Photo
Name
Matts Kämpe (1728 - d.)

Grundare och första torpare på Kempes torp

Follow
Gustav Johansson Blomster (1712 - 1759)

Han antogs den 26 sept 1738 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 176 (Hummersö och Kallsö) vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani med namnet Bl...

Follow
Matts Litén (c.1730 - 1784)

Follow
Mats Falk (b. - c.1711)

Follow
Olof Olofsson Degerman (1711 - 1761)

Han antogs 1729 tlll ordinarie kronobåtsman för rote nr 162 (Stentorpa och Granboda) vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani med namnet Degerman och angavs d&#x...

Follow
Anders Lustig (1717 - 1737)

Follow
Johan Kämpe (1720 - 1780)

Follow
Simon Mattsson Uhr (1702 - 1732)

Follow
Isak Isaksson Svan (1751 - 1809)

Han bodde som nygift i hustruns foräldrahem under Haga kungsgård, Saltvik sn (se Saltbiksboken familj 627) och senare som snickare på torpet Tällbacken under Bolstaholm och ...

Follow
Johan Johansson Hvassman (1747 - 1829)

f:

Follow
Henrik Henriksson Holm (1766 - 1838)

Follow
Fredrik Wiberg (1759 - 1829)

Follow
Johan Mickelsson (1749 - 1790)

Hanvar frin 1782 skriven med familjen bland backstugufolk i Flaka. Av allt att döma gick han 1789 ut som båtsman i det pågående kriget mot Ryssland och dog som sådan....

Follow
Erik Eriksson Bryggman (1762 - 1819)

Follow
Erik Eriksson Sjökar / Hellström (1775 - 1837)

Follow
Michael Melander (b. - 1788)

Follow
Petter Starck (c.1720 - c.1790)

Fördublat båtsman i Puotais, Nagu.

Follow
Daniel Roskarl (deceased)

Follow
Anders Frimodig (deceased)

Follow
Göran Nilsson (b. - c.1705)

Nämnd 1697-1701 som bosatt i Föräldra hemmet i Finnö. Han bodde 1704 som "svåger" i hustruns hemgård. Senare blev han båtsman (enlig domboken den 21 jan...

Follow
Olof Kaspersson Nykyrk (1729 - 1761)

Kronobåtsman i Smedsböle, Sund sn. (hfl,GB) Han var född i Vaxholm och son till en borgare. Han antogs 30 jan 1748, 18 årgammal, till fördubblingsbåtsman nr 64...

Follow
Mats Wettersten (1738 - 1809)

Follow
Matts Mattsson Kämpe (1724 - d.)

Follow
Michel Österman (deceased)

Kronobåtsman

Follow
Adam (deceased)

Follow
Karl Fredrik Hasselberg (1749 - c.1788)

Follow
Petter Lillia (deceased)

Kr. Båtsman från Korpo

Follow
Henrik Hjelt (deceased)

Follow
Fredrik Fredriksson lfring (1727 - 1795)

Follow
Mats Mickelsson Sjöman (1709 - 1743)

Follow
Erik Jönsson Berg (1732 - c.1796)

Båtsmansforskaren Göran Blomqvist skiver: Den 28-årige bondsonen Erik Jönsson från Lövö antogs den 7 mars 1761 till ordinarie kronobåtsman f�...

Follow
Matts Mattsson Berg (1759 - 1833)

Follow
Erik Hasselberg (1777 - 1811)

Follow
Henrik Jöransson Söderlångvik, Mäsan (c.1736 - d.)

Vid vigseln i Dragsfjärd Söderlångvik: Första barnet föds i Kimito Kärra Tolfsnäs:

Follow
Mats Frimodig (1770 - 1852)

Follow
Daniel Lustig (1766 - 1820)

Follow
Herman Hjerpe Glad (1770 - 1859)

Herman Hjerpe, son till Christopher Hjerpe och Brita Stina Hilcke, född 27 juni 1770 intogs på barnhus i Stockholm 23 december 1778 vid 8,5 års ålder, Utlämnades fr&#...

Follow
Peter Sander (deceased)

Båtsman i Geta

Follow
Erik Tätting (deceased)

Båtsman från Finnby Nagu

Follow
Anders Johansson Brask (1769 - d.)

Follow
Isak Mattsson Styf (1751 - 1809)

När sonen Mats föddes i januari 1774var han dräng i Olofsnäs, men den 1 mars samma år antogs han till ordinarie kronobåtsman ftjr rote nr 63 ryästergeta...

Follow
Johan Svartlock (1765 - d.)

Follow
Johan Ström (1744 - 1821)

Båtsman

Follow
Thomas Carlbom (deceased)

Båtsman från Kökar Karlby

Follow
Jacob Fagersten (deceased)

Båtsman från Kökar Karlby

Follow
Johan Fagersten (1787 - 1861)

Båtsman från Kökar Karlby

Follow
Simon Frisk (c.1769 - 1839)

Fördubblings Båtsman från Korpo / Hväsby roten

Follow
Henrik Birhals (b. - 1701)

År 1705 verkar roten vara skött av Måns Birhals: Henriks änka finns kanske här: Möjligen identisk med:

Follow
Mats Klockare (1740 - 1816)

Han antogs den 11 febr. 1762 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 165 (Finhoima, Brändö och Sonboda) vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani me...

