Photo
Name
Pharmacist Jarl Stråhlman (1881 - 1928)

Jarl was educated at secondary school Nya Svenska Läroverket in Helsingfors 1890 - 1896. He was apprentice at pharmacist Lindros 17 Jan 1897 - 17 Jan 1900 in Salo pharmacy. He passed pharmaceuti...

Follow
Johan Svahn (1775 - 1852)

(Vihityt 3.1.1804) Apotekare i Kajanus 1803-1805, på apoteket Enhörningen i Stockholm 1805-1814. Apteekkari Tukholmassa. Uusikaarlepyyn raatimies, s. 05.01.1775 Muhos, Laitasaari, kas...

Follow
Per Rudolf (Rolf) Tihleman (1869 - 1929)

Apotekare Per Rudolf Tihleman (son till Johan Emil Teodor T., tab. 4), föddes i Pemar 8 juni 1869. Gick sex klasser vid Svenska lyceum i Åbo 1879-1887. Antagen som elev hos apotekaren L...

Follow
Anders Abraham Mjödh (1751 - 1811)

Apotekare. Föddes i Nagu och var från 1796 apotekare i Åbo, men övergav detta yrke för att istället ägna sig åt jordbruk. Apoteket var i Lyde...

Follow
Christian Zimmerman (1630 - 1666)

Stadsapotekare i Åbo 1637-66.

Follow
August Vilhelm Jäderholm (1842 - 1918)

Follow
Johan Kristian Kantzau (1774 - 1855)

Apotekare. Övertog faderns apotek i Uleåborg 1808 och drev det till 1822, då han flyttade till Sverige där han 1826 köpte apoteket Hjorten i Stockholm, vilket han dre...

Follow
Jacob Jacobsson Kaharberg (1730 - 1782)

Apotekare i Uleåborg. Av hälsoskäl (han hade ett "lepröst sår" i ansiktet) tvingades han sluta arbeta med kunderna och istället skaffa en provisor eller ...

Follow
Johan Albrecht Relau (b. - 1737)

Apotekare i Åbo med priviligiebrev utfärdat den 1 juni 1689 av kung Karl XI. Detta var det första apoteksprivilegiet på finsk mark. Relau fick tillstånd att med ensam...

Follow
Lars Adolf Winter (1867 - 1934)

Follow
Emil Westerlund (c.1814 - d.)

Follow
Carl Bäcker (1800 - 1860)

Apotekare i Kaskö

Follow
Jonas Synnerberg (1695 - 1775)

Apotekare i Åbo 1725-1762. Synnergren hade redan år 1723 erhållit privilegium för att driva ytterligare ett apotek i Åbo. Han hade 22 november 1722 avlagt apotekarexa...

Follow
Carl Bäcker (1771 - 1831)

Apotekare i Ekenäs 1797.

Follow
Anders Gustaf Jakobsson Gadd (1781 - 1842)

Follow
Veikko August Grotenfelt (1888 - 1934)

Follow
Claes Axel Furstenborg (1852 - d.)

Apotekare i Mariehamn

Follow
Axel Edvin Gahmberg (1879 - 1953)

Kävi 6 lk. Viipurin ruotsalaista lyseota. Farm.opp. 7.9.1897 Viipurin I apteekkiin ja Helsingin II apteekissa. Farm.opisk. 30.5.1901. Palveli Jyväskylän I ja Helsingin IV apteekeis...

Follow
Johan Hjalmar Ekroos (1862 - 1909)

Follow
Edgar Leonard Forsgård (1858 - 1908)

Follow
Edvard Johannes Forsman (1872 - 1929)

Follow
Johan Anton Alexander Geitel (1870 - 1927)

Follow
Noel Avellan (1780 - 1832)

Apotekare i Kuopio 1807-1819

Follow
Kaarlo Ilmari Arvela / Arvelin (1884 - 1949)

Follow
Carl Gustaf Grenman (deceased)

Follow
Pehr Oskar Hedlund (1842 - 1904)

Follow
Karl Emil Enquist (deceased)

Follow
Bruno Kajan (1887 - d.)

