Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Arbeiders-beweging & Socialisme - Nederland

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Dirk Antonie van Eck (1867 - 1948)
  : Burgemeester MIJNSHEERENLAND - Zuid-Holland 1899-1901 : Burgemeester WESTMAAS - Zuid-Holland 1901-1902 : Burgemeester BOSKOOP - Zuid-Holland
 • Willem Caspar Joseph Passtoors (1856 - 1916)
  1908-1916 : Burgemeester GINNEKEN en BAVEL - Noord-Brabant : Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Paul de Groot (1899 - 1986)
  GROOT, Saul de (1899-1986) Groot, Saul de (Paul), politicus (Amsterdam 19-7-1899 - Bussum 3-8-1986). Zoon van Jacob de Groot, diamantbewerker, en Rachel Sealtiel (Sealtiël). Gehuwd op 28-12-19...
 • Samuel Joseph Pothuis (1873 - 1937)
  Bruidegom: Samuël Pothuis Geboorteplaats: Amsterdam Leeftijd: 30 Beroep: secretaris van de Amsterdamschen Bestuurdersbond Vader bruidegom: Joseph Elias Pothuis Moeder bruidegom: Esther Brandon...
 • Wilhelmina Carolina Benjamina Smit (1872 - 1951)
  Carry Pothuis-Smit was de eerste vrouw in de Eerste Kamer. Ze was de dochter van welgestelde Amsterdamse middenstanders. Al jong werd ze via het onderwijs door het socialisme gegrepen Als hoofdredactri...

Arbeiders-beweging & Socialisme - Nederland

Wanneer betreffende persoon in geni voorkomt, volstaat hier -volledige- voor- en achternaam met link-verwijzing en levensdata. Voor overige informatie wordt verwezen naar het profiel of gerelateerde internet-bronnen. Verzoek niet in de tekst te wijzigen.

alfabetisch

—A—

 • Petrus Josephus Mattheus AALBERSE ‧ 1871-1948 ‧ R.K. politicus ‧ bwsa
 • Carel Steven ADAMA van SCHELTEMA ‧ 1877-1924 ‧ dichter ‧ red.De Socialistische Gids ‧ bwsa
 • Johan Willem ALBARDA ‧ 1877-1957 ‧ partijleider SDAP 1925-1940 ‧ min. Waterstaat ‧ bwsa
 • Petrus ALMA ‧ 1886-1969 ‧ beeldend kunstenaar ‧ bwsa
 • Herman AMELINK ‧ 1881-1957 ‧ chr. vakbondsbestuur ‧ bwsa
 • ♀ Hedwig "Hedy" d'ANCONA - den Haag 01-okt 1937 - politica - feministe
 • Wabina ANDREAE ‧ 1874-1966 ‧ ev.Mansholt ‧ voortrekster SDAP Groningen ‧ bwsa
 • Wilhelmus Johannes ANDRIESSEN ‧ 1894-1978 ‧ Jan ‧ vz. R.K. Bouwvakarbeidersbond 'St. Joseph' ‧ bwsa
 • ♀ Gerharda Johanna Helena ANKERSMIT ‧ 1869-1944 ‧ secr. Bond van Soc.-Democratische Vrouwen-propaganda-clubs ‧ bwsa
 • Johan Frederik ANKERSMIT ‧ 1871-1942 ‧ verslaggever Het Volksdagblad & hoofdred.Het Volk ‧ bwsa
 • Willem ANSING ‧ 1837-1900 ‧ pionier vak-organisatie ‧ oprichter Soc.-Democratische Bond ‧ bwsa
 • Isaäc ARBEID ‧ 1882-1944 ‧ oprichter-bestuur slagers-gezellen-bonden ‧ bwsa
 • Alphonse Marie Auguste Joseph ARIËNS ‧ 1860-1928 ‧ priester ‧ grondlegger kath. arbeidersbeweging Nederland ‧ bwsa

—B—

 • Leendert de BAAN ‧ 1880-1929 ‧ chr.-soc. hervormd predikant ‧ pleiter voor dienstweigering ‧ bwsa
 • Asser BAARS ‧ 1892-1944 ‧ voorman Indische Soc.-Democratische Vereeniging ‧ bwsa
 • ♀ Lucretia Jacoba BAART ‧ 1850-1932 ‧ Lucie ‧ feministisch schrijfster & mede-oprichtster SDAP-afd.Bergen-NH-nl ‧ bwsa
 • ♀ Maria Elize BAART ‧ 1854-1879 ‧ Elize ‧ voorvechtster vrouwen-emancipatie ‧ bwsa
 • Servatius Protatius BAART ‧ 1871-1950 ‧ vakbonds-leider ‧ SDAP-wethouder ‧ bwsa
 • Gerrit BAAS Kzn. ‧ 1884-1978 ‧ vakbonds-best.chr. handels- & kantoorbedienden ‧ bwsa
 • Ignatius Bernardus Maria BAHLMANN ‧ 1852-1934 ‧ financier-contactpersoon tussen Ned. & Duitse soc.beweging ‧ bwsa
 • Jacobus BAKKER ‧ 1875-1950 ‧ bestuur neutrale handels- & kantoor-bedienden-bond Mercurius ‧ bwsa
 • Pieter Oege BAKKER ‧ 1897-1960 ‧ Piet ‧ soc.-democratisch journalist & letterkundige ‧ bwsa
 • Sybe Kornelis BAKKER ‧ 1875-1918 ‧ vrijz.chr.-socialist ‧ propagandist SDAP & geheelonthouding ‧ bwsa
 • Willem BANNING ‧ 1888-1971 ‧ vz. Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers ‧ medeoprichter Ned.Volksbeweging & PvdA ‧ bwsa
 • Derk BARTELS ‧ 1883-1937 ‧ leidend functionaris SDAP Groningen ‧ bwsa
 • Willem BAX ‧ 1836-1918 ‧ een der 1e predikanten-leden SDAP ‧ bwsa
 • Hermanus Franciscus BAYE ‧ 1852-1894 ‧ voorman Haagse arbeiders-beweging ‧ bestuur Soc.-Democratische Bond ‧ bwsa
 • Christiaan Hendrik BEEKMAN ‧ 1887-1964 ‧ communistisch schilder-tekenaar ‧ bestuur belangen-organisaties beeldende kunstenaars ‧ bwsa
 • Simon de la BELLA ‧ 1889-1942 ‧ secr. NVV ‧ Eerste Kamerlid SDAP ‧ bwsa
 • Gerrit BENNINK ‧ 1858-1927 ‧ soc. propagandist in Twente ‧ bwsa
 • Mathilde BERDENIS van BERLEKOM ‧ 1862-1952 ‧ vz. Bond van Soc.-Democratische Vrouwen-clubs ‧ bwsa
 • Johannes Adriaan BERGER ‧ 1895-1961 ‧ NVV- & SDAP-bestuur ‧ vz. College van Rijks-bemiddelaars ‧ bwsa
 • George van den BERGH ‧ 1890-1966 ‧ SDAP Kamerlid ‧ vz. Wetenschappelijk Bur. SDAP ‧ bwsa
 • Henri Wilhelm Philippus Elize van den BERGH van EYSINGA ‧ 1868-1920 ‧ religieus-socialist ‧ bwsa
 • Jan Andries BERGMEIJER ‧ 1854-1941 ‧ voorman Soc.-Democratische Bond-Socialistenbond- SDAP-vakbeweging ‧ bwsa
 • Pieter BERGSMA ‧ 1882-1946 ‧ bestuur Vereeniging Spoor- & Tramwegpersoneel ‧ actief in Indonesische & Ned.communistische partij ‧ bwsa
 • Hendrik Petrus BERLAGE ‧ 1856-1934 ‧ met soc.-democratie & communisme sympathiserend architect ‧ bwsa
 • Karel Paulus Willem BESUIJEN ‧ 1880-1916 ‧ organisator arbeiders-coöp. ‧ 1e SDAP-gedeputeerde Friesland ‧ bwsa
 • Nicolaas BEUZEMAKER ‧ 1902-1944 ‧ Ko ‧ vz. CPN ‧ bwsa
 • Martinus BEVERSLUIS ‧ 1894-1966 ‧ Martien ‧ soc., later nat.-soc. schrijver ‧ bwsa
 • Meijer BLEEKRODE ‧ 1896-1943 ‧ grafisch ontwerper voor SDAP & de Onafh.Soc.Partij ‧ bwsa
 • Johannes Petrus Antonius te BOEKHORST ‧ 1862-1944 ‧ bestuur Ned.Bakkersgezellen-bond ‧ bwsa
 • Emanuel BOEKMAN ‧ 1889-1940 ‧ partijbestuur SDAP ‧ weth.Onderwijs & Kunstzaken ‧ bwsa
 • Harmen de BOER ‧ 1887-1941 ‧ voorman Friese SDAP ‧ Kamerlid ‧ bwsa
 • Klaas de BOER ‧ 1883-1945 ‧ commissaris Handelskamer HAKA ‧ bestuur Centr.Bond van Ned.Verbruiks-coöperaties ‧ bwsa
 • Benjamin BOERS ‧ 1871-1952 ‧ communistisch Hervormd predikant ‧ bwsa
 • Jan Gerhard ten BOKKEL ‧ 1856-1932 ‧ vrijdenker ‧ geldschieter sociaal-democratie ‧ bwsa
 • Sjoukje Maria Diderika BOKMA de BOER ‧ 1860-1939 ‧ Nienke van HICHTUM ‧ schrijfster kinderboeken ‧ medewerkster Het Volk ‧ bwsa
 • Willem Adriaan BONGER ‧ 1876-1940 ‧ soc.-democratisch theoreticus ‧ socioloog ‧ criminoloog ‧ bwsa
 • Adriaan de BOON ‧ 1912-1986 ‧ Adri ‧ veelvuldig 'tweede man' in bonden & het Ned.Verbond van Vakverenigingen ‧ bwsa
 • Hendrik Goeman BORGESIUS ‧ 1847-1917 ‧ actief in liberale coöp. beweging en neutrale drankbestrijding ‧ min.Binnenlandse Zaken ‧ initiator soc.wetgeving ‧ bwsa
 • Dirk BOS ‧ 1862-1916 ‧ medeoprichter Vrijzinnig-Democratische Bond & kabinets-formateur in 1913 ‧ bwsa
 • Karel Antonie BOS ‧ 1846-1899 ‧ soc.colporteur ‧ uitgever brochures ‧ bwsa
 • Johannes van den BOSCH ‧ 1780-1844 ‧ initiatief-nemer Mij van Weldadigheid ‧
 • Jeltje de BOSCH KEMPER ‧ jkvr. ‧ 1836-1916 ‧ voorvechtster economische zelfstandigheid vrouwen ‧ bwsa
 • Maurits BOSHART 1905-1964 ‧ soc.-democratisch marine-man betrokken bij opstand op De Zeven Provinciën ‧ bwsa
 • Fokke BOSMAN ‧ 1893-1971 ‧ Zaans communistisch politicus, actief in de CPN, RSP & RSAP ‧ bwsa
 • Lambertus Johannes BOT ‧ 1897-1988 ‧ anarchist & vz. Intern. Anti-Militaristische Vereeniging & van het Ned. Syndicalistisch Vakverbond ‧ bwsa
 • Bertus BOUWMAN ‧ 1882-1955 ‧ vakbonds=leider Nat.Arbeids-Secr. & bestuur Revolutionair Soc. (Arbeiders) Partij ‧ bwsa
 • ♀ Maria Catharina BOUWMEESTER ‧ 1885-1956 ‧ vakbondsbestuur ‧ feministe ‧ bwsa
 • Hendrik Jan van BRAAMBEEK ‧ 1880-1960 ‧ vakbondsleider ‧ soc.-democratisch Kamerlid ‧ bwsa
 • Jacob Andries BRANDSTEDER ‧ 1887-1986 ‧ functionaris Bond voor Minder Marine-Personeel & vakbondsbestuur transportarbeiders ‧ bwsa
 • Johan BRAUTIGAM ‧ 1878-1962 ‧ medegrondlegger Centrale Bond van Transportarbeiders ‧ voorman SDAP R'dam ‧ bwsa
 • Johannes Antonius Hendrikus van den BRINK ‧ 1865-1933 ‧ R.K.priester & 1e socialistisch gem.raadslid Noord-Brabant & Limburg ‧ bwsa
 • Johannes BRINKHUIS ‧ 1860-1938 ‧ R.K. vakbondsman & dissident ‧ bwsa
 • Johannes Bartholomeus BROEKSZ ‧ 1906-1980 ‧ vz. Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs & soc.-democratisch politicus & bestuur ‧ bwsa
 • Klaas Cornelis BROK ‧ 1873-1944 ‧ voorman SDAP Drenthe ‧ bwsa
 • Johannes BROMMERT ‧ 1891-1975 ‧ dienstweigeraar & communistisch propagandist ‧ bwsa
 • Hendrik BROUWER ‧ 1870-1946 ‧ vz. Bond van R.K. Werklieden-Vereenigingen in het aartsbisdom Utrecht & bestuur R.K. Werkliedenverbond in Nederland ‧ bwsa
 • Hendrikus Johannes BRUENS ‧ 1865-1924 ‧ vakbondsbestuur sigarenmakers & penningmeester NVV ‧ bwsa
 • Adrianus Cornelis de BRUIJN ‧ 1887-1968 ‧ vz. R.K. Werklieden-verbond & Kath.Arbeiders Beweging ‧ bwsa
 • Pieter de BRUIN ‧ 1879-1957 ‧ voorman SDAP Schiedam ‧ bwsa
 • ♀ Angenita Engelina Johanna BRUINS ‧ 1874-1957 ‧ Agnes de Vries-Bruins ‧ medisch specialiste SDAP ‧ Tweede Kamer ‧ bwsa
 • Jan Anthonie BRUINS, jr. ‧ 1872-1947 ‧ woordvoerder Friese 'rode dominees' ‧ bwsa
 • Vitus Jacobus BRUINSMA ‧ 1850-1916 ‧ vz. Friesche Volkspartij ‧ bwsa
 • Franciscus Xaverius Wilhelmus BULT ‧ 1866-1925 ‧ geestelijk adviseur ‧ Bureau vd R.K. Vakorganisatie ‧ bwsa
 • Gerrit van BURINK ‧ 1891-1961 ‧ communistisch~nat.-soc. onderwijzer & journalist ‧ bwsa
 • Johannes Jacobus BUSKES, jr. ‧ 1899-1980 ‧ chr.anti-militaristisch & soc.predikant & socialist ‧ bwsa
 • Berend BYMHOLT ‧ 1864-1947 ‧ soc.& anarchistisch publicist & auteur Geschiedenis der Arbeiders-beweging in Nederland ‧ bwsa

