Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Jens Lassen, 1700 (c.1700 - d.)

Jens Lassen fra København, drev handel på Island ca 1721. Han sendte skriv til Rentekammeret i København ca 1721 med ønske om leie av Altaelva. Han fikk avslag Jens Lassen...

10/3/2015 10/3/2015

Hendrich Elg (c.1711 - d.)

5/12/2013 10/3/2015

Kirkebok Lebesby prestegjeld, Kjøllefjord, Lebesby, Omgang, sogn 1786: Dåp av barn Joseph født 1786. Foreldre Peder Olssen og Marith Pedersdatter. Viet i Talvik kirke 1820 Joseph...

10/18/2008 9/22/2015

Lege i Alta.

1/4/2010 8/25/2015

Thrude Henriksen Nitter (1658 - 1719)

"Trude Henrikson"

aka Trugillus Henrici Nitterus. Sogneprest til Kjelvik fra 1699, prost fra 1705. Hans første kone døde i barselseng i Bergen i mai 1695. Trude ble først kapellan i Hamre og b...

2/18/2009 8/10/2015

Gregorius Beltf (c.1745 - d.)

Folketelling 1801 Loppa prestegjeld, Hasvik sogn: Gregorius Beltf født ca 1745 tjenestedreng i Brevig. Brevig = Breivik på Sørøya i Finnmark.

5/19/2015 5/19/2015

Peder Hansen, 1690 (c.1690 - c.1758)

5/5/2014 5/12/2015

Margareth Caithness Ulich (1799 - 1891)

"Margrethe"

Gravsted med bilde DIS-Norge: : Margareth Caithness født 17.02.1799 iDundee: På gravsted fødselsdato 7.desember 1799: Gravsted med bilde DIS-Norge:

9/16/2008 5/4/2015

Johan Gabriel Aasberg (c.1790 - d.)

Forretningsmann på Fuglenes, Hammerfest fra 1817 Viet i Hammerfest kirke 1820

7/9/2011 4/30/2015

Per Hoffmann, "Hoffmand" (c.1565 - d.)

Dansk norsk sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Per Hoffmann skatt 1601 til Stjernsund, skatt 1605 til Langnes (Per Hoffmand)

4/14/2015 4/14/2015

Arne Eggeskal Han er nevnt i skriftlige kilder fra Alta: Skattelister 1612 til 1617 og rettssaker 1620 til 1627.

8/26/2011 4/14/2015

Niels Eggeskal (c.1597 - d.)

Vardøhus len, sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Nils Eggeskall skatt 1617 til Talvik og Arne Eggeskall skatt 1617 til Talvik

8/26/2011 4/14/2015

Niels Monsen, 1822 (1822 - d.)

Kirkesanger i Talvik kirke 1847-1862 Skolelærer i Talvik 1862 Skolelærer i Repvåg - Kjelvik - Måsøy sogn 1865 Viet i Kåfjord kirke 1847 (ved Alta)

10/19/2010 4/3/2015

Folketelling 1900 Mandal: sakfører i Mandal Knut Spilling Folketelling 1910 Alta: sorenskriver i Alta Knut Spilling Sorenskriver i Alta fra 1910 til 1921.

11/24/2009 3/30/2015

Nils Ellefsen, 332A (1628 - 1713)

Nils Ellefsen Nils Elleffsøn 1628. Manntall 1663-1666 for Lofoten, Vesterålen og Senja. Lundenes gård, Langenes kirkesogn, Øxnes prestegjeld, bruksskyld 2 pd (pund). S&#...

1/14/2010 3/17/2015

Skolemester i Talvik sogn 1752.

4/26/2014 2/16/2015

Niels Ingebrigtsen, 24F (c.1754 - 1830)

Klokker i Talvik.

10/28/2009 2/9/2015

Henrich Meyerhoff Jordan (1787 - 1824)

"Hendrick Jourdan"

1801 census for Bergen: Prost i Vestfinnmark Prest i Talvik 1820 til 1824.

11/26/2009 1/24/2015

Johan Helmer Dyblie (1819 - 1905)

Skriver hos foged Nils Lie "Kil??" i Alta 1841. Gift i ..... ca 1846 Lensmann i Alta ca 1846 - ca 1870 "Johan Hilmar Dyblie" født 1819 død 1905. Postmester i Namsos 1875 Bosted Tr...

11/28/2009 1/23/2015

Möttull Finnekonge (c.770 - d.)

See: Saxo Grammaticus

10/13/2010 1/12/2015

Kven nr 79 Erik Tomassen i hht. Terje Henninen s hovedfagsoppgave "Den kvenske innvanding til Alta på 1700 tallet" . Boplass Elvebakken 1768, fadder. Lensmann i Alta 1784 til 1791. Postb&#...