Follow
Wilhelm Juslén (1833 - 1892)

f:

Follow
Jean Sucksdorff (1866 - 1936)

Farmaceut 1888. Provisor 1894. Kond. på apot. i Jyväskylä 1885-98. Förest, för apot. filialen i Vesanto 1898 — 1900, i Joutsa 1901 — 02. Apotekare i J&#...

Follow
Fritiof Konstantin Schauman (1859 - 1923)

Follow
Karl Birger Poppius (1875 - 1937)

Follow
Sven Osvald Hjelt (1888 - d.)

Farmaceut 1910. Provisor 1918. Anst. vid olika apotek 1906 — 16. Assistent vid farmaceutisk-kemiska fabriken Medica 1917 — 22; förest, för droghandeln »Mica» i...

Follow
Axel Henrik Fonselius (1888 - 1945)

Apotekare

Follow
Aksel Ferdinand Falkenberg (1861 - d.)

5 children

Follow
Viktor Rosberg (1821 - 1900)

Follow
Anton Gabriel Riedell (1845 - 1905)

Follow
Hugo Madsén (1891 - 1953)

Follow
Gunvor Irmild Elisabeth Palmroth (1910 - 1981)

Follow
Runar Vilhelm Alfons Holmberg (b. - 1963)

Follow
Lauri Einar Palmroth (1882 - d.)

Follow
Gösta Schröder (1880 - 1949)

Follow
Kristian Kristiansson Åkerman (1761 - 1810)

Apotekare i Åbo från 1792 enligt biografisk notis i Svensk-Finska Medicinalverkets historia till 1812 .

Follow
Jakob Johan Lydeman (1729 - 1814)

Apotekare i Åbo under 1700-talet Sålde apoteket till Anders Mjödh 1796 för 100.000 dal.

Follow
Augusta Vilhelmina Becker (1813 - 1893)

Follow
Georg Albert Dyhr (1871 - 1931)

Godkänd farmaceutexamen 10/8 1891, därpå proviosr och apotekarsexamen 4/2 1897. Innehavare av Haapavesi apotek 1/10 1898, Pojo apotek 1/2 1916. Skyddskårsfältapotekar...

Follow
Gabriel Freudenthal (1771 - 1846)

Avlade apotekarexamen den 27 juli 1803 i Stockholm. Köpte Apoteket i Åbo år 1814 av Anders Abraham Mjödh och sålde s. å. sitt apotek åt Johan Julin d. &...

Follow
Rudolf Böhme (1865 - 1918)

född:

Follow
Axel Gabriel Bergman (1864 - d.)

Follow
Hugo Theodor Bengelsdorff (1875 - 1939)

Follow
Karl Wolter Aschan (1861 - d.)

Apotekare i Tammerfors.--------------------Farmaseutti 1879, proviisori 1884, apteekkari Tampereella 1893, farmasian tohtori Berliinissä, k. sydänkohtaukseen 31.8.1927 Tampereella, haud. ...

Follow
Axel Ivar Aschan (1867 - d.)

Follow
Carl Wilhelm Aschan (1826 - 1887)

Apotekare i Åbo.

Follow
Karl Arrhenius (1862 - d.)

Follow
Albert Julius Andersson (1887 - 1954)

Follow
Joachim Christian Johannis Philippi Kantzau (1732 - 1819)

Släkten härstammade från Stralsund.

Follow
Erik Julin (1796 - 1874)

Studerade vid universiteten i Åbo, Dorpat och Erfurt samt ägnade sig efter hemkomsten åt apotekarverksamhet. Efter faderns död, 1820, övertog han apoteket i Å...

Follow
Johan Jacob von Julin (1787 - 1853)

Finska adliga ätten nr 214 von JULIN Apotekaren, bruksägaren, bergsrådet Johan Jakob Julin adlades 1849 och introducerades 1852. Ätten härstammar från S�...

Follow
Johan Wilhelm Moliis (1834 - 1876)

Follow
Nils Volter Ljungman (1799 - 1881)

Elev i Helsingfors trivialskola 31.1.1812, i Borgå gymnasium 17.9.1815. Apotekselev hos asessor Johan Julin i Åbo 31.7.1817, farmaceut 21.11.1821. Arbetade på akademins kemiska lab...