—C—

 • Jan Cornelis CETON ‧ 1875-1943 ‧ voorman Soc.-Democratische Onderwijzers-Vereeniging ‧ partijbestuurslid SDP-CPN-CPH/CC ‧
 • Daniël de CLERCQ ‧ 1854-1931 ‧ utopist ‧ propagandist land-nationalisatie ‧
 • Frederika Sophia COHEN ‧ 1903-1943 ‧ soc.-democratisch sierkunstenares ‧ grafica ‧
 • Jozef Alexander COHEN ‧ 1864-1961 ‧ anarchist ‧ later monarchist ‧
 • Marius Job COHEN ‧ Dutch soc.-democratic politician ‧ 194- ‧
 • Levie COHEN ‧ 1864-1933 ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ organisator handelsreizigers ‧
 • Abraham Eliazer van COLLEM ‧ 1858-1933 ‧ soc.dichter ‧
 • Bernhard COLTOF ‧ 1889-1940 ‧ publicist ‧ partij-ideoloog actief in Soc.-Democratische Partij & CPN ‧
 • Samuel Wolf COLTOF ‧ 1854-1932 ‧ SDB-secr. ‧ vrij socialist ‧
 • Johannis Adrianus CONJONG ‧ 1895-1965 ‧ best.chr.grafische bond ‧
 • Anton Levien CONSTANDSE ‧ 1899-1985 ‧ vrijdenker ‧ publicist ‧
 • Gerardus Antonius CORDUWENER ‧ 1882-1940 ‧ SDAP-politicus Nijmegen ‧
 • Christianus Gerardus CORNELISSEN ‧ 1864-1942 ‧ bestrijder parlementaire socialisten ‧ theoreticus syndicalisme ‧
 • Samuel Senior CORONEL ‧ 1827-1892 ‧ soc.medicus ‧
 • Charles Guillaume CRAMER ‧ 1879-1976 ‧ mede-oprichter ‧ vz. Indische Soc.-Democratische Partij ‧ koloniaal specialist SDAP ‧
 • Jacobus Johannes CREMER ‧ 1827-1880 ‧ soc.betrokken schrijver ‧ kunstschilder ‧
 • Cornelis CROLL ‧ 1857-1895 ‧ SDB-secr. ‧ red.Recht voor Allen ‧

—D—

 • Aron van DAM ‧ 1881-1942 ‧ directeur Coöperatie De Dageraad ‧ SDAP-wethouder Winterswijk ‧
 • Peter DANZ ‧ 1876-1969 ‧ vz. Alg.Ned.Metaal-bewerkers-bond 1916-1936 ‧
 • Eldert Johannes van DET ‧ 1863-1948 ‧ lid bestuur ‧ geschied-schrijver ‧ Bond v. Ned.Onderwijzers ‧
 • Hendrik DIEMER ‧ 1879-1966 ‧ 1e CNV vz. ‧ vooral later: werk.gevers-voorman ‧
 • Jan DIETERS 1901-1943 ‧ bestuur CPN ‧ 1940-1943: lid illegale leiding CPN ‧
 • Albert Pieter DIJKMAN ‧ 1894-1953 ‧ Albert HAHN, jr. ‧ soc. tekenaar ‧
 • Johannes DIJKSTRA ‧ 1854-1917 ‧ secr. Friesch Comité Volkspartij ‧
 • Jan van DOK ‧ 1865-1956 ‧ voorman land-arbeiders-beweging Nederland ‧
 • Willem Frederik DOLLEMAN ‧ 1894-1942 ‧ revolutionair-socialist ‧
 • Ferdinand Domela NIEUWENHUIS ‧ 1846-1919 ‧ pionier socialisme ‧ stichter blad Recht voor Allen ‧ later soc.-anarchist ‧
 • Leendert Antonie DONKER - Mr. Donker was van 1952 tot zijn dood in 1956 minister van justitie in het Kabinet-Drees II.
 • Eduard DOUWES DEKKER ‧ 1820-1887 ‧ Multatuli ‧ vrij-denker ‧ schrijver ‧
 • Willem DREES ‧ 1886-1988‧ Hij was minister-president van Nederland van 1948 tot 1958, en wordt door menigeen beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici.‧
 • Franciscus Johannes Wilhelmus DRION ‧ 1874-1948 ‧ een der 1e anarchisten ‧ Den Haag ‧
 • Willem DROP ‧ 1880-1939 ‧ vakbonds-best.‧ SDAP-Kamerlid ‧
 • Jan Eliza Wilhelm DUIJS ‧ 1877-1941 ‧ SDAP-weth. Zaandam ‧ lid 2e Kamer SDAP ‧

—E—

 • Dirk Antonie van ECK ‧ 1867-1948 ‧ propagandist soc. Friesland ‧ voorman soc.-democratische arbeiders-beweging Leiden ‧
 • Frederik Willem van EEDEN ‧ 1860-1932 ‧ opr. van Walden-bij Bussum- ‧ Mij De Eendracht ‧
 • Roestam EFFENDI ‧ 1903-1979 ‧ activist Indon.& Ned.communistische beweging.
 • Henri Johannes Jacobus EICHELSHEIM ‧ 1865-1933 ‧ best. sigaren-makers-bond‧
 • Jan Egberts ELEVELD (1900-1936) was een gepassioneerd socialistisch politicus en drankbestrijder uit het het Drentse dorp Beilen.
 • Adrianus van EMMENES ‧ 1857-1906 ‧ opr. Gravers-& Bagger-lieden-vereeniging ‧ propagandist Soc.-Democratische Bond ‧
 • Adrien Jean Eliza ENGELBERT van BEVERVOORDE tot OLDEMEULE ‧ 1819-1851 ‧ Adriaan van BEVERVOORDE ‧ radicaal democratisch publicist ‧ 1847: mede-oprichter Ass.Démocratique ‧
 • Arnoldus Hendrikus Johannes ENGELS ‧ 1869-1940 ‧ voorman R.K.vak-beweging ‧ 1e kath.Kamerlid uit arbeiders-kring ‧
 • Jacobus -jacq- Alphonsus ENGELS ‧ 1896-1982 ‧ vrije jeugdbeweger ‧ communist ‧ religieus-socialist ‧ vakbonds-funct. Nat.Arbeids-Secr. & NVV ‧
 • Gerrit van ERKEL ‧ 1860-1937 ‧ voorman radicaal-soc. vak-beweging ‧

—F—

 • Jan Lambertus FABER ‧ 1875-1958 ‧ rode dominee ‧ lid 2e Kamer SDAP ‧
 • Frederik FERINGA ‧ 1840-1905 ‧ vrij-denker ‧ radicaal democraat ‧
 • Eduard Carl FIMMEN ‧ 1881-1942 ‧ Ned.& Intern.vakbonds-leider ‧
 • Eliza Carolina Ferdinanda FLEISCHACKER ‧ 1822-1904 ‧ Elise van CALCAR-Schiotling ‧ onderwijs-vernieuwster ‧ weg-bereid-ster Ned.Feminisme ‧
 • Levie~Louis Jacob FLES ‧ 1871-1940 ‧ vrij-denker ‧
 • Jan Antoon FORTUIJN~FORTUYN ‧ 1855-1940 ‧ inspirator soc. beweging A'dam ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧
 • Pieter Coenraad Frederik FROWEIN ‧ 1854-1917 ‧ vrij-denker ‧ strijder alg.kiesrecht ‧
 • Küpper Albert Johann FUNKE ‧ 1894-1934 ‧ politiek-journalistiek tekenaar soc.-democratische beweging ‧
 • Frans Pieter FUYKSCHOT ‧ 1896-1961 ‧ nat.-intern. prot.-chr.vakbonds-bestuur ‧

