Projects » Ålands och Södra Finlands Båtsmanskompani » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Mickel Eriksson Gåsse (1651 - 1738)

Före detta båtsmannen Mickel Eriksson Gåsse erhöIl den 29 7 1695 befallningsmannens tillstånd att tillträda ett ödehemman i Norrby

3/18/2015 2/4/2016

Mickel Mickelsson (1725 - 1789)

Han var först fördubblingsbåtsman i Vessingsboda (hette då Mickel Lax), men gifte sig 1746 till ett hemman i Söderby.

10/11/2012 2/4/2016

Michel Österman (1723 - 1800)

1/16/2016 1/16/2016

Daniel Danielsson Glader (1774 - 1841)

Han tjänstgjorde (åtminstone från 1802) som ordinarie kronobåtsman för rote 192 vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani. i en rulla fr...

1/4/2016 1/4/2016

Thomas Hjelt (1764 - 1828)

1/1/2016 1/1/2016

Johan Eriksson Styf (c.1760 - 1787)

troligen från skärgården (far: bonden Erik), kronoordinarie båtsman, antagen 15.3.1784, anges då vara ogift och obefaren. På Sveaborg 1784 och 1786

1/28/2013 12/17/2015

Gustaf Samuelsson Krusing (c.1751 - 1791)

Antogs 1 mars 1769 till ordinarie kronobåtsman för rote 190 vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani. vid generalmönstrirgen 1773 uppgavs han ännu ...

11/19/2012 12/14/2015

Inflytade till Brändö sn från Finland. Vid vigseln 1798 var han dräng med namnet Anders Nystedt, men när han omkring år 1800 antogs till ordinarie kronob...

12/14/2015 12/14/2015

Jakob Jakobsson Glader (1729 - 1760)

Antagen 22 maj 1758 till ordinarie båtsman för rote nr 192 vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani (han uppgavs då vara född i socknen, 28 å...

12/9/2015 12/9/2015

Henrik Helsing (deceased)

11/30/2015 11/30/2015

Han var 1794-95 dräng i Korsö nr 3. Senare blev han ordinarie kronobåtsman och tjänstgjorde (åtminstone från 1802) för rote 192 vid Ålands och s&...

11/29/2015 11/29/2015

Erik Eriksson Sjöman (1766 - 1826)

Han antogs den 22 febr 1790 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 194 vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani. Han var då 24 år gammal, inf�...

10/10/2012 11/23/2015

Erik Olofsson Sjöman (1733 - 1796)

Drängen Erik Olofsson antogs det 22 maj 1759 till ordinarie kronobåtsman för rote 1.94 (Korsö och Fiskö) vid Ålands och södra Finlands båtsmansko...

1/15/2015 11/23/2015

Fredrik From (c.1769 - 1850)

11/22/2015 11/22/2015

Karl Frimodig (1755 - 1785)

5/9/2014 11/13/2015

Erik Johansson Lustig (1733 - 1761)

10/27/2015 10/27/2015

Johan Eriksson Spaak (1770 - 1859)

Han antogs den 30 maj 1790 till ordinarie kronobåtsman med namnet Spak för rote nr 164 (Sonboda) vid Ålands och södra Finlinds båtsmanskompani och angavs då va...

10/12/2015 10/12/2015

Johan Sundberg (1774 - 1824)

"Jan"

Åland Vårdö Grundsunda 1807-22 Han var kronobåtsman vid Grundsunda rote. När resterna av Åland. och södra Finlands båtsmanskompani mön...

2/10/2013 9/27/2015

Thomas Thomasson (c.1726 - 1796)

5/28/2013 8/29/2015

Matts Kiempe (deceased)

8/24/2015 8/24/2015

Erik Styf (b. - c.1710)

8/18/2015 8/18/2015

Fredrik Sjöfogel (deceased)

8/5/2015 8/5/2015

Mårten Höök (deceased)

8/4/2015 8/4/2015

Anders Eriksson Sjöberg (1739 - 1818)

Han bodde 1762 med hustrun som dräng i Horsholma. Senare, den 19 mars 1765, antogs han till ordinarie kronobåtsman för rote nr 172 (Jyddö och Sottunga) vid Ålands och...

7/7/2014 7/15/2015

Erik Rotenberg (1774 - d.)

7/7/2015 7/7/2015

Matts Kämpe (1728 - d.)

Grundare och första torpare på Kempes torp

8/12/2008 6/15/2015

Han antogs den 26 sept 1738 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 176 (Hummersö och Kallsö) vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani med namnet Bl...

