Photo
Name
Gregorius Beltf (c.1745 - d.)

Folketelling 1801 Loppa prestegjeld, Hasvik sogn: Gregorius Beltf født ca 1745 tjenestedreng i Brevig. Brevig = Breivik på Sørøya i Finnmark.

Follow
Peder Hansen, 1690 (c.1690 - c.1758)

Follow
Margareth Caithness (1799 - 1891)

Follow
Johan Gabriel Aasberg (c.1790 - d.)

Forretningsmann på Fuglenes, Hammerfest fra 1817 Viet i Hammerfest kirke 1820

Follow
Per Hoffmann, "Hoffmand" (c.1565 - d.)

Dansk norsk sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Per Hoffmann skatt 1601 til Stjernsund, skatt 1605 til Langnes (Per Hoffmand)

Follow
Arne Guttormsson Eggeskal, 1992A, 2668A (c.1595 - d.)

Arne Eggeskal Han er nevnt i skriftlige kilder fra Alta: Skattelister 1612 til 1617 og rettssaker 1620 til 1627.

Follow
Niels Eggeskal (c.1597 - d.)

Vardøhus len, sjøfinneskatt 1593-1619 Finnmark: Nils Eggeskall skatt 1617 til Talvik og Arne Eggeskall skatt 1617 til Talvik

Follow
Niels Monsen, 1822 (1822 - d.)

Kirkesanger i Talvik kirke 1847-1862 Skolelærer i Talvik 1862 Skolelærer i Repvåg - Kjelvik - Måsøy sogn 1865 Viet i Kåfjord kirke 1847 (ved Alta)

Follow
Knut Pedersen Spilling, 1865 (1865 - c.1950)

Folketelling 1900 Mandal: sakfører i Mandal Knut Spilling Folketelling 1910 Alta: sorenskriver i Alta Knut Spilling Sorenskriver i Alta fra 1910 til 1921.

Follow
Nils Ellefsen, 332A (1628 - 1713)

Nils Ellefsen Nils Elleffsøn 1628. Manntall 1663-1666 for Lofoten, Vesterålen og Senja. Lundenes gård, Langenes kirkesogn, Øxnes prestegjeld, bruksskyld 2 pd (pund). S&#...

Follow
Mathias Thomasen, skolemester (c.1701 - d.)

Skolemester i Talvik sogn 1752.

Follow
Niels Ingebrigtsen, 24F (c.1754 - 1830)

Klokker i Talvik.

Follow
Henrich Meyerhoff Jordan (1787 - 1824)

1801 census for Bergen: Prost i Vestfinnmark Prest i Talvik 1820 til 1824.

Follow
Johan Helmer Dyblie (1819 - 1905)

Skriver hos foged Nils Lie "Kil??" i Alta 1841. Gift i ..... ca 1846 Lensmann i Alta ca 1846 - ca 1870 "Johan Hilmar Dyblie" født 1819 død 1905. Postmester i Namsos 1875 Bosted Tr...

Follow
Möttull Finnekonge (c.770 - d.)

See: Saxo Grammaticus

Follow
Erick Thomasen, lensmann i Alta 1784-91 (1747 - d.)

Kven nr 79 Erik Tomassen i hht. Terje Henninen s hovedfagsoppgave "Den kvenske innvanding til Alta på 1700 tallet" . Boplass Elvebakken 1768, fadder. Lensmann i Alta 1784 til 1791. Postb&#...

Follow
Jacob Jacobsen Barman, Burman (c.1755 - 1811)

Kirkebok Talvik sogn: viet i Talvik kirke 1781 Jacob Jacobsen boplass Langfjord og Berith Johnsdatter boplass Langfjord. Sponsores: Peder Samuelsen (Peder Samuelsen Rechardt født 1733 i Alta) og...

