Projects » Battle of Blood River / Slag van Bloedrivier » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

1820 British Settler Alexander Harvey Biggar 39, Capt, was Leader of his own Party on the Weymouth , and together with his wife Mary Straton 39, and their 11 children, they emigrated to South Afr...

2/22/2013

Gideon Jacobus Joubert (1820 - 1839)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Gideon e2 Gideon Jacobus = Tulbagh 14.4.1781 † Weltevreden Mei 1830 x Kaapstad 30...

2/2/2013

Christiaan Ernst Fourie (1815 - 1897)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Fourie, Christiaan E. Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Cathari...

1/5/2013

Willem Jurgen Pretorius, b3c7d1e6f3 (1808 - 1889)

"Wilhelmus Jurgens"

Willem Jurgen Pretorius *18/10/1808 21/12/1808 †4/4/1889, te Kerkstraat, Pietermaritzburg. Hy ws die seun van Johannes Andries Pretorius ≈ 7/4/1784 en Johanna Catharina Davel. Willem Pret...

4/15/2012

Izaak Francois Roos, d2 (c.1799 - d.)

3/25/2012

Gysbertus Johannes 19.11.1797, maak Groot Trek mee x Graaff-Reinet 3.9.1820 Magdalena Elizabeth ROOS 11.5.1806, hulle woon Graaff-Reinet

3/25/2012

Hendrik van den berg, s.v.Abraham Paulus van den Berg c10 en Hendrina van Rensburg is volgens alle aanduidings die oudste graf in die voortrekkerbegraafplaas, Pietermaritzburg, Natal.Hy vertrek vanaf N...

3/25/2012

Broer van Johan Diederik [Dirk]) wat saam met Retief vermoor is. Hy het deelgeneem aan die Slag van Bloedrivier. x Graaff-Reinet 8.10.1827 Catharina Maria Pretorius

2/15/2012

1/20/2012

1/10/2012

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Herbst, Marthinus J.H. b3 Marthinus Johannes Hendrik = 19.3.1790 † Kapokfontein, Smithfiel...

12/30/2011

10/31/2011

10/19/2011

Petrus Johannes Botha, b4c10d10e1 MP (1797 - d.)

"Joachim"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Botha, Petrus J.

10/12/2011

d2 Casparus Hendrik * 6.6.1781 ≈ 22.7.1781 † 16.10.1869 x c. 1807 Elisabeth Adriana SMIT ≈ 22.7.1781 d.v. Nicolaas Smit en Elsje Oberholster e2 Nicolaas Lodewikus * 9.6.1813 ...

9/6/2011

8/6/2011

8/6/2011

Johannes Jacob Breytenbach, b4c3 (1792 - d.)

"Johannes Jacobus"

8/5/2011

DEPOT TAB SOURCE MHG TYPE LEER VOLUME_NO 0 SYSTEM 01

8/5/2011

Pieter Daniel Jacobs, a1b5c3d8e1 MP (1780 - 1845)

"Kommandant - Voortrekkers"

Met erkenning aan Johann Janse van Rensburg en byvoegings deur Gerhard Swart. Kommandante: ' Jacobsz Pieter Daniel(a15b5c3d8e1) He was buried in the family cemetery outside Vereeniging but re-interre...

7/12/2011

Liebenberg Christiaan Jacobus snr b2c4d4 =21.2.1796 Sy pa, twee van sy broers en etlike ander familielede is deur die Matabele vermoor by Liebenbergkoppie. Sy neef Barend Johannes is saam met Retief ve...

6/6/2011

Johannes Hercules Viljoen, c4d10e6 (c.1793 - d.)

"Hercules Johannes"

According to the Viljoen Familieregister p.706 he participated in the Great Trek and he was a survivor of the Battle of Blood River which took place on 16 December 1836. -----------------------------...

4/23/2011

Willem Adriaan Botha was a member of the Natal Volksraad in 1841, the same year that his younger brother, David Adolph Michiel Botha, was appointed field-cornet of the Boven Tugela by the Landdrost and...

4/21/2011

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: De Beer, Zacharias J.

3/13/2011

Lived at Tarka, Somerset. Left on the Great Trek before 2.11.1837 probably in the trek of Jan du Plessis. Later settled in the current district Lichtenburg. Pieter het aan die slag van Bloedrivier de...

