Projects » Åmåls kyrkoherdar » Profiles
Photo
Name
Olaus Beronis Palin (b. - 1716)

Follow
Torsten Andreae Eurelius (1660 - 1699)

Follow
Anders Frykstrand (1807 - 1870)

Follow
Sven Wallsten (1758 - d.)

Follow
Knut Samuel Detlof Collberg (1885 - 1954)

Follow
Anders Gustaf Laurell (1797 - 1850)

Follow
Lars Johan Wahlbäck (1840 - 1918)

Follow
Jonas Gabriel Frykman (1755 - 1813)

Kyrkoherde, Prost i Tösse Vicar in Grums, Nor, Segerstad, Ånimskog, Åmål and Tösse.

Follow
Andreas Sörström (1718 - 1790)

Son till kyrkoherden i Edsleskog Laurentius Sörström och dennes andra hustru Elisabet Risell. Erhöll i kyrkoherdevalet 1747 alla röster i såväl Åm...

Follow
Carl Gillgren (1843 - 1894)

Kyrkoherde och kontraktsprost.

Follow
Gustaf Fredrik Leopold Hillbom (1866 - 1930)

Follow
Leonard Melker Bellander (1842 - 1879)

Follow
Johan Gabriel Frykman (1808 - 1875)

Kyrkoherde i Åmål.

Follow