Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Admiraliteit van Friesland ‧ 1596-1795

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Admiraliteit van Friesland ‧ 1596-1795

history & chronology
 • 1596 : maart 6e- oprichting
 • 1597-1645 : vestiging Dokkum-Friesland-NLD
 • 1607 : Slag bij Gibraltar ‧
 • 1639 : Slag bij Duins ‧
 • 1645-1795 : vestiging Harlingen-Friesland-NLD
 • 1652 : Slag bij Dover ‧ [http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Dover_(1652) ⌘] ‧
 • 1652 : Slag bij Plymouth ‧
 • 1652 : Slag bij de Hoofden ‧
 • 1652 : Slag bij de Singels ‧
 • 1653 : Driedaagse Zeeslag ‧
 • 1653 : Zeeslag bij Nieuwpoort ‧
 • 1653 : Slag bij Ter Heijde ‧
 • 1658 : Slag in de Sont ‧
 • 1663 : Driedaagse Zeeslag ‧
 • 1665 : Slag bij Lowestoft ‧
 • 1666 : Vierdaagse Zeeslag ‧
 • 1666 : Tweedaagse Zeeslag ‧
 • 1667 : Tocht naar Chatham ‧
 • 1672 : Slag bij Solebay ‧
 • 1673 : Tweede slag bij het Schooneveld ‧
 • 1673 : Slag bij Kijkduin ‧
 • 1690 : Slag bij Beachy Head ‧
 • 1781 : Slag bij de Doggersbank ‧
 • 1795 : ontbinding bij aanbreken Fransche tijd ‧

VLOOT-VOOGDEN

 • Douwe AUKES ‧ 1612-1668 ‧
 • Joris Pieter van BROECK ‧ 1610-1652 ‧
 • Adriaan BRUNSVELDT~BRUYNSVELT ‧ x-1658 Slag in de Sont ‧
 • Hendrik BRUYNSVELT ‧ Leeuwarden 1609-c.1678 Harlingen ‧ schout-bij-nacht ‧ halfbroer van Adriaan ‧
 • Rudolf COENDERS ‧ Harlingen 1638-1666 aug-04 ‧ 1665: vice-admiraal ‧
 • Jacobus DEKETH ‧ 1726-1764 ‧
 • Tjaard de GROOT ‧ x ‧ http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjaard_de_Groot
 • Christoffel MIDDAGHTEN ‧ 1665-1723 ‧ 1705: schout-bij-nacht ‧
 • Enno Doedes STAR ‧ x ‧ 1666: vice-admiraal ‧
 • Andriesz Pieterszn. STELLINGWERF ‧ x ‧ equipage-meester te Harlingen ‧ [ ⌘] ‧
 • Auke Andrieszn. STELLINGWERF ‧ 1635-1665 ‧ 1665: luitenant-admiraal ‧
 • Frederik STELLINGWERF ‧ x ‧ zv. A.P. en bv. A.A. ‧ [ ⌘] ‧ ┿ ▪ Tjaerd TJEBBES ‧ x ‧
 • Tjerk~Tsjerk Hiddes de VRIES ‧ 1622-1666 ‧ 1666: luitenant-admiraal ‧
 • Hidde Sjoerds de VRIES ‧ 1645-1694 ‧ 1692: schout-bij-nacht ‧
 • Schelte Tjerks~Tierks WIGLEMA~WICHELMA ‧ x-1653 ‧
 