Follow
Lars Gustaf Thodén (1779 - 1832)

Apotekare i Kristinestad 1802-1832.

Follow
Johan August Kellgren (1792 - 1850)

Apotekare i Kuopio.

Follow
Richard Julius Lind (1863 - d.)

Richard Julius blev farmaceut den 1884-11-19. Erhöll apotekspriviliegiet i Iittis den 1905-09-27. Flyttade till apoteket i Kuusankoski bruk den 1906-03-31. Skyddskårsofficer. Lokalc...

Follow
Viktor Schauman (1822 - 1872)

Apotekare.

Follow
Knut Viktor Sahlberg (deceased)

Apotekare.

Follow
Frans Alexander Salonius (1856 - 1905)

född:

Follow
Karl Wilhelm Björklund (1835 - 1910)

Karl Wilhelm Björklund var apotekare.

Follow
Max Runar Sandelin (1878 - 1946)

Max Runar blev farmaceut år 1900 och provisor år 1906. Han var apoteksföreståndare i Kuusankoski, Kuusamo och Simo åren 1906-19, då han erhöll privilegi...

Follow
Hjalmar Elias Relander (1884 - d.)

Student 1907. Apotekare i Kiviniemi. Innehade (åtminstone 1927) filial i Sakkola.

Follow
Karl Werner Relander (1861 - 1936)

Karl Verner Relander blev provisor den 1888-05-19. Apotekare i Viborg från den 1891-06-05. Bekom rättighet till apoteksfilial i Koivisto år 1893. Karl Verner Relander gifte sig...

Follow
Felix Albin Relander (1865 - 1922)

Felix Albin Relander erhöll rättighet till Tammerfors nya apotek hösten 1899. Provisor den 1890-04-02.

Follow
Carl Reinhold Reinhold Lilius (1787 - 1863)

Apotekare i Villmanstrand. --------------------Farmaseutti Tukholmassa 1810

Follow
Evert Vilhelm Tötterman (1864 - 1925)

Apotekare i Raumo.

Follow
Lars Robert Holmqvist (1906 - d.)

HOLMQVIST, Lars Robert, Nurmijärvi, * 3. 5. 06 i Miehikkälä. — Föräldr. sågförvaltaren Robert Wilhelm Holmqvist och Maria Matilda Nemlander. ...

Follow
Carl Gustaf Thodén (1809 - 1837)

Follow
Gustaf Eliel Roos (1861 - 1932)

Gustaf Eliel var apotekare i Vasa. Köpte apoteket i Nykarleby år 1901 och sålde det år 1917.

Follow
Johan Julin (1752 - 1820)

Julin var apotekare i 1700-talets Finland. Han började skola i Enköping, men måste 1766 av ekonomiska skäl avbryta skolgången och började istället som l...

Follow
Niclas Malmberg (1818 - 1876)

Apotekare Malmberg föddes i Jakobstad 3 juni 1818, son till sjökaptenen Nils M. och Elisabet Blomström. Gift i Vasa 21 juni 1857 med Matilda Sjöberg, dotter kronofogden Mika...

Follow
Johan Benzelstierna (1798 - 1849)

Johan Benzelstierna föddes i Stockholm och var son till kaptenen i armén, kommendanten på Karlshamns kastell Jesper Albrekt Benzelstierna (svenska adl. ätten n:o 1628 B) f. ...

Follow
Lars Henrik von Mell (1722 - 1791)

Apotekaren Lars Henrik von Mell var från 1755 verksam vid vid Åbo akademis apotek, som beviljades privilegier år 1757. Innan dess var han verksam vid apoteket i Borgå hos pr...

Follow
Anders Kihlgren (1754 - 1801)

Änkan Sigrid Hamberg sålde gården 17.1.1785 till apotekaren Anders Kihlgren (f. i Uppsala 1754, d. 1801).

Follow
Ehrenfried Kantzau (1765 - 1818)

Apotekaren Ehrenfried Kantzau var född i Vasa 27 nov. 1765, son till apotekaren därstädes Joachim Christian Johannis Philippi Kantzau och Magdalena Brinck. Släkten hä...