8/27/2012 1/12/2015

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1781 Jacob Jacobsen boplass Langfjord og Berith Johnsdatter boplass Langfjord. Sponsores: Peder Samuelsen (Peder Samuelsen Rechardt født 1733 i Alta) og...

11/19/2013 1/4/2015

Philippus Defos (c.1565 - c.1605)

Philippus Defos (ca 1570 - ca 1605) fransk kaperkaptein. 1602 herjet han i Vardø men kom seg vekk derfra. Defos ser ut til å bli tatt i 1605.

11/22/2014 11/22/2014

Jan Mandaus kaperkaptein ble fanget 1615 i området mellom Barentshavet og Kvitsjøen ved Vardø av danske marineskip ledet av Jens Eriksen Munk (1579 - 1628) og Jørgen Daa (ca...

11/22/2014 11/22/2014
       

Siste istid: Antatt haplogruppe (genetisk markør) U. Komsakulturen i Alta: Neolitikum: Alta museum, om helleristninger:

10/19/2014 10/19/2014

x -1820, Komsakulturen (c.-1820 - d.)

Komsakulturen i dagens Alta, Norge: Neolitikum: Alta museum: The Human Journey: Migration Routes Personen antas å tilhøre haplogruppe U.

10/19/2014 10/19/2014

Niels Pedersen: Lensmann i Talvik tingsted, født i Korsnes ca 1665, Talvik tingsted. Talvik sogn ble opprettet senere, ca 1694. Henrik Adelaers skattemanntall 1690 (side 55) Henrik Adeler ...

10/23/2009 9/17/2014

Thomas Magnusson Hetta var en av de første jordbrukerne av Mattisdalen i Alta. Han slo gress og laget høy der og førte høyet til sin boplass på Elvebakken i Alta. H...

10/29/2008 9/5/2014

Jacob Thomesen, 1600, 772A (c.1600 - c.1660)

Han var en av Finnmarks siste jekteeiere. Boplass Rognsund i 1647. Skattematrikkel 1647 Rognsund, Finnmark.

4/8/2012 8/31/2014

Kilder: Fagrskinna (kongesaga)

10/13/2010 8/29/2014

Claus Struve (1766 - 1807)

Vicar in Loppa and Hasvik, Norway. Sogneprest i Loppa og Hasvåg på Sørøya

9/7/2010 8/19/2014

4/25/2012 8/10/2014

Han var tingvitne 1798 i Lenvik, Troms. Fadder i Talvik kirke 1805. Ekstraskriver hos Talvik handel. Kjøpmann og vertshusholder i Tromsø

8/7/2014 8/7/2014

Etter å ha studert merkantile fag i utlandet bosatte han seg i 1873 i Alta og overtok i 1877 damskipsekspedisjonen etter sin far. Han drev også handel i Bukta og var sparebankkasserer. "B...

1/21/2013 7/31/2014

Handelsmann og gårdbruker. Født på gården Djuvik i Borgund. Død i Bukta i Alta. Han var handelsmann og dampskipsekspeditør i Hasvik i Vestfinnmark inntil 1...

1/18/2009 7/31/2014

6/19/2014 6/19/2014

Pottemager i Talvik 1832 og 1833

6/16/2014 6/17/2014

Viet i Talvik kirke 1823 Peder Jensen fra Kåfjord og Marith Johannisdatter fra Langfjord.

5/3/2014 5/3/2014

Tollach Carlsen, 1640 (c.1640 - d.)

Tollach Carlsen , fød i Ryfylke, kommen med Nordlandsfarer til landet, oc veret der 22 aar, er med sin qvinde oc et barn self 3de (Henrich Adelaers manntall 1690). Ryfylke:

4/6/2014 5/2/2014

Niels Melchiorsen (c.1739 - d.)

Viet 1769 i Talvik kirke Niels Melchersen og Ane Olsdatter. 1801 folketelling Talvik: boplass Langfjord i Talvik sogn.

4/29/2014 4/29/2014

Olle Knudsen, 1615 (c.1615 - 1689)

Oluf Knudsen tingmann 1655 på Årøya.

4/25/2014 4/25/2014

Joen Mathisen (c.1642 - 1727)

Joen Mathisen sto oppført i Skattemanntallet i Avjovarre fra 1680 til 1685. Han oppholdt seg noen år i Porsanger. Navnet på første kone og mor til Joens barn er ikke kjent. ...

11/3/2009 4/20/2014

Frederik Rode, born in Copenhagen on 23 March 1800 (1), died in Christiania on 23 October 1883. He was son of general commissioner of war Hans Henrik Rode (born in 1767, died in1830) and Charite Wilhel...