FUNCTIONARISSEN aan de wal

advocaat-fiscaal

 • 1598-1602 : Gerlacius van RISPENS, dr. ‧ x ‧
 • 1602-1603 : Meynart Scheltens van AITSMA, mr. ‧ 1567-1649 ‧
 • 1603-1623 : Hero van HOTTINGA ‧ x ‧
 • 1626-1654 : Johannes RENNEMAN, dr. ‧ x-c.1655 ‧
 • 1653-1654 : Teunis FABER ‧ x ‧ w: 21-jan
 • 1654-1679 : Franciscus CANTER. mr. ‧ 1624-1679 ‧
 • 1679-1691 : Saecke~Saco Alefsz. van IDSINGA, mr. ‧ c.1628-1697 ‧
 • 1691-1724 : Alef Mathijsz. van IDSINGA ‧ 1663-1738 ‧
 • 1724-1732 : Saco Alefsz. van IDSINGA ‧ c.1693-1732 ‧
 • 1732-1743 : Daniel van der HAER ‧ 1689-1745 ‧
 • 1743-1762 : Bonefacius van der HAER, mr. ‧ 1725-1762 ‧
 • 1762-1788 : Ernst Willem van WIJDENBRUGH, mr. ‧ x-1788 ‧
 • 1788-1795 : Jan/Jean Willem Augustinus SIRTEMA van GROVESTINS ‧ 1764-1833 ‧

griffier

ontvanger-generaal

secretaris

GECOMMITTEERDEN ‧ alfabetisch ‧

—A—

 • Adigerus ADIUS ‧ x-jun sep 1717 ‧
 • Aepes Johannes AEPKENS ‧ x ‧
 • Gijsbertus van AERNSMA ‧ x-1631 ‧
 • Frederi(c)k ALEMA ‧ x ‧
 • Henricus Wiardus van ALTENA van BERGUM ‧ c.1709-1771 13-dec ‧
 • Regnerus van ANDRINGA ‧ 1612-1671 10-mei ‧
 • Regnerus van ANDRINGA ‧ 1674-1754 25-aug ‧
 • Tinco van ANDRINGA ‧ 1643-1689 29-jul ‧
 • Simon APPEL ‧ 1739-x ‧
 • Nicolaus ARNOLDI ‧ 1696- 07-aug 1777 ‧
 • Renicus ATSMA ‧ x-c.1625 ‧
 • Tijmen AUKES ‧ x-1748 ‧

—————aylva-famiiie—————

—B—

 • Hendrik Pietersz. BACKER ‧ 1685-1760 ‧
 • Hobbe Dircksz. van BAERDT ‧ 1591-1655 ‧
 • Aris BEL ‧ 1684-1737 ‧
 • Godert van BELLINCHAVE tot BELLINKHOF ‧ 1624-1695 aug ‧

—————bentinck-famiiie—————

 • Adolf Carel BENTINCK tot BEVERFEURDE ‧ 1764-1837 11-mrt ‧
 • Coenraad Willem BENTINCK tot WERKEREN ‧ 1737-1800 10-dec ‧
 • Arent Julianus Carel de BÈRE ‧ 1753-1820 ‧
 • Wilhelmus BERGSMA ‧ 1706-1774 22-jun ‧
 • Sixtus Mensones van BEUMA ‧ x ‧
 • Lambertus van BEYMA ‧ 1590-1659 ‧
 • Frans Adriaan BIGOT ‧ c.1744-1782 20-okt ‧
 • Jan BIJENCORFF ‧ x ‧
 • Bincke BINCKES ‧ x ‧
 • Hieronimus de BLAU ‧ 1681-1753 06-feb ‧
 • Adriaen Jansz. BLOCK ‧ x ‧
 • Anne Hobbesz. de BOER ‧ x-1728 ‧
 • Philippus Reinier BOON ‧ 1731-1798 ‧
 • Jan Lodewijck BOSC de la CALMETTE ‧ 1733-1806 ‧

—————bouricius-familie—————

—————bo-vervolg—————

 • Hendrik Frederik BOUWER ‧ c.1730- 22-jan 1780 ‧
 • Jan BRAET ‧ 1722- 1802 ‧
 • Willem van BROECKHUYSEN tot de DOORN ‧ 1623-1705 ‧
 • Gajus Botnia van BROERSMA ‧ 1626- 05-dec 1678 ‧

—————brouwer-familie—————

 • Gerrit Claesz. BROUWER ‧ x ‧
 • Johannes Bastiaansz. BROUWER ‧ c.1691-1762 ‧
 • Adriaen Cornelisz. BROUWER ‧ x-1657 ‧
 • Gerrit Claesz. BROUWER ‧ x-1699 ‧
 • Giliam BRUINIER ‧ 1691- 28-sep 1764 ‧
 • Ciprianus BRUINSMA ‧ x ‧
 • Jelle Pietersz. BRUNINGA ‧ x-1688 ‧
 • Bartholomeus de BRUYN ‧ c.1698- 24-apr 1776 ‧
 • Sibrant van BUNGHA ‧ x ‧

