lezen over en meewerken aan projecten, meded...

 • Passagers de La Constance de Cadix 1667

  Détails particuliers de cette traversée Details of this voyage Nature des Passagers : 13 filles du Roi et 6 engagés Depart de La Rochelle 1667 Arrivée à Québec le 10 juin 1667 Liste des passagers Passenger List BALLON Louis, De La Ville de La Rochelle COQUELIN Michel, De la ville du Mans FLORAT Martin, De la ville de Paris FOURAULT Ren&#...

 • Notable People

  A collection of the Celebrity or Famed people, "Good" or "Evil" on Geni. Scroll through the 800+ profiles of prominent figures with bio's attached on the right side of the page under "Profiles". ' News Media Anderson Cooper Ted Turner Cokie Roberts Christiane Amanpour Julian Assange Movie Industry Jack Warner

  Tags:
 • Olympic Movement ‧ since 1850 • Participants ‧ Sports ‧ Hosts

  Olympic Movement ‧ since 1850 Participants • Sports • Hosts NL • XYZ • EN • [ FR] • [ DE] • [ EU] • [ETC] • • • Special Olympics historic actores William Penny BROOKES ‧ x ‧ Pierre de FREDY, baron de COUBERTIN ‧ 1863-1937 ‧ Evangelis ZAPPAS ‧ x ‧ init...

 • Golf Anyone?

  From Wikipedia, the free encyclopedia Golf Golf is a precision club and ball sport, in which competing players (or golfers) use many types of clubs to hit balls into a series of holes on a golf course using the fewest number of strokes. Golf is defined, in the rules of golf, as "playing a ball with a club from the teeing ground into the hole by a stroke or successive strokes in accordance w...

 • Tennis Notables

  Includes both Court (or "Real") Tennis and Lawn Tennis (commonly called "Tennis") Court Tennis description: Not limited to members of the International Tennis Hall of Fame International Tennis Hall of Fame & Museum web site (including list of inductees):

  Tags:
 • Inventors

  Inventors are people who invent unique or novel devices, methods, compositions, processes or discoveries. List of notable inventors For a complete list, please see: Inventors Project Profiles . Dr. Andre Cipriani , pioneered the development of the Cobalt-60 Therapy units which are used for the treatment of cancer and occupational radiation protection. External links Wikipedia - ...

 • Engineer

  engineer is a professional practitioner of engineering, concerned with applying scientific knowledge, mathematics, and ingenuity to develop solutions for technical, societal and commercial problems. Engineers design materials, structures, and systems while considering the limitations imposed by practicality, regulation, safety, and cost. The word engineer is derived from the Latin words ingenia...

 • Jamaica Graves

  (This project is a part of or subgroup of Jamaica "Out Of many, One People" master project, and Jamaica - Lost Traces ). Jamaica Roll of Honor "Even though the people are dead, they are speaking to us” - Historian Enid Pinkney In the 19th century was the practice of burying persons according to their denomination and class Here People from other places are buried in Jamaica Her...

 • Reich Refugees during Holocaust 1933-1945

  The idea of this project is to include "all" refugees from the Holocaust who managed to emigrate from Europe to safe countries, and to connect these immigrants to their families in Europe. Holocaust & Reich Refugees & Emigrés 1933-1945 List of Project Profiles Nazi Regime GenocideTimeline , Interactive Timeline The German Nazi persecution started with the Nazi boycott of Jewi...

 • Kommunismi mustad kuriteod (Eestis)

  Siia võiksid kuuluda need, kes on olnud represseeritud vene võimude poolt, aga ka need, kes on represseeritutega (vangi langenud, küüditatud vm vene võimu poolt ahistatud) lähedased, sugulased, hõimlased, naabrid, tuttavad, sõbrad jt represseeritute ja küüditatutega seotud inimesed. Paragrahv 58 ehk § 58 oli 1926. ...