Follow
Philippus Defos (c.1565 - c.1605)

Philippus Defos (ca 1570 - ca 1605) fransk kaperkaptein. 1602 herjet han i Vardø men kom seg vekk derfra. Defos ser ut til å bli tatt i 1605.

Follow
Juan de Mendoza, "Jan Mandaus" (c.1575 - 1615)

Jan Mandaus kaperkaptein ble fanget 1615 i området mellom Barentshavet og Kvitsjøen ved Vardø av danske marineskip ledet av Jens Eriksen Munk (1579 - 1628) og Jørgen Daa (ca...

Follow
<private> Mathiassen (c.1745 - c.1797)

Follow
x -7340, innvandring til Alta etter siste istid (deceased)

Siste istid: Antatt haplogruppe (genetisk markør) U. Komsakulturen i Alta: Neolitikum: Alta museum, om helleristninger:

Follow
x -1820, Komsakulturen (c.-1820 - d.)

Komsakulturen i dagens Alta, Norge: Neolitikum: Alta museum: The Human Journey: Migration Routes Personen antas å tilhøre haplogruppe U.

Follow
Niels Pedersen, 1665 Korsnes, 508A (c.1665 - c.1742)

Niels Pedersen: Lensmann i Talvik tingsted, født i Korsnes ca 1665, Talvik tingsted. Talvik sogn ble opprettet senere, ca 1694. Henrik Adelaers skattemanntall 1690 (side 55) Henrik Adeler ...

Follow
Thomas (Magnusson) Månsson Hetta (1771 - d.)

Thomas Magnusson Hetta var en av de første jordbrukerne av Mattisdalen i Alta. Han slo gress og laget høy der og førte høyet til sin boplass på Elvebakken i Alta. H...

Follow
Jacob Thomesen, 1600, 772A (c.1600 - c.1660)

Han var en av Finnmarks siste jekteeiere. Boplass Rognsund i 1647. Skattematrikkel 1647 Rognsund, Finnmark.

Follow
Mottul av Lappland Finnekonge, Finnekonge, kung (c.810 - d.)

Kilder: Fagrskinna (kongesaga)

Follow
Claus Struve (1766 - 1807)

Vicar in Loppa and Hasvik, Norway. -------------------- Sogneprest i Loppa og Hasvåg på Sørøya

Follow
Lars Persøn, 1490, 12992A (c.1490 - d.)

Follow
Hans Høgh Carisius, "Charisius" (c.1750 - d.)

Han var tingvitne 1798 i Lenvik, Troms. Fadder i Talvik kirke 1805. Ekstraskriver hos Talvik handel. Kjøpmann og vertshusholder i Tromsø

Follow
Jacob Marentius Cederström Bull (1848 - 1944)

Etter å ha studert merkantile fag i utlandet bosatte han seg i 1873 i Alta og overtok i 1877 damskipsekspedisjonen etter sin far. Han drev også handel i Bukta og var sparebankkasserer. "B...

Follow
Fredrik Nannestad Wingaard Bull (1800 - 1893)

Handelsmann og gårdbruker. Født på gården Djuvik i Borgund. Død i Bukta i Alta. Han var handelsmann og dampskipsekspeditør i Hasvik i Vestfinnmark inntil 1...

Follow
Iver Arnesen, 1695, Loppa sogn (c.1693 - d.)

Follow
Carl Lylow, "Carel Lylou" (c.1798 - d.)

Pottemager i Talvik 1832 og 1833

Follow
Peder Jensen, 1795, Kåfjord (1795 - d.)

Viet i Talvik kirke 1823 Peder Jensen fra Kåfjord og Marith Johannisdatter fra Langfjord.

Follow
Tollach Carlsen, 1640 (c.1640 - d.)

Tollach Carlsen , fød i Ryfylke, kommen med Nordlandsfarer til landet, oc veret der 22 aar, er med sin qvinde oc et barn self 3de (Henrich Adelaers manntall 1690). Ryfylke:

Follow
Niels Melchiorsen (c.1739 - d.)

