Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Poul Abildgaard (b. - 1450)
 • Timme Timmesen Abildgaard, til Torbenfeld (c.1290 - c.1342)
  Timme Timmesen Abildgaard, til Torbenfeld Død Ett 1342 til Torbenfeld (Tusse H.), 1318 ved Forliget i Slagelse mellem Kong Erik og Hertug Erik, 1332 ved Forliget i Kiel mellem Kong Chri...
 • Timme Lauridsen Abilgaard, til Margaard (1270 - c.1318)
  Landsforvist 1314 efter oprøret mod Erik Menved -------------------- Landsförvisad 1314 på grund av upproret mot Erik Menved.--------------------Timme Lauridsen Abildgaard ...
 • Niels Lauridsen Abildgaard (b. - c.1315)
  Gengivet fra: Niels Lauridsen Abildgaard, d. 1314 (eller senere), landsdommer. A. blev af Erik Menved gjort til ridder og landsdommer i Jylland hvor han forlenedes med 3 herreder. 1309 deltog han i a...

ABILDGAARD – The missing link

(DK) Forbindelsen mellem den ældre og yngre linie i Abildgaardslægten er gået tabt og ikke genfundet siden. Om det vil være muligt at genfinde den gennem Geni kunne være forsøget værd.

(En) The connection between the older and younger line in the Abildgaard name were lost and has not been recovered ever since. Whether it will be possible to rediscover it through genius could be worth a try.

Navnevariationer (name variations)

 • Appelgart
 • Abildgaard
 • Applegarth
 • Abilgaard

Gengivet fra bogen: Lixicon over Adelige Familier I Danmark, Norge og Hertugdomene, år 1787.

Abildgaard eller Appelgart – Denne meget gamle slesvigske Familie har uden tvivl faaet sit navn af herregaarden Apilgarth I Wedsted Sogn, Gram herred, haderslevhuus Amt. Den første, som os deraf er forkommet, er Tuko Apelgard, som 1230 var iblant Forloverne for de 7000 Mark, som kong Waldemar lovede Grev Suncelin af Sverin til løsning for sine Sønner. Scheid. Orig. Guelf. Tom. IV. Præf. Pag. 89. Vaabenet er I sølv Feldt et grænt flettet Gierde, ledsaget foroven af to, forneden af et rødt Æble medto Blade, Stilkene mod Skioldets kanter; paa hielmen to harniskede Arme, holdende ligesaadant et Æble. See Tab. I. No. 7.

En Povel Abildgaard, som levede 1481. sees af et Diplom iblant Magnæana at have ført en mod venstre Side vendt Maane, I hvis huulhed en femoddet Stierne. Næsten samme Vaaben førte Hr. Niels, Præst I Aghersige 1478 kun at Maanen er uedvendt. http://www.geni.com/photo/view/6000000006789874214?photo_id=6000000014279275026

Abildgaard i udlandet? (Abildgaard abroad)

(DK) Der findes byer der har Abildgaard som navn med et dansk islet. Derfor er spørgsmålet er om der kunne være en forbindelse til Abildgaardnavnet.

Den ene by ligger i Normandiet (Frankrig) med navnet Auppegard ([https://www.google.dk/maps/place/Auppegard,+Frankrig/@49.8322506,1.027849,4315m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x47e097757ffdb289:0x040c14484fb69230!6m1!1e1]).

Den anden ligger i det gamle Danelaugen i England med navnet Applegard

(En) There are cities that have Abildgaard by name. The question is whether there could be a connection to the family name Abildgaard. One city is located in the Normandy in France by the name Auppegart (Apple farm). The second lies in the old Danelauge in England, named Applegard.

(Fr) Il ya des villes qui ont Abildgaard par son nom. La question est de savoir s'il pourrait y avoir un lien à l'Abildgaard nom de famille. Une ville est situé dans la Normandie en France par le nom (Apple ferme) Auppegart. La seconde réside dans l'ancienne Danelauge en Angleterre, nommé Applegard (Google translation).

Den ældre linie før 1500 (The old line before 1500)