9/6/2010 4/16/2014

ble Brand - direktør og Bankholder

1/30/2009 4/10/2014

Johannes Mathiasson Bech (c.1744 - d.)

Johannes Mathiasson Bech Johannes Mathisen (nr 73 i kvenlisten til Terje Henninen) betalte skatt til Alta fra 1776 og etter 1801 der han er innskrevet i folketelling 1801 for Alta. Jfr. skattelister ...

6/3/2010 4/9/2014

Christen Nielsen (1791 - d.)

Skolemester i Alta fra 1830. Viet i Talvik kirke: Christen Nielsen skolemester 41 år og Giertrud Christensdatter født 1805 Elvebakken. Se bok "Dagligliv og røtter i Altafjorden...

7/18/2011 4/2/2014

Jonas Moe, 1836, Fladaas (1836 - 1907)

Jonas bodde, i 1865, på Skolestranden i Talvik sammen med hustru Siselie og barna Johan og Gisle. Emigrerte, i 1889, til Amerika sammen med sønnen Ingvald. Sønnene Gisle og Reidar ...

11/20/2008 3/30/2014

Fredrik Wilhelm Knobloch (c.1796 - d.)

Han oppholdt seg i Hammerfest en tid før han flyttet til Finland.

3/13/2014 3/13/2014

Rasmus Olsen, 1600 (c.1600 - d.)

Ting på Langnes 1622. Rasmus Olsen på Langnes ble stevnet for gjeld av Carsten Carstensen. Ting på Årøya 1655. Rasmus Olsen fra Langnes var en av tingmennene. De an...

1/1/2013 3/4/2014

Jørgen Sporring, 1700 (c.1700 - d.)

Betjent hos amtmannen i Finnmark, kontorsted Vadsø fra ca 1730 til ca 1738. Senere handelsforvalter i Loppa og Hasvik.

3/1/2014 3/1/2014

2/25/2014 2/25/2014

Anders Michelsen, 1723 (c.1723 - d.)

2/25/2014 2/25/2014

Peder Knudsen Nørager (c.1770 - 1847)

Postekspeditør i Bossekop, Alta.

12/18/2008 2/23/2014

Mats Jönsson Mämmi Niemi Navnet er skrevet Mathis Jonsen (nr 24) og sjungaren og Matiis Jonsøn Qvæn og Mats Jönsson Mämmi Niemi og Matiis Jönson Nie...

10/23/2009 2/21/2014

Abraham (c.1560 - d.)

2/21/2014 2/21/2014

5/19/2012 2/9/2014

Knud Olsen, 1760 (1760 - 1826)

Fødsel/dåp: Knud Olsen 1760 foreldre Olle Henrichssen og Marit (Margrethe) Knudsdatter: Folketelling 1801 Alten:

10/3/2010 2/8/2014

11/30/2013 2/6/2014

Oluff "Throndhjemsfar" Joensøn, 1600, 640A, 1020A (c.1600 - c.1669)

""Oluff Throndhjemsfar"", "Oluff Joensøn"

Oluff "Throndhjemsfar" Joensøn Laugrettesting 1620 i Hasvåg på Sørøya: Oluff Joensøn lagrettemann møtte opp for å høre opplest av Jens...

12/4/2011 2/6/2014

Morten Povelsen (1725 - 1798)

10/23/2009 2/6/2014

Ole Henrichsen, 1780 (1780 - d.)

7/23/2011 2/3/2014

Lucie Johannesdatter, 1770 (c.1770 - 1807)

Lucie Johannesdatter var ved folketelling for Talvik sogn 1801 tjenestepike i Leirbotn hos Niels Pedersen Hun bodde da sammen med hennes uekte barn Jacob Jacobsen født 1799 (far Jacob Jacobsen f...

10/31/2010 1/29/2014

Willum nn, 1595 Skotland (c.1595 - d.)

Willum fra Skotland: Skatteliste for Alta 1617.

1/28/2014 1/28/2014

Christen nn prest i Mefjord på Sørøya 1620. Rasmus Baardsen var hans svigerfar.

1/28/2014 1/28/2014

Morten Nilssøn Lund (1686 - 1757)

Prest i Talvik 1723 - 1728.

3/3/2010 1/27/2014

Rasmus Olufsen, 1622 (c.1622 - c.1688)

Lagrettemann i Hasvåg tinglag 1668. Hasvåg tinglag omfattet også Talvik-området.

5/1/2012 1/27/2014

1/25/2014 1/25/2014

Viet i Talvik kirke 1760: Rasmus Andersen og Martha Maria Christophersdatter. Rasmus Andersen lensmann i Talvik sogn 1781-1796.

1/25/2014 1/25/2014

Peder Jonsen, 1720 (1720 - d.)