—————burmania-familie—————

—C—

 • Petrus CAMPER ‧ 1722- 07-apr 1789 ‧
 • Tjalling Willem van CAMSTRA ‧ 1685-1742 ‧
 • Dirk CLAASZ. ‧ x-1652 ‧
 • Johannes van CLANT ‧ x- 08-1615 ‧
 • Jacob COCQ ‧ x-1713 ‧
 • Cornelis COEN ‧ x-1715 ‧
 • Johan Heidenrijk van COEVERDEN tot WEGDAM ‧ 1660-17-jun 1722 ‧
 • Johan Heidenrijk van COEVERDEN tot WEGDAM ‧ 1730- 1789 ‧
 • Altetus COOPS ‧ x-1778 ‧
 • Johan COPPENS ‧ x ‧
 • Wibrand Fockesz. COYCKER ‧ x ‧
 • Hippolytus Roelofsz. CRACK ‧ x-17-okt 1626 ‧
 • Johan Foppen van de CROEFF ‧ x-1673 ‧
 • Pieter Upckes CROMWAL ‧ x ‧

—D—

 • Johan DAPPER ‧ c.1684- 30-jul 1767 ‧
 • Gijsbert van DEDEM tot de GELDER ‧ 1686-1738 ‧
 • Coenraad Willem van DEDEM tot ROLLECATE ‧ 1738-1816 ‧
 • Sixtus Julius Botnia van DEKEMA ‧ x ‧
 • Claes Claesz. DEL ‧ 1655-1728 ‧
 • Dierck DIERCKSZ. ‧ x ‧
 • Thomas DIERICXSZ. ‧ x ‧
 • Sicke DIJCXTRA ‧ x ‧
 • Bartholt van DOUMA ‧ x- 22-mrt 1678 ‧
 • Orck van DOYEM ‧ c.1579- 30-okt 1641 ‧
 • Joan Damian van DUREN ‧ 1748- 1838 ‧

—E—

—F—

 • Rhijnvis FEITH ‧ x-1772 jul ‧
 • Martinus FOCKENS ‧ x ‧
 • Martinus FOCKENS ‧ 1632-1692 ‧
 • Jacob Joan FOCKINK ‧ 1717- 15-mrt 1789 ‧
 • Harrent Hendriksz. FOGEL ‧ x ‧
 • Frans FRANSZ. ‧ x ‧

—G—

 • Beenke GABBESZ. ‧ x ‧
 • Lodewijk Arend GANSNEB gen. TENGNAGEL tot HOGEHUIS ‧ 1700- 22-jan 1750 ‧
 • Oenias GELDORP ‧ x ‧
 • Assuerus van GLINSTRA ‧ 1673-1706 03-mrt ‧
 • Eelco van GLINSTRA ‧ 1668-1706 14-okt ‧
 • Epeus van GLINSTRA ‧ x ‧
 • Hector van GLINSTRA ‧ c.1700-1764 23-mei ‧
 • Hector Epeusz. van GLINSTRA ‧ 1647-1705 19-aug ‧
 • Johan van GOSLINGA ‧ x-1688 27-okt ‧
 • Pieter Ponsz. van der GRAEFF ‧ x ‧
 • Rinnert Oedses GRETTINGA ‧ x ‧
 • Pieter Stevensz. GROENEVELT ‧ x-1738 03-jan ‧
 • Frederik van GROVESTINS ‧ x ‧

