Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Gregorius Beltf (c.1745 - d.)

Folketelling 1801 Loppa prestegjeld, Hasvik sogn: Gregorius Beltf født ca 1745 tjenestedreng i Brevig. Brevig = Breivik på Sørøya i Finnmark.

5/19/2015

Per Hoffmann, "Hoffmand" (c.1565 - d.)

Dansk norsk sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Per Hoffmann skatt 1601 til Stjernsund, skatt 1605 til Langnes (Per Hoffmand)

4/14/2015

Philippus Defos (c.1565 - c.1605)

Philippus Defos (ca 1570 - ca 1605) fransk kaperkaptein. 1602 herjet han i Vardø men kom seg vekk derfra. Defos ser ut til å bli tatt i 1605.

11/22/2014

Jan Mandaus kaperkaptein ble fanget 1615 i området mellom Barentshavet og Kvitsjøen ved Vardø av danske marineskip ledet av Jens Eriksen Munk (1579 - 1628) og Jørgen Daa (ca...

11/22/2014

Siste istid: Antatt haplogruppe (genetisk markør) U. Komsakulturen i Alta: Neolitikum: Alta museum, om helleristninger:

10/19/2014

x -1820, Komsakulturen (c.-1820 - d.)

Komsakulturen i dagens Alta, Norge: Neolitikum: Alta museum: The Human Journey: Migration Routes Personen antas å tilhøre haplogruppe U.

10/19/2014

Han var tingvitne 1798 i Lenvik, Troms. Fadder i Talvik kirke 1805. Ekstraskriver hos Talvik handel. Kjøpmann og vertshusholder i Tromsø

8/7/2014

6/19/2014

Pottemager i Talvik 1832 og 1833

6/16/2014

Peder Hansen, 1690 (c.1690 - c.1758)

5/5/2014

Viet i Talvik kirke 1823 Peder Jensen fra Kåfjord og Marith Johannisdatter fra Langfjord.

5/3/2014

Niels Melchiorsen (c.1739 - d.)

Viet 1769 i Talvik kirke Niels Melchersen og Ane Olsdatter. 1801 folketelling Talvik: boplass Langfjord i Talvik sogn.

4/29/2014

Skolemester i Talvik sogn 1752.

4/26/2014

Olle Knudsen, 1615 (c.1615 - 1689)

Oluf Knudsen tingmann 1655 på Årøya.

4/25/2014

Tollach Carlsen, 1640 (c.1640 - d.)

Tollach Carlsen , fød i Ryfylke, kommen med Nordlandsfarer til landet, oc veret der 22 aar, er med sin qvinde oc et barn self 3de (Henrich Adelaers manntall 1690). Ryfylke:

4/6/2014

Fredrik Wilhelm Knobloch (c.1796 - d.)

Han oppholdt seg i Hammerfest en tid før han flyttet til Finland.

3/13/2014

Jørgen Sporring, 1700 (c.1700 - d.)

Betjent hos amtmannen i Finnmark, kontorsted Vadsø fra ca 1730 til ca 1738. Senere handelsforvalter i Loppa og Hasvik.

3/1/2014

2/25/2014

Anders Michelsen, 1723 (c.1723 - d.)

2/25/2014

Abraham (c.1560 - d.)

2/21/2014
     

Willum nn, 1595 Skotland (c.1595 - d.)

Willum fra Skotland: Skatteliste for Alta 1617.

1/28/2014

Christen nn prest i Mefjord på Sørøya 1620. Rasmus Baardsen var hans svigerfar.

1/28/2014

1/25/2014

Viet i Talvik kirke 1760: Rasmus Andersen og Martha Maria Christophersdatter. Rasmus Andersen lensmann i Talvik sogn 1781-1796.

1/25/2014

Cornelius Hansen, 1719 (1719 - 1747)

1/22/2014

Nils Gunnarsonn (c.1538 - d.)

Skatteliste for Talvik, svensk (birkarl)-skatt: Nils Gunnarsonn betalte skatt 1555.

1/18/2014

Povel Gunnarsson, 1596 (c.1596 - d.)