—G—

 • Friedrich Wilhelm GEBING ‧ 1848-1923 ‧ voorman Ned.Bond voor Alg. Kies- & Stem-recht ‧ Ned.Intern.Sigaren.makers- & Tabaks.bewerkers.bond ‧
 • Coenraad Albertus Jacobus GEESINK ‧ 1828-1883 ‧ liberaal stimulator vroege A'damse arbeiders-ver. ‧ -kort- secr. Alg.Ned.Typografen-bond ‧
 • Willem GEHRELS ‧ 1885-1971 ‧ opr. Volksmuziekschool ‧
 • Jacob van GELDEREN ‧ 1891-1940 ‧ econ. specialist SDAP ‧
 • Adrien Henri GERHARD ‧ 1858-1948 ‧ soc. woordvoerder n.1880-jrn.dertig ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧
 • Hendrik GERHARD ‧ 1829-1886 ‧ 'vader van het socialisme in Nederland' ‧
 • Carel Victor GERRITSEN ‧ 1850-1905 ‧ mede-oprichter Radicale Bond ‧ Nieuw-Malthusiaansche Bond ‧
 • Josephus Maria Petrus Jacobus GIESEN ‧ 1881-1932 ‧ anti-militarist ‧
 • ♀ Antje GIEZEN ‧ 1858-1898 ‧ spreekster-schrijfster vr vrouwen in de Friese arbeiders-beweging ‧
 • Wilhelmus GIEZEN ‧ 1860-1944 ‧ propagandist Soc.-Democratische Bond Noordelijke provincies ‧
 • Frans Johannes GOEDHART ‧ 1904-1990 ‧ stichter illegale Parool ‧ soc.-democratisch Kamerlid ‧
 • Franc van der GOES ‧ 1859-1939 ‧ theoreticus marxisme in Nederland ‧ mede-oprichter SDAP ‧ Onafhankelijke Socialistische Partij ‧
 • Andries Johannes Jacobus van GOOL ‧ 1882-1919 ‧ lid hoofd-best. De Zaaier voor Soc.-Democratische Partij ‧
 • ♀ Willemien Hendrika Posthumus-van der GOOT ‧ 1897-1989 ‧ publiciste ‧ feministe ‧
 • Herman GORTER ‧ 1864-1927 ‧ soc. dichter ‧ propagandist ‧
 • Johannes George GÖTZE ‧ 1861-1940 ‧ directie soc.verz.-bedrijf Aurora ‧
 • Isaäc GOUDSMIT ‧ 1881-1966 ‧ best. & geschied-schrijver moderne bakkers-gezellen- & cacao-bewerkers-bond ‧
 • Daniël -daan- GOULOOZE 1901-1965 ‧ best. CPN & verbindings-man Komintern ‧
 • Willem Cornelis de GRAAFF ‧ 1847-1902 ‧ 1e uitgever Recht voor Allen ‧ ijveraar nat.vakorganisatie handels- & kantoor-bedienden ‧
 • Jacob GRIEK ‧ 1825-1882 ‧ woordvoerder Pensioen-verbond ‧
 • ♀ Susanna GROENEWEG ‧ 1875-1940 ‧ soc.-democratisch politica ‧ 1e gekozen vrouw 2e Kamer ‧
 • August Pieter van GROENINGEN ‧ 1866-1894 ‧ soc.bewogen naturalistisch schrijver ‧
 • August Ferdinand GRONVALD ‧ 1879-1967 ‧ ~ A.F. Muller ‧ propagandist ‧ best. SDAP‧vakbeweging ‧ Ned.Arbeiders Sport Bond ‧
 • Saul~Paul de GROOT ‧ 1899-1986 ‧ politiek leider CPN ‧
 • Harmannus GROUSTRA ‧ 1861-1944 ‧ aanhanger Vrijland-beweging ‧ vz. SDAP-federatie Slochteren ‧
 • Jan de GRUYTER ‧ 1859-1932 ‧ letterkundige ‧ religieus socialist ‧
 • Leonardus Franciscus GUIT ‧ 1884-1937 ‧ vz. Ned.R.K. Bond van Overheids-personeel 'St. Paulus' ‧
 • Frans Christiaan GÜNST ‧ 1823-1885 ‧ vrijdenker ‧ radicaal-liberaal met democratisch & sociaal engagement ‧

—H—

 • Jacob Israël de HAAN ‧ 1881-1924 ‧ wegens homo-affaire ontslagen medewerker Het Volk ‧ ijveraar Russische gevangenen ‧
 • Gerardus Horreüs de HAAS ‧ 1879-1943 ‧ soc.vrijz.Herv.predikant ‧
 • Johan de HAAS ‧ 1897-1945 ‧ propagandist 't vrije socialisme ‧
 • Petrus Johannes Josephus HAAZEVOET ‧ 1876-1954 ‧ vz. Ned.R.K. Diamant-bewerkers Vereeniging & secr. Bureau RK-Vakorganisatie ‧
 • Roelf HAGOORT ‧ 1899-1965 ‧ journalistiek medew. CNV ‧ geschied-schrijver chr.-sociale beweging ‧
 • Albert Pieter HAHN ‧ 1877-1918 ‧ politiek tekenaar ‧ soc.-democratische dagblad Het Volk ‧ De Notenkraker ‧
 • ♀ Elise Adelaïde HAIGHTON ‧ 1841-1911 ‧ denkster & feministe ‧ in socialistische kring bekend als anti-socialiste ‧
 • Alexander Antonius van HAMERSVELD ‧ 1868-1943 ‧ vakbonds-bestuur RK-handels- & kantoor-bedienden ‧
 • Antonie HARMS ‧ 1867-1937 ‧ secr. & redacteur Ned.Vereeniging Spoor- & Tramweg-personeel ‧ commissaris De Centrale Arbeiders- Verzekerings- & Deposito-bank ‧
 • Ger HARMSEN 1922-2005 ‧ redacteur BWSA ‧
 • Evert Hendrik HARTMAN ‧ 1811-1873 ‧ maatschappij-hervormer ‧ oprichter Mij tot Verbetering van den Werkenden Stand ‧
 • Henri Benjamin HARTOG ‧ 1869-1904 ‧ soc. bewogen literator ‧ initiatief-nemer R'damse vereniging 'Voor de Kunst' ‧
 • Heijs Hermanus HARTOGH ‧ 1841-1891 ‧ Hartogh Heijs van ZOUTEVEEN ‧ Darwinist ‧ vz. De Dageraad ‧
 • ♀ Theodore Petronella Bernardine HAVER ‧ 1856-1912 ‧ redactie tijd-schrift Evolutie ‧ mede-oprichtster Vereeniging vr Vrouwen-kiesrecht ‧
 • Willem HAVERS ‧ 1865-1946 ‧ onafh. soc.publicist ‧ vz. vrij-denkers-beweging De Dageraad ‧
 • Tonnis van der HEEG ‧ 1886-1958 ‧ bestuur kleding-& textiel-arbeiders-bonden & NVV ‧
 • Herman Jacobus Hendrikus Conraad HEGERAAT ‧ 1873-1919 ‧ voor-man Nijmeegse SDAP & koor-leider ‧
 • Albertinus van der HEIDE ‧ 1872-1953 ‧ 'rode' dominee in Friesland ‧ SDAP-Kamerlid ‧
 • Johann Coenraad Hermann HEIJENBROCK ‧ 1871-1948 ‧ schilder arbeids-omstandig-heden & industriële processen ‧ oprichter Museum vd Arbeid A'dam ‧
 • ♀ Catharine Mariam -Marie- de Roode- HEIJERMANS ‧ 1859-1937 ‧ Marie de Roode-Heijermans beeldend kunstenares ‧ soc.-democrate ‧
 • Herman HEIJERMANS ‧ 1864-1924 ‧ toneel-schrijver ‧ soc.-democraat ‧
 • ♀ Ida Sarah HEIJERMANS ‧ 1861-1943 ‧ gematigd feministisch, met soc.-democratie sympathiserend publiciste over opvoeding & onderwijs ‧
 • Louis HEIJERMANS ‧ 1873-1938 ‧ soc.-democraat & soc.-medicus ‧
 • Arie Woute HEIJKOOPr ‧ 1883-1929 ‧ mede-grond-legger Centr.Bond van Transport-arbeiders ‧ voorman SDAP R'dam ‧
 • ♀ Marie HEINEN ‧ 1881-1948 ‧ directrice ‧ Nat.Bur.Bureau voor Vrouwenarbeid ‧
 • Bernardus Hermanus HELDT ‧ 1841-1914 ‧ voorman Alg.Ned.Werklieden-Verbond ‧ 1e werkman in de Tweede Kamer ‧
 • Johannes Gerardus Diederik van HELL ‧ 1889-1952 ‧ soc.-democratisch schilder ‧ tekenaar ‧ klarinettist ‧
 • Pieter Johannes HELSDINGEN ‧ 1852-1924 ‧ ijveraar kies-recht ‧ R'dams soc.-democraat ‧
 • Willem Pieter Gerardus HELSDINGEN ‧ 1850-1921 ‧ arbeiders-propagandist ‧ soc.-democratisch Tweede Kamerlid ‧ Een der twaalf apostelen
 • Hendrik Gerard Maria HERMANS ‧ 1874-1949 ‧ leider kath.arbeiders-beweging ‧ geestelijk vader gedachte vd stands-organisatie ‧
 • Louis Maximiliaan HERMANS ‧ 1861-1943 ‧ uitgever van De Roode Duivel 1892-1897 ‧ soc.-democratisch propagandist ‧
 • Pieter Feddes HIEMSTRA ‧ 1878-1953 ‧ bestuur Ned.Bond Arbeiders in het Landbouw- & Zuivelbedrijf ‧ SDAP-politicus ‧
 • Jan HILGENGA ‧ 1883-1968 ‧ secr. moderne land-arbeiders-bond & SDAP-Kamerlid ‧
 • Nico van HINTE ‧ 1869-1932 ‧ oprichter ‧ best. Ned.Bond Gemeente-werklieden & de Intern. van Werklieden in Overheidsdienst ‧
 • Jan HOBBEL ‧ 1857-1931 ‧ anti-socialistisch vrijdenker - jaren tachtig vd 19de eeuw ‧
 • Willem van der HOEVEN ‧ 1879-1956 ‧ mede-oprichter Nijmeegsche Bestuurders-bond ‧ secr. Ned.Sigaren-makers-& Tabaks-bewerkers-bond ‧
 • Jan HOF ‧ 1870-1953 ‧ anarchistisch levens-hervormer ‧ natuur-propagandist ‧
 • ♀ Anna van HOGENDORP ‧ 1841-1915 ‧ oprichtster vd Ned.Vrouwen-bond tot Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn ‧ chr.voor-vechtster vrouwen-kiesrecht ‧
 • gebr. Keimpe - Wybren & Marten HOGERHUIS ‧ 1859-1919 ‧ & ‧ 1863-1948 ‧ & ‧ 1869-1936 ‧ slachtoffers gerechtelijke dwalingen in de ‧ ‧ 1890-er jaren ‧
 • ♀ Maria Wilhelmina Hendrika HOITSEMA ‧ 1847-1934 ‧ mw.dr. J.RUTGERS~M.W.H. Hoitsema ‧ feministe ‧ 1 ‧
 • Jan Poppes HOMMES ‧ 1843-1916 ‧ pionier socialisme in Oost-Groningen ‧
 • ♀ Luberta de HONDT ‧ ‧ 1885-1959 ‧ Berta de VRIES ‧ actief in revolutionair-soc. vrouwen-beweging ‧ CPN ‧ A'dams Speel-tuin-verbond ‧
 • Jan HOOGCARSPEL ‧ 1888-1975 ‧ R'dams voor-man Soc.-Democratische Partij & de CPN ‧
 • Pieter HOOGLAND ‧ 1877-1958 ‧ bestuur Bond v.Ned.Onderwijzers & secr. Fed.A'dam SDAP ‧
 • Isaac Salomon van der HOUT~VANDERHOUT ‧ 1843-1918 ‧ voorman A'damse afd. van de 1e Intern. ‧
 • Hendrik van HOUTEN ‧ 1892-1952 ‧ pleit-bezorger land-pachters ‧ voorman Chr.-Democratische Unie ‧
 • Samuel van HOUTEN ‧ 1837-1930 ‧ links-liberaal ‧ grote belangstelling soc.vraag-stukken & vrouwen-emancipatie ‧
 • Gijsbert van der HOUVEN ‧ 1883-1963 ‧ bestuur Alg.Ned.Metaal-bewerkers-bond ‧ redactie De Metaalbewerker ‧
 • Jan HOVING ‧ 1877-1939 ‧ vz. De Dageraad in het interbellum ‧
 • Willem HOVY ‧ 1840-1915 ‧ soc.voelend werkgever ‧ mede-oprichter Ned. Werk-lieden-verbond Patrimonium ‧
 • Dirk HUDIG ‧ 1872-1934 ‧ soc.-democratisch geschied-schrijver oudste vak-organisaties ‧ stedebouw-kundige ‧
 • Frederik Willem Nicolaas HUGENHOLTZ ‧ 1868-1924 ‧ christen-socialist ‧ lid 2e Kamer SDAP ‧
 • ♀ Rika~Rie Kogenhop-HUIG 1906-1967 ‧ secr. Ned.Vrouwen Beweging ‧ lid A'damse gem.raad CPN ‧
 • Hendrik Hendicus HUISMAN ‧ 1821-1873 ‧ vz. vrij-denkers-vereniging De Dageraad ‧ bestuur Eerste Intern. ‧
 • Johannes HUIZINGA ‧ 1867-1946 ‧ vz. vak-afd. sigaren-makers van Patrimonium Kampen ‧ Chr.Arbeids-secretariaat ‧
 • Cornélie Lydie HUYGENS ‧ 1848-1902 ‧ voorvechtster vrouwen-emancipatie ‧ soc.-democrate ‧