Viet 1769 i Talvik kirke Niels Melchersen og Ane Olsdatter. 1801 folketelling Talvik: boplass Langfjord i Talvik sogn.

Follow
Olle Knudsen, 1615 (c.1615 - 1689)

Oluf Knudsen tingmann 1655 på Årøya.

Follow
Joen Mathisen (c.1642 - 1727)

Joen Mathisen sto oppført i Skattemanntallet i Avjovarre fra 1680 til 1685. Han oppholdt seg noen år i Porsanger. Navnet på første kone og mor til Joens barn er ikke kjent. ...

Follow
Frederik Rode, prest i Talvik (1800 - 1883)

Frederik Rode, born in Copenhagen on 23 March 1800 (1), died in Christiania on 23 October 1883. He was son of general commissioner of war Hans Henrik Rode (born in 1767, died in1830) and Charite Wilhel...

Follow
Friderich Georg Gade, 1776 (1776 - 1839)

ble Brand - direktør og Bankholder

Follow
Johannes Mathiasson Bech (c.1744 - d.)

Johannes Mathiasson Bech Johannes Mathisen (nr 73 i kvenlisten til Terje Henninen) betalte skatt til Alta fra 1776 og etter 1801 der han er innskrevet i folketelling 1801 for Alta. Jfr. skattelister ...

Follow
Christen Nielsen (1791 - d.)

Skolemester i Alta fra 1830. Viet i Talvik kirke: Christen Nielsen skolemester 41 år og Giertrud Christensdatter født 1805 Elvebakken. Se bok "Dagligliv og røtter i Altafjorden...

Follow
Jonas Moe, 1836, Fladaas (1836 - 1907)

Jonas bodde, i 1865, på Skolestranden i Talvik sammen med hustru Siselie og barna Johan og Gisle. Emigrerte, i 1889, til Amerika sammen med sønnen Ingvald. Sønnene Gisle og Reidar ...

Follow
Fredrik Wilhelm Knobloch (c.1796 - d.)

Han oppholdt seg i Hammerfest en tid før han flyttet til Finland.

Follow
Rasmus Olsen, 1600 (c.1600 - d.)

Ting på Langnes 1622. Rasmus Olsen på Langnes ble stevnet for gjeld av Carsten Carstensen. Ting på Årøya 1655. Rasmus Olsen fra Langnes var en av tingmennene. De an...

Follow
Jørgen Sporring, 1700 (c.1700 - d.)

Betjent hos amtmannen i Finnmark, kontorsted Vadsø fra ca 1730 til ca 1738. Senere handelsforvalter i Loppa og Hasvik.

Follow
Paul Iverson Lango, Pitkä, smed (c.1714 - d.)

Follow
Anders Michelsen, 1723 (c.1723 - d.)

Follow
Peder Knudsen Nørager (c.1770 - 1847)

Postekspeditør i Bossekop, Alta.

Follow
Mats Jönsson Mämmi Niemi, 162A (c.1700 - 1760)

Mats Jönsson Mämmi Niemi Navnet er skrevet Mathis Jonsen (nr 24) og sjungaren og Matiis Jonsøn Qvæn og Mats Jönsson Mämmi Niemi og Matiis Jönson Nie...

Follow
Abraham (c.1560 - d.)

Follow
Henrik Isakson Kivijervi (1832 - d.)

Follow
Knud Olsen, 1760 (1760 - 1826)

Fødsel/dåp: Knud Olsen 1760 foreldre Olle Henrichssen og Marit (Margrethe) Knudsdatter: Folketelling 1801 Alten:

Follow
Aasel Mortensdatter, 1757 (1757 - d.)

Follow
Oluff "Throndhjemsfar" Joensøn, 1600, 640A, 1020A (c.1600 - c.1669)

Oluff "Throndhjemsfar" Joensøn Laugrettesting 1620 i Hasvåg på Sørøya: Oluff Joensøn lagrettemann møtte opp for å høre opplest av Jens...