—H—

 • Daniel van der HAER ‧ 1689-1745 22-jan ‧
 • Johan Willem van der HAER ‧ 1722-1764 25-jun ‧
 • Arent van HAERSMA ‧ 1695-1740 ‧
 • Arent van HAERSMA ‧ 1700-1723 03-mei ‧
 • Eelco van HAERSMA ‧ 1667-1712 ‧
 • Ericus van HAERSMA ‧ 1647-1710 26-sep ‧
 • Hans Hendrik van HAERSMA ‧ 1707-1757 17-mrt ‧
 • Livius van HAERSMA ‧ 1702-1778 ‧
 • Daniel de BLOCQ van HAERSMA ‧ 1732-1814 ‧
 • Rutger van HAERSOLTE ‧ 1701-1776 10-aug ‧
 • Arent van HAERSOLTE tot HOENLO ‧ 1677-1760 ‧
 • Rutger jr. van HAERSOLTE tot TOUTENBURG ‧ 1705-1786 28-jul ‧
 • Robert Hendrik van HAMBROECK tot ARENDSHORST ‧ 1708- 17-sep 1789 ‧
 • Willem Hendrik van HAMBROICK ‧ 19-feb 1744- 16-mei 1822 ‧
 • Hermannus Ulricus HAMERSTER ‧ 1720- 14-nov 1779 ‧
 • Gabbe Bintsesz. HANCKEMA ‧ x ‧
 • Tiete van HANIA ‧ 1605-x ‧
 • Johannes Wilhelmus van HANSWIJK ‧ x ‧
 • Adam Ernst van HAREN ‧ 1683-1717 ‧
 • Duco van HAREN ‧ 1688-1742 30-nov ‧
 • Duco van HAREN ‧ 1747-1801 ‧
 • Ernst van HAREN ‧ 1623-1701 15-aug ‧
 • Willem van HAREN ‧ 1655-1728 ‧
 • Ernst Mockema van HARINXMA thoe SLOOTEN ‧ 1650-1725 14-mei ‧
 • Cornelius HAUBOIS ‧ x ‧
 • Georg Sigismund van HEEMSTRA ‧ 1702-1782 ‧
 • Schelto van HEEMSTRA ‧ 1665-1733 ‧
 • Schelto~Schelte van HEEMSTRA ‧ 1738-1803 ‧
 • Willem Hendrick van HEEMSTRA ‧ 1696-1775 ‧
 • Broer HEERES ‧ x ‧
 • Cornelis HEERMANS ‧ x ‧
 • Petrus Diederikus van HEIMENBERG ‧ 1737-1806 24-mei ‧
 • Reinder Willem van HEMERT ‧ 1711-1779 11-sep ‧
 • Feycke van HERBRANDA ‧ x ‧
 • Tjerck van HEREMA ‧ x-1655 ‧
 • Anthony van HETTINGA ‧ x ‧
 • Anthony van HETTINGA ‧ x ‧
 • Jan van Goor HINLOPEN ‧ 05-aug 1753-1833 06-okt ‧
 • Albert ten Broecke HOEKSTRA ‧ 1765-1828 27-aug ‧
 • Rudolf van HOEVEL tot NIJENHUIS ‧ 1624-1678 04-sep ‧
 • Dirck HOOLA ‧ x-1701 ‧
 • Claes Adriaensz. HOOTS ‧ x ‧
 • Douwe van HOTTINGA ‧ x-1662 29-jul ‧
 • Gerard HUYSMAN ‧ x-1727 ‧

—I—

 • Aedo Alma van IDEMA ‧ 1742-1803 ‧
 • Jan Otto van INGEN ‧ 1747-1802 ‧
 • Frederik van INTHIEMA ‧ x-1697 ‧
 • Jan van ISSELMUDEN tot ROLLECATE ‧ 1676-1732 25-dec ‧
 • Willem van ITTERSUM tot OOSTERHOF ‧ 1707-1779 ‧

—J—

 • Gerhard Joan JACOBSON ‧ c.1689-1771 13-okt ‧
 • Hans JANSZ. ‧ x ‧
 • Pieter Heyndricksz. de JONGE ‧ x ‧
 • Joost JONGESTAL ‧ x ‧
 • Agge JURRYENS ‧ x ‧
 • Nicolaes JUYNBOL ‧ x-1684 13-okt ‧

