Projects » Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Matts Kiempe (deceased)

8/24/2015

Erik Styf (b. - c.1710)

8/18/2015

Fredrik Sjöfogel (deceased)

8/5/2015

Mårten Höök (deceased)

8/4/2015

Erik Rotenberg (1774 - d.)

7/7/2015

Han antogs den 26 sept 1738 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 176 (Hummersö och Kallsö) vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani med namnet Bl...

6/10/2015

Matts Litén (c.1730 - 1784)

5/29/2015

Mats Falk (b. - c.1711)

5/26/2015

Olof Olofsson Degerman (1711 - 1761)

Han antogs 1729 tlll ordinarie kronobåtsman för rote nr 162 (Stentorpa och Granboda) vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani med namnet Degerman och angavs d&#x...

5/11/2015

Anders Lustig (1717 - 1737)

3/29/2015

Johan Kämpe (1720 - 1780)

3/26/2015

Simon Mattsson Uhr (1702 - 1732)

3/18/2015

Henrik Henriksson Holm (1766 - 1838)

1/26/2015

Isak Isaksson Svan (1751 - 1809)

Han bodde som nygift i hustruns foräldrahem under Haga kungsgård, Saltvik sn (se Saltbiksboken familj 627) och senare som snickare på torpet Tällbacken under Bolstaholm och ...

1/21/2015

Johan Mickelsson (1749 - 1790)

Hanvar frin 1782 skriven med familjen bland backstugufolk i Flaka. Av allt att döma gick han 1789 ut som båtsman i det pågående kriget mot Ryssland och dog som sådan....

1/8/2015

Erik Eriksson Bryggman (1762 - 1819)

1/5/2015

Michael Melander (b. - 1788)

12/29/2014

Daniel Roskarl (deceased)

12/3/2014

Anders Frimodig (deceased)

12/3/2014

Göran Nilsson (b. - c.1705)

Nämnd 1697-1701 som bosatt i Föräldra hemmet i Finnö. Han bodde 1704 som "svåger" i hustruns hemgård. Senare blev han båtsman (enlig domboken den 21 jan...

11/27/2014

Olof Kaspersson Nykyrk (1729 - 1761)

Kronobåtsman i Smedsböle, Sund sn. (hfl,GB) Han var född i Vaxholm och son till en borgare. Han antogs 30 jan 1748, 18 årgammal, till fördubblingsbåtsman nr 64...

11/27/2014

Petter Starck (c.1720 - c.1790)

Fördublat båtsman i Puotais, Nagu.

11/25/2014

Matts Mattsson Kämpe (1724 - d.)

11/4/2014

Michel Österman (deceased)

Kronobåtsman

11/3/2014

Adam (deceased)

10/25/2014

Petter Lillia (deceased)

Kr. Båtsman från Korpo

9/27/2014

Henrik Hjelt (deceased)

9/21/2014

Mats Mickelsson Sjöman (1709 - 1743)

8/17/2014

8/17/2014

Erik Jönsson Berg (1732 - c.1796)

Båtsmansforskaren Göran Blomqvist skiver: Den 28-årige bondsonen Erik Jönsson från Lövö antogs den 7 mars 1761 till ordinarie kronobåtsman f�...

8/13/2014

Matts Mattsson Berg (1759 - 1833)

8/12/2014

Anders Eriksson Sjöberg (1739 - 1818)

Han bodde 1762 med hustrun som dräng i Horsholma. Senare, den 19 mars 1765, antogs han till ordinarie kronobåtsman för rote nr 172 (Jyddö och Sottunga) vid Ålands och...

7/7/2014

Erik Hasselberg (1777 - 1811)

6/10/2014

Vid vigseln i Dragsfjärd Söderlångvik: Första barnet föds i Kimito Kärra Tolfsnäs:

5/31/2014

Fredrik Wiberg (1759 - 1829)

5/8/2014

Mats Frimodig (1770 - 1852)

3/22/2014

Daniel Lustig (1766 - 1820)

3/21/2014

Peter Sander (deceased)

Båtsman i Geta

3/7/2014

Erik Tätting (deceased)

Båtsman från Finnby Nagu

3/6/2014

3/3/2014

Isak Mattsson Styf (1751 - 1809)

När sonen Mats föddes i januari 1774var han dräng i Olofsnäs, men den 1 mars samma år antogs han till ordinarie kronobåtsman ftjr rote nr 63 ryästergeta...

2/26/2014

Johan Svartlock (1765 - d.)

2/16/2014

Johan Ström (1744 - 1821)

Båtsman

1/26/2014

Thomas Carlbom (deceased)

Båtsman från Kökar Karlby

1/10/2014

Jacob Fagersten (deceased)

Båtsman från Kökar Karlby

1/9/2014

Simon Frisk (c.1769 - 1839)

"Hwäsman", "Wäsman", "Väsman"

Fördubblings Båtsman från Korpo / Hväsby roten

1/8/2014

Mats Klockare (1740 - 1816)

Han antogs den 11 febr. 1762 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 165 (Finhoima, Brändö och Sonboda) vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani me...