 • Eesti vabadusvõitlejad

  Nagu veepiisas peitub meri, nii on ka inimeses rahvas. Rahvast, kes kannab ajaloo tarkust, ei saa lõpuni petta. Ühel varem, teisel hiljem toimub ärkamine. Kurja ja hävingut kehastavad jõud tuntakse ära ja siis teevad selle maa mehepojad seda, mis nad tegema peavad. Võitlevad! Kui keegi püüab tõestada, et eesti meeste v�...

 • Keila kihelkond

  Keila khk induktsiooirevisjonid (kes peale Põhjasõda veel elus olid) : Iduktsiooirevisjon 1716 Hummula mõis Adrarevisjonid Keila kihelkonnas : adrarevisjon Hummala mõis 1686-1689 adrarevisjon Mõisaküla 1686-1689 Adrarevisjon 1726 Keila khk Hummala mõis Adrarevisjon 1732 Keila khk Lehola mõis Adrarevisjon 173...

 • Eestlased Austraalias / Estonians in Australia

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid eestlasi Austraalias läbi kõigi ajajärkude. Kasulikku teavet:

 • Charlesbourg, Québec, Canada

  Aperçu Overview Charlesbourg sur la carte . Toponymie Toponymy Depuis 2002, Charlesbourg est un arrondissement de la Communauté métropolitaine de Québec . Indiquez les lieux dans Geni How to Input Locations in Geni Standard Location Names for Québec, Canada ... 1659 et avant : Place Name = City = (future Charlesbourg) County = [lai...

 • Poitou (province), France

  Introduction Ancienne province de France sous l'Ancien Régime. Liste complète des provinces complete list of provinces Gentillé : Poitevin, Poitevins, Poitevine, Poitevines Langue(s) régionale(s) : poitevin Indiquez les lieux dans Geni How to Input Locations in Geni ... 1789 et avant : City = (voir ci-dessous see below 'Locations') County = [laissez ...

 • Eestlased Kanadas / Estonians in Canada

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid eestlasi Kanadas läbi kõigi ajajärkude. Siin võiks olla isikud kes on tuntud Kanada eestlaste kogukonnas (näiteks Kanada eestlaste organisatsioonide eestvedaja) ja Kanada ühiskonnas või terves maailmas oma alal (nt tippteadlane, tuntud kirjanik, kunstnik, arhitekt, insener, fotograaf, disain...

 • Eesti politsei

  Mida ja kui palju me teame Eestis tegutsenud politseinikest, nende väljaõppest, haritusest, põhiväärtustest, perekondlikest suhetest, ühendustest, tööst ja vastutusest Eesti Vabariigi päevail 1920- 1939. aastani ja alates 1991-sest aastast tänapäevani. Kajastamist võiksid leida legendid, lood ja kõik see,...

 • Jewish families from Trnová, Prague-West District, Central Bohemian Region, Czech Republic

  This project seeks to collect all of the Jewish families from the village of Trnová, Prague-West District, Czech Republic and some surrounding villages.

 • Harju Jaani kihelkond

  Harju Jaani khk koolid elektrooline materjal * Kaitseliit 1919 nimekirjad: II jaoskond Raasiku osakond (Jõelähtme-, Kuusalu-, Kose-, Jüri-, Harju Jaani) nimekirjad. 1918 detsembris hakati moodustama Kaitseliidu baasil Eesti oma sõjaväge Vabadussõjas võitlemiseks: Haljava mõisa nimekiri Peningi valla nimekiri 14.03.1919 Anija ja...

 • Henrico County, Virginia, USA

  Official Web Site Wikipedia This project is a table of contents for all projects relating to this County of Virginia. Please feel free to add profiles of anyone who was born, lived or died in this county. Point Of Contact For This Page: Donald Colvin

 • Fluvanna County, Virginia, USA

  Official Web Site =This project is a table of contents for all projects relating to this County of Virginia. Please feel free to add profiles of anyone who was born, lived or died in this county. Point Of Contact For This Page: Donald Colvin

 • Suicide in response to Nazi oppression

  Rather than face deportation and murder, a number of victims of Nazi oppression committed suicide. For example, in the wake of Germany's annexation of Austria, hundreds of Jews took their own lives. Today this final act of desperation is seen as an act of resistance, of an attempt at some sort of self-determination by the victims of Nazi oppression. This project seeks to collect the profiles of...