—K—

 • Dancker de KEMPENAER ‧ 1668-1746 25-jul ‧
 • Derk Ludolf van KEPPEL tot CAMPHERBEECK ‧ 1644-1686 18-feb ‧
 • Horatius Hiddema van KNIJFF ‧ 1703-1770 31-mrt ‧
 • Cornelis KOEL ‧ 1727-1787 ‧
 • Johan Hendrik KRULL ‧ 1616-1694 ‧

—L—

 • Steven Stevensz. LAECKERVELT ‧ x ‧
 • Willem van LAER ‧ 1643-1702 ‧
 • Johan van LAER ‧ 1683-1762 13-sep ‧
 • Bartel LANTING ‧ x ‧
 • Arend Coenraad van der LAWICK tot BENTHUIS ‧ 1646-1707 07-jun ‧
 • Gerrit Joosten van der LINDE ‧ x-1658 ‧
 • Augustinus LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ 1670-1744 ‧
 • Bartholt LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ c.1672-1731 18-mrt ‧
 • Livius Suffridus LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ 1695-1773 22-mrt ‧
 • Lubbert LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ c.1639-1697 22-aug ‧
 • Regnerus LYCKLAMA à NIJEHOLT ‧ c.1723-1757 19-mrt ‧
 • Reinhard van LYNDEN ‧ 06-mei 1742-1819 26-jan ‧

—M—

 • Nicolaes Thomasz. van der MARCK ‧ x ‧
 • Gerhard MARIENBURGH ‧ 1666-1732 26-okt ‧
 • Henrick van MARKEL ‧ 1646-1702 ‧
 • Reinier van MARLE ‧ 1635-1711 jan ‧
 • Herman Roelof MEEUWSEN ‧ x-1770 11-sep ‧
 • Jan Helmig MEEUWSEN ‧ 1674-1717 jul ‧
 • Rintie MERCKS ‧ x ‧
 • Hendrik Lodewijk van de MERWEDE ‧ x-1776 20-nov ‧
 • Pieter MOLENAAR ‧ 1706-1764 ‧
 • Albert Jan MUIDEN ‧ c.1734-1782 26-okt ‧
 • Jacob MUNNICK ‧ x-1684 ‧

—N—

—O—

 • Tiberius van OENEMA ‧ x-1640 22-mei ‧
 • Matthijs OENEMA ‧ x-1601 14-mrt ‧
 • Petrus OLDAENS ‧ x ‧
 • Christiaen Johannes van OOSTERZEE ‧ x ‧
 • Epeus OOSTERZEE ‧ x ‧
 • Sijbren van OSINGA ‧ x-1680 ‧
 • Syds van OSINGA ‧ x ‧
 • Pieter Jansz. OVERTWATER ‧ x ‧
 • Adrianus van OVERVELD ‧ x ‧

—P—

 • Cornelis van PEURSUM ‧ x- feb 1714 ‧
 • Hans Willem van PLETTENBERG ‧ 1732-1800 ‧
 • Sjoerd Sjoerdsen POTTER ‧ x ‧
 • Sjoerd POTTER ‧ x ‧
 • Sibrant PYTTERS ‧ x-1735 ‧

—Q——R—

 • Adolf Otto van RAESFELT tot de POL ‧ 1696-1769 18-apr ‧
 • Johan Everhard Adolf van RECHTEREN LIMPURG tot RECHTEREN ‧ 1714-1754 25-mrt ‧
 • Pouwels Jacobsz. RECX ‧ x ‧
 • Albertus Aemilius Lamoraal RENGERS ‧ 1690-1729 ‧
 • Lamoraal Albertus Aemilius RENGERS ‧ 1751-1811 24-mrt ‧
 • Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania RENGERS ‧ 1713-1784 ‧
 • Ulbo Aylva RENGERS ‧ 1726-1787 14-mei ‧
 • Sybrant REYNSZ. ‧ x ‧
 • Steven Gerrit van RHEMEN tot RHEMENSHUIZEN ‧ 1615-1676 26-sep ‧
 • Gerrit Jan van RHEMEN tot RHEMENSHUIZEN ‧ 1682-1748 15-nov ‧
 • Harmen Jan ROELINK ‧ x-1766 04-mei ‧
 • Dionysius Andreas ROËLL ‧ 1689-1733 ‧
 • Frederik van ROORDA ‧ x-1665 29-jul ‧
 • Dirck Pietersz. ROOTHOOFT ‧ x ‧
 • Willem ROYER ‧ 1741-1814 09-sep ‧
 • Reinier Gerard van RUYTENBURGH ‧ 1668-1718 ‧
 • Gerard Constantijn van RUYTENBURGH ‧ 1640-1701 ‧