6/10/2015 6/10/2015

Matts Litén (c.1730 - 1784)

5/29/2015 5/29/2015

Mats Falk (b. - c.1711)

5/26/2015 5/26/2015

Olof Olofsson Degerman (1711 - 1761)

Han antogs 1729 tlll ordinarie kronobåtsman för rote nr 162 (Stentorpa och Granboda) vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani med namnet Degerman och angavs d&#x...

5/11/2015 5/11/2015

Anders Lustig (1717 - 1737)

3/29/2015 3/29/2015

Johan Kämpe (1720 - 1780)

3/26/2015 3/26/2015

Simon Mattsson Uhr (1702 - 1732)

3/18/2015 3/19/2015

Isak Isaksson Svan (1751 - 1809)

Han bodde som nygift i hustruns foräldrahem under Haga kungsgård, Saltvik sn (se Saltbiksboken familj 627) och senare som snickare på torpet Tällbacken under Bolstaholm och ...

1/21/2015 2/23/2015

Johan Johansson Hvassman (1747 - 1829)

f:

10/16/2008 2/4/2015

Henrik Henriksson Holm (1766 - 1838)

1/26/2015 1/26/2015

Fredrik Wiberg (1759 - 1829)

5/8/2014 1/13/2015

Johan Mickelsson (1749 - 1790)

Hanvar frin 1782 skriven med familjen bland backstugufolk i Flaka. Av allt att döma gick han 1789 ut som båtsman i det pågående kriget mot Ryssland och dog som sådan....

1/8/2015 1/8/2015

Erik Eriksson Bryggman (1762 - 1819)

1/5/2015 1/5/2015

10/26/2008 1/2/2015

Michael Melander (b. - 1788)

12/29/2014 12/29/2014

Petter Starck (c.1720 - c.1790)

Fördublat båtsman i Puotais, Nagu.

11/25/2014 12/12/2014

Daniel Roskarl (deceased)

12/3/2014 12/3/2014

Anders Frimodig (deceased)

12/3/2014 12/3/2014

Göran Nilsson (b. - c.1705)

Nämnd 1697-1701 som bosatt i Föräldra hemmet i Finnö. Han bodde 1704 som "svåger" i hustruns hemgård. Senare blev han båtsman (enlig domboken den 21 jan...

11/27/2014 11/27/2014

Olof Kaspersson Nykyrk (1729 - 1761)

Kronobåtsman i Smedsböle, Sund sn. (hfl,GB) Han var född i Vaxholm och son till en borgare. Han antogs 30 jan 1748, 18 årgammal, till fördubblingsbåtsman nr 64...

11/27/2014 11/27/2014

Mats Wettersten (1738 - 1809)

1/29/2012 11/12/2014

Matts Mattsson Kämpe (1724 - d.)

11/4/2014 11/5/2014

Michel Österman (deceased)

Kronobåtsman

11/3/2014 11/3/2014

Adam (deceased)

10/25/2014 10/25/2014

Karl Fredrik Hasselberg (1749 - c.1788)

1/24/2012 10/6/2014

Petter Lillia (deceased)

Kr. Båtsman från Korpo

9/27/2014 9/27/2014

Henrik Hjelt (deceased)

9/21/2014 9/21/2014

8/17/2014 8/17/2014

Mats Mickelsson Sjöman (1709 - 1743)

8/17/2014 8/17/2014

Erik Jönsson Berg (1732 - c.1796)

Båtsmansforskaren Göran Blomqvist skiver: Den 28-årige bondsonen Erik Jönsson från Lövö antogs den 7 mars 1761 till ordinarie kronobåtsman f�...

8/13/2014 8/13/2014

Matts Mattsson Berg (1759 - 1833)

8/12/2014 8/12/2014

Erik Hasselberg (1777 - 1811)

6/10/2014 6/10/2014

Vid vigseln i Dragsfjärd Söderlångvik: Första barnet föds i Kimito Kärra Tolfsnäs:

5/31/2014 5/31/2014

Mats Frimodig (1770 - 1852)

3/22/2014 3/22/2014

Daniel Lustig (1766 - 1820)

3/21/2014 3/21/2014

Herman Hjerpe Glad (1770 - 1859)

Herman Hjerpe, son till Christopher Hjerpe och Brita Stina Hilcke, född 27 juni 1770 intogs på barnhus i Stockholm 23 december 1778 vid 8,5 års ålder, Utlämnades fr&#...