2/25/2011

Jan Gerritze Bantjes (1817 - 1887)

"Johannes"

Bantjes, Jan Gerritze, Voortrekker. 1817: Op 8 Julie in Beaufort-Wes gebore. 1837: Sluit hom op Nuwejaarsdag by die Voortrekkerlaer op Thaba Nchu aan. 1838: Vergesel Andries Pret,orius se "Wenkom...

12/30/2010

Pieter Ernst Kruger (1811 - 1855)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Kruger, Pieter E. Woonagtig dist. Colesberg; omtrent 1834 was hy trekboer in Transoranje saam met...

12/6/2010

Jacobus Johannes (Koos) Burger (1819 - 1878)

"Jacob Johannes Burger"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Burger, Jacobus J. (jr.)

12/4/2010

Josua Francois Joubert (1808 - 1843)

"Jozua Francois Joubert"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Josua F.

11/29/2010

Petrus Jacobus Joubert (c.1786 - 1843)

"Pieter Jacobus Joubert"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Petrus J. (sr.)

11/29/2010

Marthinus Jacobus Oosthuizen, b1c4d7e3 (1818 - 1897)

"Oosthuyse"

Marthinus was een van die 464 wenskommando lede wat betrokke was by die slag van Bloedrivier van 16 Des 1838. Hy was ook die held by die Rensburgkoppie slagting. Sy broer Johannes Hendrik Lodewyk gebor...

11/17/2010

11/17/2010

Jan Thomas Martens, b1c6 (c.1800 - 1877)

Fought at the battle of Blood River and took his 9 year old son with to reload his weapon. Hendrick Jacobus was his brother and the first messenger of the court for the Voortrekkers. Dewald's line is f...

9/2/2010

Lived in the Somerset district before he moved with his father in the Groot Trek. They first moved to Natal, possibly in the party of Lucas Johannes Meyer that departed about October 1837. En route he ...

4/28/2010

Abraham Marthinus Cronje (1815 - 1875)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Cronje, Abraham M.

4/21/2010

Sarel Arnoldus Cilliers, b2c1d7e4 MP (1801 - 1871)

"Charl Arnoldus Cilliers"

Cilliers, Charl Arnoldus - b2c1d7e4 * Schoongezicht, Klein-Drakenstein 7/9/1801 ≈ Paarl 20/9/1801 † Doornkloof, Lindley OVS 4/10/1871. Bekende geestelike leier onder die Voortrekkers, woo...

1/2/2010

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Human, Petrus G.

12/11/2009

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Mey, Christiaan L. Johann Adam Mey a. 1772 vanaf Heilbron, Duitsland, burger in 1777, woon te Ste...

12/11/2009

Jacobus Johannes Uys, b1c5d2e3f1 (1819 - 1886)

"(Kruppel Koos)"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Uys, Jacobus J. (jr.)

11/5/2009

Dirk Cornelis Uys, b1c5d2e12 (1814 - 1910)

"(Swart Dirk) E49/b1c5d2e12", "Swart Dirk"

e12 Dirk Cornelis (Swart Dirk) * “Hessequaskloof”, Stormsvlei, dist. Swellendam 4.2.1814 » 6.3.1814, boer “Gryshoek”, dist. Volksrust, teler van Drakensberger beesras...

11/5/2009

Cornelis Johannes * 3.10.1813 Graaff-Reinet 12.12.1813, maak Groot Trek mee † “Elandsfontein”, dist. Lindley 2.10.1883 x Cradock 7.12.1834 Anna Catharina DE WET * 17.4.1819 Beaufor...

10/28/2009

Abraham Benjamin Joubert (1815 - 1887)

Uit die Joubert-boek (2e uitgawe): 'Hy het aan die slag van Bloedrivier deelgeneem. Hy was die eerste landdros op Nazareth (Middelburg), Tvl. Hy was ook die afgevaardigde ouderling na die NG Kerk se si...

8/19/2009

Johannes Christoffel Joubert (1817 - d.)

"Jan Christoffel Joubert"

d4 Jacobus Petrus = 23.4.1775 x Rachel Cornelia VAN JAARSVELD d.v. kmdt. Adriaan van Jaarsveld e11 Jan Christoffel * 29.7.1817 = Graaff-Reinet 24.8.1817 x Christina Johanna Maria MEYER Lede van die...

8/19/2009

Willem Abraham Swanepoel, b3c6d12 (1803 - d.)

"Abram"

Deelgeneem and die Slag van Bloedrivier. Inventaris van alle zodanige goederen en effecten als er door wylen Johannes Jochemus Swanepoel en Cicilia Anna Coetzee in gemeenschap bezeten en door eerstge...

