Photo
Name
Imilius Johannes de Schepper (1736 - 1790)

Follow
Steven Gerrit van Rhemen van Rhemenshuizen (1615 - 1676)

1654- : Lid Ridderschap van Overijssel 1659-1662 : Gecommitteerde Admiraliteit in Friesland 1675-1676 : Lid Gedeputeerde Staten Overijssel - namens Vollenhove en Ridderschap

Follow
Lamoraal Albertus Aemilius Rengers (1751 - 1811)

Follow
Tiberius van Oenema (1590 - 1640)

Follow
Feycke van Herbranda (b. - 1619)

Grietman van Achtkarspelen,genoemd 1592/1593 tot 1616. HvF 16701-23,149 d.d.1584 en 1585: Feycke met broer Haye en zuster Catharina als erfgenamen van Mary van Rinia. T5-167 d.d.14-12-1592:hopman H...

Follow
Dancker de Kempenaer (1668 - 1746)

Commissaris Rekenkamer Friesland Burgemeester van Harlingen Secretaris van de Admiraliteit te Harlingen.

Follow
Johan van Isselmuden (1676 - 1732)

Follow
Ernst Mockema van Harinxma (1648 - 1725)

Grietman van BAARDERADEEL

Follow
Willem Ernstzn van Haren (1655 - 1728)

Follow
Ernst van Haren (1623 - 1701)

Follow
Duco van Haren (1747 - 1801)

Follow
Willem Hendrik van Hambroick (1744 - 1822)

Follow
Robbert Hendrik van Hambroick (1708 - 1789)

Follow
Orck van Doyem (1579 - 1641)

Follow
Bartholt van Douma (c.1630 - 1678)

Follow
Johannes van Clant (b. - 1615)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

Follow
Petrus Camper (1722 - 1789)

Peter, Pieter, or usually Petrus Camper (May 11, 1722 – April 7, 1789), was a Dutch physician, anatomist, physiologist, midwife, zoologist, anthropologist, paleontologist and a naturalist. He st...

Follow
Edzard van Burmania (1655 - 1708)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

Follow
Gajus Botnia van Broersma (1626 - 1678)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

Follow
Philippus Reinier Boon (1731 - 1798)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

Follow
Wilhelmus Bergsma (1706 - 1774)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland

Follow
Regnerus Tinevoy van Andringa (1612 - 1671)

Gecommitteerde Admiraliteit van Friesland Lid Gedeputeerde Staten Friesland Lid Provinciale Rekenkamer Friesland

Follow
Bonifatius van der Haer (1725 - 1762)

1743-1762 : Advocaat-fiscaal Admiraliteit van Friesland

Follow
Sake Alefsz. van Idsinga (c.1693 - 1732)

1724-1732 : Advocaat-fiscaal Admiraliteit van Friesland

Follow
Franciscus Canter (1624 - 1679)

1654-1679 : Advocaat-fiscaal Admiraliteit van Friesland

Follow
Auke Andriesz Stellingwerf MP (1635 - 1665)

Zie Wikipedia...

Follow
Lubbert Lycklama à Nijeholt (1639 - 1697)

Follow
Gerard David op ten Noort, mr. (1730 - 1811)

: Burgemeester GROENLO : Gezworene en burgemeester ZUTPHEN : Gedeputeerde ter Staten-Generaal : Gecommitteerde raad ter Admiraliteit van Friesland

Follow
Jan Govertszon de Keth (b. - 1758)

Follow
Jacobus DeKeth (1726 - 1764)

Follow
Hans Willem van Plettenberg (1732 - 1800)

Follow
Bartholt van Nijsten (1628 - 1696)

Follow
Cornelis van Neck (1683 - c.1740)

Follow
Willem van Neck (1713 - 1777)

Hij werd op 18 juli 1730 ingeschreven als student in de rechten aan de Hogeschool te Leiden, tegelijk met zijn broeder Johannes. Hij promoveerde op 18 juli 1735 op een proefschrift getiteld: Dissertati...

Follow
Augustinus Lycklama à Nijeholt MP (1670 - 1744)

Wikipedia...

Follow
Willem van Ittersum tot Oosterhof (1707 - 1779)

Follow
Johan Heidenrijk van Coeverden (1730 - 1789)

Follow
Schelte van Heemstra (1665 - 1733)

Follow
Arent Rutgersz van Haersolte tot Hoenlo (1677 - 1760)

Follow
Arent van Haersma (1695 - 1740)

Follow
Assuerus van Glinstra (1673 - 1706)

simonwierstra.nl... ; Hij was grietman van Tietjerksteradeel. historici.nl... ;

Follow
Evert Jan Eekhout (1746 - 1802)

1773-1795 : Burgemeester ZWOLLE - Overijssel 1785 : Raad Admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier

Follow
Gijsbert van Dedem (1686 - 1738)

Follow
Coenraad Willem van Dedem (1738 - 1816)

Follow
Adolf Carel Bentinck, baron (1764 - 1837)

15 kinderen

Follow
Epe van Aylva (1650 - 1720)

Follow
Cornelis van Aylva (1684 - 1745)

Follow
Derck Jacob Clant (1638 - 1700)

Derk Jacob Clant... Uit het huwelijk van Edzard Jacob Clant met Bouwina Coenders van Helpen: #4. Derk Jacob CLANT , geboren 12-01-1638, overleden 10-04-1700. Hij is getrouwd Groningen 26-05-1...

Follow