2/16/2013 1/23/2014

Guri Nielsdatter (1706 - d.)

3/9/2012 1/22/2014

Thomas Jensen, 1696 (1696 - d.)

Viet i Talvik kirke 1729: Thomas Jensen (nordmann) og Anneken ( "Anne") Olsd. Thomas Jensen skysskaffer i Alta ca 1730-1750.

12/19/2011 1/22/2014

Cornelius Hansen, 1719 (1719 - 1747)

1/22/2014 1/22/2014

Joen Pedersen, 1736, "Jon" (1736 - c.1795)

5/24/2011 1/21/2014

Russisk fogd s skatteliste inntil 1602: Lappebyen Lavasjnory = Klubben i Kvalsund.

11/26/2013 1/21/2014

2/22/2011 1/21/2014

7/20/2013 1/20/2014

Prest i Hasvåg på Sørøya 1686-1694, prest på Årøya i Alta 1694-1705. Alexander Larsen Vigand Student 1679 i Nidaros, Trondheim. Sogneprest i S...

1/21/2009 1/20/2014

Oluf Pedersen, 1662 (c.1662 - 1710)

3/11/2013 1/19/2014

Nils Gunnarsonn (c.1538 - d.)

Skatteliste for Talvik, svensk (birkarl)-skatt: Nils Gunnarsonn betalte skatt 1555.

1/18/2014 1/18/2014

Povel Gunnarsson, 1596 (c.1596 - d.)

Skattemenn i Alta området: Povel Gunnarsson betalte skatt på Langnes 1612, 1613, Pål Gunnarsson betalte skatt på Langnes 1616, 1618. Povel og Pål er den samme perso...

1/17/2014 1/18/2014

Helge Poulsen, "Hielle" (c.1630 - d.)

Skattemanntall 1647 Alta: Hielle Poulsenn.

1/17/2014 1/17/2014

Faktor på Bossekop handel i Alta 1812 hos eieren Wilhelm Henrich Klerck.

8/15/2013 1/15/2014

Lothar Rendulic (1887 - 1971)

1/7/2014 1/7/2014

Kautokeino skolemester betyr at han var lærer i Kautokeino noen år.

9/14/2010 12/30/2013

12/25/2013 12/26/2013

Lensmann i Talvik 1737 - 1748.

12/25/2013 12/25/2013

Peder Pedersen Lensmann i Talvik sogn fra 1749 til ca 1780 Underfogd i Vest Finnmark fra ca 1749 til ca 1780

8/29/2012 12/17/2013

Charsten Charstensen (c.1620 - d.)

Skattemanntall 1647 for Langnes (i Alta) Charstenn Charstensen, Langnes.

12/10/2013 12/10/2013

Petter Loss: skatteliste for Alta (Talvik sogn), Korsnes 1702. Kirkebok Talvik 1705 Petter Lossis (Loss sin) kone død 1705 i Talvik sogn. Kilder: Skattelister 1702 for Talvik sogn: Ped...

3/18/2012 12/10/2013
       

Ander Nielsen Panas Viet i Talvik kirke 1720: Anders Nielsøn og Karj Germundsd.. Kirkebok Talvik 1726: Anders Nielsøn Panas og Karen Germundsd. har sønnen Germund til d...

6/5/2012 12/6/2013

6/15/2012 11/16/2013

Hans Jenssøn Ørbech (1616 - 1686)

1616 - Dec 1686 * BIRTH: 1616, Horsens, Vejle, Denmark * DEATH: Dec 1686, Bergen, Hordaland, Norway * EVENT: Occupation: Rådmann Father: ØRBECH, Jens Mother: LEEME, Anne Matsdat...

4/7/2007 11/12/2013

12/14/2012 11/1/2013

Sheriff (from 1713 to 1743) and farmer and carpenter in Alta, Norway. Built Masi church 1719. Klokker i Kautokeino ca 1702 til ca 1704 hos sin onkel Anders Nicolai Tornensis som da var prest der. Bos...

1/9/2009 10/29/2013

Underoffiser Elias Johansen i det Trondhjæmske infanteriregiment hvor det i 1809 ble sendt 10 soldater til Alta. Han bosatte seg i Talvik området og har idag stor etterslekt der. Lensma...

5/13/2010 10/24/2013

Peder Tomasson, 1665 (c.1665 - 1725)

10/14/2013 10/23/2013

Niels Sivertson (c.1675 - d.)

Niels Siulsøn, Niels Sivertsen flyttet fra Torne lappmark til Korsnes ca 1706. Jfr. Povel Resen 1706. Niels Siulsøn og Margrete Gundersd. viet 1707 i Talvik kirke.

10/21/2013 10/21/2013

Ole Hanson (c.1675 - d.)

10/21/2013 10/21/2013