—I—

—J—

 • Aletta Henriëtte JACOBS ‧ 1854-1929 ‧ 1e Ned.vrouwelijke arts ‧ feministe ‧
 • Jan Gerbrandus JANSONIUS ‧ 1870-1957 ‧ SDAP-propagandist Friesland ‧ burgemeester Leeuwarderadeel ‧
 • Gerardus Lambertus JANSSEN~JANSSEN PERIO ‧ 1859-1932 ‧ propagandist 'Staatspensioen voor iedereen' ‧
 • Peter Arnoldus JANSSEN ‧ 1835-1916 ‧ korte tijd propagandist alg. kiesrecht in Zeeland ‧
 • ♀ Geertruida Christina Stellingwerf-JENTINK ‧ 1852-1918 ‧ een der 1e vrouwelijke propagandisten vr socialisme, geheel-onthouding & vrouwen-emancipatie in Friesland ‧
 • ♀ Aaltje -alida- de JONG ‧ 1885-1943 ‧ 1e Ned. vrouwelijke bezoldigde vakbonds-bestuur ‧ Bond in de Kleeding-industrie ‧
 • Albert Andries de JONG ‧ 1891-1970 ‧ anarcho-syndicalistisch propagandist ‧ organisator ‧
 • Adrianus Michiel de JONG ‧ 1888-1943 ‧ soc.-democratisch schrijver ‧ literair adviseur ‧
 • Année Rinzes de JONG ‧ 1883-1970 ‧ christen-socialist ‧religieus-anarchist ‧
 • Willem Caspar de JONGE ‧ 1866-1925 ‧ leider Coöperatie Het Volksbelang Maastricht ‧ SDAP-Kamerlid ‧
 • Franz Wilhelm JUNGHUHN ‧ 1809-1864 ‧ geestelijk vader Ned. georganiseerde vrijdenkerij ‧
 • ♀ Hendrika Maria Aleida JUNGIUS ‧ 1864-1908 ‧ mede-organisator Nat.Tentoonstelling Vrouwenarbeid ‧ grond-legster ‧ 1e directrice Nat.Bur. voor Vrouwenarbeid ‧

—K—

 • Jacques de KADT ‧ 1897-1988 ‧ communistisch later soc.-democratisch politicus ‧ politiek essayist ‧
 • Jacobus KALMA ‧ 1870-1943 ‧ soc. propagandist ‧
 • Hendrik Ebo KASPERS ‧ 1869-1953 ‧ administrateur ‧ redacteur De Arbeider ‧
 • Klaas KATER ‧ 1833-1916 ‧ oprichter ‧ vz. Ned.Werklieden-verbond Patrimonium ‧
 • Cornelia Frida KATZ ‧ 1885-1963 ‧ soc. advocate ‧ chr.-historisch pleitster vrouwen-rechten ‧
 • Samuël KATZ ‧ 1845-1890 ‧ Siegfried ‧ lid Comité ter bespreking Sociale Quaestie ‧ voorvechter alg. stem- & kiesrecht ‧
 • Anna Maria van Gogh-KAULBACH ‧ 1869-1960 ‧ soc.-democratisch schrijfster ‧ vertaalster ‧ later communistische sympathieën ‧
 • Isidore KEESING ‧ 1876-1943 ‧ 1e statisticus NVV ‧ deskundig werkloosheids-verzekeringen ‧
 • Jeronimo de BOSCH KEMPER ‧ 1808-1876 ‧ pionier soc.wetenschappen ‧ volks-opvoeder ‧
 • Harm Jan KENTHER ‧ 1870-1944 ‧ pionier socialisme in Winschoten ‧
 • Arie KEPPLER ‧ 1876-1941 ‧ soc.-democratisch pionier woningbouw ‧ directeur Gem.Woningdienst A'vdam ‧
 • Cornelis Hendrik KETNER ‧ 1876-1959 ‧ antimarxistisch filosoof SDAP ‧
 • Johan van de KIEFT ‧ 1884-1970 ‧ soc.-democratisch politicus ‧ directeur van De Arbeiderspers ‧
 • Paul Charles Joseph KIÈS ‧ 1895-1968 ‧ journalist ‧ agitator van de SDAP ‧
 • Cornelis KITSZ ‧ 1873-1955 ‧ NAS-bestuur ‧
 • Uilke Jans 'vader' KLAREN ‧ 1852-1947 ‧ ‧
 • Anna Catharina KLEEFSTRA ~ Adama van SCHELTEMA ‧ 1884-1977 ‧ bibliothecaris Intern.Inst.Sociale Geschiedenis ‧
 • ♀ Geertje KLEEFSTRA ‧ 1874-circa 1938 ‧ populair Fries soc. propagandiste Zuidoosthoek Friesland 1892-1896 ‧
 • Asser Benjamin KLEEREKOPER ‧ 1880-1943 ‧ SDAP-Kamerlid ‧ journalist/propagandist ‧
 • ♀ Emilie Charlotte KNAPPERT ‧ 1860-1952 ‧ pionierster maatschappelijk werk in Nederland ‧
 • Johannis Adrianus Nelinus KNUTTEL ‧ 1878-1965 ‧ vooraanstaand lid Soc.-Democratische Partij & de CPN ‧
 • Daniël Marcellus George KOCH ‧ 1881-1960 ‧ soc.-democratisch activist ‧ publicist in Nederlands-Indië ‧
 • Anne de KOE ‧ 1866-1941 ‧ tolstojaan ‧ directeur Ons Huis R'dam ‧
 • Anthoon Johan KOEJEMANS 1903-1982 ‧ bestuur CPN ‧ hoofd-redacteur De Waarheid ‧
 • Willem -Wim- KOK ‧ 1938 ‧
 • Hendrikus -Henri- Hubertus van KOL ‧ Eindhoven 23 mei 1852-1925 aug-22 Aywaille-BE ‧ intern.georiënteerd soc. politicus ‧ specialisatie: kolonialisme ‧ één der 12 oprichters 'apostelen' SDAP ‧
 • ♀ Petronella ‧ sorry, hier is iets weggevallen, denk ik-jMu-
 • Harm KOLTHEK, jr. ‧ 1872-1946 ‧ voorman vrije socialisme ‧
 • Cornelis Gerhard Anton de KOM ‧ 1898-1945 ‧ met communisme sympathiserend ‧ Surinaamse revolutionair ‧ schrijver ‧
 • Johannes de KOO ‧ 1841-1909 ‧ hoofdredacteur dag-& weekblad De Amsterdammer ‧ radicaal journalist ‧
 • Pieter Adrianus KOOIJMAN ‧ 1891-1975 ‧ anarchistisch activist ‧ theoreticus ‧
 • ♀ Ietje KOOISTRA ‧ 1861-1923 ‧ pedagoge ‧ directie Rijks-kweekschool voor Onderwijzeressen ‧
 • Bastiaan Pieter KORTEWEG ‧ 1849-1879 ‧ redactie De Tolk van den Vooruitgang ‧ vrijdenker ‧
 • ♀ Martina Gezina KRAMERS ‧ 1863-1934 ‧ bestuur vrouwen-org: ‧ de Nieuw-Malthusiaanse Bond ‧ SDAP-afdelingen ‧ esperantisten-verenigingen ‧
 • Jan Antoon KRELAGE ‧ 1885-1957 ‧ organisator soc.arbeiders-koren binnen- & buitenland ‧
 • Hendricus Cornelius Josephus KRIJTHE ‧ 1825-1902 ‧ publicist ‧ vrijdenker ‧
 • Hildebrand -Hildo- Lucien KROP ‧ 1884-1970 ‧ beeldend kunstenaar soc.-democratisch, later communistisch gezindte ‧
 • Klaas KRUITHOF ‧ 1875-1956 ‧ CNV-voozitter 1916-1935 ‧
 • Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine KRÜSEMAN ‧ 1839-1922 ‧ voorvechtster vrouwen-emancipatie ‧ pacifiste ‧
 • John William KRUYT ‧ 1877-1943 ‧ chr.-socialist ‧ communist ‧
 • Johannes Gerardus van KUIJKHOF ‧ 1864-1921 ‧ secr.-penningm. SDAP ‧
 • Abraham KUIJPER ‧ 1837-1920 ‧ soc.denker ‧ anti-revolutionair politicus ‧ staatsman ‧
 • Johannes KUIKEN Jzn. ‧ 1860-1936 ‧ voorman kiesrecht-beweging ‧ voorstander grond-hervorming ‧
 • Cornelis Johannes KUIPER ‧ 1875-1951 ‧ RK vakbonds-bestuur ‧ Tweede Kamerlid ‧ geschied-schrijver kath. arbeiders-beweging ‧
 • Hendrikus Jacobus KUIPER ‧ 1897-1985 ‧ bestuur RK Werklieden-verbond Nederland ‧
 • Willem van der KULK ~ Willem van Iependaal ‧ 1891-1971 ‧ schrijver ‧ spreker soc. onrecht ‧
 • Evert KUPERS ‧ 1885-1965 ‧ vakbondsbestuur kledingindustrie ‧ NVV-vz. 1928-1949 ‧
 • Rudolph Karel Herman KUYPER ‧ 1874-1934 ‧ pionier marxistische sociologie Nederland ‧