12/16/2013

Mats Svala (1678 - 1764)

Han var - att döma av kyrkboken - bosatt som båtsman i Flaka från omkring 1729. Hans tidigare öden är inte kända. När hustrun dog 1763 var han avskedad ...

11/25/2013

Mats Mattsson Boman (1718 - c.1761)

Han inflyttade från Ytternds, Jomala sn, till Lemland sn och blev dräng i Vessingsboda. "Läser ganska illa sin kristendom", noterade prästen i kyrkboken. Omkring 1749 blev h...

11/25/2013

Mats Eriksson Blomma (1717 - 1791)

Han antogs 16 sept 1739 till ordinarie kronobåtsman för role 154 vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani. Roten omfattade gårdarna Lumparby nr 1,2,3 och 4...

11/20/2013

11/5/2013

11/5/2013

Båtsman

10/22/2013

Erich (deceased)

10/16/2013

Anders Lax (deceased)

10/9/2013

Gustaf Helsing (deceased)

10/2/2013

Kronobåtsman i Lammala, Kimito (Västanfjärd)

9/15/2013

Mickel Johansson (1722 - d.)

9/12/2013

Erik Hög (1743 - d.)

Kronobåtsman i Högsåra

9/1/2013

Erik Solros (1709 - d.)

8/26/2013

8/26/2013

8/26/2013

Anders Gädda (deceased)

8/22/2013

8/19/2013

Samuel Birhals (deceased)

8/19/2013

Erik Liten (1723 - c.1757)

Död 1757 i Kurland?

8/8/2013

8/5/2013

7/12/2013

Johan Lustig (c.1757 - d.)

6/30/2013

Anders Nordman (1770 - d.)

6/6/2013

6/1/2013

Johan Eriksson (1748 - d.)

"Ersson", "Ericsson", "Erichsson"

INTE SAMMA SOM KRONOBÅTSMAN JOHAN KROK!! Vid vigseln 1780 kronobåtsman men vid dotterns födsel "inhyst"

5/31/2013

Thomas Thomasson (c.1726 - 1796)

5/28/2013

Båtsman på Korpo Brunskär senast 1733 åtminstone till 1740

5/23/2013

Erik Kruslåck (deceased)

5/21/2013

Simon Lustig (deceased)

5/20/2013

5/19/2013

5/19/2013

Petter Lilja (1769 - 1845)

antog namnet Lilja. Kronobåtsman bosatt i Lepersjö , Kopois. Efter avskedet torpare i Tunglot. Fungerade också som kyrkväktare.

5/18/2013

Jakob Lilja (deceased)

5/18/2013

5/14/2013

Anders Eriksson Blomster (1711 - 1734)

Båtsman på rote nr 174 i Sottunga från 8.5.1733, se BÅTSMAN QWICK, tabell l.

5/14/2013

5/12/2013

Michel Abbor (deceased)

5/12/2013

Lars Birhals (1737 - 1790)

5/12/2013

Johan Jakobsson Låck, Låck (c.1720 - c.1790)

5/10/2013

Jakob Bruse (1712 - 1787)

Båtsman på roten nr 163, som hölls av hemmanen 1, 3, 4 och 9 i Sonboda. "Avancera: till underskieppare vid B:s flotta d. 27. Nov. 1770".Kallas "understyrman" vid sin död

4/11/2013

Per Stille (1711 - 1734)

Båtsmar på roten nr 158, som hölls av hemmanen 2 och 3 i Bråttö och 2 och 3 i Hummersö (JS). Bosatta i Hummersö.

4/11/2013

Kristoffer From (deceased)

4/11/2013

Johan From (deceased)

4/11/2013

Johan Stille (1755 - 1789)

Han var båtsman på rote nr 158, som hö1ls av hemmanen 2 och 3 i Bråttö och 2 och 3 i Hummersö.

4/11/2013

Johan Olofsson Löfroth (1763 - 1831)

2/26/2013

Mats Eriksson Blom (1744 - d.)

2/25/2013

Petter Lemberg (1782 - d.)

2/24/2013

Matts Djurman (1764 - 1848)

2/14/2013

Erik Siöman (deceased)

1/14/2013

Karl Karlsson Sandberg (1745 - c.1806)

Ordinaie Kronobåtslänsman i Sandö

1/7/2013

Carl Falk (1773 - 1847)

1/7/2013

Jonas Landström (1703 - 1748)

Han var avskedad båtsman när han dog. Om honom noterade prästen i kyrkboken på 1740-talet: "mycket svag i sin kristendom, dessutom eländig".

1/7/2013

Mats Öhman (1776 - 1833)

1/4/2013