 • I1-M253 (Y-DNA)

  This project is for people who have tested and been assigned the paternal haplogroup I1 (M253) and also for people who are believed to have belonged to this paternal haplogroup based on tests done on descendants. Defining Mutations M253, M307, P30, and P40 Origin (to be added) Distribution I-M253 occurs at greatest frequency in Scandinavia. Subclades of I I - I-M170 I1 ...

 • Croatian Footballers/Hrvatski Nogomet Igrači

  This is a page for former and current Croatian footballers who have played for Croatia, Yugoslavia, Croatian clubs or overseas clubs. If you have added or know of Croatian footballers on Geni then feel free to contact us to add them. The club listed for past players is the last club they played for and the club listed for current players is their current club. Due to some of these players g...

 • Jewish Communities in Bohemia and Moravia, Czech Republic

  This is an umbrella project, listing all of the sub-projects on Jews from towns in Bohemia and Moravia in the Czech Republic. Our goal is to set up a project page for each of the communities, and include links to families from those communities on the particular project page. For a good example of what can be done, see Kojetín , Koloděje , Lomnice , Praha/Prag/Prague and Tuč...

 • World War II - Pearl Harbor - USS Oklahoma

  USS Oklahoma (BB-37), the only ship of the United States Navy to ever be named for the 46th state, was a World War I-era battleship and the second of two ships in her class; her sister ship was Nevada. She, along with her sister, were the first two U.S. warships to use oil fuel instead of coal. The Oklahoma which was commissioned in 1916, served in World War I as a member of BatDiv 6, protect...

 • Battle of Pearl Harbor

  The attack on Pearl Harbor (called Hawaii Operation or Operation AI by the Japanese Imperial General Headquarters (Operation Z in planning) and the Battle of Pearl Harbor) was a surprise military strike conducted by the Imperial Japanese Navy against the United States naval base at Pearl Harbor, Hawaii, on the morning of December 7, 1941 (December 8 in Japan). From the standpoint of the defende...

 • Maly Trostinets extermination camp

  Maly Trastsianiets extermination camp (see alternate spellings), located near a small village on the outskirts of Minsk, Belarus, was the site of a Nazi extermination camp. Originally built in the summer of 1941, on the site of a Soviet kolkhoz, as a concentration camp, to house Soviet prisoners of war who had been captured following the German attack on the Soviet Union which commenced on Ju...

  Tags:
 • Imigrantes Franceses ao Brasil / French immigrants to Brazil

  A imigração Francesa Afora a invasão francesas ao Rio de Janeiro e ao Maranhão ainda durante o século XVI, a primeira grande leva de franceses ao país aconteceu com a transferência da família real e da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. D. João VI patrocinou a vinda da Missão Artística que trouxe ao Brasil, e...

 • Passagers de La Françoise 1692

  Détails particuliers de cette traversée Details of this voyage ==Liste des passagers Passenger List

 • Portuguese-Spanish Jewish Journey to Jamaica

  This is sub-project of the Master Project for Jamaica: Jamaica Out Of many, One People"' . In 1700, there were more Jews in Spanish Town than in all of North America, and by 1730, Jews represented 12 percent of the white population of Jamaica. In the 18th century, Ashkenazi Jews began arriving from England and Germany, joining the Sephardi Jews who had begun to arrive a century earlier. I...

 • United States House of Representatives

  The United States House of Representatives From Wikipedia: The United States House of Representatives is one of the two houses of the United States Congress (bicameral legislature). It is frequently referred to as 'the House'. The other house is the Senate. The composition and powers of the House are established in Article One of the United States Constitution. The major power of the House ...

 • Prominent Genealogists

  This project is to assemble prominent genealogists - the scholars who studied the descent of persons or families. It is organized by area of the world and historical period. Please add your ancestor or role model to the project (must be set to public). Collaborators, feel free to update the overview, particularly in indexing "notables." Sovereign Dynasties - Western Europe Rev. James An...

