Photo
Name
Lubbert Lycklama à Nijeholt (1639 - 1697)

Follow
Gerard David op ten Noort, mr. (1730 - 1811)

: Burgemeester GROENLO : Gezworene en burgemeester ZUTPHEN : Gedeputeerde ter Staten-Generaal : Gecommitteerde raad ter Admiraliteit van Friesland

Follow
Jan Govertszon de Keth (b. - 1758)

Follow
Jacobus DeKeth (1726 - 1764)

Follow
Hans Willem van Plettenberg (1732 - 1800)

Follow
Bartholt van Nijsten (1628 - 1696)

Follow
Cornelis van Neck (1683 - c.1740)

Follow
Willem van Neck (1713 - 1777)

Hij werd op 18 juli 1730 ingeschreven als student in de rechten aan de Hogeschool te Leiden, tegelijk met zijn broeder Johannes. Hij promoveerde op 18 juli 1735 op een proefschrift getiteld: Dissertati...

Follow
Augustinus Lycklama à Nijeholt (1670 - 1744)

Follow
Willem van Ittersum tot Oosterhof (1707 - 1779)

Follow
Johan Heidenrijk van Coeverden (1730 - 1789)

Follow
Schelte van Heemstra (1665 - 1733)

Follow
Arent Rutgersz van Haersolte tot Hoenlo (1677 - 1760)

Follow
Arent van Haersma (1695 - 1740)

Follow
Assuerus van Glinstra (1673 - 1706)

simonwierstra.nl... ; Hij was grietman van Tietjerksteradeel. historici.nl... ;

Follow
Evert Jan Eekhout (1746 - 1802)

Burgemeester ZWOLLE - Overijssel

Follow
Gijsbert van Dedem (1686 - 1738)

Follow
Coenraad Willem van Dedem (1738 - 1816)

Follow
Adolf Carel Bentinck, baron (1764 - 1837)

15 kinderen

Follow
Epe van Aylva (1650 - 1720)

Follow
Cornelis van Aylva (1684 - 1745)

Follow
Derck Jacob Clant (1638 - 1700)

Derk Jacob Clant... Uit het huwelijk van Edzard Jacob Clant met Bouwina Coenders van Helpen: #4. Derk Jacob CLANT , geboren 12-01-1638, overleden 10-04-1700. Hij is getrouwd Groningen 26-05-1...

Follow