—L—

 • Jan ter LAAN ‧ 1872-1956 ‧ SDAP-voorman in Zuid-Holland ‧ bestuur ambtenarenbonden ‧
 • Kornelis ter LAAN ‧ Slochteren 08 jul 1871-1963 mrt-06 Utrecht‧ SDAP-Kamerlid ‧ 1e SDAP-burgemeester te Zaandam‧
 • Hendrik van LAAR ‧ 1898-1955 ‧ jeugdbeweger ‧ soc.-democraat ‧ actief in: natuurstudie‧heemkunde‧vrijwillige politie ‧
 • ♀ Carolina LACET~Laçet ‧ 1856-1920 ‧ feministe ‧ vrijdenkster ‧
 • ♀ Gaatske Adriana LADENIUS ‧ 1883-1953 ‧ soc.-democrate ‧ 1e vrouwelijk Statenlid ‧
 • Gerrit Bernardus LALLEMAN ‧ 1820-1901 ‧ strijder tegen kinderarbeid ‧
 • Casper Antonius Franciscus LAMMERS ‧ 1885-1966 ‧ best. moderne meubelmakers-bond ‧ NVV-geschiedschrijver ‧
 • Daniël de LANGE ‧ 1878-1948 ‧ marxistisch theoreticus ‧ publicist ‧
 • Jakob Leendert Adriaan de LANGE ‧ 1869-1940 ‧ redactie Zeeuwse blad De Toekomst van ‧ 1896 tot 1916 ‧
 • Krijn Adriaan van LANGERAAD ‧ 1865-1943 ‧ medew. De Nieuwe Tijd ‧ redacteur De Communistische Gids & Plattelandstribune ‧
 • Bernardus LANSINK, jr. ‧ 1884-1945 ‧ vz. Nat.Arbeids-Secretariaat & het Ned. Syndicalistisch Vakverbond ‧
 • Bernardus LANSINK, sr. ‧ 1862-1946 ‧ secr. Landelijke Fed. Textiel-arbeiders ‧ Nat.Arbeids-Secretariaat ‧
 • Josephus Carel Franciscus -Jef- LAST ‧ 1898-1972 ‧ soc. & communistisch schrijver ‧ dichter ‧ journalist ‧
 • Joris Johannes Christiaan -Chris- LEBEAU ‧ 1878-1945 ‧ anarchistisch kunstenaar ‧
 • Alexander Salomon de LEEUW ‧ 1899-1942 ‧ theoreticus Ned. marxisme-leninisme ‧ best. CPN ‧
 • Frederik -Freek- van LEEUWEN ‧ 1905-1968 ‧ soc.schrijver ‧ beeldend kunstenaar ‧
 • Paulus LEGUIT ‧ 1856-1937 ‧ 1e socialist Zaanse gem.-raad ‧
 • Coendert van der LENDE ‧ 1887-1964 ‧ best. timmer-lieden- & bouwvak-arbeiders-bond ‧ secr. NVV 1929-1949 ‧
 • Wilhelmina Elisabeth DRUCKER geb. LENSING ‧ 1847-1925 ‧ radicaal-feministe ‧
 • Andries LEUSINK ‧ 1884-1973 ‧ bestuur ‧ geschied-schrijver Alg.Ned. Bouwarbeidersbond ‧
 • Marius Gustaaf LEVENBACH ‧ 1896-1981 ‧ wetensch. grondlegger & praktisch vormgever van het Ned. arbeidsrecht ‧
 • Adolf Samson de LEVITA ‧ 1868-1934 ‧ best. afd. A'dam SDAP ‧
 • Bernhard Bruno Ferdinand LIEBERS ‧ 1836-1900 ‧ drukker & uitgever Recht voor Allen ‧
 • Nehemia de LIEME ‧ 1882-1940 ‧ oprichter De Centrale Arbeiders Verzekerings- & Deposito-bank ‧ financier soc.-culturele instellingen der moderne arbeidersbeweging ‧
 • Bartholomeus de LIGT ‧ 1883-1938 ‧ chr.-socialistisch ‧ later anarchistisch anti-militarist ‧
 • Gerard Jan LIGTHART ‧ 1859-1916 ‧ voorman onderwijzers-beweging ‧ onderwijs-vernieuwer ‧
 • George Frederik LINDEIJER ‧ 1878-1943 ‧ SDAP-propagandist ‧
 • Johan Jacob LODEWIJK ‧ 1871-1942 ‧ pleitbezorger soc.-anarchisme ‧
 • Anthonius Josephus LOERAKKER ‧ 1873-1950 ‧ best. RK-landarbeiders-bond St. Deusdedit ‧
 • ♀ Neeltje LOKERSE ‧ 1868-1954 ‧ ijveraarster rechten ongehuwde moeders & dienstboden ‧
 • Joseph LOOPUIT ‧ 1864-1923 ‧ SDAP-best.‧-propagandist ‧
 • Marinus van der LUBBE ‧ 1909-1934 ‧ brandstichter Rijksdaggebouw Berlijn 1933 ‧
 • Petrus Jacobus LUITINK ‧ 1841-1871 ‧ best. Eerste Intern. ‧ dichter 'Vrijheidslied' ‧
 • Tjerk LUITJES ‧ 1867-1946 ‧ propagandist vrije socialisme ‧ 1e redacteur De Arbeider ‧
 • Cornelis Johannes LUREMANS ‧ 1866-1936 ‧ voorman Arnhemse soc.beweging ‧ best. Bond Ned.Gemeente-werklieden ‧

--M--

 • Josephus Hubertus MAENEN ‧ 1888-1972 ‧ vz. Limburgsche RK-Werklieden-bond ‧
 • Gerrit MANNOURY ‧ 1867-1956 ‧ communist ‧ wiskundige ‧
 • Derk Roelfs MANSHOLT ‧ 1842-1921 ‧ 1e mede-stander Domela NIEUWENHUIS - noorden des lands ‧
 • Lambertus Helprig MANSHOLT ‧ 1875-1945 ‧ agrarisch expert SDAP ‧
 • ♀ Rosette -Rosa- Susanna MANUS ‧ 1881-1943 ‧ voorvechtster vrouwen-kiesrecht ‧ mede-oprichtster Intern. Archief vd Vrouwen-beweging ‧
 • Jacob Cornelis van MARKEN ‧ 1845-1906 ‧ soc.voelend werkgever ‧ stelde als 1e in Nederland ondernemingsraad -Kern- in ‧
 • Harmanus MASEREEUW ‧ 1861-1941 ‧ drukker SDAP ‧ directie Het Volk ‧
 • Jan Willem MATTHIJSEN ‧ 1879-1949 ‧ bestuur SDAP ‧ lid gemeenteraad A'dam ‧
 • Laura -Lau- Carola MAZIREL ‧ 1907-1974 ‧ soc. advocate ‧ pleitbezorgster woon-wagen-bewoners ‧
 • Pieter Jacobus MEERTENS ‧ 1899-1985 ‧ redactie BWSA ‧
 • Eillert MEETER ‧ 1818-1862 ‧ publicist democratische bladen 1840-1851 ‧
 • ♀ Henriette Rosina Dorothea van der MEIJ ‧ 1850-1945 ‧ 1e Ned. vrouwelijke journalist ‧ feministe ‧
 • Rudolf Carel MEIJER ~ R.C. d'ABLAING van GIESSENBURG ‧ 1826-1904 ‧ boekhandelaar‧uitgever ‧ mede-oprichter vrijdenkers-vereniging De Dageraad ‧
 • Willem Hendrik MEIJER~MEYER ‧ 1877-1951 ‧ voorvechter belangen matrozen ‧ redactie Het Anker ‧
 • Gerrit Willem MELCHERS ‧ 1869-1952 ‧ vrijz. soc. predikant ‧ SDAP politicus ‧
 • Pieter MELIEFSTE 1901-1985 ‧ propagandist chr.vak-organisatie land-arbeiders Walcheren ‧ 1e arbeider in anti-revolutionaire Statenfractie Zeeland ‧
 • Albert MELLINK ‧ 1915-1987 ‧ redactie BWSA ‧
 • Maurits -Maup- MENDELS ‧ 1868-1944 ‧ soc.-democratisch politicus ‧
 • Abraham MENIST ‧ 1896-1942 ‧ partij-best. Revolutionair Soc. -Arbeiders- Partij ‧ MARX-LENIN-Luxemburg-Front ‧
 • ♀ Maria Anna Catharina MENSING ‧ 1854-1933 ‧ secr. Bond van Soc.-Democratische Vrouwenclubs ‧ 1e landelijke secr. Soc.-Democratische Partij ‧
 • ♀ Helena MERCIER ‧ 1839-1910 ‧ soc.-liberaal feministe ‧ pionier op terrein maatschappelijk werk ‧
 • Johannes Cornelis Hendrik Philippus METHÖFER ‧ 1863-1933 ‧ een der 1e anarchisten in Nederland, later voorman beweging vr produktiecoöperaties ‧
 • Frans van MEURS ‧ 1889-1973 ‧ bestuur vakbond overheids-personeel & wethouder SDAP A'dam ‧
 • Andreas Wilhelmus MICHELS ‧ 1880-1961 ‧ best. Matrozen-bond ‧ Gedep.Staten Noord-Holland ‧
 • Christiaan Peter -Pieren- MICHON ‧ 1843-1899 ‧ best. typografen-bond ‧ 1e Intern.-man ‧
 • Johannes Antonius MIDDELHUIS 1902-1978 ‧ alg. secr. ‧ later vz. Kath. Arbeiders Beweging ‧
 • Dirk Lodewijk Willem van MIEROP ‧ 1876-1930 ‧ chr.-anarchist ‧ oprichter Intern. Broederschap Blaricum ‧ leider Rein Leven-Beweging ‧
 • Salomon -Monne- Rodrigues de MIRANDA ‧ 1875-1942 ‧ vakbonds-leider ‧ wethouder SDAP A'dam ‧
 • Salomon (Monne) Rodrigues de MIRANDA Amsterdam, 21 maart 1875 - Amersfoort, 03-nov 1942 - Nederlands SDAP politicus
 • Salomon MOK ‧ 1902-1948 ‧ popularisator kennis arbeids-recht ‧ lid gem.raad SDAP A'dam ‧
 • Hendrik MOL ‧ 1880-1959 ‧ actief vakbonds-man haven-& transport-arbeiders ‧
 • Petrus -Piet- MOLTMAKER ‧ 1882-1941 ‧ vz. Ned.Vereeniging Spoor-& Tramweg-personeel ‧
 • Johannes MOOIJ ‧ 1888-1977 ‧ leider riet-bewerkers-vakorganisatie ‧ Noordwolde ‧ bwsa
 • Hendrik Clemens MULLER --niet:Müller-- ‧ 1855-1927 ‧ vrijdenker ‧ lid Soc.-Democratische Bond ‧
 • Gijsbert Jasper van MUNSTER ‧ 1883-1945 ‧ communistisch publicist ‧
 • ♀ Geertruida Agneta Kapteyn-MUYSKEN ‧ 1855-1920 ‧ propagandiste nieuwe moraal ‧ actief lid De Dageraad ‧

—N—

 • Johanna Wilhelmina Antoinette NABER ‧ 1859-1941 ‧ feministe ‧ 1e geschied-schrijfster Ned. vrouwen-beweging ‧
 • Gerard -Gé- NABRINK 1903-1993 ‧ anti-militarist & ijveraar seksuele hervorming ‧
 • Gerrit NANNINGA ‧ 1858-1933 ‧ directie coöperatie De Toekomst-Groningen ‧ ‧
 • Nathan NATHANS ‧ 1883-1937 ‧ bestuur Ned.Ver.Spoor-& Tramweg-personeel ‧ Intn.Transport-arbeiders Fed. ‧
 • Jakob NAUTA ‧ 1886-1949 ‧ bestuur vakbond Chr. handels- & kantoorbedienden ‧
 • Tjepke NAWIJN ‧ 1862-1939 ‧ voorman Friesche Volkspartij ‧
 • Gerard Marinus NEDERHORST 1907-1979 ‧ soc.-democratisch politicus ‧ econoom ‧
 • Adrianus Jacobus -Adriaan- NIEUWENHUIS ‧ 1820-1880 ‧ saint-simonist ‧ vrijdenker ‧
 • Johannes Adam NIEUWENHUIS ‧ 1856-1939 ‧ voorman kiesrecht-beweging tachtiger jaren negentiende eeuw ‧
 • Franciscus Lambertus Deodatus NIVARD ‧ 1879-1945 ‧ R'dam: François Lambert Dieu Donné ‧ secr.-penningm. Ned.RK.Bond Spoor-& Tramwegpersoneel 'St.Raphaël' ‧
 • Otto Willem de NOBEL ‧ 1867-1950 ‧ koorleider-componist strijdliederen ‧
 • Willem Hubert NOLENS ‧ 1860-1931 ‧ lid-vz. fractie R.K. Staatspartij Tweede Kamer ‧
 • Pieter NOLTING ‧ 1852-1923 ‧ bestuur Alg.Ned.Werklieden-Verbond ‧ lid gemeenteraad A'dam ‧ Tweede Kamer Radicale Bond ‧ Vrijz. Democratische Bond ‧
 • Franciscus Siebren NOORDHOFF ‧ 1882-1970 ‧ bestuur moderne ambtenarenbond ‧ bestuur NVV ‧ wethouder PvdA Haarlem ‧

