Photo
Name
Sigismund /Ishak-beg Kraljević / Kraloglu MP (c.1450 - d.)

Ishak-bey Kraloglu From Wikipedia, the free encyclopedia Ishak-bey Kraloglu or Sigismund of Bosnia (Bosnian: Ishak-beg Kraljević/Исхак-бе�...

Follow
Ivaniš Pavlović MP (1423 - 1450)

Ivaniš Pavlović (juni 1423 – novembar 1450) knez, vojvoda iz loze srednjovjekovnih bosanskih velmoža Pavlovići. Ivaniš je sin vojvode Radoslava Pavlovi�...

Follow
Sandalj Hranić Kosača MP (1370 - 1435)

Sandalj Hranić Kosača (?, 1370 - 15.3. 1435) , bosanski vojvoda. Sin Hrane Vukovića, nećak i od 1392. baštinik Vlatka Vukovića. U borbama za ugarsko prijesto...

Follow
Juraj Radivojević MP (c.1350 - c.1415)

Juraj Radivojević na Wikipediji Povijesni izvori se ne slažu oko imena žene Jurja Radivojevića. Jedni spominju da je bio oženjen Stanom kćeri Dabiše i...

Follow
Jelena 'Gruba' Kotromanić MP (b. - c.1398)

1395-98 Reigning Queen Jelena Gruba Her husband, Stephen Dabiša, had designated King Sigismund of Hungary, the husband of his relative, Queen Mary of Hungary, as his successor. The Bosnian nobil...

Follow
Stjepan /Ahmed-paša Hercegović Kosača MP (1455 - 1517)

Ahmed Paša Hercegović ili pravim imenom Stjepan Hercegović je nekoliko puta bio veliki vezir Osmanskog Carstva. Često ga se naziva Mahmud Paša Hirvat( na turskom Hrva...

Follow
Blažena Katarina Kosača-Kotromanić MP (1424 - 1478)

Follow