1. Tyge Abildgaard ca.1200- ca. 1260 http://www.geni.com/people/Tyge-Abildgaard/6000000007785367928

1.1 Tyge Abildgaard f.ca. 1230 http://www.geni.com/people/Tyge-Abildgaard/6000000007785843319

1.1.1 Laurids Tygesen http://www.geni.com/people/Laurids-Abildgaard/6000000007785857205

1.1.1.1 Hr. Timme Lauridsen

1.1.1.1.1 Hr. Timme Timmesen

1.1.1.1.1.1 (Timme) Timmesen den yngre

1.1.1.1.1.1.1 Timme Abildgaard

1.1.1.1.1.1.1.1 Timme Timmesen

1.1.1.1.1.1.1.2 Thord Timmesen

1.1.1.1.1.2 Kirsten (el. Christine jvf. Stamtavle I)

1.1.1.1.1.3 Margrethe

1.1.1.1.1.4 Sophie

1.1.1.1.2 Cæcilie (Jf. stamtavle I: Cecilie til Margaard)

1.1.1.2 Hr. Laurids Lauridsen http://www.geni.com/people/Laurids-Abildgaard/303299929510005653

1.1.1.2.1 Johannes Lauridsen

1.1.1.2.2 En datter g.m. Jens Nielsen Sveye

1.1.1.2.3 En datter g.m. Off Anderswen (Hvide) til Torup http://www.geni.com/people/NN-Abildgaard/6000000004025061392

1.1.1.3 Hr. Tyge Lauridsen http://www.geni.com/people/Tyge-Abildgaard/6000000007785836600

1.1.1.4 Hr. Niels Lauridsen http://www.geni.com/people/Niels-Abildgaard/6000000007785865551

1.1.1.4.1 Peder Nielsen

1.1.1.4.2 Erik Nielsen

1.1.1.4.2.1 Niels Eriksen

1.1.1.4.2.1.1 Erik Abildgaard

1.1.1.5 Jens Lauridsen http://www.geni.com/people/Jens-Abildgaard/6000000007785995201

1.1.1.5.1 Laurids Jensen

Slægten efter 1500 (after 1500)

1 Poul Abildgaard g.m. Margrete Ahlefeldt Frederiksdatter http://www.geni.com/people/Poul-Abildgaard/6000000013575599154

1.1 Agnete, g.m. Iver Eriksen (Rosenkrantz)

1.2 Bendix Abildgaard til Vrandrup i Anst Herred (1536) g.m. Tale Rantzau Poulsdatter http://www.geni.com/people/Bendix-Abildgaard/6000000004318718763

1.2.1 Poul Abildgaard http://www.geni.com/people/Poul-Abildgaard/6000000001504228999

1.2.1.1 Tale (-1597)

1.2.1.2 Ingeborg ()

1.2.1.3 Karen

1.2.1.4 Eggert Abildgaard (1560-1622)

1.2.1.4,1 Poul Abildgaard (1588-1588)

1.2.1.4.2 Christoffer Abildgaard (1589-1593)

1.2.1.4.3 Manderup Abildgaard ()

1.2.1.4.3.1 Jens Abildgaard (-1644)

1.2.1.4.3.1 Eggert Abildgaard (1627-1705) Angives at være slægtens sidste mand http://www.geni.com/people/no-name/6000000012186653973

1.2.1.4.4 Kirsten

1.2.1.4.5 Lisbeth

1.2.1.4.6 Dorthe

1.2.1.5 Claus Abildgaard

1.2.1.6 Jørgen Abildgaard

1.2.1.7 Kirsten Abildgaard (-1587)

1.2.1.8 Margrete Abildgaard

1.2.2 Jørgen Abildgaard, g.m. Magdalene (el. Dorthea) Lund

1.2.2.1 Timme ? Abildgaard (-1567)

1.2.2.2 Markvard Abildgaard ()

1.2.2.3 Jørgen Abildgaard ()

1.2.2.3.1 Markvard Abildgaard (-1628)

1.2.2.3.1.1 Hans Georg Abildgaard ()

1.2.2.3.1.2 Augusta Abildgaard ()

1.2.2.3.1.3 Anna Abildgaard ()

1.2.2.3.1.4 Elisabeth Abildgaard ()

1.2.2.3.1.5 et barn (-1609)

1.2.2.3.1.6 et barn (-1612)

1.2.2.3.2 Anna Abildgaard (1582-1620)

1.2.2.3.3 Dorothea Abildgaard (1591-1616)

1.2.2.4 Anne Abildgaard (-1585)

Den nye linie (The new line)

Løse ender (loose ends)

1 Christen Pedersen http://www.geni.com/people/Christen-Pedersen/6000000014948474676

1.1 Anders Christensen (c. 1730-) (hjemhørende i Nordjylland) http://www.geni.com/people/no-name/6000000006755859247

1.2 Peder Christensen, Syndergaard i Rold http://www.geni.com/people/Peder-Christensen/6000000014948659412

1.3 Jens Christensen, Thomasen af Rold http://www.geni.com/people/Jens-Christensen/6000000014948760142

---------------------------------------------------------------------

Peder Nielsen Abildgaard (1613-1706) http://www.geni.com/people/Peder-Nielsen-Abildgaard/6000000011174260222

---------------------------------------------------------------------

1 Erik Preben Abildgaard (1810-1894) http://www.geni.com/people/Erik-Preben-Abildgaard/6000000014646834538

1.1 Søren Nielsen Abildgaard

1.2 Jens Abildgaard (December 16, 1845-August 28, 1931) http://www.geni.com/people/Jens-Abildgaard/6000000008754058656

1.3 Hans Christian Abildgaard http://www.geni.com/people/Hans-Christian-Abildgaard/6000000014652204011

1.4 Carl Anton Abildgaard http://www.geni.com/people/Carl-Anton-Abildgaard/6000000014652204015

1.5 Gjertrud Marie Cecilie Abildgaard http://www.geni.com/people/Gjertrud-Marie-Cecilie-Abildgaard/6000000014652204023

1.6 Niels Christian Abildgaard http://www.geni.com/people/Niels-Christian-Abildgaard/6000000014652204019

---------------------------------------------------------------------

Peder Pedersen Abildgaard, levede i Jylland omkring 1650 http://www.geni.com/people/Peder-Abildgaard/6000000012105607650

---------------------------------------------------------------------

Anders Andersen Abildgaard Death: circa 1892 http://www.geni.com/people/Anders-Andersen-Abildgaard/6000000009696191434