—O—

 • ♀ Maria Elisabeth -Rie- Lips-ODINOT ‧ 1908-1998 ‧ vz. Ned.Vrouwen Beweging ‧ lid Tweede Kamer CPN ‧
 • Jacobus Hendrik OLDENBROEK ‧ 1897-1970 ‧ linkse soc.-democraat ‧ bestuur Intn.Transport-arbeiders Fed. ‧
 • Bartholomeus van OMMEREN ‧ 1859-1907 ‧ een der 1e gerechtelijk vervolgde socialisten ‧ propagandist anarchisme ‧
 • Inte ONSMAN ‧ 1872-1929 ‧ best. kappers-bond & soc. bewogen toneel-schrijver ‧
 • Johannes Jacobus van OOGEN ‧ 1867-1926 ‧ oprichter Handels- & Pakhuis-bedienden-Vereeniging 'Handel & Nijverheid' ‧ oprichter Coöperatieve Transito-Veem ‧
 • Felix Louis ORTT ‧ 1866-1959 ‧ humanitair ‧ chr.-anarchist ‧
 • Frans Lodewijk OSSEDORP ‧ 1863-1941 ‧ na1883: OSSENDORP ‧ voorman onderwijzers-beweging ‧ Kamerlid SDAP ‧
 • Franciscus Petrus OUDENS ‧ 1855-1920 ‧ stichter-voorman 1e spoorweg-vakorganisatie ‧
 • Jan OUDEGEEST ‧ 1870-1950 ‧ mede-oprichter NVV ‧ vz. SDAP ‧

—P—

 • Lambertus Nicodemus PALAR ‧ 1900-1981 ‧ Indonesisch Tweede-Kamerlid SDAP & PvdA ‧ publicist ‧
 • Antonie PANNEKOEK ‧ 1873-1960 ‧ theoreticus ‧ tot 1914: linker-vleugel soc.-democratie ‧ na 1921: raden-communistische beweging ‧
 • Johannes Hubertus PARIS ‧ 1873-1939 ‧ SDAP-politicus Limburg ‧
 • Wilhelmus Martinus van de PAS ‧ 1901-1960 ‧ geschied-schrijver R.K. arbeidersbeweging ‧
 • Willem Caspar Joseph PASSTOORS ‧ 1856-1916 ‧ voorman Ned. R.K. Volksbond ‧ lid Tweede Kamer ‧
 • PEKELHARING Baltus Hendrik ‧ 1841-1922 ‧ met soc.-democratie symphatiserend hoogleraar ‧
 • Paulus Jacobus PENNING ‧ 1843-1904 ‧ actief: vrijdenkersbeweging ‧ de Eerste Intern. ‧ Soc.-Democratische Bond ‧ caféhouder voor de beweging ‧
 • ♀ Christina Elizabeth PERK ‧ 1833-1906 ‧ oprichtster Onze Roeping ‧ Alg.Ned.Vrouwenvereeniging 'Arbeid Adelt' ‧
 • Henri Christiaan PIECK ‧ 1895-1972 ‧ communistisch schilder ‧ illustrator ‧
 • Caspar Hubertus PIETERS ‧ 1892-1964 ‧ best. district moderne fabrieks-arbeidersbond ‧ wethouder SDAP Maastricht ‧
 • ♀ Elise Hubertine -Lies- Simonis-PIETERS ‧ 1897-1976 ‧ mede-oprichtster Vrouwenbond NVV ‧
 • Gerardus Hubertus PIETERS ‧ 1860-1947 ‧ pionier socialisme Maastricht ‧
 • Arie PLEYSIER ‧ 1891-1980 ‧ journalist Voorwaarts ‧ Het Vrije Volk ‧ secr. omroep VARA ‧
 • Henricus POELS ‧ 1868-1948 ‧ hoofd-aalmoezenier vd arbeid Limburg ‧ pleit-bezorger R.K. standsorganisatie ‧
 • Bart POESIAT ‧ 1831-1898 ‧ medeoprichter-secr. Ned.Werklieden-verbond Patrimonium ‧
 • ♀ Anna Sophia POLAK ‧ 1874-1943 ‧ directie Nat.Bur.voor Vrouwenarbeid ‧
 • Eliazer POLAK ‧ 1880-1962 ‧ soc.-democratisch journalist ‧ wethouder SDAP Amsterdam ‧
 • Henri POLAK ‧ 1868-1943 ‧ leider vakbond ‧ soc.-democratisch politicus ‧
 • Arnoldus POLAK KERDIJK ‧ 1846-1905 ‧ progressief liberaal ‧ mede-oprichter Centr.Bur.voor Soc.Adviezen ‧ ‧
 • ♀ Jacoba Maria Petronella PORREIJ ‧ 1851-1930 ‧ Nellie van KOL ‧ schrijfster kinderopvoeding ‧ redactrice De Vrouw ‧
 • Nicolaas Wilhelmus POSTHUMUS ‧ 1880-1960 ‧ schepper Intn.Inst.Soc.Geschiedenis ‧
 • Jan POSTMA ‧ 1895-1944 ‧ soc.-anarchist ‧ hoofd tweede illegale leiding CPN ‧
 • Thomas POSTMA ‧ 1824-1906 ‧ voorman Friese werkliedenbeweging & drankbestrijding ‧
 • Johannes Theodorus POTHARST ‧ 1841-?, propagandist vakvereniging tijdens Eerste Intern. ‧
 • Samuel Joseph POTHUIS ‧ 1873-1937 ‧ secr. Amsterdamsche Bestuurdersbond ‧
 • Hessel POUTSMA ‧ 1866-1933 ‧ uitgever De Sneeker Courant ‧ vakbondsleider ‧ partij-organisator ‧
 • ♀ Sientje -Sani- PRIJES ~ Prijes-Schmidt ~ Schmidt-Prijes ‧ 1876-1933 ‧ best. vakbond ‧ schrijfster ‧

—Q—

 • Hendrick Peter Godfried QUACK ‧ 1834-1917 ‧ historicus vh socialisme ‧
 • Israël QUERIDO ‧ 1872-1932 ‧ soc.-democratisch romanschrijver & criticus ‧

—R—

 • Cornelis Johannes van RAAY ‧ 1859-1893 ‧ SDB-propagandist ‧
 • Anne RAUWERDA ‧ 1859-1945 ‧ voorman Friesche Volkspartij ‧ propagandist land-nationalisatie ‧
 • Willem van RAVESTEYN ‧ 1876-1970 ‧ leider Soc.-Dem. Partij ‧ Communistische Partij Ned. tot 1925 ‧
 • Eduard Charles Philippus REDELÉ ‧ 1866-1913 ‧ kath.-soc. publicist ‧ fabrikant ‧
 • Abraham Mozes REENS ‧ 1870-1930 ‧ propagandist revolutionair-socialisme & anarchisme ‧
 • Jacob van REES ‧ 1854-1928 ‧ chr.-anarch. drankbestrijder ‧ anti-militarist ‧
 • Marius Antoon REINALDA ‧ 1888-1965 ‧ uitgever & soc. politicus ‧
 • Gerardus Johannes Marinus van het REVE ‧ 1892-1975 ‧ 'Vanter' ‧ communistisch journalist & schrijver ‧
 • Bernard Daniël Guillaume Charles REYNDORP ‧ 1870-1950 ‧ anarcho-soc. filosoof ‧ vrijdenker ‧
 • ♀ Anna Elisabeth RIBBIUS PELETIER ‧ 1891-1989 ‧ bestuur soc.-democr. vrouwen-organisaties ‧ lid Raad van State ‧
 • Antonius Theodorus van RIJEN ‧ 1878-1946 ‧ vz. Fed. Diocesane RK-Volks- & Werkliedenbonden ‧ de Bossche Diocesane Werkliedenbond ‧
 • ♀ Ester de Boer-van RIJK ‧ 1853-1937 ‧ soc.-geëngageerd actrice ‧
 • Gerhard RIJNDERS ‧ 1876-1950 ‧ anarchistisch propagandist ‧ uitgever ‧
 • Joannes van RIJZEWIJK ‧ 1880-1939 ‧ vz. RK-tabaks-bewerkers-bond ‧ RK-Vakbureau ‧
 • Klaas RIS ‧ 1821-1902 ‧ voortrekker A'damse arbeidersbeweging ‧ Eerste Intern.-man ‧
 • ♀ Flora RODRIGUES ‧ 1893-1996 ‧ Florrie Rodrigo ‧ revolutionair danseres ‧ choreografe ‧
 • Cornelis ROESTENBERG ‧ 1877-1955 ‧ best. RK-lederbewerkersbond ‧ RK-vakcentrale ‧
 • Richard Nicolaüs ROLAND HOLST ‧ 1868-1938 ‧ Rik ‧ soc.-democr. beeldend kunstenaar ‧
 • Henriette Goverdine Anna ROLAND HOLST-van der SCHALK ‧ dichteres ‧ socialiste
 • ‧ ROMEIN ‧ 1893-1962 ‧ red. De Tribune ‧ marxistisch historicus ‧
 • Hoeke ROMMERTS ‧ 1834-1890 ‧ best. Alg.Ned.Werklieden-Verb. ‧ Alg.Ned. Typografenbond ‧
 • Obbe ROMMERTS ‧ 1835-1902 ‧ voorman Prov. Friesche Werklieden-Vereeniging ‧
 • Justus Johannes -Jan- de ROODE ‧ 1866-1945 ‧ hoofdred. Het Volk ‧ staflid Intern. Arbeids Organisatie ‧
 • Gerrit ROORDA ‧ 1890-1977 ‧ communistisch propagandist ‧ lid gem.Raad ‧ Prov. Staten ‧
 • Sikko Ernest Willem ROORDA van EYSINGA ‧ 1825-1887 ‧ auteur Vloekzang en Koning Gorilla ‧
 • Andries de ROSA ‧ 1869-1943 ‧ lid bondsraad Alg.Ned. Diamant-bewerkersbond ‧ oprichter Arbeiders Vereeniging vr Lijkverbranding ‧
 • Adriaan ROT ‧ 1861-1927 ‧ vz. Soc.-Democr. Bond ‧ Socialistenbond ‧ mede-oprichter Het Volksdagblad ‧
 • Jacob ROT ‧ 1854-1938 ‧ dir. Het Volksdagblad ‧
 • Jan ROT ‧ 1892-1982 ‧ tekenaar in De Notenkraker ‧ actief SDAP ‧ PvdA ‧
 • Thomas de ROT ‧ 1840-1915 ‧ mede-oprichter Alg. Ned. Werklieden-Verbond & voorman 'gematigde' vakbeweging ‧
 • Godfried Johan ROYAARDS ‧ 1842-1904 ‧ 1e geschied-schrijver Ned. arbeiders-beweging ‧
 • Eltjo RUGGE ‧ 1872-1950 ‧ SDAP-raad ‧ weth. Groningen ‧
 • Charles Joseph Maria RUIJS van BEERENBROEK, jhr ‧ 1873-1936 ‧ n.1895: Ruijs de Beerenbrouck ‧ secr. Maastrichtse RK-Volksbond ‧ adviseur RK-vakorganisaties ‧
 • Pieter Cornelis de RUIJTER ‧ 1855-1889 ‧ tekstdichter strijd-liederen ‧
 • Johan Stephaan RUPPERT jr. ‧ 1877-1934 ‧ chr. arbeidersleider ‧
 • Marinus RUPPERT ‧ 1911-1992 ‧ bestuur chr. vakbond ‧ lid Raad van State ‧
 • Johannes RUTGERS ‧ 1850-1924 ‧ secr. Nw-Malthusiaansche Bond ‧ geheim sympathisant socialisme ‧
 • Sebald Justinus RUTGERS ‧ 1879-1961 ‧ vooraanstaand Ned. communist ‧

—S—

 • Johan Hendrik Andries (Jan) SCHAPER Groningen, 12 februari 1868 – Voorburg, 31 augustus 1934 mede-oprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) in 1894.
 • ♀ Johanna Elisabeth Smit, ( 27-8-1933 - 19-09-1981) Feministe.
 • Hendrik Spiekman Hoogezand, 13 februari 1874 – Rotterdam, 18 november 1917 was een Nederlands letterzetter, journalist, politicus en medeoprichter van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP).

