Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

BABNIK - Spomini za prihodnost /Memories for Future

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

V delu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SLOVENIJA

Prebivali so v Laibach ( Ljubljana ): Resided in Laibach (Ljubljana):

 • *1552 leta, pl. Auerspergi
 • *1568 leta Janez pl.Auersperg
 • *1600-1621 leta gospodje Auersperg, avstrijski knez Johann Weikard Auersperg z družino
 • *1647-1653 leta dediči Burjaka pl. Weineckha
 • *1694-1703 leta Mihael Wallich ( Wall) pl. Wallensperg, trobentač
 • *1703-1725 leta Janez Jožef pl. Wallensperg, dr. iur.
 • *1725-? leta vdova Marija Elizabeta pl. Wallensperg
 • *?-1770 leta Mihael Jožef pl.Wallensperg
 • *1771 leta Janez Mihael pl. wallensperg
 • *1714-1778 leta dediči Janeza Fscherja ( Fuscher ); Franc Bernard Fuscher-1684; Mihael pl. Wallensperg, stan. vojni trobentač 1684-1703
 • *1717 leta Janez Krištof pl. Pucchenthall
 • *1717-1771 leta Mihael pl. Wallensperg
 • *1733-1747 leta Frančiška Barbara pl. Knesenhoff, roj. Osterrokh
 • *-1761 leta Franc Anton pl. Knesenhof
 • *1773-1775 leta Anton Medard pl. Widerkher
 • *1747 leta Karel Jožef Danijel pl. Reising, grof
 • *1791 leta Ferdinand pl. Erber, baron
 • *1793 leta Filip Jožef pl. Wallensperg
 • * o.1797-o.1799 leta Terezija pl. Frankenfeld
 • * 1799 leta Terezija pl. Frankenfeld
 • *- 1806 leta Jožef pl. Erberg, baron
 • *1811 leta Marija Gabrijela Schhuller. roj. pl. Werth, in mož Franc Ksav
 • *1817 leta Ignacij pl. Wallensperg
 • *http://www.vovko.net/veneti.info/sl/home/articles/ocvirki/264-bizovik-visoko
 • *http://zupnije.rkc.si/stepanja-vas/o/bizovik/cerkev-svetega-nikolaja
 • *http://zupnije.rkc.si/stepanja-vas/kajzarska-kavica-v-bizoviku
 • ČEBELAR
 • GASILEC