Follow
Morten Povelsen (1725 - 1798)

Follow
Ole Henrichsen, 1780 (1780 - d.)

Follow
Lucie Johannesdatter, 1770 (c.1770 - 1807)

Lucie Johannesdatter var ved folketelling for Talvik sogn 1801 tjenestepike i Leirbotn hos Niels Pedersen Hun bodde da sammen med hennes uekte barn Jacob Jacobsen født 1799 (far Jacob Jacobsen f...

Follow
Willum nn, 1595 Skotland (c.1595 - d.)

Willum fra Skotland: Skatteliste for Alta 1617.

Follow
Christen nn, prest i Mefjord (c.1590 - d.)

Christen nn prest i Mefjord på Sørøya 1620. Rasmus Baardsen var hans svigerfar.

Follow
Morten Nilssøn Lund (1686 - 1757)

Prest i Talvik 1723 - 1728.

Follow
Rasmus Olufsen, 1622 (c.1622 - c.1688)

Lagrettemann i Hasvåg tinglag 1668. Hasvåg tinglag omfattet også Talvik-området.

Follow
Christopher Olufsen, 1660 (c.1660 - d.)

Follow
Rasmus Andersen, 1734, lensmann (1734 - d.)

Viet i Talvik kirke 1760: Rasmus Andersen og Martha Maria Christophersdatter. Rasmus Andersen lensmann i Talvik sogn 1781-1796.

Follow
Peder Jonsen, 1720 (1720 - d.)

Follow
Guri Nielsdatter (1706 - d.)

Follow
Thomas Jensen, 1696 (1696 - d.)

Viet i Talvik kirke 1729: Thomas Jensen (nordmann) og Anneken ( "Anne") Olsd. Thomas Jensen skysskaffer i Alta ca 1730-1750.

Follow
Cornelius Hansen, 1719 (1719 - 1747)

Follow
Joen Pedersen, 1736, "Jon" (1736 - c.1795)

Follow
Peder Sjursen, 1570, 3408A (c.1570 - d.)

Russisk fogd s skatteliste inntil 1602: Lappebyen Lavasjnory = Klubben i Kvalsund.

Follow
<private> Olsen (1734 - d.)

Follow
Nils Pedersen, 1854, Rundbugt (1854 - d.)

Follow
Alexander Larsen Vigand, Vigant (c.1660 - 1705)

Prest i Hasvåg på Sørøya 1686-1694, prest på Årøya i Alta 1694-1705. -------------------- Alexander Larsen Vigand Student 1679 i Nidaros, Tron...

Follow
Oluf Pedersen, 1662 (c.1662 - 1710)

Follow
Nils Gunnarsonn (c.1538 - d.)

Skatteliste for Talvik, svensk (birkarl)-skatt: Nils Gunnarsonn betalte skatt 1555.

Follow
Povel Gunnarsson, 1596 (c.1596 - d.)

Skattemenn i Alta området: Povel Gunnarsson betalte skatt på Langnes 1612, 1613, Pål Gunnarsson betalte skatt på Langnes 1616, 1618. Povel og Pål er den samme perso...

Follow
Helge Poulsen, "Hielle" (c.1630 - d.)

Skattemanntall 1647 Alta: Hielle Poulsenn.

Follow
Christian Olsen Thrane, "Christen" (c.1781 - d.)

Faktor på Bossekop handel i Alta 1812 hos eieren Wilhelm Henrich Klerck.

Follow
Lothar Rendulic (1887 - 1971)

Follow
Nils Jacobsen, "Kautokeino skolemester" (1752 - 1804)

Kautokeino skolemester betyr at han var lærer i Kautokeino noen år.

Follow
Nils Nilsen, 1740, skolemester (1740 - d.)