—S—

 • Benedictus Herschel -Ben- SAJET ‧ 1887-1986 ‧ soc.-geëngageerd arts & soc.-democr. lid gemeenteraad ‧
 • Izak SAMSON ‧ 1872-1928 ‧ gebruikte tijdlang Israël als 2e voornaam - propagandist anarchisme ‧ later sociaal-democraat ‧
 • Goswijn Willem SANNES ‧ 1875-1930 ‧ marxistisch socialist in Zeeland & SDAP-kamerlid ‧
 • ♀ Catharina Anna Maria de SAVORNIN LOHMAN jkvr. ‧ 1868-1930 ‧ literair ‧ maatschappelijk polemiste ‧
 • Herman Johan Aloysius Maria SCHAEPMAN ‧ 1844-1903 ‧ geestelijk adviseur Bond RK-Werkliedenvereenigingen aartsbisdom Utrecht ‧
 • ♀ Jannetje Johanna -Hannie- SCHAFT ‧ 1920-1945 ‧ lid groep Raad van Verzet Haarlem ‧
 • Johannes Gerardus van SCHAIK ‧ 1871-1956 ‧ geestelijk adviseur RK-Werkliedenverbond in Nederland ‧
 • Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van der SCHALK ‧ 1869-1952 ‧ soc.dichteres ‧ schrijfster politiek ‧ historisch ‧ filosofisch ‧ literair-kritisch terrein ‧
 • Johan Hendrik Andries SCHAPER ‧ 1868-1934 ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ propagandist ‧ partijleider ‧
 • Johannes Theodorus SCHEEPERS ‧ 1838-1882 ‧ secr. afd. Arnhem Alg.Ned. Typografenbond ‧ voorman Alg.Ned. Werklieden-Verbond ‧
 • Johannes Hermanus SCHEPS ‧ 1900-1993 ‧ soc.-democr.publicist ‧ lid Tweede Kamer PvdA ‧
 • Dirk SCHERMERHORN ‧ 1900-1941 ‧ ingenieur in Koezbas-Kemerovo-kolonie Sovjet-Unie ‧
 • Nicolaas Jacob Cornelis SCHERMERHORN ‧ 1866-1956 ‧ anarchistisch & antimilitaristisch predikant ‧
 • [ Willem SCHERMERHORN] ‧ 1894-1977 ‧ mede-oprichter Ned.Volksbeweging ‧ PvdA ‧ 1e naoorlogse minister-president ‧
 • ♀ Anna Barbera van Meerten-SCHILPEROORT ‧ 1778-1853 ‧ pleitbezorgster goed meisjesonderwijs ‧
 • Frerich Ulfert SCHMIDT ‧ 1870-1939 ‧ drankbestrijder ‧ soc. onderwijzer ‧
 • Petrus Johannes -Piet- SCHMIDT ‧ 1896-1952 ‧ vz. OSP ‧ RSAP ‧ mede-grondlegger Universele Verklaring vd Rechten vd Mens ‧
 • Louis SCHOTTING ‧ 1870-1957 ‧ voorvechter goede rechtspositie journalisten ‧
 • Petrus Hendrikus Antonius -Piet- SCHRÖDER ‧ 1836-1914 ‧ Eerste Intern.-man ‧ propagandist alg.kiesrecht ‧
 • Fedde SCHURER ‧ 1898-1968 ‧ Statenlid Chr.-Democr.Unie ‧ PVDA-Kamerlid ‧
 • Johannes Antonius SCHUTTE ‧ 1882-1945 ‧ secr.-penningm. RK-Werkliedenverbond in Nederland ‧
 • Leendert SEEGERS ‧ 1891-1970 ‧ communistisch lid gemeenteraad A'dam ‧
 • Josephus Adriaan van SEGGELEN ‧ 1883-1952 ‧ best. RK-Bond Overheidspersoneel ‧ geschiedschrijver katholieke arbeidersbeweging ‧
 • Petrus Josephus Servatius SERRARENS ‧ 1888-1963 ‧ best. RK-Werkliedenverbond in Nederland/Kath.Arb.Beweging ‧ Intern.Chr.Vakverbond ‧
 • Johannes Cornelis SIKKEL ‧ 1855-1920 ‧ christen-pleiter bedrijfsorganisatie ‧
 • Pieter SIMONIS ‧ 1898-1983 ‧ best. vakbond handels- & kantoorbedienden ‧ A'damse Bestuurdersbond ‧
 • Eimert SINOO ‧ 1880-1971 ‧ best. Ned.Steenhouwersbond ‧ Alg.Ned. Bouwarbeidersbond ‧
 • Jan Rudolph SLOTEMAKER~Slotemaker de Bruïne ‧ 1869-1941 ‧ voorman chr.-sociale beweging ‧
 • Meijer SLUIJSER ‧ 1901-1973 ‧ socialist & journalist-propagandist ‧
 • Christaan SMEENK ‧ 1880-1964 ‧ hoofdred. Patrimonium & bestuur CNV ‧
 • Gerrit Johan Adam SMIT Jr. ‧ 1879-1934 ‧ best. vakbond gem.ambtenaren ‧ handels- & kantoorbedienden ‧
 • Jan Martinus SMIT ‧ 1852-1942 ‧ mede-oprichter Nieuw-Malthusiaanse Bond ‧
 • Mattijs Willem SMIT ‧ 1866-1916 ‧ bestuur Chr.Typografenbond in Nederland ‧ Chr.Arbeidssecretariaat ‧ Chr.Nat.Vakverbond ‧
 • ♀ Wilhelmina Carolina Benjamina -Carry- Pothuis-SMIT ‧ 1872-1951 ‧ red. De Proletarische Vrouw ‧ Socialistische Vrouwenbibliotheek ‧ 1e vrouw in Eerste Kamer ‧
 • SMITS Hendrik ‧ 1865-1937 ‧ soc.-democr. schrijver over Ned. arbeidersbeweging ‧
 • Hendricus Josephus Franciscus Marie SNEEVLIET ‧ 1883-1942 ‧ revolutionair-soc.vakbonds- & partijleider ‧
 • Abraham SOEP ‧ 1874-1958 ‧ soc. propagandist & uitgever ‧
 • Hendrik SPIEKMAN ‧ 1874-1917 ‧ medeoprichter SDAP ‧ voorman arbeidersbeweging in R'dam ‧
 • Karl Rigard van STAAL ‧ 1889-1961 ‧ zakenman & soc. politicus ‧
 • Andries Popke STAALMAN ‧ 1858-1938 ‧ oprichter Chr.-Democr.Partij ‧
 • Pieter van der STAD Jbz. ‧ 1850-1905 ‧ soc. spreker in Vlissingen ‧
 • Jan Cornelis STAM ‧ 1884-1943 ‧ communistisch publicist ‧
 • Jan Abrahams STAP ‧ 1859-1908 ‧ voorman 1e Ned. landarbeiders-organisatie Broedertrouw ‧ lid best. Friesche Volkspartij ‧
 • Antoon STAPELKAMP ‧ 1886-1960 ‧ chr. vakbondsbest. ‧ anti-revolutionair politicus ‧
 • David van STAVEREN ‧ 1881-1966 ‧ soc.-democr. vz. Centr.Commissie vd Filmkeuring ‧
 • Willem STEINMETZ ‧ 1891-1968 ‧ vz. afd. A'dam Ned. RK-Volksbond ‧ wethouder Sociale & Personeelszaken A'dam ‧
 • Oebele STELLINGWERF ‧ 1847-1897 ‧ red. Friesch Volksblad ‧ bestuur Friesche Volkspartij ‧
 • Roelof STENHUIS ‧ 1885-1963 ‧ best. fabrieksarbeid(st)ersbond ‧ NVV-voorzitter ‧
 • Andries STERNHEIM ‧ 1890-1944 ‧ actief in SDAP ‧ Ned. deelnemer 'Frankfurter Schule' ‧
 • Geert STERRINGA ‧ 1876-1944 ‧ communistisch voorman Groningen ‧
 • Jan STERRINGA ‧ 1870-1951 ‧ red.-uitgever An-Archie ‧ anarchistische vijf-cents brochures ‧
 • Tjeerd Jans STIENSTRA ‧ 1859-1935 ‧ na 1902 VS: George Steenstra ‧ Fries soc. propagandist ‧
 • Hermanus Josephus STINS ‧ 1877-1932 ‧ secr. Ned.Chr.Textielarbeidersbond 'Unitas' & medeoprichter van het CNV ‧
 • Jan STOFFEL ‧ 1851-1921 ‧ landnationalisator ‧
 • Jacobus Gerardus STOKMAN ‧ 1903-1970 ‧ kloosternaam: Siegfried ‧ RK-politicus ‧ adviseur RK-vak-organisatie ‧
 • Jozef Emanuel STOKVIS ‧ 1875-1951 ‧ soc.-democratisch politicus ‧ mede-opsteller Koloniaal Beginselprogramma SDAP ‧
 • Theodoor STOOP ‧ 1861-1933 ‧ SDAP-geldschieter ‧ raadslid in Dordrecht ‧
 • Dirk Willem STORK ‧ 1855-1928 ‧ soc.voelend werkgever ‧
 • Thomas Antonie STRUIK ‧ 1897-1945 ‧ ingenieur Autonome Industriële Kolonie Koezbas (Siberië) & een der leiders van de CPN ‧
 • Nicolaas Johannes van SUCHTELEN, jhr. ‧ 1878-1949 ‧ met arbeidersbeweging sympathiserend schrijver & uitgever ‧
 • Raden Mas Djojowirono SUNITO ‧ 1912-1979 ‧ voorvechter Indonesische onafhankelijkheid ‧
 • Jacobus Gerardus SUURHOFF ‧ 1905-1967 ‧ soc.-democratisch vakbondsman & politicus ‧

—T—

 • Pieter Lodewijk TAK ‧ 1848-1907 ‧ liberaal ‧ later soc.-democr. journalist & politicus ‧
 • Aritius Sybrandus TALMA ‧ 1864-1919 ‧ red. Patrimonium ‧ chr. sociaal voorman ‧
 • Salomon TAS ‧ 1905-1976 ‧ soc.-democr. journalist ‧ politicus ‧
 • Hendrik Lodewijk DRUCKER geb. TEMME ‧ 1857-1917 ‧ Kamerlid Liberale Unie ‧ Vrijz. Democratische Bond ‧
 • Jan van den TEMPEL ‧ 1877-1955 ‧ leider vakbond ‧ soc.-democratisch politicus & econoom ‧
 • ♀ Nancy Sophia Cornélie TENDELOO ‧ 1897-1956 ‧ feministe ‧ Tweede-Kamerlid PvdA 1945-1956 ‧
 • Johannes Theodorus TENTHOFF ‧ 1847-1916 ‧ een der 1e rode dominees ‧
 • Jan Pieter TERWEY ‧ 1883-1965 ‧ chr.-anarchistisch dienstweigeraar ‧
 • Jacobus Pieter THIJSSE ‧ 1865-1945 ‧ schepper natuurbeweging ‧
 • Theodorus Johannes THIJSSEN ‧ 1879-1943 ‧ schrijver ‧ best. vakbond ‧ soc.-democr. politicus ‧
 • Petrus Johannes -Piet- TIGGERS ‧ 1891-1968 ‧ muziekleider Arbeiders Jeugd Centrale ‧
 • ♀ Liede TILANUS ‧ 1871-1953 ‧ actief in Bond Soc.-Democr. Vrouwenclubs ‧ lid gemeenteraad SDAP A'dam ‧
 • Jan TINBERGEN ‧ 1903-1994 ‧ soc.-democr. econoom ‧
 • ♀ Marie Willem Frederik TREUB ‧ 1858-1931 ‧ links-liberaal politicus ‧ hoogleraar staathuishoudkunde & statistiek ‧
 • Dirk Jelles TROELSTRA ‧ 1870-1902 ‧ soc. dichter ‧
 • ♀ Hendrika Brok-TROELSTRA ‧ 1867-1944 ‧ soc. propagandiste ‧ publiciste ‧
 • Pieter Jelles TROELSTRA ‧ 1860-1930 ‧ 1/12 oprichters ‧ leider SDAP 1894-1925 ‧
 • Johan TUSVELD ‧ 1865-1902 ‧ voorman Twentse arbeiders-beweging ‧
 • ♀ Titia Klasina Elisabeth van der TUUK ‧ 1854-1939 ‧ feministe ‧