Skattemenn i Alta området: Povel Gunnarsson betalte skatt på Langnes 1612, 1613, Pål Gunnarsson betalte skatt på Langnes 1616, 1618. Povel og Pål er den samme perso...

1/17/2014

Helge Poulsen, "Hielle" (c.1630 - d.)

Skattemanntall 1647 Alta: Hielle Poulsenn.

1/17/2014

Lothar Rendulic (1887 - 1971)

1/7/2014

12/25/2013

Lensmann i Talvik 1737 - 1748.

12/25/2013

Charsten Charstensen (c.1620 - d.)

Skattemanntall 1647 for Langnes (i Alta) Charstenn Charstensen, Langnes.

12/10/2013

11/30/2013

Russisk fogd s skatteliste inntil 1602: Lappebyen Lavasjnory = Klubben i Kvalsund.

11/26/2013

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1781 Jacob Jacobsen boplass Langfjord og Berith Johnsdatter boplass Langfjord. Sponsores: Peder Samuelsen (Peder Samuelsen Rechardt født 1733 i Alta) og...

11/19/2013

Niels Sivertson (c.1675 - d.)

Niels Siulsøn, Niels Sivertsen flyttet fra Torne lappmark til Korsnes ca 1706. Jfr. Povel Resen 1706. Niels Siulsøn og Margrete Gundersd. viet 1707 i Talvik kirke.

10/21/2013

Ole Hanson (c.1675 - d.)

10/21/2013

Peder Tomasson, 1665 (c.1665 - 1725)

10/14/2013

Erich Hegmand (c.1695 - d.)

Erich Hegmand, en borger fra Tornae som var fadder i Talvik kirke i Finnmark - Norge 1755.

10/10/2013

10/5/2013

Anders Jonson, Kittilä (c.1712 - 1766)

Ekteskap med Elen Simonsdatter 24. juni 1759: Begravelse/død:(nede på siden 50 år.):

9/5/2013

Faktor på Bossekop handel i Alta 1812 hos eieren Wilhelm Henrich Klerck.

8/15/2013

7/20/2013
     

hiski.genealogia.fi Pär Pärsson Culju, Laifwaniemi, Alatornio - Nedertorneå sockn (let etter sønnen Peder eller Petter født mellom 1720 og 1735 i nr. 19 Lapland i Ala...

4/5/2013

Anders Lampinen (c.1560 - d.)

4/5/2013

3/23/2013

Jacob Schnell (c.1745 - d.)

Jacob Schnell ble adlet i 1782. Holt kirke, Aust Agder, kunsthistorie.com Næs Jernverk, Aust Agder, snl.no

3/13/2013

Oluf Pedersen, 1662 (c.1662 - 1710)

3/11/2013

3/11/2013

3/7/2013

2/23/2013

Peder Jonsen, 1720 (1720 - d.)

2/16/2013

Ole Pedersen (c.1670 - d.)

Viet i Talvik kirke 1709. *Viet 1709 i Talvik kirke.

1/24/2013

Etter å ha studert merkantile fag i utlandet bosatte han seg i 1873 i Alta og overtok i 1877 damskipsekspedisjonen etter sin far. Han drev også handel i Bukta og var sparebankkasserer. "B...

1/21/2013

Handelsbetjent i Hammerfest 1875.

1/15/2013

Lærer på Isnestoften-Storsandnes skole ca 1957-ca 1970.

1/9/2013

Birthe Marie Severin (c.1720 - d.)

1/8/2013

Folketelling 1801 Kistrand i Finnmark: Fostersønn John Olsen Benta født ca 1799 i Karasjok. Folketelling 1801 Kistrand: Fostersønn Joseph Samuelsen født ca 1782.

1/7/2013

Sebastian Andersen Hess (c.1584 - c.1635)

Fogd i Vest Finnmark 1621-1623. Borgerskap i Bergen 1624.

1/4/2013

Anders Bastiansen Hess (c.1630 - 1705)

Bergensborger med handelsinteresser i Vadsø.