Follow
Adolf Fredrik Forssell (1794 - 1862)

Apteekkari, tulliylihallituksen kanneviskaali, maaviskaali, oikeusneuvosmies. — Adolf Forsell var född i Padasjoki 18 april 1794 och son till kornetten Carl Jakob F. och Ulrika Lovisa...

Follow
Gustav Eliel Roos (1861 - d.)

Roos var född i Nykarleby 21 okt. 1861, son till rådmannen därstädes Elias Roos och Anna Ottilia von Essen. Efter examen på lyceet i Vasa gick han in på apot...

Follow
Petter Adolf Silfverberg (1842 - 1893)

7.6.1818 Adolf Fredrik Silfverberg 13215. * Tammisaaressa 3.4.1800. Vht: tammisaarelainen nahkuri Simon Silfverberg († 1833) ja Maria Kaisa Åkerstedt. Yksityistodistus. Ylioppilas Turus...

Follow
Klas Henrik Ekroos (1845 - 1925)

Ekroos var född i Pernå 30 dec. 1845, son till kronolänsmannen Karl E. i dennes andra gifte med Sofia Lindroos. Efter skolgång i Borgå gick han in på apoteksba...

Follow
Ivar Hjalmar Strandell (b. - 1929)

Han var född i Åbo 5 nov. 1866. Ingick på apotekarbanan 1884 som elev vid apoteket i Nystad och avlade 1888 farmaceutexamen. Efter att under åren 1888—92 konditionera...

Follow
Adrian Reinhold Bastman (1797 - 1850)

Bastman var en originell person bland stadens samtida apotekare. Han föddes i Ulfsby den 1 augusti 1797, inflyttade till Nykarleby från Borgå 1824. Han fick privilegium på a...

Follow
Viktor Pomoell (1853 - 1914)

Follow
Georg Johan Lagerberg (1821 - 1862)

Follow
Lorenz Johan Bjugg (1768 - 1819)

Köpte apotekare Svahns apotek i Tavastehus år 1800.

Follow
Gustaf Albrekt Bjugg (1800 - 1848)

Follow
Karl Viktor Lihr (1839 - d.)

I trakten runt Karis grundades det första apoteket i Pojo 6.11.1866. Den första apotekaren hette Karl Viktor Lihr. Apoteket flyttade år 1888 till Fiskars och därifrån...

Follow
Gustaf Åberg (1717 - 1808)

Apotekaren Gustaf Åberg köpte, av apotekare Schön, apoteket Cronan i Borgå, vars privilegiebrev är daterat den 24 sept 1750. Schön hade tidigare tjänstg...

Follow
Vidar Adolf Hougberg (1889 - 1944)

Follow
Johan David Åberg (1765 - 1835)

Johan David Åberg undervisades både privat av enskilda lärare i Lovisas läroverk till 1782, då han intogs som elev på apoteket Cronan i Lovisa, som fadern �...

Follow
Karl Gustaf Chorin (1862 - 1909)

f. i Gamlakarleby 20 juli 1862. Åtnjöt undervisning i Gamlakarleby 4 klassiga lyceum. Tjänstgjorde från 1879 som apotekselev hos apotekaren Nordfors i Uleåborg och d&...

Follow
Johan Oswald (b. - 1687)

apotekaren Johann Oswald, som 1645 kom från Reval till Narva, där han begrovs 7.6.1687

Follow
Erik Gustaf Falcken (1807 - 1846)

Elev i Åbo katedralskola 1.7.1818, dimitterad 25.8.1823. Apotekselev i Åbo 1.2.1824. Student där 21.5.1825. Farmaceut 28.6.1828. Anställd vid apoteket i Tammerfors 1828-32. ...

Follow
Anton Falcken (1814 - 1850)

Apotekselev i Tammerfors 11.4.1829, farmaceut 14.5.1834; Provisor 15.8.1838. Apotekare 19.12.1838. Innehade I apoteket i Jakobstad 15.1.1839-11.11.1845, I apoteket i Björneborg 24.2.1846-1.2.184...

Follow