Follow
Jonas Landström (1703 - 1748)

Han var avskedad båtsman när han dog. Om honom noterade prästen i kyrkboken på 1740-talet: "mycket svag i sin kristendom, dessutom eländig".

Follow
Mats Svala (1678 - 1764)

Han var - att döma av kyrkboken - bosatt som båtsman i Flaka från omkring 1729. Hans tidigare öden är inte kända. När hustrun dog 1763 var han avskedad ...

Follow
Mats Mattsson Boman (1718 - c.1761)

Han inflyttade från Ytternds, Jomala sn, till Lemland sn och blev dräng i Vessingsboda. "Läser ganska illa sin kristendom", noterade prästen i kyrkboken. Omkring 1749 blev h...

Follow
Petter Kullman (1763 - 1837)

Follow
Mats Eriksson Blomma (1717 - 1791)

Han antogs 16 sept 1739 till ordinarie kronobåtsman för role 154 vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani. Roten omfattade gårdarna Lumparby nr 1,2,3 och 4...

Follow
Anders Eliasson Frisk (deceased)

Follow
Erik Eriksson Engström (deceased)

Follow
Henrik Bengtsson Nötö (deceased)

Båtsman

Follow
Erich (deceased)

Follow
Anders Lax (deceased)

Follow
Gustaf Helsing (deceased)

Follow
Henrik Eriksson Eriksson, Lustig (c.1720 - 1768)

Kronobåtsman i Lammala, Kimito (Västanfjärd)

Follow
Mickel Johansson (1722 - d.)

Follow
Erik Hög (1743 - d.)

Kronobåtsman i Högsåra

Follow
Erik Solros (1709 - d.)

Follow
Henriik Henriksson Fogel (deceased)

Follow
Josef Andersson Roos, Roos (1706 - d.)

Follow
Anders Gädda (deceased)

Follow
Matts Mattsson Rosenberg (deceased)

Follow
Samuel Birhals (deceased)

Follow
Jakob Andersson Brunström, Brunström (deceased)

Båtsman på Korpo Brunskär senast 1733 åtminstone till 1740

Follow
Anders Olof Sjöman (1774 - d.)

Follow
Isak Johansson Röd - Frisk (1767 - 1815)

Follow
Erik Eriksson Rosenberg (1765 - 1829)

Fördubblingsbåtsman i Holma, Hitis. Båtsman Erik Holm tog över namnet Rosenberg efter den avlidne förre båtsmannen på Holma, Erik Rosenberg (1759-18...

Follow
Erik Liten (1723 - c.1757)

Död 1757 i Kurland?

Follow
Anders Mattsson Mattsson, Möllan (deceased)

Follow
Anders Johansson Sjöman (1767 - 1834)

Follow
Anders Mesan (Mösan?) (deceased)

Follow
Johan Lustig (1771 - d.)

Follow
Johan Lustig (c.1757 - d.)

Follow
Isaac Stubb (1778 - 1844)

Follow
Anders Nordman (1770 - d.)

Follow
Anders Påhlsson Asp, Asp (deceased)

Follow
Johan Eriksson (1748 - d.)

INTE SAMMA SOM KRONOBÅTSMAN JOHAN KROK!! Vid vigseln 1780 kronobåtsman men vid dotterns födsel "inhyst"

Follow
Erik Kruslåck (deceased)

Follow
Simon Lustig (deceased)

Follow
Isaac Isak Simonsson Öman Biskop, Öman Biskop (1760 - d.)

Follow
Henrik Andersson Fram (deceased)

Follow
Petter Lilja (1769 - 1845)

Follow
Jakob Lilja (deceased)

Follow
Anders Isaksson Lärka (deceased)

Follow
Anders Eriksson Blomster (1711 - 1734)

Båtsman på rote nr 174 i Sottunga från 8.5.1733, se BÅTSMAN QWICK, tabell l.

Follow
Isak Isaac Låck, Låck (deceased)

Follow
Michel Abbor (deceased)

Follow
Lars Birhals (1737 - 1790)

Follow
Johan Jakobsson Låck, Låck (c.1720 - c.1790)

Follow
Johan From (deceased)

Follow
Kristoffer From (deceased)

Follow
Per Stille (1711 - 1734)

Båtsmar på roten nr 158, som hölls av hemmanen 2 och 3 i Bråttö och 2 och 3 i Hummersö (JS). Bosatta i Hummersö.

Follow
Jakob Bruse (1712 - 1787)

Båtsman på roten nr 163, som hölls av hemmanen 1, 3, 4 och 9 i Sonboda. "Avancera: till underskieppare vid B:s flotta d. 27. Nov. 1770".Kallas "understyrman" vid sin död

Follow
Johan Stille (1755 - 1789)

Han var båtsman på rote nr 158, som hö1ls av hemmanen 2 och 3 i Bråttö och 2 och 3 i Hummersö.

Follow