1/4/2013

Carl August Hellström (1876 - c.1932)

FT1900 - FT1910 - FT1923 Födelseregister Foss-F7 (143001) Löpnummer: 14440

1/2/2013

Rasmus Olsen, 1600 (c.1600 - d.)

Ting på Langnes 1622. Rasmus Olsen på Langnes ble stevnet for gjeld av Carsten Carstensen. Ting på Årøya 1655. Rasmus Olsen fra Langnes var en av tingmennene. De an...

1/1/2013

Viet i Talvik kirke 1715 Thomas Erichsøn og Maria Jonsd.

12/31/2012

Niels Erichsen, 1665 (c.1665 - 1710)

12/30/2012

Hans Kiel, 1790 (c.1790 - d.)

12/27/2012

John Aslaksen, 1886 (1886 - d.)

12/20/2012

nn Vonka, 1410 (c.1410 - d.)

12/19/2012

Paul Amundsen, 1800 (c.1800 - d.)

12/18/2012

nn Skorpen (c.1915 - d.)

12/17/2012

12/16/2012

12/14/2012
     
     

Marritte Pedersdatter (c.1700 - d.)

12/7/2012
     

Født på garden Søndre Strande, Ringebu, Oppland. Peder Jonss. hos amtmanden 1795 (kontorsted Alta). Lensmann i Alta 1803-1825 og Skogfogd i Alta 1801.

12/6/2012

Viet i Talvik kirke 1853 Anders Johannesen født 1831 i Talvik (dagarbeider i Kåfjord 1853) og Berith Guttormsdatter født 1830. Viet i Talvik kirke 1881 Anders Johannesen fø...

12/6/2012

Paul nn, 1800 Folldalen (c.1800 - d.)

12/3/2012

Knut Olsson (c.1580 - d.)

11/26/2012

Hans Pedersen Frugaard (c.1716 - d.)

Født ca 1716 på Elling præstegaard - Danmark. Prest i Talvik - Finnmark - Norge 1757-1767. Prest i Selbu - Sør Trøndelag - Norge 1784. Muligens død i Sel...

11/25/2012

Lars Olsen Follum (1822 - 1905)

Distriktslege i Alta 1856-1880. Ordfører i Alta / Talvik kommune 1857-1859 og 1861-1863.

11/20/2012

nn Kippa, 1380, Karelia (c.1380 - d.)

Ifølge navnetradisjon fra Tornedalen (etternavn Kippa etc.) og forskning om hvor folk flyttet fra er antakelig "nn Kippa" født ca 1380 i Karelen - øst Finland.

11/18/2012

Peter Lidemarck (c.1750 - d.)

Fogd i Finnmark, bosted Alta.

11/17/2012

Jacob Larsen, 1653 (c.1653 - 1727)

11/14/2012

Anna Berger (1855 - d.)

11/11/2012

Anders Jensen (c.1740 - d.)

11/8/2012

Anders Johansøn (c.1740 - d.)

11/8/2012

Oluf Pedersen, 1662 (1662 - 1710)

Han bodde i Eggeskal - Alta 1701. Gift i Årøy kirke ca 1701. Navnet er i kildene skrevet Oluf Pedersøn og Olle Pedersen.

11/5/2012

11/2/2012

Gudmundur Pantaloesøn (c.1729 - d.)

11/1/2012

Prest i Talvik 1735-1752. Nermo.org, Johannes Falch

11/1/2012

Ole Arnesen, "Ole Arnsøn" (c.1700 - 1748)

Ole Arnsøn fra Hammerfest og Maritte Persdatter fra Alta viet 1727 i Talvik kirke. Navnet er skrevet Ole Arnsøn, Ole Arnsen, Ole Arnesen, Oluff Arnesen.

11/1/2012

10/31/2012

Per Jonsen Maasø (c.1785 - d.)

10/29/2012

Skatt 1578 i Altabotn der han bodde noen år.

10/24/2012

Skatt 1578 i Altabotn der han bodde noen år.

10/24/2012

10/24/2012

Erich Puranen, 1550 (c.1550 - d.)

10/22/2012