 • Nederland in oorlog 1940-1945 - Hoofd project

  Over dit project: Dit project is het overkoepelend project voor alle projecten op Geni over de Tweede Wereld Oorlog in Nederland Wij vragen momenteel om hulp bij het verder uitbouwen van de sub-projecten van dit project. Nederland in oorlog 1940-1945 Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. Ook voor ons land was de Tweede Wereldoorlog begonnen. De strijd barstte los aan de grens, b...

 • United States Military Academy (Notable Graduates)

  The United States Military Academy at West Point (USMA), also known as West Point, Army, The Academy, or simply, The Point, is a four-year coeducational federal service academy located in West Point, New York. The academy sits on scenic high ground overlooking the Hudson River, 50 miles (80 km) north of New York City. The entire central campus is a national landmark and home to scores of hist...

 • Louisa County, Virginia, USA

  Official Web Site =This project is a table of contents for all projects relating to this County of Virginia. Please feel free to add profiles of anyone who was born, lived or died in this county. Point Of Contact For This Page: Donald Colvin

 • California Gold Rush

  The Gist: All people associated with the California Gold Rush era. Brief History In January of 1848, James Marshall had a work crew camped on the American River at Coloma near Sacramento. The crew was building a saw mill for John Sutter. On the cold, clear morning of January 24, Marshall found a few tiny gold nuggets. Thus began one of the largest human migrations in history as a half-mil...

 • Harvard University

  Harvard University Harvard Univerity Harvard University is an American private Ivy League research university located in Cambridge, Massachusetts, United States, established in 1636 by the Massachusetts legislature. Harvard is the oldest institution of higher learning in the United States and the first corporation (officially The President and Fellows of Harvard College) chartered...

 • Spanish American War

  The Spanish–American War was a conflict in 1898 between Spain and the United States. It ultimately ended with the Americans defeating the Spaniards. Revolts against Spanish rule had been endemic for decades in Cuba and were closely watched by Americans; there had been war scares before, as in the Virginius Affair in 1873. By 1897–98, American public opinion grew angrier at reports...

 • American politicians

  American politicians are people who are professionally involved in politics in the United States. Related projects Continental Congress United States Cabinet members United States Presidents and Vice Presidents United States Senators

 • Eesti sõjaväelased

  Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid Eesti sõjaväelasi läbi kõigi ajajärkude. Sõjaväelased Eesti VR kavalerid II Maailmasõja ohvrid Eestlastest kavaleride elulood I Maaimasõjas Ohvitseride andmekogu Eesti Vabariigi kaadriohvitseride saatus 1938-1996. Vello Salo (Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise ...

 • Cooper's Company, Virginia Light Artillery (CSA), US Civil War Project

  Cooper's Company, Virginia Light Artillery (Stafford Artillery) Summary of Battles and Engagements The purpose of this project is to document all the profiles of the men who served in this unit. Point Of Contact For This Page: Donald Colvin

  Tags:
 • Jewish Families from Třebsko, Czech Republic

  This project seeks to collect all of the Jewish families from the town of Třebsko, Bohemia, Czech Republic. The books on the jewish community of Třebsko contains also data on people who lived in neighbour small villages arrondv. For example: Vysoká The first cemetary the jews were barried was Kamenná or Kamena: There are several places named Kamenná in Boh...

 • Eesti Kaitseliit

  EESTI KAITSELIIT Kaitseliiduga seonduv: 1. Johannes Brükker Päidla kaitseväe kompanii pealik. Vahetas 1936a oma nime ja edaspidi kandis nime Juhan Härma. Otepää Teataja (1932-1944) nr.10 | 20. märts 1936 | lk 3 2. Mihkel Tamm sünd 1871a: Pühajärvel Tegutses Otepääl kaitseliidus ja tuletõrjes. Ab...

 • Vanderbilt University

  University=Vanderbilt University (also known as Vandy) is a private research university located in Nashville, Tennessee, United States. Founded in 1873, the university is named in honor of shipping and rail magnate "Commodore" Cornelius Vanderbilt, who provided the school its initial $1 million endowment despite having never been to the South. The Commodore hoped that his gift and the greater w...