5/29/2012 3/19/2014

Peter Sander (deceased)

Båtsman i Geta

3/7/2014 3/7/2014

Erik Tätting (deceased)

Båtsman från Finnby Nagu

3/6/2014 3/6/2014

3/3/2014 3/3/2014

Isak Mattsson Styf (1751 - 1809)

När sonen Mats föddes i januari 1774var han dräng i Olofsnäs, men den 1 mars samma år antogs han till ordinarie kronobåtsman ftjr rote nr 63 ryästergeta...

2/26/2014 2/26/2014

Johan Svartlock (1765 - d.)

2/16/2014 2/16/2014

Johan Ström (1744 - 1821)

Båtsman

1/26/2014 1/26/2014

Thomas Carlbom (deceased)

Båtsman från Kökar Karlby

1/10/2014 1/10/2014

Jacob Fagersten (deceased)

Båtsman från Kökar Karlby

1/9/2014 1/9/2014

Johan Fagersten (1787 - 1861)

Båtsman från Kökar Karlby

8/23/2012 1/9/2014

Simon Frisk (c.1769 - 1839)

"Hwäsman", "Wäsman", "Väsman"

Fördubblings Båtsman från Korpo / Hväsby roten

1/8/2014 1/9/2014

Henrik Birhals (b. - 1701)

"Hindrich"

År 1705 verkar roten vara skött av Måns Birhals: Henriks änka finns kanske här: Möjligen identisk med: Förste man i Böle? eller möjligen Henrik Birhals, i Rosala?

2/2/2011 12/29/2013

Mats Klockare (1740 - 1816)

Han antogs den 11 febr. 1762 till ordinarie kronobåtsman för rote nr 165 (Finhoima, Brändö och Sonboda) vid Ålands och södra Finlands båtsmanskompani me...

12/16/2013 12/16/2013

Jonas Landström (1703 - 1748)

Han var avskedad båtsman när han dog. Om honom noterade prästen i kyrkboken på 1740-talet: "mycket svag i sin kristendom, dessutom eländig".

1/7/2013 12/3/2013

Mats Svala (1678 - 1764)

Han var - att döma av kyrkboken - bosatt som båtsman i Flaka från omkring 1729. Hans tidigare öden är inte kända. När hustrun dog 1763 var han avskedad ...

11/25/2013 11/25/2013

Mats Mattsson Boman (1718 - c.1761)

Han inflyttade från Ytternds, Jomala sn, till Lemland sn och blev dräng i Vessingsboda. "Läser ganska illa sin kristendom", noterade prästen i kyrkboken. Omkring 1749 blev h...

11/25/2013 11/25/2013

Petter Kullman (1763 - 1837)

12/10/2012 11/21/2013

Mats Eriksson Blomma (1717 - 1791)

Han antogs 16 sept 1739 till ordinarie kronobåtsman för role 154 vid Åands och södra Finlands båtsmanskompani. Roten omfattade gårdarna Lumparby nr 1,2,3 och 4...

11/20/2013 11/20/2013

11/5/2013 11/5/2013

11/5/2013 11/5/2013

Båtsman

10/22/2013 10/22/2013

Erich (deceased)

10/16/2013 10/16/2013

Anders Lax (deceased)

10/9/2013 10/9/2013

Gustaf Helsing (deceased)

10/2/2013 10/2/2013

Kronobåtsman i Lammala, Kimito (Västanfjärd)

9/15/2013 9/15/2013

Mickel Johansson Sjöman (1722 - 1757)

9/12/2013 9/12/2013

Erik Hög (1743 - d.)

Kronobåtsman i Högsåra

9/1/2013 9/1/2013

Erik Solros (1709 - d.)

8/26/2013 8/26/2013

8/26/2013 8/26/2013

8/26/2013 8/26/2013

Anders Gädda (deceased)

8/22/2013 8/22/2013

8/19/2013 8/19/2013

Samuel Birhals (deceased)

8/19/2013 8/19/2013

Båtsman på Korpo Brunskär senast 1733 åtminstone till 1740

5/23/2013 8/10/2013

Anders Olof Sjöman (1774 - d.)

2/15/2011 8/10/2013

8/11/2011 8/8/2013

Erik Eriksson Rosenberg (1765 - 1829)

"Erik Eriksson Holm"

Fördubblingsbåtsman i Holma, Hitis. Båtsman Erik Holm tog över namnet Rosenberg efter den avlidne förre båtsmannen på Holma, Erik Rosenberg (1759-18...

10/26/2008 8/8/2013

Erik Liten (1723 - c.1757)

Död 1757 i Kurland?

8/8/2013 8/8/2013

8/5/2013 8/5/2013