6/17/2009

Carel Pieter Landman (1796 - 1875)

"Karel"

Met erkenning aan Johann Janse van Rensburg en byvoegings deur Gerhard Swart. Lys van 351 persone van die totale getal van 464 (verwys #) blanke krygers en die 59 kleurlinge wat aan die slag van Bloedr...

5/7/2009

Anna Johanna Maria Delport, a1b3c6d3e1 (1797 - 1878)

"Anna Johanna Maria Erasmus"

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Delport, A J M, vrou van D B Era...

4/8/2009

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Buitendagh, Carel H.

3/29/2009

Susara Sophia Elisabeth van dyk (1793 - 1838)

"van Dyk"

3/29/2009

Carel Hendrik Buitendag, b3c7 (1788 - 1871)

"Carel Hendrik Buytendag"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Buitendagh, Carel H.

3/29/2009

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Meyer, Lukas J. (sr.)

3/29/2009

Jacob Marthinus Gouws, d1e4 (1791 - 1838)

"b3c4d1e4", "Gous"

b3c4d1e4 » 23/10/1791 ? Gesneuwel tydens Slag van die Wit-Mfolozi, Natal, 27/12/1838 X Swellendam 6/10/1810 Maria (Mietjie) Elizabeth Fourie b19c5d1 » 13/10/1793, die sogenaamde profetes ...

3/25/2009

d2 Hermanus Bernhardus ≈ 24.11.1776, burger Stellenbosch † c. 1784 x Swellendam 10.11.1799 Susanna Maria GROENEWALD † “Uitdraaipad”, dist. Bethlehem (in huis v. Wesse...

3/23/2009

Johannes Christoffel de Beer b5c7d5e1 (1811 - 1894)

"Christoffel"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: De Beer, Jan C.

2/15/2009

Johanna Petronella Smit (c.1833 - d.)

"Smit"

Bron: "Oom Paul se Mense" - pagina 105 Tannie Hannie vertel self: Johanna Petronella de Beer X Smit, het gewoon op die plaas Vaalkop , distrik Waterberg . Sy het die eerste lewenslig aanskou op 9/8/183...

2/13/2009

Kmdt. Jan Du Plessis (1801 - 1877)

He was a Voortrekker leader and Kommandant. 13 Kinders gehad Besit Vechtlaer en Doornkop Estcourt/Weenen omgewing

1/21/2009

Zacharias Johannes de Beer, c13d4 (1799 - d.)

"a2b6c13d4"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: De Beer, Zacharias J.

12/5/2008

Interesting history from "Voortrekkergesinshoofde" - Jan C Visagie: "WOONPLEK: Winterberg, albany VERTREKDATUM: Waarskynlik Februarie 1837 TREKGESELSKAP: Piet Retief Blykbaar het hy eers Natal toe ge...

11/6/2008

Petrus du Buis, b3c1d4e7 (1798 - 1860)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Buys, Piet (Petrus)

10/27/2008

Eduard Christiaan Daniel Bruwer (1820 - 1899)

"Bruwer according to Death notice B1609"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Bruwer, Eduard C.D.

6/2/2008

Johannes Hendrik Bruwer (1799 - 1883)

6/2/2008

Voortrekker leader to Natal before OCT 1838, murdered by Zulu King Dingane. Bron: Pretorius in Natal by B. J. LIEBENBERG Added by Y. DROST SAG 2008, volume 16, pg 234 Piet retief * "Soetendal",...

2/10/2008

10/28/2007

Jacob de Klerk (1791 - 1881)

10/28/2007

Suid Afrikaanse Geslagsregisters skryf oor hom: Johannes Wilhelmus * 26.5.1780 = 18.2.1781, woon aanvanklik dist. Swellendam, verlaat in 1837 die Kaap en neem ook aan slag van Bloedrivier deel. Vesti...

9/23/2007

He was the co-founder of the town Bethlehem, FS, and he named it as such for the area's likeness to the description in the Bible of Bethlehem's waving grasslands. There is still a little museum in the ...

7/9/2007

Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius, b3c1d5e11 MP (1798 - 1853)

"Kommandant"

Uit Andries Pretorius deur Gustav Preller- Uitgegee deur Colin Pretorius en eGGSA e/winkel. Andries Wilhelmus Jacobus, bestem was om in Piet Retief se plek op te tree, Dingane te verslaan, en die Suid ...

3/26/2007