—U—

 • Johannes Marten DEN UIJL - politician of the Labour Party ‧ PvdA ‧ Prime Minister of the Netherlands 11-mei 1973-1977 dec-19 ‧
 • Francois Ernst Lodewijk URBAN ‧ 1843-1904 ‧ secr. Alg.Groningsche Werklieden Vereeniging ‧ Prov.Groninger Werklieden Verbond ‧

—V—

 • Helmig Jan van der VEGT Zwolle 05-jan 1864-1944 aug-26 - socialist - één der oprichters SDAP
 • Wilhelmus Hubertus -Willem- VLIEGEN - Gulpen 20-nov 1862-1947 jun-29 Bloemendaal - journalist - politicus - wethouder gem. Amsterdam - leidde 26-aug 1894 oprichtings-vergadering SDAP -
 • Koos VORRINK ‧ 1891-1955 ‧ politicus ‧ vz. AJC Arbeiders Jeugd Centrale ‧ SDAP ‧ PvdA ‧ 1934-1946: vz ‧ n.1935: lid 1ste Kamer SDAP ‧
 • Irene VORRINK ‧ 1918-1996 ‧ politica ‧ minister ‧ weth. PvdA ‧

—V—

 • Gerard Albert VADER ‧ 1865-1940 ‧ soc.-democr. ‧ communistisch voorman arbeiders-beweging Weesp ‧ bwsa
 • Johan VALKHOFF ‧ 1897-1975 ‧ communistisch ‧ soc.-democratisch jurist ‧ bwsa
 • Sjoerd Si-e-brens van VEEN ‧ 1828-1897 ‧ christen-socialist ‧ bwsa
 • Ybele Geert van der VEEN Hzn. ‧ 1884-1940 ‧ alg. directeur De Arbeiderspers ‧
 • Johannes Koenraad van der VEER ‧ 1869-1928 ‧ John C. Vanderveer ‧ bwsapropagandist Soc.-Democratische Bond o.a. Zeeland ‧ kortstondig Tolstojaan ‧
 • Helmig Jan van der VEGT ‧ 1864-1944 ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ bwsa
 • Cornelis Antonius van der VELDE ‧ 1860-1932 ‧ bezoldigd penningmeester ‧ geschied-schrijver Alg.Ned. Diamantbewerkersbond ‧ 
bwsa
 • Joeke VELDMAN ‧ 1889-1971 ‧ best. RK-Werkliedenverbond in Nederland ‧ Kath. Arbeiders Beweging ‧ bwsa
 • Ernestus Philippus Hubertus van der VEN ‧ 1846-1913 ‧ 1e geschiedschrijver van de 'oude beweging' ‧ bwsa
 • Joannes Antonius VERAART ‧ 1886-1955 ‧ inspirator R.K. bedrijfsradenstelsel ‧ adviseur kath. arbeidersbeweging ‧ bwsa
 • Pieter Marinus VERDORST ‧ 1858-1944 ‧ mede-oprichter Alg.Ned. Timmerlieden-bond & NVV ‧ bwsa
 • ♀ Anna Helena Margaretha VERSCHOOR ‧ 1895-1978 ‧ ev. ROMEIN ‧
 • Willem Gerardus VERSLUIS ‧ 1892-1972 ‧ geschiedschrijver kath. arbeiders-beweging ‧ 
bwsa
 • Alexander Gustaaf Adolph VERSTEGEN ‧ 1870-1936 ‧ mede-oprichter Alg.Bond Ned.Marine-Matrozen ‧ later SDAP-wethouder Den Helder ‧ burgemeester Koog a/d Zaan ‧ bwsa
 • Johannes VISSCHER ‧ 1872-1945 ‧ communistisch publicist theoretische ‧ actuele politieke vraagstukken ‧ bwsa
 • Louis Leonardus Hendrikus de VISSER ‧ 1878-1945 ‧ propagandist Soc.-Democr. Partij ‧ CPN ‧ Kamerlid ‧ 
bwsa
 • Lion VLEESCHDRAGER ‧ 1898-1958 ‧ Lion CONTRAN ‧ musicus ‧ componist ‧ lid CPN ‧ bwsa
 • Johannis Cornelis VLEGGEERT ‧ 1899-1970 ‧ best.vakbond ‧ auteur over kinder-arbeid ‧ bwsa
 • Jacob de VLETTER ‧ 1818-1872 ‧ activist tegen politionele willekeur ‧ 'volksman' ‧ bwsa
 • Wilhelmus Hubertus VLIEGEN ‧ 1862-1947 ‧ voorman Ned.soc. beweging ‧ 1/12 oprichters SDAP ‧ bwsa
 • ♀ Anke van der VLIES ‧ 1873-1939 ‧ auteursnaam Enka ‧ ev. TJADEN - secr. Bond Chr.-Socialisten ‧ medeoprichtster Religieus-Soc. Verbond ‧ bwsa
 • Pieter van VLIET jr. ‧ 1858-1941 ‧ vz. Ned.Werkliedenverbond Patrimonium ‧ anti-revolutionair Kamerlid ‧ bwsa
 • Goose Wijnant van der VOO ‧ 1806-1902 ‧ Saint-Simonist ‧ radicaal democraat ‧
 • Petrus VOOGD ‧ 1873-1939 ‧ initiatiefnemer Arbeiders Jeugd Centrale ‧ vz. Inst. voor Arbeiders-Ontwikkeling ‧ bwsa
 • Jacobus Jan VORRINK ‧ 1891-1955 ‧ vz. Arbeiders Jeugd Centrale & SDAP, weg-bereider & vz. PvdA ‧ bwsa
 • Hendrikus Johannes van VORST ‧ 1867-1927 ‧ pleitbezorger RK-vakorganisatie ‧ later SDAP ‧ vrijdenkerij ‧ bwsa
 • ♀ Grietje -Margot- VOS ‧ 1891-1985 ‧ soc. dichteres ‧ bwsa
 • Hein VOS 1903-1972 ‧ soc.-democratisch econoom & politicus Alg ‧ bwsa
 • ♀ Maria Wilhelmina -Marie- VOS ‧ 1897-1994 ‧ soc. toneelschrijfster ‧ dichteres ‧
 • Petrus Josephus Wilhelmus de VOS ‧ 1805-1866 ‧ uitgever-redacteur ‧ voorloper arbeidersbeweging ‧ bwsa
 • ♀ Roosje VOS ‧ 1860-1932 ‧ ev.STEL ‧ vz. 1e vakvereniging voor vrouwen ‧ bwsa
 • Klaas VOSKUIL ‧ 1895-1975 ‧ 1e hoofdredacteur Het Vrije Volk na WWII ‧ bekend radiospreker ‧ bwsa
 • Nathan Albert de VRIES ‧ 1878-1924 ‧ 1e SDAP-weth. Groningen ‧ bwsa
 • Willem VRIJBURG ‧ 1850-1925 ‧ 1e soc. weth. Nederland ‧ bwsa

—W—

 • Jan WACHT ‧ 1885-1967 ‧ best. Alg.Ned.Metaalbewerkersbond ‧ 
bwsa
 • Theodorus van der WAERDEN ‧ 1876-1940 ‧ soc.-technisch & econ. expert SDAP ‧
 • Feike Obbes van der WAL ‧ 1873-1937 ‧ vz. Alg.Ned.Typografenbond ‧ lid Hooge Raad van de Arbeid ‧ 
bwsa
 • ♀ Anke WEIDEMA ‧ 1908-1990 ‧ best. Alg.Ned.Bond Huispersoneel ‧ voortrekker vakbondswerk voor vrouwen binnen Ned.Verbond van Vakverenigingen ‧
 • Cornelis WERKHOVEN ‧ 1887-1928 ‧ secr.-penningm. SDAP ‧ bwsa
 • Petrus WERTHWEIJN ‧ 1822-1900 ‧ vz. Alg.Ned.Typografenbond ‧ best. Alg.Ned. Werklieden-Verbond ‧ bwsa
 • Jan Willem WERTWIJN ‧ 1839-1899 ‧ leider sigarenmakers ten tijde Eerste Intern. ‧ best. A'damsche Werkmansbond ‧ bwsa
 • Adriaan Cornelis WESSELS ‧ 1867-1960 ‧ best. havenarbeiders-vakorganisaties ‧ stakingsleider tijdens haven- & spoorwegstakingen 1903 ‧ bwsa
 • Herman Bernard WIARDI BECKMAN ‧ 1904-1945 ‧ hoofd-red. Het Volk ‧ voorstander soc.-democratische volkspartij ‧ 

 • Florentinus Marinus WIBAUT ‧ 1859-1936 ‧ weth. A'dam ‧ SDAP-leider ‧
 • Clara Gertrud WICHMANN ‧ 1885-1922 ‧ ev.Meijer ‧ theoretica syndicalisme ‧ drijvende kracht Comité Misdaad & Straf ‧
 • Pieter WIEDIJK ‧ 1867-1938 ‧ J. Saks ‧ redactiesecr. De Nieuwe Tijd ‧ bwsa
 • Henri Pierre Leonard WIESSING ‧ 1878-1961 ‧ communistisch gezind journalist ‧ uitgever De Nieuwe Amsterdammer ‧
 • Marie Cornelis van WIJHE ‧ 1881-1953 ‧ rode dominee ‧ 
bwsa
 • Jan Hendrik van WIJK ‧ 1907-1981 ‧ vredesactivist ‧ advocaat dienstweigeraars ‧
 • Johannes van der WIJK ‧ 1848-1913 ‧ oprichter De Klok ‧ bwsa
 • David Jozef WIJNKOOP ‧ 1876-1941 ‧ vz. Soc.-Democratische Partij ‧ CPN ‧
 • ♀ Ina Elisa WILLEKES MACDONALD ‧ 1886-1979 ‧ ev.PRINS ‧ bwsaonderwijsvernieuwster ‧ actief in: vrouwenbeweging ‧ vredesbeweging ‧ CPN ‧
 • Wijbrecht WILLEMSE ‧ 1897-1984 ‧ Van den Muijzenberg ‧ communistisch voorvechtster vernieuwing onderwijs ‧ bwsa
 • Pieter Marinus WINK ‧ 1875-1924 ‧ vrij-soc. publicist & uitgever ‧ 

 • ♀ Anna Augusta Henriette de WIT ‧ 1864-1939 ‧ schrijfster & journaliste ‧ actief voor CPN ‧ bwsa
 • Michiel Jacobus -Jacques- de WITT HAMER ‧ 1843-1925 ‧ soc.-liberaal hervormer ‧ pleitbezorger coöperatie ‧ bwsa
 • Everardus Bonifacius François Frederik WITTERT ‧ baron ‧ 1875-1959 ‧ voorman kath.soc. beweging binnen Alg.Bond RK-Rijkskieskringorganisaties ‧
 • Julien WOLBERS ‧ 1819-1889 ‧ red. De Werkmansvriend ‧ mede-oprichter Patrimonium ‧ 
bwsa
 • Salomon -sam- de WOLFF ‧ 1878-1960 ‧ soc. theoreticus ‧ zionist ‧ 

 • Hendrik Herman WOLLRING ‧ 1869-1939 ‧ voorman timmerlieden-ver. & gemeenteraadslid SDAP A'dam ‧ bwsa
 • Johan Adam WORMSER jr. ‧ 1845-1916 ‧ soc.voelend werkgever actief in Patrimonium ‧ bwsa
 • Cornelis WOUDENBERG ‧ 1883-1954 ‧ best. moderne meubelmakersbond ‧ secr. PvdA ‧ 
bwsa
 • Hendrik Jan WOUDENBERG ‧ 1891-1967 ‧ commissaris Ned.Verbond Vakverenigingen ‧ leider Ned.Arbeidsfront ‧ bwsa

—X—Y—Z—

—jMVu—