 • University of Texas at Austin

  of Texas at Austin=The University of Texas at Austin (informally UT Austin, UT, University of Texas, or simply Texas) is a state research university and the flagship institution of The University of Texas System. Founded in 1883 as "The University of Texas", its campus is located in Austin—approximately 1 mile (1,600 m) from the Texas State Capitol. The institution has the fifth-largest ...

 • Attorneys to Judges - the American Legal System

  The justice system in the United States is one of the most unique in the world. It consists of two separate levels of courts, state and federal, that can peacefully co-exist under the concept of federalism . The type of court that a case is tried in depends on the law, state or federal, that was allegedly violated. Most of the laws that govern our day-to-day living are state laws; violations of...

 • Texas Governors and Presidents

  The following list chronicals the men and women that served as Govenors and Presidents of Texas. The governorship of Texas has been occupied by a succession of influential figures from diverse cultures since 1691; First the Spanish followed by the Mexicans. Later during the Texas revolution an interim government was put into place. After Texas won its independence from Mexico, the Republic of T...

 • Filles du roi ~ King's Daughters

  Introduction The King's Daughters (French: Filles du Roi; Filles du Roy) is a term used to refer to the approximately 800 young French women who immigrated to New France between 1663 and 1673 as part of a program sponsored by Louis XIV . The program was designed to boost Canada's population both by encouraging male immigrants to settle there, and by promoting marriage, family formation and th...

 • Passagers du St Jean-Baptiste 1669

  Détails particuliers de cette traversée Details of this voyage Nature des passagers : 149 Filles du Roi dont une partie de Dieppe en 1669, et le reste de la Rochelle le 15 mai 1669. Arrivée à Québec le 30 juin 1669. Liste des passagers Passenger List ALLENCE Marie, Belgique, Fille de feu Jean et Louise De Bramanle ou Bremeuil de la paroisse St Quentin ...

 • United States Governors

  United States Governors In the United States, the title governor refers to the chief executive of each state or insular territory, not directly subordinate to the federal authorities, but the political and ceremonial head of the state. Role and powers The United States Constitution preserves the notion that the country is a federation of semi-sovereign states and that powers not speci...

 • Gårdshistorikk: Uttakleiv, Vestvågøy, Nordland, Norge

  Kilde Kilde Buksnes Bygdebok av Ola Berg , Bind II, 2. Opplag ( ) _____________________________________________________ Buksnes GÅRDSNR. 9 Ballstad og GÅRDSNR.10 Ballstadøy GÅRDSNR. 20 Bolle GÅRDSNR. 16 Buksnes GÅRDSNR. 31 Bø GÅRDSNR. 37 Farstad GÅRDSNR. 23 Flæsa GÅRDSNR. 15 Gjerstad GÅRDSN...

 • Generais do Brasil

  General de exército (pré-AO 1990: general-de-exército) é um título usado em vários países para designar um oficial general, nominalmente, encarregado de comandar um exército em campanha. Nos países onde existe, o posto de general de exército é, normalmente, a maior patente militar em tempo de paz. Teoricamente, a pat...

  Tags:
 • Eesti metsavennad

  Metsavennad olid mehed ja naised, kes aastatel 1940-1941 ja alates 1944. aasta septembrist, mil Eesti oli okupeeritud nõukogude võimu poolt, sõdisid relvastatult okupatsioonivõimu vastu. Metsavendade võitluse eesmärk oli kaitsta oma perekondi ja iseennast võõrvõimu vägivalla vastu. Nad lootsid taastada Eesti iseseisvuse. Me...

 • Picardie (province), France

  Introduction Ancienne province de France sous l'Ancien Régime. Liste complète des provinces complete list of provinces Gentillé : Picard, Picards, Picarde, Picardes Langue(s) régionale(s) : picard , ch'ti Indiquez les lieux dans Geni How to Input Locations in Geni ... 1789 et avant : City = (voir ci-dessous see below 'Locations') County = [laissez vi...

