Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

ŠIAURĖS LIETUVOS ŽEMVALDŽIAI IR BAJORAI

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

PROJEKTAS SKIRTAS ŠIAURĖS LIETUVOJE GYVENUSIŲ ŽEMVALDŽIŲ IR BAJORŲ GIMINĖMS.

DVARAI

BALTPAMŪŠIS

Barono Bero dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltpam%C5%AB%C5%A1is

http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=305

http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-gamtos-paveldas/pasvalio-krastas-sigitas-obelevicius

http://sena.psvb.lt/dagiu_biblioteka.htm

http://www.birzumuziejus.lt/item.php?id=10536

BEJĖNAI

Bejėnų dvaras buvo Vaškų parapijoje maždaug 3 km nuo Vaškų.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bej%C4%97nai

1866 m. savininkas bajoras Aleksandras Giedraitis

http://www.geni.com/people/Aleksander-Giedroyc/6000000010818080929

Aleksandro žmona Joana Bukowska

http://www.geni.com/people/Johana-Giedroyc/6000000010905454450

Vaikai

Edmundas Jonas

http://www.geni.com/people/Edmund-Giedroyc/6000000011182563472

Jonas Maurikijus

http://www.geni.com/people/Jan-Giedroyc/6000000010818494393

Celina

http://www.geni.com/people/Celina-Januszkiewicz/6000000010818551237

Stanislava

http://www.geni.com/people/Stanislawa-Giedroyc/6000000010742685251?through=6000000010818080929

Viktorija

http://www.geni.com/people/Wiktoria-Widugier/6000000010818487449?through=6000000010742685251

Malvina

http://www.geni.com/people/Malwina-Giedroyc/6000000011239391260

Aleksandro brolis Vaclovas

http://www.geni.com/people/Waclaw-Giedroyc/6000000011342650830

Aleksandro uošvis Tomas Bukauskas

http://www.geni.com/people/Tomasz-Bukowski/6000000011194573098

Tomo duktė Liudvika

http://www.geni.com/people/Liudvika-Bukowska/6000000031000599623

http://varneliomuziejus.blogspot.com/2014/12/senoji-lietuvos-tapyba-kvarnelio.html

DAUKŠIOGALA

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bej%C4%97nai

DEVEITONIAI

Alekso Chvalinsko dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Deveitoniai

GEDEIKONIAI (palivarkas)

GELTONPAMŪŠIS

Barono Brėnaburgo dvaras

http://investicijos.pasvalys.lt/next.php?title=Turizmas_ir_rekreacija/Investavimo_objektai/Geltonpamusio_dvaro_sodyba

GRŪŽIAI

Iki 1750 m. Marcijonas ir Regina Chreptavičiai

Andrzej Jan Staszewski h. Ostoja

http://www.geni.com/people/Andrzej-Staszewski-h-Ostoja/6000000014705424198?through=6000000014705366559

1750 m. įvesdintas į Grūžių dvarą, kuri pirko iš Marcijono ir Reginos Chreptavičių.

Antrosios Vaškų bažnyčios pagrindinis fundatorius.

Prieš 1766 m. naujos Vaškų bažnyčios statybai paskyrė 13000 lenkiškų zlotų.

Upytės pavieto stalininkas.

Józef Longin Staszewski h. Ostoja

http://www.geni.com/people/J%C3%B3zef-Staszewski-h-Ostoja/6000000014705366559

Konstancja Staszewska (Puzyna h. Oginiec)

http://www.geni.com/people/Konstancja-Staszewska/6000000014705293855?through=6000000014705366559

1775 m. Upytės pavieto stalininkas Juozapas Lionginas Staševskis buvo Zvanagalos dvaro, Grūžių ir Pamaučių palivarkų savininkas. Vaškų miestelyje turėjo 4 dūmus.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Zvanagala

1793 m. statytos Vaškų bažnyčios fundatorius.

Upytės pavieto pakamaris

Wincenty Staszewski h. Ostoja

http://www.geni.com/people/Wincenty-Staszewski-h-Ostoja/6000000014705379551

Bajoras

Upytės pavieto pakamaris.

Gyveno Vaškų parapijos Grūžių dvare.

POVILAS PUZYNA

Kunigaikštis Povilas Puzyna

Paweł Tadeusz Wincenty Puzyna h. Oginiec, książę

http://www.geni.com/people/Pawe%C5%82-Puzyna-h-Oginiec/6000000011033820391?through=6000000018513658141

Nuo 1864 m. valdė Grūžių dvarą.

Žmona Ona Burba

http://www.geni.com/people/Anna-Puzyna/6000000011717007903

Vaikai

Kletas Juozapas

http://www.geni.com/people/Klet-Jozef-Puzyna-h-Oginiec/6000000031002887859?through=6000000011033727580

Česlovas Juozapas Petras

http://www.geni.com/people/Czes%C5%82aw-J%C3%B3zef-Puzyna/6000000011033727580?through=6000000031002887859

Steponas Eduardas Juozapas

http://www.geni.com/people/Czes%C5%82aw-J%C3%B3zef-Puzyna/6000000011033727580?through=6000000031002887859

Maždaug nuo 1890 m. dvarą valdė baronas Robertas Bistramas.