Follow
Nils Nielsen, 1697, lensmann (c.1697 - d.)

Lensmann i Talvik 1737 - 1748.

Follow
Peder Pedersen, lensmann i Talvik (c.1715 - c.1780)

Peder Pedersen Lensmann i Talvik sogn fra 1749 til ca 1780 Underfogd i Vest Finnmark fra ca 1749 til ca 1780

Follow
Charsten Charstensen (c.1620 - d.)

Skattemanntall 1647 for Langnes (i Alta) Charstenn Charstensen, Langnes.

Follow
Peder Hendrichsen Loss, "Petter" (c.1653 - c.1704)

Petter Loss: skatteliste for Alta (Talvik sogn), Korsnes 1702. Kirkebok Talvik 1705 Petter Lossis (Loss sin) kone død 1705 i Talvik sogn. -------------------- Kilder: Skattelister 17...

Follow
<private> Panas (c.1615 - d.)

Follow
Anders Nielsen Panas, 1695 (c.1695 - d.)

Ander Nielsen Panas Viet i Talvik kirke 1720: Anders Nielsøn og Karj Germundsd.. Kirkebok Talvik 1726: Anders Nielsøn Panas og Karen Germundsd. har sønnen Germund til d...

Follow
Joen Larsen, skoleholder (1745 - d.)

Follow
Hans Jenssøn Ørbech (1616 - 1686)

1616 - Dec 1686 * BIRTH: 1616, Horsens, Vejle, Denmark * DEATH: Dec 1686, Bergen, Hordaland, Norway * EVENT: Occupation: Rådmann Father: ØRBECH, Jens Mother: LEEME, Anne Matsdat...

Follow
Rasmus Michelsen Møller (1722 - d.)

Follow
Samuel Israelsson Rechardt (1675 - 1750)

Sheriff (from 1713 to 1743) and farmer and carpenter in Alta, Norway. Built Masi church 1719. Klokker i Kautokeino ca 1702 til ca 1704 hos sin onkel Anders Nicolai Tornensis som da var prest der. Bos...

Follow
Elias Johansen Foss Leksaas (1789 - 1852)

Underoffiser Elias Johansen i det Trondhjæmske infanteriregiment hvor det i 1809 ble sendt 10 soldater til Alta. Han bosatte seg i Talvik området og har idag stor etterslekt der. Lensma...

Follow
Peder Tomasson, 1665 (c.1665 - 1725)

Follow
Niels Sivertson (c.1675 - d.)

Niels Siulsøn, Niels Sivertsen flyttet fra Torne lappmark til Korsnes ca 1706. Jfr. Povel Resen 1706. Niels Siulsøn og Margrete Gundersd. viet 1707 i Talvik kirke.

Follow
Ole Hanson (c.1675 - d.)

Follow
Carl Johan Jakobsson (1847 - 1940)

Tellingsår: 1910, Kommune: Hemnes, Kommunenummer: 1832, Navn på bosted: Hemnesberget Tellingsår: 1900, Kommune: Hemnes, Kommunenummer: 1832, Navn på bosted: Hemnæsb...

Follow
Torleff Askelsen (c.1490 - d.)

Skattemanntall 1520 Alta - Torleff Askelsen.

Follow
Quive Baardsen, 1570 (c.1570 - 1627)

Quive Baardsen (Quive Bårdsen / Quiwe Baardsen / Quiwe Baarsen / Kvive Baardsen) Fødested: muligens Talvik i Norge ? Boplass fra 1603 til 1607 Lappuluobal ved Lappujavre i Finnmar...

Follow
Erich Hegmand (c.1695 - d.)

Erich Hegmand, en borger fra Tornae som var fadder i Talvik kirke i Finnmark - Norge 1755.

Follow
John Gordon, landfysikus (c.1740 - d.)

John Gordon Landfysikus på St. Croix, dansk koloni i Vest India. St Croix

Follow