—S—

╳ ‧ Pieter SABÉ ‧ 1642-1693 ‧ ╳ ‧ Syrck SAECKESZ. ‧ ╳ ‧ Sjoert SAECKMA ‧ 1607-1655 08-dec ‧ ╳ ‧ Imilius Josinus de SCHEPPER ‧ 1736-1790 ‧ ╳ ‧ Isaäck de SCHEPPER ‧ x-1688 09-mei ‧ ╳ ‧ Barend Frederik SCHULTSZ. ‧ c.1737-1799 04-jun ‧ ╳ ‧ Georg Frederik thoe SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG ‧ 1733-1783 06-aug ‧ ╳ ‧ Georg Wilco thoe SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG ‧ 1637-1674 15-nov ‧ ╳ ‧ Bincke SIMENS ‧ x-1728 ‧ ╳ ‧ Binnert Heringa SIRTEMA van GROVESTINS ‧ c.1673-1721 ‧ ‧ ╳ ‧ Binnert Heringa SIRTEMA van GROVESTINS ‧ 1641-1696 24-nov ‧ ╳ ‧ Edzard SIRTEMA van GROVESTINS ‧ ╳ ‧ Tjalling Edo Hessel Roorda van SIXMA ‧ 1707-1775 ‧ ╳ ‧ Douwe van SIXMA ‧ ╳ ‧ Jan Zeger SLOET tot BELLINKHOF ‧ 1747-1804 14-jan ‧ ╳ ‧ Timon SLOET tot BORGBEUNINGEN ‧ 1667-1743 08-nov ‧ ╳ ‧ Reint Jan SLOET tot EVERLO ‧ 1722-1796 05-mei ‧ ╳ ‧ Anthon Barthold SLOET tot SINGRAVEN ‧ 1710-1774 28-jan ‧ ╳ ‧ Arend SLOET tot WARMELO ‧ 1708-1771 18-feb ‧ ╳ ‧ Frederick van SLOTERDIJCK ‧ 1681-1767 19-nov ‧ ╳ ‧ Frederick van SMINIA ‧ 1664-1751 28-jun ‧ ╳ ‧ Idzart van SMINIA ‧ 1689-1754 ‧ ╳ ‧ Jetze van SMINIA ‧ 1625-1678 16-dec ‧ ╳ ‧ Tjalling Edo van SMINIA ‧ 1716-1767 05-jul ‧ ╳ ‧ Peter ter SMITTEN ‧ x-1652 ‧ ╳ ‧ Willem van SOLINGEN ‧ ╳ ‧ Jacob SPRAKEL ‧ ╳ ‧ Theodorus STANSIUS ‧ ╳ ‧ Fokko Willem STENNEKES ‧ c.1749-1808 05-nov ‧ ╳ ‧ Mattheus Augustijnsz. STEYN ‧ 1539-1606 ‧ ╳ ‧ Ewout Jetsen STIENSMA ‧ x-1672 ‧ ╳ ‧ Gerhard Gijsbert Joan van SUCHTELEN ‧ 1722-1788 29-mei ‧ ╳ ‧ Jan van SUCHTELEN ‧ 1632-1681 ‧ ╳ ‧ Douwe Jan Andries van SYTZAMA ‧ 1761-1807 15-mrt ‧ ╳ ‧ Willem Hendrik van SYTZAMA ‧ 1763-184- ‧ ╳ ‧

—T—

‧ ╳ ‧ Feycke TATMANS ‧ 1538-1601 02-apr ‧ ╳ ‧ Dierck THIESSEN ‧ ╳ ‧ Rommert THOMAS ‧ ╳ ‧ 

—U—

—V—

—W—

—X— —Y— —Z—

MEER INFO & DOCUMENTATIE