Jam priklausė Ąžuolynės, Lepšynės ir Vaišvilynės palivarkai.

Iš Bistramo dvarą nuomojosi latvis Beinats.

Tarpukaryje dvaras išparceliuotas.

Dvaro centrą nupirko ūkininkas Požėla iš Steigvilių.

Grūžių dvaro žemėse įsikūrė Kalneliškių kaimas.

JONIŠKĖLIO DVARAS

http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_dvaras]

KUBILIŪNAI

Barono Eugenijaus Hareno dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kubili%C5%ABnai

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.208966352592924.1073741863.164178357071724&type=3

LIMPARAI (palivarkas)

http://lietuvai.lt/wiki/Limparai

MELDŽIŪNAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/Meld%C5%BEi%C5%ABnai

MURZIŠKIS (palivarkas)

http://lt.wikipedia.org/wiki/Murzi%C5%A1kis

NAIRIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Nairiai]

PAKAMAČIAI

Emilijos Purpetrienės dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakama%C4%8Diai

PALĖVENĖ

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakama%C4%8Diai

PALIEPIAI

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=292&m=12&ms=14

PASVALYS

PAŠILĖ (Kurpalaukis)

Miko Bielinsko palivarkas

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=292&m=12&ms=14

PLONĖNAI

ROZALIŠKIS (palivarkas)

RUČINIAI

ANUPRAS MALINAUSKAS (Onufry Malinowski)

http://www.geni.com/people/Onufry-Malinowski/6000000017558790871?through=6000000017558790877

KAROLINA KORZENIEWSKA

http://www.geni.com/people/Karolina-Korzeniewska/6000000017558790877

LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ

http://www.geni.com/people/Liudvika-Malinowska/6000000017559438946

MYKOLAS MALINAUSKAS (Michal Malinowski)

http://www.geni.com/people/Michal-Malinowski/6000000011308008569?through=6000000017559438946

SALOČIAI

Barono Eugenijaus Hareno dvaras

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=325&m=12&ms=1

SKREBOTIŠKIS

http://lt.wikipedia.org/wiki/Skreboti%C5%A1kis

SOKAI

Baronaitės Elenos Han dvaras

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=323&m=12&ms=14

ŠAIPIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aipiai_(Pasvalys)

http://ejournal.emokykla.lt/muziejus47/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(16904)

1875 m. gyveno dvarininkas bajoras Konstantinas Urbonavičius.

ŠAKARNĖLIAI

Miko Bielinsko dvaras

ŠAKARNIAI

Dvarą valdė bajoras Rusijos kariuomenės Vitebsko šaulių pulko rezervinio bataljono poručnikas, vėliau Rusijos kariuomenės atsargos kapitonas Konstantinas TEODORAS Mažeika.

Jis buvo vedęs Rozą Augustę von Rahden iš Grūžių dvaro.

http://www.geni.com/people/Rosa-von-Rahden/6000000005035967120?through=6000000022587255916

Mažeika mirė 1866 m. Šakarnių dvare. Palaidotas Saločių kapinėse.

http://www.geni.com/people/Konstanty-THEODOR-Mo%C5%BEeyko/6000000015050495036

Jų duktė Kazimiera Stefanija ištekėjo už Morkaus Stanislovo Bielinsko.

http://www.geni.com/people/Kazimierza-Stefania-Mo%C5%BEeyko/6000000022587255916?through=6000000005035967120

http://www.geni.com/people/Mark-Stanislaw-Bielynski/6000000022587100387?through=6000000022587255916

XX a. pirmoje pusėje dvarą valdė Mikas Bielinskas.

ŠIMONIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imoniai

ŠKILINPAMŪŠIS

Barono Bistramo dvaras

ŠVOKŠTONIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vok%C5%A1toni%C5%B3_dvaras

TEODORAVA (Puškoniai)

Jono Jankausko dvaras

VITARTAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/lt:Vytartai?uselang=en

VOBELIŠKIS (palivarkas)

TALAČKONIAI

ZVANAGALA

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Zvanagala]

ŽADEIKIAI

ŽILPAMŪŠIS

Barono Vildemano dvaras

ZVANAGALOS SAVININKAI

KUNIGAIKŠTIS JUOZAPAS ANTANAS PUZYNA

[http://www.geni.com/people/J%C3%B3zef-Puzyna-h-Oginiec/6000000014694734401?through=6000000014694860500]

ANDRIUS JONAS STAŠEVSKIS

[http://www.geni.com/people/Andrzej-Staszewski-h-Ostoja/6000000014705424198]

JUOZAPAS LIONGINAS STAŠEVSKIS

[http://www.geni.com/people/J%C3%B3zef-Staszewski-h-Ostoja/6000000014705366559?through=6000000014705424198]

BAJORKAIMIAI (OKOLICOS)

PAPYVESIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/Papyvesiai

ROJŪNAI

SABONIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Saboniai]

VAINEKONIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainekoniai]

VITARTAI

ŽEMVALDŽIŲ GIMINĖS

CHODAKOVSKIAI

DOKALSKIAI

KARPIAI

KUNIGAIKŠČIAI PUZYNOS

RAHDENAI

RUDOMINOS

RUŠČICAI

STAŠEVSKIAI

BAJORAI