Photo
Name
Frederik Hendrik van de Wetering (1896 - 1962)

1928-1933 : Burgemeester MENADO - Celebes - v/m Ned.Oost-Indie

Follow
Willem Johannes Philippus van Waning (1897 - 1968)

Burgemeester SUKABUMI Burgemeester LEEK

Follow
Daniel Mackay, baron MP (1878 - 1962)

loopbaan Marine-officier - Luitenant ter zee 1e klasse 1907 : Gemeenteontvanger EDE -GL- 1912 : Burgemeester VOORBURG -ZH- 1917 : Burgemeester MEDAN - Sumatra - Ned.Indie 1931-1935 : Burgem...

Follow