Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

A branch of the Croatian Genealogy – Dalmatia project / Ovaj projekat je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija. Obitelji, prezimena, etimologija prezimena.

O mjestu:

Mjesto Baćina se nalazi 2,5 kilometra zapadno od grada Ploča, smještena uz ogranke planinskog masiva Biokova a to je točno na polovici Jadranskog magistralnog pravca Split – Dubrovnik.

Baćina ima 578 stanovnika.Od toga je 206 mlađih od 30 godina, 231 je stanovnika u dobi između 30 i 60 godina, dok su 141 stanovnika starija od 60 godina.

Baćinska jezera se nalaze u mjestu Baćina. Sastoje se od šest spojenih i jednog odvojenog jezera: Oćuša, Crniševo, Podgora, Sladinac, Vrbnik, Šipak i Plitko jezero. Dubina im je od 3 do 45 metara. Od mnogih izvora značajno je napomenuti da se na području Klokun kod Plitkog jezera nalazi izvor koji osigurava pitku vodu za grad Ploče i širu okolicu. Jezera su kriptodepresijska. Jezera su od 1912. g. spojena s tunelom i kanalom kod lučice Ploča s morskim zaljevom. Baćina je istočno mjesto Makarskog primorja, koje se proteže u razvedenoj morskoj obali u dužini od oko 68 km i dijeli se na Donje od Brela do Živogošća i na Gornje od Drvenika do Baćine.

Na položaju Sladinac su ostaci antičkih zidova i mozaika rimskog naselja Praetoria. Tu su nađeni ostaci starokršćanske bazilike iz VI. st. Kraj ruševina crkve sv. Andrije nalazila se nekropola stećaka, uglavnom sanduka i ploča.

Baćina Families / Baćina - obitelji

Bogunović, Giljević,Franić, Katić, Galov, Rohač, Marinović, Begović. Bošković

Baćina Surnames / Baćina - prezimena

Bogunović, Giljević, Franić, Katić, Galov, Rohač, Marinović, Begović. Bošković

Etymology of Surnames from Baćina / Etimologija prezimena iz Baćine

Župa Baćina


Župa Baćina pripada Gradu Pločama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Proteže se od Graca do Ploča, preko brdovitog kraja prema Baćinskim jezerima. Kršćanstvo je u tom kraju bilo rašireno već u prvim stoljećima, o čemu govore ostaci starokršćanske bazilike sv. Andrije u Sladincu iz VI. stoljeća, najveći spome­nik antičke kulture na širem području grada Ploča. Za vrijeme turske vladavine Baćinu su posluživali franjevci iz zaostroškog samostana. Župa je prvotno bila u zajedništvu s Podacom, a kasnije su je posluživali župnici iz Graca. Danas je poslužuje župnik-franjevac iz Pline-Stabline. Matične knjige su postojale od 1746. god., ali su stradale u Drugom svjetskom ratu zajedno sa župnom kućom. Župna crkva sv. Jurja, mučenika podignuta je na mjestu starije crkve 1872. go­dine. Za cijelo vrijeme komunističke vladavine u crkvi se nije mogla slaviti misa. Nije bilo dozvoljeno čak ni popravljanje crkve, iako je bilo vidljivo kako se krov urušava. U njoj je rečena sv. misa 1993. god., prvi put nakon 1941. godine, kada su neki župljani sa svojim fratrom pronašli zvona s crkve koja su bila zakopana 1945. Na crkvi je promijenjen krov 2012. U njoj se redovito danas vrši bogoslužje.

Bacina - Zupnici (od 1746 - danas)

 • fra Petar Gabric (1746-1770)
 • fra Pasko Kacic-Stipic (1770-1797)
 • fra Andrija Tomasevic (1797-1802)
 • fra Grgo Despot (1817-1820)
 • fra Pavao Vezic (1820-1824)
 • fra Andeo Urlic (1824-1827)
 • fra Luka Raos (1827-1836)
 • fra Grgo Urlic (1836-1847)
 • fra Ante Poljak (1847-1850)
 • fra Andeo Cvitanovic (1850-1852)
 • fra Andrija Kacic Miosic (1852-1853)
 • fra Srecko Vodanovic (1858-1860)
 • fra Ivan Raic (1860-1867)
 • fra Josip Raic (1867-1869)
 • fra Nikola Letica (1869-1878)
 • fra Vladislav Roscic (1878-1881)
 • fra Stanislav Boric (1881-1882)
 • fra Toma Brbic (1882-1898)
 • fra Serafin Puratic (1898-1901)
 • fra Klement Busic (1901-1903)
 • fra Jakov Bartulovic (1903-1908)
 • fra Josip Vuksa (1908-1914)
 • fra Pasko Bacic (1924-1928)
 • fra Vladimir Pavlov (1928-1929)
 • fra David Brbic (1929- 1934)
 • fra Ante Pavlov (1934-1935)
 • fra Frane Petricevic (1935-1938)
 • fra Ante Radic (1938-1944)
 • fra Anselmo Kamber (1944-1945)
 • fra Lovro Kovacevic (1946)
 • fra Bernard Ticic (1946-1961)
 • Dominik Radic (1961-1967)
 • fra Stanko Radic (1967-1973)
 • fra Aleksandar Ribicic (1973-1976)
 • fra Petar Sikavica (1976-1988)
 • fra Petar Rastocic (1988-1992)
 • fra Josip Cerlek (1992-1996)
 • fra Ante Sekelez (1996)
 • fra Frano Laco (1996-2009)
 • fra Jurisic Mario (2009-)