 • Tallinna Siselinna kalmistu

  Olete teretulnud kõik need, kes soovivad oma lähedased seoses selle rahupaigaga ära märkida ja projekti lisada. Projekt "Tallinna Siselinna kalmistu" koondab neid, kes on aegade jooksul seal oma rahu leidnud. Siselinna kalmistu kontaktandmed Maetu otsing Haudi andmebaasis Siselinna kalmistu Find A Grave andmebaasis --------------------------------------...

 • Children of the Holocaust

  This project is in memory of the 1.5 million precious innocent young souls martyred in the Shoah. Children of the Holocaust Kindertransport 1938 - 1940 Biographies and Stories Memorial to Children of the Holocaust Anne Frank Nazis’ Aryan ‘Poster Child’ Was Actually Jewish Photo of the Little Girl in Red Coat

 • The World of Crochet and Knitting

  Calling all ancestors who created useful and beautiful items from yarn! Please link any profiles you may come across in your research here. If you are lucky enough to have a picture of an item your ancestor made, please include it here as well. Crochet and knitting were used to create beautiful and useful items such as warm scarves and hats, sweaters, shawls, blankets, dishcloths, potholders,...

 • Svenska präster genom tiderna

  Svenska präster genom tiderna Projekt som startades 2012 med målet att samla alla kyrkans män (biskopar, kyrkoherdar, komministrar, kompastorer, teologer, teologiestuderande etc.) i Sverige och alla landskap som tillhört Sverige (exempelvis de i Finland och Baltikum) från reformationen och framåt. En avskrift av personens biografi från herdamin...

 • Buckingham County, Virginia, USA

  Official Web Site == Wikipedia =This project is a table of contents for all projects relating to this County of Virginia. Please feel free to add profiles of anyone who was born, lived or died in this county. Point Of Contact For This Page: Donald Colvin

 • Albemarle County, Virginia, USA

  Official Web Site Albemarle County was formed in 1744 by an act of the General Assembly. Its original land area included today's counties of Amherst, Buckingham, Fluvanna, and Nelson, much of Appomattox and part of Campbell. Albemarle County assumed its present boundaries in 1777. It was named in honor of William Ann Keppel, second Earl of Albemarle, who was then governor of the colony. The f...

 • Eesti Vabadussõda

  Enamusest eesti peredest osales keegi Eesti Vabadussõjas (28.11.1918 -02.02.1920). Paljud neist langesid lahingutes või surid haigustesse. Kokku oli neid 3588 inimest, seal hulgas 233 ohvitseri. Koondame siia projekti oma sugulased ja hõimlased, kes andsid oma elu vabaduse eest. Paneme kirja ka selle, mida me neist teame. Sama märksõna "EESTI VABADUSSÕ...

 • LZ 129 Hindenburg

  LZ 129 Hindenburg=LZ 129 Hindenburg (was a large German commercial passenger-carrying rigid airship, the lead ship of the Hindenburg class, the longest class of flying machine and the largest airship by envelope volume. It was designed and built by the Zeppelin Company (Luftschiffbau Zeppelin GmbH) on the shores of Lake Constance in Friedrichshafen and was operated by the German Zeppelin Airlin...

 • Tallinna Rahumäe kalmistu

  Olete teretulnud kõik need kes soovivad oma lähedased seoses selle rahupaigaga ära märkida ja projekti lisada. Projekt "Tallinna Rahumäe kalmistu" koondab neid, kes on aegade jooksul seal oma rahu leidnud. Asukoht kaardil: Rahumäe kalmistu , Rahumäe, Nõmme, Tallinn, Eesti Rahumäe kalmistu kontaktandmed Maetu otsing Haudi a...

 • „Soomepoisid“

  Eesmärk koguda projekti Eesti meestest Soomepoisid Igati oodatud on kõikide kihelkondade meeste nimede lisamine siia projekti Vikipeedia: Soomepoisid Soomepoisid on Teises maailmasõjas Soome poolel vabatahtlikena võidelnud eestlased. Esimesed soomepoisid olid 1939. ja 1940. aastal Eestist Soome põgenenud mehed, kes soovisid anda oma panuse hõimu...

1-100 of 14615 projects